Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Projekt v kocke

Slovensko má problém s vizuálnym smogom. Neprimerane rozmnožené reklamné bilboardy, plagáty či plachty sú všadeprítomné.

Prvým krokom k riešeniu problému vizuálneho smogu je jeho zmapovanie, ktoré potrebujeme z dvoch dôvodov:

  1. Súhrnný pohľad na problém: Koľko priestoru reklama zaberá? Kde má akú hustotu? Koľko za ňu ako verejnosť dostávame? A koľko z nej majú mediálne agentúry?
  2. Evidencia jednotlivé prípadov: je konkrétny bilboard osadený legálne? V akom stave je jeho prípadné odstraňovanie?.

Len systematický zber informácií o vizuálnom smogu dá spoľahlivý obraz o jeho rozsahu, posunie verejnú diskusiu o ňom ďalej a zároveň poskytne základ pre aktívne opatrenia na jeho redukciu.

Preto vytvárame AdHunter, nástroj pre efektívny zber informácií o vizuálnom smogu vo verejnom priestore. Pozostáva z mobilnej aplikácie, určenej pre zber priamo v teréne (fotografie a poloha reklamných plôch) a webovej aplikácie pre dodatočné úpravy a dohľadávanie ďalších informácií.

Kľúčovým prvkom riešenia je však samotná verejnosť - dobrovoľní zberači informácií, ktorí samotný zber vykonávajú. Týmto projektom im do rúk dávame nástroj, ktorý umožní efektívne a aktívne prispieť k zlepšeniu ich životného prostredia. Chceme dať ľuďom možnosť urobiť niečo viac, než lajkovať a podpisovať elektronické petície.

Náš projekt už má reálne kontúry v podobe základnej verzie aplikácie na zber informácií o vizuálnom smogu. Naša kampaň je preto nastavená na malú cieľovú sumu (500€). Našu aplikáciu totiž vieme dokončiť aj zadarmo (na kolene). Čím väčšiu podporu však dostaneme, tým lepšiu našu aplikáciu môžme mať. Základnú sumu využijeme najmä na pokrytie technologických výdavkov ako hosting či základnú propagáciu projektu.

Podrobné informácie o projekte

Problém, ktorý riešime

Slovensko je plné vizuálneho smogu. Verejný priestor okupuje neprimerane veľké množstvo reklamy, veľmi často neestetickej, nevkusnej a nelegálnej. Verejnosť pred ňou nemá šancu uniknúť. Na rozdiel od reklamy v iných médiách, ktoré sa človek jednoducho nemusí rozhodnúť sledovať, reklame vo verejnom priestore ujsť prakticky nemôže. Neprimerané množstvo reklamy verejný priestor degraduje, znižuje jeho atraktívnosť. Reklama umiestňovaná pri dopravných komunikáciách môže znižovať bezpečnosť dopravy (zakrývanie rozhľadu a rozptyľovanie pozornosti účastníkov premávky).

Ak už je verejný priestor reklamou zaťažený, mala by verejnosť byť primerane kompenzovaná podielom na zisku z tejto reklamy (v podobe príspevku do verejných financií). Tento podiel je však (v podobe prenájmu pozemkových plôch) smiešne malý [1].

Problému vizuálneho smogu sa obsiahlo venuje občianske združenie Zelená hliadka [2][3]. Vďaka iniciatíve tohto a ďalších združení a jednotlivcov, sa fenomén vizuálneho smogu dostal do povedomia verejnosti. Domnievame sa, že na redukciu vizuálneho smogu existuje spoločenská objednávka. Tá však naráža na alibizmus samospráv a odpor mediálnych agentúr. Obidve zainteresované skupiny pritom spája spoločné: popieranie problému vizuálneho smogu poukazovaním na neexistenciu dôkazu, že problém existuje. Našim projektom takýto dôkaz chceme priniesť zistením skutočného rozsahu vizuálneho smogu vo verejnom priestore.

Zdroje:

  1. http://zelenahliadka.blog.sme.sk/c/366567/3-cast-z...
  2. http://zelenahliadka.blog.sme.sk/c/366293/1-cast-z...
  3. http://zelenahliadka.sk/bratislava-ako-mesto-sebav...

Naše ciele

Základným cieľom projektu je vznik kompletnej a aktuálnej databázy výskytov vizuálneho smogu vo verejnom priestore na Slovensku. Takáto databáza následne:

  1. Poskytne tvrdé fakty o celkovom stave vizuálneho smogu na Slovensku: makroskopické údaje o tom, koľko priestoru sa takto „využíva", koľko za reklamu mediálne agentúry inkasujú a koľko z toho máme my občania v podobe príspevkov do verejných financií. Takéto informácie ešte viac nabudia verejnosť vo vnímaní problému vizuálneho smogu a vyrazia z rúk akékoľvek argumenty „popieračov" tohto problému. Predstavitelia samospráv nebudú môcť pred problémom zatvárať oči.
  2. Pre individuálne prípady „nosičov vizuálneho smogu" budú v databáze k dispozícií informácie, ktoré priamo umožnia vytvorenie úradného podania žiadosti o ich odstránenie (v prípade že toto odstránenie bude v danom čase právne opodstatnené, napríklad z dôvodu vypršania platnosti nájomnej zmluvy bilboardu). Naším ultimátnym zámerom je v aplikácii vytvoriť funkciu, ktorá z dostupných informácií úradnú žiadosť automaticky vygeneruje a bude ju stačiť „len podpísať a podať".

Zber informácií

Napomôcť k riešeniu problému vizuálneho smogu sa s našou aplikáciou dá veľmi jednoducho: stačí odfotiť jeho konkrétny výskyt a spolu s údajom o jeho geografickej polohe ho odoslať do nášho úložiska. Na to slúži mobilná aplikácia AdHunter (pilotne vyvinutá pre platformu Android), ktorá tento scenár umožňuje svojmu používateľovi dvoma klikmi uskutočniť prakticky „za pochodu" (počas bežného presunu verejným priestorom). Používateľ jednoducho odfotí výskyt reklamy (napr. bilboard pri chodníku) a odošle fotografiu na náš server. Pri odfotení je zaznamenaná aktuálna poloha používateľa a je automaticky pribalená k odosielanej fotografii. Voliteľne, výberom z možností môže používateľ špecifikovať aj ďalšie metadáta o svojom „úlovku" ako typ reklamného nosiča (napr. bilboard, trojnožka, citylight) či vlastníka nosiča (mediálnu agentúru). V prípade že zariadenie práve nie je pripojené k internetu, „úlovky" sú lokálne uchované a odoslané neskôr. Celkovo je mobilná aplikácia veľmi jednoduchá a nenáročná.

Na získaných základných informáciách o vizuálnom smogu (z mobilnej aplikácie) stavia zber ďalších informácií vo webovom rozhraní softvéru AdHunter. Prostredníctvom mapovej vizualizácie pristupuje pouívateľ k doteraz zaznamenaným úlovkom (výskytom reklamy), dopĺňa a opravuje informácie o nich (často nutná je napr. úprava presnej polohy reklamy, keďže GPS lokalizácia nie je vždy presná). Upravovať a dopĺňať môže jednak základné informácie (poloha, typ, vlastník) ale aj ďalšie: informácie o parcele, na ktorej sa reklama nachádza (identifikátor v katastri, vlastník), informácie o prenájme (napr. konkrétna nájomná zmluva medzi vlastníkom pozemku, často samosprávou a vlastníkom reklamnej plochy), cenu prenájmu reklamnej plochy (prípadne jej odhadom) a pod. Dopĺňať informácie možno aj k úlovkom iných používateľov.

Využitie informácií

Zozbierané informácie o vizuálnom smogu zverejníme v strojovo čitateľnej podobe (podľa štandardov W3C) a umožníme tak ich využitie v aplikáciách tretích strán.

Zároveň však vo vlastnej webovej aplikácii tieto informácie sprístupníme aj pre ľudí. Dostupné budú agregácie (najmä mapové) ako napr. mapy „zamorenia" vizuálnym smogom či cenové mapy (koľko kde mediálne agentúry za reklamu inkasujú a koľko inkasuje verejnosť). Zároveň sprístupníme jednotlivé výskyty reklamy spolu s dostupnými informáciami o nich.

V jednotlivých prípadoch výskytov reklamy, ktorá by z nejakého dôvodu mala byť odstránená (je nelegálna od začiatku alebo sa nelegálnou stala), bude aplikácia schopná podľa šablón vygenerovať úradné žiadosti o jej odstránenie.

Kde sme práve teraz

Softvér v súčasnosti vytvárame vo vlastnej réžii a vo voľnom čase. Máme vytvorenú prvú verziu aplikácie, ktorá umožňuje základný zber informácií. Aby sme však uvoľnili plnú silu AdHuntera, potrebujeme ešte veľa úsilia a tiež prostriedkov.


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Je to tam!

Update #1, 26.03.2015

Pred malou chvíľou sme dosiahli hranicu vyzbieraných 500 eur. Ďakujeme a pokračujeme!

Podporovatelia43

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tomáš Melicher

Tomáš Melicher

Rovnako ako ďalší čeovia nášho tímu, aj ja som študentom inžinierského stupňa na FIIT STU. Informatike sa venujem nie len v škole ale aj pracovne, špecializujem sa na webové technlógie. Prvé stránky som tvoril už na strednej škole, pričom išlo o jednoduché prezentačné stránky. Zistil som, že tejto oblasti by som sa chcel venovať aj po škole a preto som jej začal venovať obzvlášť pozornosť. Naštudoval som si detailnejšie technológie s tým súvisiace a nadobudnuté znalosti potvrdil HTML5 certifikátom.
Mám za sebou aj viacero stránok, ktorých tvorbu som zvládol sám, napríklad: www.podmodrymvrchom.sk, www.veselyvlacik.sk a www.lyzejasna.sk.
Pracovne som sa stretol s omnoho rozsiahlejšimi webovými projektami, napríklad Slovenská Sporiteľna, Orange, rôzne weby pre mestá atď.
Samozrejme dokážem fungovať aj bez môjho laptopu, rád si zahrám volejbal, ping-pong a som za každú srandu :)

Richard Filipčík

Richard Filipčík

Napriek tomu, že som sa podobným aktivitám nikdy v minulosti nevenoval, téma nášho projektu ma okamžite upútala. Vizuálny smog sa stáva čoraz diskutovanejším problémom a boj s ním predstavuje reálnu príležitosť podieľať sa na pretváraní našej krajiny v krajšie miesto pre život. Pretože mám Slovensko veľmi rád, tejto šance som sa vďačne chopil.

Mimo toho som tiež študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v odbore Informačné systémy. Aj keď som posledné 4 roky strávil prevažne v Bratislave, v skutočnosti pochádzam z opačného konca našej krajiny. Z môjho štúdia vyplývajú aj moje záľuby a záujmy, ktoré sa najčastejšie točia okolo sveta informačných technológií. Momentálne sa venujem najmä projektu quotecase.net. Mimo IT si často rád prečítam o rôznych témach týkajúcich sa slovenských i svetových dejín a osobitný záujem mám aj o kultúru a život slovanských národov.

Alexander Ferenčík

Alexander Ferenčík

Momentálne som študentom štvrtého ročníka Slovenskej technickej univerzity na Fakulte informatiky a informačných technológií. Vždy ma zaujímala problematika umelej inteligencie, ale venujem sa aj iným oblastiam. Téma vizuálneho smogu je pre mňa v poslednej dobe veľmi aktuálna. Znepokojuje ma stav tohoto problému a rád by som sa pričinil na jeho náprave.

Jana Egriová

Jana Egriová

Som študentkou inžinierskeho stupňa na fakulte informatiky a informačných technológií STU v odbore softvérové inžinierstvo. Napriek tomu, že sa zaujímam predovšetkým o informačné technológie, AdHunter pre mňa nie je iba školský projekt. Vo svojom voľnom čase (ktorého nie je veľa) sa venujem tiež ekológii. Náš projekt AdHunter mi poskytuje možnosť venovať sa aktivitám, ktoré ma bavia nie len výlučne vrámci voľnočasových aktivít.

Jakub Šimko

Jakub Šimko

Som výskumník a učiteľ na Fakulte informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Môj výskum sa zameriava na crowdsourcing, hry s účelom a zber sémantiky a metadát pre webové zdroje. Po novom sa tiež ponáram do analýzy používateľského zážitku (a.k.a. user experience). Zároveň na fakulte učím objektovo orientované programovanie a predmety súvisiace s analýzou a návrhom softvéru.

Celý život som prežil v Bratislave. V istom momente som si uvedomil svoju spoluzodpovednosť za stav svojho mesta, ale nevedel som ešte, ako sa na jeho zlepšení efektívne podieľať. V inom (neskoršom) momente, ma prvý krát napadlo, ako využiť svoje odborné schopnosti (skúsenosti s crowdsourcingom a s vývojom softvéru všeobecne). Tak začal projekt AdHunter.

Meno a priezvisko Jakub Šimko
Web

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt