Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

BRIDŽ PŘEVÁŽNĚ VÁŽNĚ – česko-slovenská kniha o bridži

KNIHA, KTORÁ SA VRAJ NEDÁ UROBIŤ

Rozhodli sme sa urobiť knihu o bridži, ktorá sa vraj urobiť nedá. Knihu, ktorá by umožnila naučiť sa bridž ľuďom, ktorí o ňom nevedia takmer nič, ktorá však zároveň zaujme aj pokročilých bridžistov úlohami, ktoré si môžu sami vyriešiť a porovnať si riešenie s komentárom autorov. Riešenie úloh v jednotlivých rozdaniach bude motivovať ambicióznych súťaživých mladých ľudí, aby to skúsili s bridžom rekreačne alebo súťažne.

Zvolená forma – jednotlivé rozdania s problémom a jeho riešením – vám umožní otvoriť si knihu na ktorejkoľvek strane, prečítať či vyriešiť jeden problém, a odložiť si knihu na nočný stolík. Tak, ako to mnohí robia s knihou krížoviek alebo sudoku.

PREČO ČESKOSLOVENSKÁ KNIHA O BRIDŽI?

Vydanie kníh o bridži je v obidvoch našich krajinách vzácnosťou. My sa touto knihou nechceme vrátiť k nejakému československému sentimentu, len sa pragmaticky pokúšame vytvoriť knihu, ktorú si radi a bez ťažkostí prečítajú ľudia na oboch brehoch rieky Moravy. A možno sa nájdu mladí či starší, ktorých práve táto naša nová forma nenásilného a hravého oboznámenia sa s bridžom pritiahne k tejto krásnej hre.VÝHODY ZNALOSTI BRIDŽU

Poznanie bridžu vám otvára dvere do spoločnosti aj do súkromia. Pri pôsobení v zahraničí sa vám znalosť tejto hry veľmi vyplatí. Z vlastnej skúsenosti to môžem potvrdiť. Počas pracovného pobytu v Zjednotených Arabských Emirátoch som býval dosť odlúčene v odľahlom kúte soľnej púšte. Po čase som zistil, že v neďalekom mestečku je sídlisko rafinérie ropy a je tam krásny klub, kde sa pravidelne raz do týždňa na bridžovom turnaji stretávajú technici z rafinérie, lekári z miestnej nemocnice, zahraniční experti pôsobiaci v rafinérii. S radosťou ma medzi sebou uvítali. Dostal som aj pozvanie na domácu partiu. Čo je ideálnejšie na nadviazanie kontaktov?

KORENIE KNIHY

Kniha je vyšperkovaná vtipmi a historkami z bridžového prostredia, mnohí bridžisti sa v nich nájdu. Príklad: „Manželka mi povedala, že ak ešte raz pôjdem hrať bridž, odíde odo mňa. Ó, bože, veľmi mi bude chýbať."

ČO JE TO BRIDŽ?

Bridž je vo svete veľmi rozšírená kartová hra, nazývaná aj „kráľovnou" kartových hier. Stačí spomenúť metropoly našich susedov, Viedeň, Budapešť a Varšavu, kde sa pravidelne hrávajú turnaje za účasti stoviek párov bridžistov. Ak vás v Poľsku oslovia: „Hrá pán karty?", tak tým na sto percent myslia bridž. Vo Viedni si môžete v hociktorý večer zahrať súťažný bridž aspoň na piatich miestach v rôznych bridžových kluboch. Podobne je to všade vo vyspelých západných krajinách. Čo je príčinou takejto popularity bridžu?

ŠACH A BRIDŽ

Pokiaľ ide o množstvo kombinácií, možno bridž porovnávať so šachom. Mnohí šachoví veľmajstri sa venujú aj bridžu. Na rozdiel od šachu, kde jedna vážna partia trvá viac hodín, jedno rozdanie bridžu trvá v priemere sedem minút. Počas turnajového kola sa obyčajne odohrá 20-30 rozdaní. Jeden chybný ťah v šachu vás stojí partiu. V bridži sa chyba v jednom rozdaní dá napraviť a máte ešte cestu k prvenstvu otvorenú. Dôležitý rozdiel je v tom, že je to hra párov, v ktorej ide o vzájomnú súhru dvoch individualít. A je to hra veľmi dynamická. Pre zaujímavosť uvádzame, že na rozdiel od iných duševných športov, počítač nedokázal poraziť bridžových hráčov. Zrejme preto, že dobrá hra si vyžaduje dobrú spoluprácu s partnerom. Na rozdiel od iných športov, bridž môžete hrať aj vtedy, keď vám už telo vypovedáva, ale duch je svieži aj vďaka tomu, že hrávate bridž.

UČÍME SA HRANÍM

Namiesto všetkých poučiek a pravidiel kniha začína jednoduchšími rozdaniami, v ktorých sú objasnené jednotlivé princípy dobrej hry. Komu sa hra zapáči a bude chcieť vedieť všetky podrobnosti, nájde v knihe odkaz na elektronickú verziu kompletnej učebnice bridžu, ktorá bola vydaná dávnejšie a je poskytnutá ako bezplatná príloha tejto knihy.

Kniha obsahuje aj vysvetľujúci slovník bridžových výrazov, aj stručnú učebnicu pre tých, ktorí to majú radi pohromade a rýchlo.

BRIDŽ VO SVETE A U NÁS

Každoročne sa hrajú majstrovstvá krajín, majstrovstvá kontinentov, majstrovstvá sveta. České a slovenské bridžové družstvá sa zúčastnili Prvých svetových hier duševných športov, ktoré sa konali v Pekingu po olympiáde v roku 2008. Najväčším bridžovým podujatím na Slovensku boli Majstrovstvá sveta juniorov v roku 2006 s viac ako 400 hrajúcimi účastníkmi.

BRIDŽ NA INTERNETE

Bridž sa dá hrať aj na internete. Platforma Bridge Base Online funguje nepretržite. Okrem rekreačného hrania a rozličných turnajov nájdete na nej aj školenia a pomôcky. Stačí sa prihlásiť na http://www.bridgebase.com.

ČO ĎALEJ?

Keď sa už niečo z knihy naučíte a skúsite to vo štvorici doma či na internáte, môžete sa pokúsiť aj o súťažnú hru. Môžete vyhľadať existujúci bridžový klub, v knihe nájdete dostatok kontaktov. Potom sa zapojíte do druhej, či prvej ligy, zúčastníte sa majstrovstiev Slovenska alebo Čiech ... ale to už predbiehame. Dôležitý prvý krok ste už urobili rozhodnutím podporiť vydanie tejto knihy, čím sa stanete aj jej majiteľom. Tešíme sa na stretnutie s vami pri bridžovom stole!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia16

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Pavel Mokráň

Pavel Mokráň

Inžinier chémie, prekladateľ kníh, aktívny bridžista vyše 50 rokov

Meno a priezvisko Pavel Mokráň
Telefónne číslo 00421948779639

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt