Oči našich detí

Za projektom OČI NAŠICH DETÍ stojí dlhoročná spolupráca I. Lions Clubu Košice s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jeho aktuálnym cieľom je zakúpiť novší prístroj PLUSOPTIX, ktorý umožňuje preventívnu a včasnú diagnostiku detského zraku už od 6. mesiacov veku. Prístroj, ktorý I. Lions Club Košice zakúpil v roku 2011 má za sebou vyše 16.000 preventívnych meraní a jeho výmena je už nutná.

Zdravie
Oči našich detí
Získaná suma
103 %
6 166 €
z cieľovej sumy
6 000 €
Kampaň bola
úspešná
O projekte

Prečo je nový Plusoptix tak dôležitý

Deti v predškolskom veku sú z pohľadu odhaľovania porúch zraku v istej nevýhode, keďže pri bežných hrách sa na takéto hendikepy prichádza obtiažnejšie než potom v samotnej škole.

Aj preto už celé roky investuje I. Lions Club Košice finančné prostriedky a energiu do projektu Oči našich detí. To všetko v úzkej súčinnosti s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Výsledkom bolo zakúpenie diagnostického prístroja Plusoptix a realizácia viac než 16.000 meraní prevažne v materských školách, ale aj na viacerých verejných podujatiach. Tieto merania dlhodobo zachytávajú poruchy zraku u 15 - 20 % detí, na základe ktorých sú deti odporučené na ďalšie detailnejšie vyšetrenia k špecialistom.

Súčasný prístroj, ktorý ÚNSS už 10. rok intenzívne prevádzkuje pomaly  dosluhuje, no záujem v projekte pokračovať je na strane rodičov, v materských škôlkach ale aj  v samotnom I. Lions Clube Košice a v ÚNSS skutočne veľký.

Prichádzame teda s výzvou získať finančné prostriedky na nový prístroj Plusoptix S09 a pokračovať v tejto nepochybne potrebnej a užitočnej aktivite.

Preventívna, bezplatná, časovo nenáročná a veľmi rýchla a dostupná diagnostika detského zraku dokáže v mnohých prípadoch odvrátiť rozvoj ochorenia alebo jeho priebeh výrazne zmierniť včasne stanovenou diagnózou a liečbou. Prístroj Plusoptix v prevádzke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je v boji o lepší zrak našich detí nenahraditeľným pomocníkom.

MUDr. František Veselý / očná klinika VESELÝ

Ako použijeme vyzbierané prostriedky

Prostriedky, ktoré sme si stanovili ako cieľovú sumu kampane sa použijú výhradne na nákup samotného prístroja. Pokiaľ by sme získali i zdroje naviac, poslúžia na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou prístroja a zabezpečovaním meraní v regióne ako sú pohonné hmoty na cesty k vyšetreniam, tonery do tlačiarní, tlač osvetových a propagačných materiálov, ďalší spotrebný materiál, servis prístroja a podobne.

Kedy a kde bude projekt realizovaný?

Merania novým Plusoptix-om budú prebiehať rovnako ako to bolo pri pôvodnom prístroji. Väčšina pravidelných meraní prebieha na území regiónu Košíc, keďže prístroj prevádzkuje košické stredisko ÚNSS, ale tieto aktivity je možné dohodnúť i pre širšie spádové územia a za deťmi kvôli vyšetreniam do škôl a škôlok následne vycestovať.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

tričko VIDÍM SRDCOM

tričko VIDÍM SRDCOM

Minimálna výška príspevku
20

Kvalitné bavlnené tričko s originálnym dizajnom s využitím Braillovho písma a posolstvom, ktoré bude pripomínať jeden dobrý skutok. Tričká sú k dispozícii v ženskom aj mužskom strihu.

Doručenie: do konca júna 2021
Balík basic - 1 x tričko, 2 x handrička na okuliare

Balík basic - 1 x tričko, 2 x handrička na okuliare

Minimálna výška príspevku
30

Dizajnový set trička a dvoch užitočných handričiek na čistenie okuliarí.

Doručenie: do konca júna 2021
Balík plus - 1 x tričko, 2 x handrička, 1 x vyšetrenie prístrojom Plusoptix

Balík plus - 1 x tričko, 2 x handrička, 1 x vyšetrenie prístrojom Plusoptix

Minimálna výška príspevku
50

Okrem pekného trička a užitočnej handričky je v balíku aj jedno vyšetrenie detského zraku prístrojom Plusoptix na košickej pobočke ÚNSS. Termín vyšetrenia bude dohodnutý individuálne.

Doručenie: do konca júna 2021
Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Minimálna výška príspevku
100

Dve tričká a handričky pre celú rodinu, plus dve vyšetrenia detského zraku prístrojom Plusoptix na košickej pobočke ÚNSS. Termín vyšetrenia bude dohodnutý individuálne.

Doručenie: do konca júna 2021
Podporovatelia
Iveta Reváková 62 €

🎁 Balík basic - 1 x tričko, 2 x handrička na okuliare

Anonymný podporovateľ 102 €

🎁 Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Iveta Koniarová 50 €
Eva Michalusova 32 €

🎁 tričko VIDÍM SRDCOM

Branislav Koniar 50 €
Peter Šiovič 102 €

🎁 Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Anonymný podporovateľ 100 €
Vladimír Šamaj 102 €

🎁 Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Michala Koniarová 10 €
Zdenek Horizral 102 €

🎁 Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Eva Dudová Dudová 32 €

🎁 Balík basic - 1 x tričko, 2 x handrička na okuliare

Tomáš Ďurina 10 €
IDL Slovakia 302 €

🎁 Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Anna Schrotterová 32 €

🎁 Balík basic - 1 x tričko, 2 x handrička na okuliare

Anonymný podporovateľ 5 €
Emil Pečík 30 €

✏ Pekne pripravené. Držím palce.

Anonymný podporovateľ 300 €
Emilie Štěpánková 20 €

✏ Milí přátelé v Košicích. Srdečně vás zdravím a přeji, ať se vám podaří potřebné penízky vybrat. Je to na skutečně dobrou věc. Ema Štěpánková

marian Macej 62 €

🎁 Balík basic - 1 x tričko, 2 x handrička na okuliare

Miloš Pachta 52 €

🎁 Balík plus - 1 x tričko, 2 x handrička, 1 x vyšetrenie prístrojom Plusoptix

Vladimír Vanik 102 €

🎁 Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Anonymný podporovateľ 100 €
Anonymný podporovateľ 1 300 €
Dusan Leng 52 €

🎁 Balík plus - 1 x tričko, 2 x handrička, 1 x vyšetrenie prístrojom Plusoptix

Anonymný podporovateľ 20 €
Imrich Šoltès 22 €

🎁 tričko VIDÍM SRDCOM

Katarína Bartová 50 €
Anonymný podporovateľ 42 €

🎁 tričko VIDÍM SRDCOM

✏ Pekna myslienka

Anonymný podporovateľ 20 €
GALIJA COLOR s r.o. 102 €

🎁 Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Autori
Miesto realizácie projektu

Košický kraj

I. Lions Club Košice občianske združenie

I. Lions Club Košice občianske združenie

. Lions Club Košice je členom medzinárodného združenia Lions Clubs International, ktoré patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie charitatívne organizácie na svete. Jeho vznik sa datuje do roku 1917 a myšlienky humanizmu, dobrovoľníctva a pomoci sú vyjadrené v spoločnom celosvetovom hesle “We Serve” – “My slúžime”. I. Lions Club Košice bol založený v roku 1997 aby sa ihneď po svojom vzniku prihlásil k celosvetovým hodnotám a cieľom hnutia a začal napĺňať svoje poslanie činorodými aktivitami vo svojom okolí. Klub sa stal súčasťou distriktu LCI – D122 Česká a Slovenská republika a od svojho počiatku sa stal významným článkom v rodine Lionov pôsobiacich na tomto území.

Vyúčtovanie

Všetky získané finančné prostriedky boli použité na financovanie nákupu nového prístroja Plusoptix na diagnostiku detského zraku.

7% odmena pre StartLab
432
Nákup prístroja Plusoptix
5 734
Náklady spolu
6 166
Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

tričko VIDÍM SRDCOM

tričko VIDÍM SRDCOM

Minimálna výška príspevku
20

Kvalitné bavlnené tričko s originálnym dizajnom s využitím Braillovho písma a posolstvom, ktoré bude pripomínať jeden dobrý skutok. Tričká sú k dispozícii v ženskom aj mužskom strihu.

Doručenie: do konca júna 2021
Balík basic - 1 x tričko, 2 x handrička na okuliare

Balík basic - 1 x tričko, 2 x handrička na okuliare

Minimálna výška príspevku
30

Dizajnový set trička a dvoch užitočných handričiek na čistenie okuliarí.

Doručenie: do konca júna 2021
Balík plus - 1 x tričko, 2 x handrička, 1 x vyšetrenie prístrojom Plusoptix

Balík plus - 1 x tričko, 2 x handrička, 1 x vyšetrenie prístrojom Plusoptix

Minimálna výška príspevku
50

Okrem pekného trička a užitočnej handričky je v balíku aj jedno vyšetrenie detského zraku prístrojom Plusoptix na košickej pobočke ÚNSS. Termín vyšetrenia bude dohodnutý individuálne.

Doručenie: do konca júna 2021
Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Balík premium - 2 x tričko, 4 x handrička, 2 vyšetrenia zraku prístrojom Plusoptix

Minimálna výška príspevku
100

Dve tričká a handričky pre celú rodinu, plus dve vyšetrenia detského zraku prístrojom Plusoptix na košickej pobočke ÚNSS. Termín vyšetrenia bude dohodnutý individuálne.

Doručenie: do konca júna 2021