Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

,,S takou tvárou len do rádia."

Sme mladí, moderní a dynamickí. Sme študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. A máme sen...

Už 6 rokov ladíme s Vami!

Letný semester 2011 je dátum začiatku vysielania rádia aetter.sk. Z troch dní a pár hodín dopredu pripraveného vysielania, dnes vysielame 7 dní v týždni / 24 hodín denne. Z niekoľkých zanietených študentov FMK sú dnes desiatky nasledovateľov, ktorým sa venuje hlasová pedagogička. Máme vlastné štúdio, v ktorom sa učíme vytvárať nielen rozhlasové obsahy, ale z ktorého vysielame moderované prúdové vysielanie od pondelka do štvrtka od 9.00 do 21.00.

Vďaka Vám sa stále zlepšujeme.

Vďaka Vám máme 6 rokov.

Cieľom nášho projektu je získať finančné prostriedky na frekvenciu, jej koordináciu a technické zabezpečenie - umiestnenie vysielača.

V prípade, že sa nevyzbiera celková nami stanovená cieľová suma alebo v prípade, že nám príslušné orgány neudelia frekvenciu, financie budú použité na skvalitnenie techniky v štúdiu, zlepšenie kvality online vysielania a bude podporené samotné vzdelávanie rozhlasového vysielania na FMK UCM.

Napriek tomu, že sme rádio, často sme aj očami rôznych udalostí. Organizujeme a podporujeme študentské eventy v Trnave. Prinášame aktuálne spravodajstvo, vysielané naživo, nielen z prostredia školy, ale aj z Trnavy. Na našom webe nájdete zaujímavé články z viacerých oblastí. Nechýbajú rozhovory či fotoreporty.

A občas sa tvárime, že vieme napríklad aj spievať. :)

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia27

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Lenka Ďurišová

Lenka Ďurišová

O sebe? Toho by bolo. :)
Piaty rok študujem na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. Od prvého ročníka som súčasťou Aetteru, tri roky som pracovala ako redaktorka a moderátorka spravodajstva.
Momentálne žijem a pracujem v Bratislave.
Svoju výšku (alebo skôr nížku) kompenzujem hlučnosťou. :)
Pochádzam z malebnej dedinky pri Trenčíne (:D), kde som sa okrem chodenia a rozprávania (vďaka mojim trpezlivým rodičom:D), naučila aj rozvíjať svoje kreatívno, spievať, tancovať, novinárčiť, pracovať s deťmi, dospelými (aj s tými, ktorí sú stále deťmi), hrať divadelné roly alebo tliachať iba tak o ničom...
A občas som aj vtipná.
A občas trápna. :D
Milujem festivaly, dobré jedlo, nové príležitosti a výzvy, zverence, knihy, cestovanie, svoju školu, prácu, improvizáciu. ;)
A nie, moja prezývka Smarty nie je pôvodne odvodená z anglického ekvivalentu ,,smart". :D

Názov organizácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Miesto realizácie projektu Trnava
Web www.ucm.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt