Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Album jubilejných skladateľov je z vlastných zdrojov interpreta Ján Raua už nahratý a pripravený. Ide o skladby sólového charakteru s virtuóznymi prvkami. V albume sa nachádza 15 skladieb a všetky sú veľmi významné. Od Johanna Sebastiana Bacha - Anglická suita č. 2, BWV 807. Od Ludwiga van Beethovena dve známe sonáty „Waldstienska" Op. 53 a „Les Adieux" Op. 81a. Od Fryderyka Chopina - Balada č. 3, Op. 47, ale aj Etuda č. 10, Op. 25. Ako posledné dielo zaznie Etuda „Un sospiro" od Franza Liszta, ktorý je nielen obľúbený skladateľ Jána Raua, ale aj ten čoskoro v roku 2021 bude jubilantom.
Album je výnimočný tým, že každý skladateľ bol nahrávaný na inom klavíri. 4 skladatelia a 4 klavíry.Prečo podporiť tento projekt?

Lisovanie CD si vyžaduje určitú dávku financií. Pred lisovaním je potrebné vytvoriť grafický návrh. Skladby sú pripravené a už potrebujú len Vašu pomoc, aby sa ocitli vo Vašich rukách na CD nosiči.
V dnešnej dobe len výnimočne počujeme diela staršie ako 100 rokov. Hudba Johanna Sebastiana Bacha prežila viac ako 300 rokov a verím, že aj táto doba si uctí pamiatku spomenutých skladateľov. Album vo fyzickej podobe pod hlavičkou hudobného vydavateľstva by ste mali možnosť mať v rukách už do konca novembra 2020.
Ján Rau je rodák z Piešťan. Študuje hru na klavíri na Akadémii umení a má za sebou už niekoľko úspechov.Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ján Rau

Ján Rau

Ján Rau sa narodil 1.7.1995 v Piešťanoch. Momentálne študuje hru na klavíri na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede MgA. Maroša Klátika, ArtD. Popri štúdiu sa začal venovať aj nahrávaniu. Spolupracoval s rôznymi renomovanými umelcami a absolvoval niekoľko klavírnych kurzov u svetových klavírnych virtuózov. Zahral niekoľko recitálov. Nahral viac ako 70 skladieb a minulý rok mu vydali album: „Výber z najlepších nahrávok“, ktorý obsahuje najzaujímavejšie diela zo všetkých nahrávok doposiaľ.

Meno a priezvisko Ján Rau
Web janrau.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt