Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Milé priateľky a priatelia,

obec Nižná Slaná je dobrým príkladom toho, ako by mala samospráva pomáhať svojim občanom aj napriek ťažkej východiskovej situácii. V obci sa nachádza niekoľko rómskych komunít, a to ako v centrálnej časti, tak aj v časti Nižnoslanská Baňa.

Od roku 2010 rástlo v Nižnej Slanej napätie kvôli obyvateľom dvoch bytoviek, ktorí tu boli vysťahovaní do bývalých závodných bytov. Zhoršovali sa vzťahy medzi nimi a miestnymi, ktorí tu žili integrovane. Veci sa však nedávno začali meniť. Starosta Tibor Jerga začal v obci riešiť obrovské množstvo starostí – od infraštruktúry cez nové pracovné príležitosti až po environmentálne záťaže. Prisťahovaní Rómovia si zničené byty začínajú opravovať, pracujú pre obec, zveľaďujú okolie, prví z nich si našli prácu. Zlepšila sa ich situácia aj spolunažívanie s ostatnými občanmi, deti sa snažia vzdelávať inkluzívne s ostatnými.Radi by sme obec Nižná Slaná v snahách podporili. V časti Nižnoslanská Baňa nie je miesto, kde by sa mohli deti hrať kým ich rodičia pracujú. Ich svet tvorí bytovka, jej chodby a kúsky pozemku medzi dvoma cestami, na ktorých nič nie je.Chceli by sme im preto prispieť na detské ihrisko, kde by mali svoje zázemie. Stačí nám zabezpečiť materiál, obyvatelia Nižnoslanskej Bane ihrisko pre svoje deti radi postavia a budú sa oň ďalej starať. Len od výšky vášho príspevku závisí, či jeho súčasťou bude aj šmykľavka, pieskovisko alebo hojdačky. Čím väčší obnos, tým bude ihrisko krajšie.

Pomôžte nám podporiť projekty, ktoré majú zmysel a prinesú úžitok tým najmenším v ťažkej životnej situácii.

Ďakujeme!

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia8

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tomáš Ladňák

Tomáš Ladňák

Som absolvent Masarykovej univerzity, ktorý sa zaujíma o regionálny rozvoj a rómske komunity na Slovensku. Patrím k Ábelovej šestke, skupine, ktorá sa sformovala toto leto a ktorej cieľom je vytvoriť niečo prínosné pre Rómov a regióny Slovenska. Rozhodol som sa angažovať v obci Nižná Slaná, ktorá je jedným z dobrých a úspešných príkladov riešenia problémov rómskych komunít.

Meno a priezvisko Tomáš Ladňák

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt