Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Vďaka vašej štedrosti na podporu štartovného v benefičnom Behu za A(tra)ktívny Bardejov a rýchlym nohám bežcov, získame financie na realizáciu projektu Čitárne sv. Faustíny. Budeme sa môcť v školskej Čitárni (ktorá je v jednej z tried školy) stretávať nie len pri knihách, ale aj pri rozhovoroch, besedách a súťažiach a s nami aj rodiny našich žiakov a ľudia z miestnej komunity.

Tento náš projekt sa dostal do finále grantovej výzvy za A(tra)ktívny Bardejov 2017. Podmienkou udelenia grantu je účasť na benefičnom Behu za A(tra)ktívny Bardejov. Grant a celková výška podpory pre projekt závisí od počtu bežcov, ktorí prídu podporiť vybraný projekt a naráta zo štartovného od bežcov. Po odrátaní nákladov na organizáciu (1 euro/bežec) sa zvyšná suma pripočíta projektom a Komunitná nadácia Bardejov ju znásobí o 100%.

Aby sme mohli tento projekt realizovať, potrebujeme, aby sa behu za náš projekt zúčastnilo aspoň 55 bežcov. Behu sa zúčastnia aj žiaci našej školy - štartovné pre 1 osobu je 10 eur. Samotní žiaci nemajú financie na to, aby si mohli zaplatiť štartovné. Ich účasť chceme podporiť z príspevkov z tejto zbierky na StartLab. Na to, aby sme projekt mohli realizovať v plánovanom rozsahu, potrebujeme 10 x 55 = t.j. 550 eur.

Časť vyzbieranej sumy chceme použiť aj na honorár pre výtvarníčku, ktorá spolu s deťmi bude zdobiť priestor triedy - Čitárne, na cestovné pre hostí, ktorí, do Čitárne prídu na pozvanie v rámci komunitného programu (toto nebolo možné financovať z grantu KNBJ) a na nákup ďalších kníh.

Ďakujeme Vám za podporu!


Termín a miesto behu: 23. apríl 2017, Radničné námestie, Bardejov

Trvanie projektu: máj - november 2017

Rozpočet projektu: min. 1000 eur, v projekte pre KNBJ max. 2500 eur

Adresa školy a miesto realizácie: CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420, 085 01 Bardejov-Dlhá Lúka

Autorkou kresieb je Zuzana Kráľovičová. Ďakujeme jej, že takouto formou podporila náš projekt bez nároku na odmenu. Web: http://www.rkralovic.com/


VIAC O PROJEKTE:

Projekt „Čitáreň u sv. Faustíny" nadväzuje na naše aktivity od januára 2017, keď škola dostala 80 kníh z programu Teach for Slovakia a od kníhkupectva Martinus. Vo februári niekoľko desiatok kníh pribudlo počas medzinárodného dňa darovania kníh od rodín žiakov. V marci sme pripravili viacero aktivít na podporu čítania a záujmu o knihy – napr. Noc s Andresenom alebo Žiaci ZŠ čítajú škôlkarom (rozprávky pred popoludňajším spánkom). Všetci žiaci školy od marca súťažia o titul „Knižný Superman" pre najaktívnejších čitateľov.

V máji a júni 2017 (najneskôr počas letných prádznin) sa učitelia, žiaci a rodičia sa zapoja do inventúry kníh, upratovania a prípravy priestoru, vytvárania informačných a propagačných materiálov. Výtvarníci Čitáreň vyzdobia aj maľbou na stenách a aspoň na dve popoludnia sa stretneme pri spoločnom čítaní kníh a sprievodných aktivitách - besedy, stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi, premietanie filmov, výstavy prác žiakov. V testovacom režime rozbehneme výpožičky kníh, aby sme nastavili optimálny spôsob a zaučili žiakov, ktorí budú pomáhať s prevádzkou. Koncom mája udelíme titul „Knižný Superman" najaktívnejším čitateľom a vyhlásime ďalšie kolo súťaže (jún – august).

Počas letných prázdnin bude Čitáreň prístupná na vrátenie a vypožičanie kníh v dohodnutých dňoch pre žiakov školy a ich rodiny.V septembri slávnostne otvoríme Čitáreň, vyhlásime držiteľov titulu „Knižný Superman" za leto a spustíme výpožičky pre komunitu s výpožičnou dobou minimálne raz do týždňa až do času kedy končí prevádzka ŠKD a MŠ (cca 16:30-17:00).

Od septembra do novembra (v rámci projektu) prebehnú v Čitárni minimálne tri popoludnia pre všetkých - spoločné čítanie kníh a sprievodné aktivity. „Knižného Supermana" budeme vyhlasovať zo všetkých návštevníkov Čitárne.

Po skončení projektu bude Čitáreň aj naďalej prístupná minimálne pre žiakov a ich rodiny. Spätnú väzbu a podnety od účastníkov podujatí a návštevníkov budeme zbierať priebežne, na konci projektu ich vyhodnotíme a najúspešnejšie z realizovaných aktivít navrhneme na pokračovanie na pravidelnej báze.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

​Všetci bežci sú už v cieli

Update #1, 23.04.2017

Napriek bláznivému aprílovému počasiu, od rána asi 4x pršalo a raz snežilo, sme sa nenechali odradiť a išli sme behať. Za náš projekt bolo najviac bežcov - 58 (žlté čísla sú naše). Bežala pani riaditeľka, ekonómka, učitelia, rodičia, školáci i škôlkari. Skvelý zážitok! Veľká vďaka Vám všetkým za podporu!

V najbližších dňoch budeme rozosielať odmeny podporovateľom, ktorí si vybrali niektorú z našej ponuky. A my v škole môžeme začať naplno pripravovať našu Čitáreň a chystať plánované akcie :-)

Ešte raz - ĎAKUJEME!


Podporovatelia29

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Veronika Poklembová

Veronika Poklembová

Pochádzam od Prešova. Kvôli programu Teach for Slovakia som sa vrátila na východné Slovensko. Učím v Dlhej Lúke pri Bardejove.

Názov organizácie CZŠ s MŠ sv. Faustíny
Miesto realizácie projektu Bardejov
Adresa Pánska 2420, 08501 Bardejov, Slovensko
Web https://czssfdl.edupage.org/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt