Andrej Sládkovič-200

Obcianske združenie "Návraty k pokladom" pripravuje v termíne 26.10.2020 uskutočnenie kultúrno- spoločenskej akcie venovanú 200. výročiu narodenia Andreja Sládkoviča. Akcia sa uskutoční v Dome kultúry Bratislava-Dúbravka.Dosiaľ sme úspešne realizovali podobné akcie , z ktorých prvá bola venovaná 120. výročiu narodenia Jána Smreka a druhá 170. výročiu narodenia P.O. Hviezdoslava.

Literatúra
Podujatie
Andrej Sládkovič-200
Získaná suma
1 %
25 €
z cieľovej sumy
2 500 €
Kampaň bola
neúspešná
O projekte

Občianske združenie "Návraty k pokladom" si ako cieľ svojich aktivít stanovilo venovať sa významným výročiam a jubileám slovenských básnikov. Takto sme si pripomenuli 100 rokov Československa akciou, ktorá bola venovaná kultúrnemu spolužitiu Čechov a Slovákov. Ďalej to bola akcia venovaná 120. výročiu narodenia Jána Smreka a ďalšia, venovaná 170. výročiu narodenia Pavla Országha Hviezdoslava.

Tentokrát si ideme pripomenúť 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča. Ústrednou témou bude jeho nezabudnuteľná báseň Marína. Je to najdlhšia ľúbostná báseň, akú kto kedy zložil. Drží si svetový primát. Scenár našej akcie na ktorú by sme radi získali finančnú podporu je nasledovný:

Na javisku DK v Dúbravke, kde sa akcia uskutoční 26.10.2020 sa bude nachádzať plátno, na ktoré sa bude premietať dokument o Andrejovi Sládkovičovi. Tento dokument bol pripravený Doc. Lomenčíkom z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Projekcia bude prerušovaná vystúpeniami viacerých umelcov a tiež amatérov z nášho Obč. združenia. Hlavným ťahákom bude vystúpenie prof. Milo Gajdoša z Brna, ktorý sa predstaví hrou na kontrabas. Okrem toho za doprovodu huslí a klavira nám zaspieva pár veršov Maríny, ktoré sám zhudobnil. Okrem toho báseň Marína bude recitovaná v anglickom jazyku jej prekladateľom Johnom Minahanem. John Minahan je z Írska už viac rokov žije na Slovensku. Minulý rok mu knižne vyšiel jeho preklad Hviezdoslavových Krvavých sonetov do anglického jazyka. Vskutku unikátne dielo. V Chorvátskom jazyku zaznie recitácia Maríny jej prekladateľom Luka Kuzmanovičom. Báseň i vypočujem aj v ruskom jazyku a samozrejme v origináli. Ďalej vystúpi so svojou scénkou, pod názvom - Diamant v hrudi nezhnije, ochotnícky súbor Matice Slovenskej z Liptovského Mikuláša. Počítame , ako to tradične robíme, aj s vystúpeniami žiakov ZUŠ , čo však bude podmienené súčasnou situáciou ohľadne korona krízy. Ďalej sa svojou hrou na husle spolu s doprovodom klavíra predstaví Miroslav Dudík. Po odohratí predstavenia budú mať možnosť návštevníci stretnúť sa s protagonistami predstavenia a organizátormi akcie v rámci spoločenského posedenia spojeného s malým občerstvením.

Prípadné finančné dary budú použité na honoráre pre umelcov, organizačné náklady - prenájom priestorov, odmeny technikom, suveníry pre žiakov ZUŠ, cestovné náklady účinkujúcich umelcov a občerstvenie.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Pozvánka na akciu

Minimálna výška príspevku
10

Vzhľadom k predpokladanému obmedzeniu počtu divákov z dôvodu korona krízy bude počet obmedzený. Pozvánka bude riešená ako pamiatkový predmet s fotkou a básňou a s venovaním podpismi účinkujúcich.

Doručenie: Po skončení kampane

Vínový pohár s potlačomfotky A.Sládkoviča

Minimálna výška príspevku
20

Poháre budú odovzdané pri prezentácii.

Doručenie: Po skončení kampane

Neformálne stretnutie po predstavení

Minimálna výška príspevku
15

Stretnutie bude spojené s malým občerstvením a možnosťou rozhovoru s účinkujúcimi.

Doručenie: Po skončení kampane

Knihy spisovateľa Petra Vrlíka, ktorý bude ako účinkujúci v divadelnej scénke Matičiarov z Lipt. Mikuláša

Minimálna výška príspevku
20

1. Rozprávanie o Kriváni. 2. Rozprávky spod Slovenskej lipy. 3. Zbojnícke príbehy. 4. Murárske príbehy.

Doručenie: Po skončení kampane

John Minahane -Preklad Krvavé sonety

Minimálna výška príspevku
25

John Minahane bude taktiež účinkovať na akcii.

Doručenie: Po skončení kampane

Vystúpenie spojené s poéziou a pesničkami pánov Slitra a Suchého, Jaroslava Ježka

Minimálna výška príspevku
60

Ponúkame vystúpenie spojené s poéziou a pesničkami pánov Slitra a Suchého, Jaroslava Ježka a ľudovými. Doprovod - husle, prípade gitara. Vhodné na firemné a pod. akcie.

Doručenie: Po skončení kampane
Novinky

Zmena termínu uskutočnenia akcie --Andrej Sládkovič.

Update #1, 17.10.2020

Vážení potenciálny podporovatelia našej akcie. Zo známych dôvodov sme boli nútený posunúť termín uskutočnenia našej kultúrno-spoločenskej akcie. Ospravedlňujeme sa a súčasne oznamujeme, že nový termín je predbežne stanovený na pondelok 30.11.2020. Ubezpečujeme Vás, že čas, ktorý máme pred sebou využijeme na ďalšie skvalitnenie nášho programu a priebežne Vás budeme informovať o úpravách a doplnkoch. Už teraz Vás môžem uistiť, že pracujeme na doplnení DVD, ktoré bude premietané na plátne počas akcie. Materiál nám pripravil Doc. Lomenčík z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Najnovšie sme získali ďalší materiál z archívu RTVS. Tento po úprave použijeme na doplnenie.

Ďakujem za pochopenie.

S úctou.

Scherhaufer Ľubomír

Podporovatelia
Anonymný podporovateľ 10 €
Anonymný podporovateľ 10 €
Anonymný podporovateľ 5 €

✏ Organizátorovi prajem úspech, aby sa akcia vydarila.

Autori

"Návraty k pokladom".

Komentáre
Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Pozvánka na akciu

Minimálna výška príspevku
10

Vzhľadom k predpokladanému obmedzeniu počtu divákov z dôvodu korona krízy bude počet obmedzený. Pozvánka bude riešená ako pamiatkový predmet s fotkou a básňou a s venovaním podpismi účinkujúcich.

Doručenie: Po skončení kampane

Vínový pohár s potlačomfotky A.Sládkoviča

Minimálna výška príspevku
20

Poháre budú odovzdané pri prezentácii.

Doručenie: Po skončení kampane

Neformálne stretnutie po predstavení

Minimálna výška príspevku
15

Stretnutie bude spojené s malým občerstvením a možnosťou rozhovoru s účinkujúcimi.

Doručenie: Po skončení kampane

Knihy spisovateľa Petra Vrlíka, ktorý bude ako účinkujúci v divadelnej scénke Matičiarov z Lipt. Mikuláša

Minimálna výška príspevku
20

1. Rozprávanie o Kriváni. 2. Rozprávky spod Slovenskej lipy. 3. Zbojnícke príbehy. 4. Murárske príbehy.

Doručenie: Po skončení kampane

John Minahane -Preklad Krvavé sonety

Minimálna výška príspevku
25

John Minahane bude taktiež účinkovať na akcii.

Doručenie: Po skončení kampane

Vystúpenie spojené s poéziou a pesničkami pánov Slitra a Suchého, Jaroslava Ježka

Minimálna výška príspevku
60

Ponúkame vystúpenie spojené s poéziou a pesničkami pánov Slitra a Suchého, Jaroslava Ježka a ľudovými. Doprovod - husle, prípade gitara. Vhodné na firemné a pod. akcie.

Doručenie: Po skončení kampane