Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Naším zámerom je vytvoriť špecifickú divadelnú výpoveď prvej generácie Slovenskej republiky. Deti 90. rokov sa teraz stávajú dospelými, ktorí určia ďalšie smerovanie našej spoločnosti. Napriek tomu, že prechod do dospelosti je sám komplikovaný, stoja pred nami už teraz dôležité výzvy. Centrálnou témou projektu Hranice_92 sú... hranice vnútorné a vonkajšie, tie, ktoré si kladie človek sám a aj tie, ktoré mu kladie okolie. Chceme zachytiť svoj aktuálny životný pocit, ktorý súvisí s vykročením smerom k profesionálnemu životu. Stojíme na prahu života bez nárokov na zľavu a celých lístkov na MHD, daňových priznaní a dôchodkového sporenia. Aj napriek tomu pripravujeme inscenáciu, v ktorej sa stretnú moderné divadelné postupy s autorskou hudbou a novými médiami.

Vytvoríme umeleckú inštaláciu príbehov, ľudí, osudov, otázok a obrazov, ktoré súvisia s témou hraníc v mladom súčasnom človeku a okolo neho. Projekt je primárne cielený na našu, "prvú" generáciu republiky, no jeho téma je univerzálna a stretáva sa s ňou počas života každý.

Pri výbere témy nás inšpiroval pocit tlaku a neustáleho pohybu. Musíme čeliť základným otázkam: Zostať alebo odísť? Kam sa pohnúť? Kde končí náš osobný priestor? Vstupujeme do verejného života. Z bezpečného sveta detstva sme nútení vykročiť.

Za podporu našich prvých krokov do neznáma ďakujeme.


Kto sme:


Peter Galdík

- dramaturg Bratislavského bábkového divadla

- text, réžia: Hlavy 21. (2016, Štúdio 12) víťazný projekt výzvy Mliečne zuby Divadelného ústavu


Jakub Szatinský

- dramaturg divadla DPM: Falk Richter: Boh je DJ (réžia Šimon Ferstl, 2016), nominácia Nová dráma 2017

- dramaturg a autor videoprojekcie v Divadle LAB, Lenka Garajová: Hostel Tchekhov (réžia Marián Amsler, 2016)


Alžbeta Vrzgula

- text, réžia: Hlavy 21. (2016, Štúdio 12) víťazný projekt výzvy Mliečne zuby Divadelného ústavu

- asistentka réžie Davida Jařaba: Obeť (2015, Divadlo Aréna) a Strach (2016, SND)


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

135 %. Vďaka.

Update #3, 22.06.2017

Prekročili sme

Update #2, 22.06.2017

Milí podporovatelia, donori, mecenáši, filantropi, priatelia,

ďakujeme za vašu dôveru v naše sily, či potenciál. Len vďaka vám sa nám podarilo to, o čom snili isté generácie pred nami: splniť plán na 124%!

Zadávame výrobu grafík a počas nasledujúceho mesiaca vám ich budeme expedovať. V novembri vás budeme mailom informovať o premiére a reprízach, aby ste si vybrali, kedy sa prídete pozrieť.

A cez leto, počas príprav textu, sa nám bude ľahšie dýchať.

Dovidenia na jeseň!

S vďakou,

Alžbeta, Jakub, Peter

Uhol_92


Sme za polovicou a takmer pred záverečnou

Update #1, 14.06.2017

Milé podporovateľky a milí podporovatelia projektu,

ďakujeme za vašu prejavenú dôveru a zvedavosť na Hranice. V tejto chvíli nám zostáva ešte sedem dní kampane a 42% do zadanej sumy.

Sme rozhodnutí hranicu nielen dosiahnuť, ale ju aj možno trochu prekročiť. Je dôležité stanovovať si vysoké ciele :)

Ak máte pocit, že by sa o našom divadelnom zámere mal ešte niekto dozvedieť, budeme radiť, keď rozšírite zvesť.

Včera sme mali prvú veľkú poradu a toto sme my. Zatiaľ ešte trochu nejasní, ale my sa včas zaostríme.

Prajeme príjemný deň,

Jakub, Peter, Alžbeta,

Jana, Bet, Boris, Igor, Julka, Lenka, Michal, Varis

Podporovatelia77

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Uhol_92 o.z.

Uhol_92 o.z.

Uhol_92 založili mladí divadelní profesionáli, ktorí doteraz pôsobili samostatne a ktorých spája štúdium v jednom ročníku réžie a dramaturgie na VŠMU. Rok narodenia všetkých zakladajúcich členov je 1992 a tento moment vnímajú ako fakt, ktorý vplýva na ich optiku a osobný vývin. Sú medzigeneráciou a zároveň prvou generáciou nového štátu, vyrastali krátko po páde socializmu a bezprostredne po vzniku Slovenskej republiky. Z tohto vyplýva istý uhol pohľadu na spoločnosť a témy, ktoré chcú spolu študovať. Naše hranice_92 je ich pilotnou spoluprácou v o.z. Uhol_92.

Názov organizácie Uhol_92
Miesto realizácie projektu Bratislava

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt