Pošli ľudí s Downovým syndrómom na pobyt

Týždenný rekondičný pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom a ich rodín v lone slovenskej prírody spojený s edukačnými, športovými, kultúrnymi a zábavnými aktivitami pre celú rodinu.

Zdravie
Pošli ľudí s Downovým syndrómom na pobyt
Získaná suma
26 %
1 280 €
z cieľovej sumy
5 000 €
Kampaň bola
neúspešná
O projekte

Prečo rekondičný pobyt?

Každodenný stres a každodenné terapie, vo vyššom veku zas málo aktivít v bežnom živote sú pre ľudí s Downovým syndrómom psychicky náročné a zaťažujúce. Týždeň v inom prostredí, stretnutie a trávenie času s rovesníkmi sú úletom do iného sveta. Ľudia s Downovým syndrómom majú vynikajúcu pamäť a na zážitky z jedného týždňa stráveného inak spomínajú po celý rok.

Prečo podporiť ❤️?

Keďže Downov syndróm v rodine znamená aj to, že jeden z rodičov sa musí vzdať svojej profesionálnej kariéry a venovať svoj čas dieťaťu s Downovým syndrómom.
Rodiny žijúce z príjmu jedného rodiča si často podobný zážitok z vlastných zdrojov dopriať nemôžu, preto je príležitosť zažiť "dovolenku" s menšími výdavkami pre nich často jedinou príležitosťou ako zažiť niečo nové. Tento sociálny aspekt považujeme za veľmi dôležitý.

Nové kontakty, priateľstvá a väzby naprieč celým Slovenskom. Na pobytoch sa stretávajú ľudia s Downovým syndrómom všetkých generácií, nadväzujú sa nich celoživotné a hlboké kamarátstva, vznikajú dlhotrvajúce putá medzi rodinami, ktoré majú rovnaký osud - Downov syndróm. 
Pobyt je určený pre rodiny z celého Slovenska, snaží sa spájať východ so západom a sever s juhom. Často je to jediná príležitosť v roku na stretnutia naprieč Slovenskom. Pobytov sa zúčastní asi 40 rodín z celého Slovenska.

Pobyty sú priestorom, kde deti zapojiť do rôznych edukačných, športových, zábavných a spoločenských aktivít. Sú aj priestorom na výmenu rodičovských skúseností. Pobyt sa začína rozcvičkou a končí večerným program pod dohľadom skúsených animátorov - dobrovoľníkov. 

Ako využijeme vašu podporu

Z podpory budeme financovať: 

  • ubytovanie a celodennú stravu pre dieťa s Downovým syndrómom a jedeného človeka, ktorý je jeho doprovodom,
  • nákup pomôcok potrebných na aktivity v rámci pobytu (kancelársky materiál, hlina, športové náradie, materiál na tvorivé dielne...),
  • náklady spojené s ubytovaním a aktivitami organizátorov a animátorov,
  • výlety organizované v rámci pobytu.


"Bolo s vami veľmi fantasticky, v živote som sa nikdy nemala tak dobre, aj keď to bolo krátko. Uvedomila som si, že to výborne prebehlo, možno aj zbehlo. Bolo to od vás také krajšie gesto a ja si to vážim, dúfam, že sa opäť ešte uvidíme o rok na ďalšom pobyte. Ďakujem Janke a Braňovi za prekrásne chvíle, ktoré sme strávili spoločne a láskou medzi kamarátmi. Čoskoro budem aj ja kráľovná, takže uvidíme, aký bude program. Záleží na tom, čo nachystajú na ďalší rok."

Janka Reháková (Downov syndróm), 18 rokov

Ak vyzbierame viac?

V prípade, že sa nám podarí vyzbierať vyššiu sumu, financie použijeme na úhradu pobytu ďalším členom rodiny, čím sa stane pobyt pre väčšinu rodín ešte prístupnejším. A pobytové aktivity ešte zatraktívnime. A ak vyzbierame výrazne viac? Potom s radosťou zorganizujeme ďalší pobyt. 

Ako ešte pomôžete? 

Činnosť Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku môžete podporiť aj venovaním 2% vašich daní. 

O nás 

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS) funguje od roku 1993. Pracuje celoročne. Jej poslaním je pomáhať ľuďom s Downovým syndrómom pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času. Snaží sa o akceptáciu ľudí s Downovým syndrómom majoritnou spoločnosťou vo všetkých jej oblastiach do takej miery, aby ľudia s Downovým syndrómom a ich rodiny mohli žiť bežný život bežnej rodiny bez ľudských a byrokratických bariér, ktorých je ešte i v dnešnej dobe v našich životoch viac než dosť. Činnosť SDS riadi a zabezpečuje tím ľudí, dobrovoľníkov, bez nároku na mzdu, resp. inú formu finančnej odmeny. Jedinou odmenou nám je dobrý pocit, ktorý plynie z pozitívnej odozvy na to, čo robíme. Finančné prostriedky, ktoré získavame z členského, z 2% z daní, z projektov predkladaných rôznym nadáciám a tiež ministerstvám, ktoré sú cielené na konkrétne aktivity a z podpory od dobrovoľných darcov a sponzorov prioritne smerujeme na aktivity, ktoré pre našich členov robíme. Spravidla sa jedná o vydávanie časopisu Slnečnica (vychádza štyrikrát ročne), organizovanie letných a zimných pobytov pre rodiny s deťmi s Downovým syndrómom, organizovanie letného tábora pre mládež s Downovým syndrómom, organizovanie plaveckých pretekov pre zdravotne znevýhodnenú mládež. Okrem toho je naša pravidelná činnosť spestrená podľa toho, či, a aký projekt je nám od tej – ktorej organizácie schválený.
https://www.downovsyndrom.sk/

❤️ Toto sme jednoducho my

Takí ako vy ! A nejaký chromozóm navyše na tom nič nemení ❤️ Ďakujeme !
Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Jedno číslo časopisu Slnečnica

Jedno číslo časopisu Slnečnica

Minimálna výška príspevku
25

Časopis Slnečnica je časopis, ktorý vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku 4 krát do roka. Je plný pohľadov na život s Downovým syndrómom doma aj v zahraničí, plný spravodajstva a príbehov.

Doručenie: máj 2021
Kniha Márie Srnákovej Trochu iné kráľovstvo

Kniha Márie Srnákovej Trochu iné kráľovstvo

Minimálna výška príspevku
50

Rozprávanie mamy dnes 26-ročného Mareka s Downovým syndrómom. Škála životných príbehov podávaných s nadhľadom, láskavým humorom a materinskou láskou. O vtipné situácie nie je núdza.

Doručenie: máj 2021
Podporovatelia
Anonymný podporovateľ 70 €
Anonymný podporovateľ 5 €
Mária Vašková 10 €

✏ ❤

Anonymný podporovateľ 10 €
Dana Jankovýchová 5 €
Blanka Kapustová 25 €
Blanka Kapustová 25 €
Vanda Feriancová 5 €
Žofia Antušákova 50 €

🎁 Kniha Márie Srnákovej Trochu iné kráľovstvo

✏ Ďakujeme

Marina Korcokova 25 €
Lenka Oravcová 20 €
Miroslava Grác 10 €
Anonymný podporovateľ 20 €
Zuzana Jurčišinová’ 20 €

✏ 😍

Anonymný podporovateľ 10 €
Anonymný podporovateľ 20 €
Michaela Danišová 25 €

🎁 Jedno číslo časopisu Slnečnica

Anna Symington-Maar 10 €
Anonymný podporovateľ 5 €
Anonymný podporovateľ 50 €

✏ Pekný pobyt :-)

Anonymný podporovateľ 50 €
Anonymný podporovateľ 20 €

✏ ❤

Mária Kundrátová 20 €
Tatiana Bérešová 15 €

✏ Dúfam, že sa Vám podarí vyzbierať celú sumu a užijete si pobyt s úsmevom ;)

Anonymný podporovateľ 10 €
Alena Capovčák 5 €

✏ Vážim si čo robíte, má to zmysel :) moja neterka Vivien s rodinkou by takýto pobyt určite tiež ocenila, prispievam a ďakujem :)

Beáta Balogová 25 €

🎁 Jedno číslo časopisu Slnečnica

Slavka Marmanova 5 €
Juraj Tatara 100 €

✏ ...downov syndrom sa ma tyka...

Iveta Barková Barková 100 €

🎁 Kniha Márie Srnákovej Trochu iné kráľovstvo

Autori
Miesto realizácie projektu

Celé Slovensko

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993. Zastrešuje rodiny, odborníkov a sympatizantov ľudí s Downovým syndrómom. Jej poslaním je pomáhať ľuďom s DS pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času. Snaží sa o to, aby boli ľudia s DS akceptovaní spoločnosťou vo všetkých jej oblastiach do takej miery, aby samotní ľudia s DS a ich rodiny mohli žiť bežný život bežnej rodiny bez ľudských a byrokratických bariér, ktorých je ešte i v dnešnej dobe v našich životoch viac než dosť. Činnosť SDS riadi a zabezpečuje tím ľudí, dobrovoľníkov, bez nároku na mzdu, resp. inú formu finančnej odmeny. Jedinou odmenou nám je dobrý pocit, ktorý plynie z pozitívnej odozvy na to, čo robíme od vás, našich členov a častokrát i nečlenov. Finančné prostriedky, ktoré získavame z členského, z 2% z daní, z projektov predkladaných rôznym nadáciám a tiež ministerstvám, ktoré sú cielené na konkrétne aktivity a z podpory od dobrovoľných darcov a sponzorov prioritne smerujeme na aktivity, ktoré pre našich členov robíme. Spravidla sa jedná o vydávanie časopisu Slnečnica, organizovanie letných a zimných pobytov pre rodiny s deťmi s DS, organizovanie letného tábora pre mládež s DS, organizovanie plaveckých pretekov pre zdravotne znevýhodnenú mládež. Okrem toho je naša pravidelná činnosť spestrená podľa toho, či, a aký projekt je nám od tej – ktorej organizácie schválený.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Jedno číslo časopisu Slnečnica

Jedno číslo časopisu Slnečnica

Minimálna výška príspevku
25

Časopis Slnečnica je časopis, ktorý vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku 4 krát do roka. Je plný pohľadov na život s Downovým syndrómom doma aj v zahraničí, plný spravodajstva a príbehov.

Doručenie: máj 2021
Kniha Márie Srnákovej Trochu iné kráľovstvo

Kniha Márie Srnákovej Trochu iné kráľovstvo

Minimálna výška príspevku
50

Rozprávanie mamy dnes 26-ročného Mareka s Downovým syndrómom. Škála životných príbehov podávaných s nadhľadom, láskavým humorom a materinskou láskou. O vtipné situácie nie je núdza.

Doručenie: máj 2021