Roots & Shoots Slovakia: Ekodetvani – kameňolom Ježová

Roots & Shoots Slovakia: Ekodetvani – kameňolom Ježová

Tím Základnej školy v Detve- Ekodetvani – pokračuje aj tento rok vďaka programu Roots and Shoots v projekte „Náučný chodník kameňolom Ježová“

Lokálny rozvoj
Roots & Shoots Slovakia: Ekodetvani – kameňolom Ježová
Získaná suma
24%

120 €

z cieľovej sumy
500 €

flexibilné financovanie

Kampaň bola

ukončená

O projekte

O nás

Sme žiaci Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve (rozumej zo starej Detvy). Na tomto projekte pracujeme už druhý školský rok. Prvý rok sa nám podarilo vybudovať začiatok náučného chodníka, ktorý symbolizujú vyvýšené záhony umiestnené v našej škole. Naším hlavným cieľom je robiť niečo pre spoločné dobro nás všetkých a to ponúka vzdelávací program nadácie Green Foundation - Roots & Shoots Slovakia.

Čo je cieľom nášho projektu?

V tomto školskom roku 2020/2021 je našim cieľom upovedomiť občanov Detvy o kameňolome, sprístupniť trasu a spraviť z kameňolomu relaxačno-turistickú destináciu.

Chceme vybudovať na tomto náučnom chodníku informačné tabule. 

Realizáciou projektu ponúkame obyvateľom Detvy alebo turistom mnoho informácií, zaujímavostí o histórii, využití a momentálnom stave kameňolomu, ktoré sme získali z rôznych zdrojov, ktorých väčšina nie je dostupná ani na internete. Našim projektom chceme zaujať všetky vekové kategórie, preto náučné tabule budú obsahovať aj QR kódy s odkazmi na webové stránky pre podrobnejšie informácie a otázky vo forme kvízu pre návštevníkov kameňolomu.

Rozhodli sme sa pracovať na realizácii náučného chodníka na kameňolom Ježová tak, aby sa popritom zviditeľnila aj naša škola a stará časť Detvy a jej obyvatelia.

Prípravy na projekt už prebiehajú aj v tejto mimoriadnej situácii. Realizáciu máme naplánovanú na jar 2021. Držte nám palce. Ďakujeme za Vašu podporu! 
Projekt Ekodetvani – kameňolom Ježová je súčasťou vzdelávacieho programu nadácie Green Foundation - Roots & Shoots Slovakia. Viac info na: https://greenfoundation.eu/aktivity/roots-shoots/

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Náramok
Náramok

Minimálna výška príspevku

10

Ručne vyrábaný náramok

Doručenie: marec 2021

Veniec
Veniec

Minimálna výška príspevku

20

Ručne vyrábaný veniec

Doručenie: Vianoce 2020

Prehliadka náučného chodníka - kameňolom Ježová
Prehliadka náučného chodníka - kameňolom Ježová

Minimálna výška príspevku

30

Prehliadka náučného chodníka - kameňolomu Ježová sa uskutoční so žiakmi našej školy.

Doručenie: máj 2021

Podporovatelia

👤 Marián Fekiač

💬 Držíme palce :-)

20 €

👤 Peter Gašparík

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Náramok

10 €

👤 Martina Urbanová

💬 Držím palce! ;)

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 miroslav polák

🎁 Veniec

40 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Frantisek Palach

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

15 €

Autori

Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj

Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva

Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva

Stručná história školy Naša škola bola prvou školou nielen v Detve, ale v celej oblasti. Jej brány sa prvýkrát otvorili 1.1.1949. V tom čase mala 14 tried, 441 žiakov, 18 učiteľov a vlastný internát pre 35 žiakov. V roku 1966 boli jej priestory rozšírené o dielne a v roku 1992 bol otvorený deväťtriedny pavilón. Škola v súčasnosti Základná škola, Kukučínova 480/6 v Detve je plnoorganizovaná základná škola s 18-timi triedami, z toho 8 tried na 1. stupni, 10 na 2. stupni a 4 oddeleniami ŠKD. Výchova a vzdelávanie sa realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Škola je umiestnená v starej časti mesta Detva. Školu navštevujú žiaci najmä zo školského obvodu určeného zriaďovateľom, a to: stará časť mesta Detva, prímestské časti: Skliarovo, Kostolná, Stavanisko, Laštek. Je spádovou oblasťou pre žiakov z obce Dúbravy, Dúbravy – Hradná a Dúbravy - Želobudza. Z dôvodu veľkého počtu dochádzajúcich žiakov musí škola prispôsobovať organizáciu vyučovania. Škola zabezpečuje výučbu pre 14 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú začlenení do bežných tried. V škole pracujú 2 asistenti učiteľa, ktorí počas výchovno-vzdelávacieho procesu pracujú so žiakmi individuálne a dosahujú veľmi dobré výsledky. Škola pri ich vzdelávaní a výchove spolupracuje so psychológom a špeciálnym pedagógom z Centra pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie a Špeciálno-pedagogickej poradne v Detve.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Náramok
Náramok

Minimálna výška príspevku

10

Ručne vyrábaný náramok

Doručenie: marec 2021

Veniec
Veniec

Minimálna výška príspevku

20

Ručne vyrábaný veniec

Doručenie: Vianoce 2020

Prehliadka náučného chodníka - kameňolom Ježová
Prehliadka náučného chodníka - kameňolom Ježová

Minimálna výška príspevku

30

Prehliadka náučného chodníka - kameňolomu Ježová sa uskutoční so žiakmi našej školy.

Doručenie: máj 2021