Vytvorenie oddychovo relaxačného priestoru

Cieľom projektu je zabezpečiť prostredníctvom verejných donorov z oblasti širokej občianskej spoločnosti rekonštrukciu, renováciu a obrodenie zastaraných, znehodnotených a zdevastovaných autobusových zastávok v obci Budiná do novej podoby "oddychovo relaxačného priestoru" kde sa môže stretávať široká verejnosť a obyvatelia obce.

Lokálny rozvoj
Vytvorenie oddychovo relaxačného priestoru
Získaná suma
162 %
1 295 €
z cieľovej sumy
800 €
Kampaň bola
úspešná
O projekte

Vytvorenie oddychovo relaxačného priestoru

Cieľom projektu je zrekonštruovať autobusové zastávky v obci Budiná, ktoré sú v súčasnosti v dezolátnom stave. Rekonštrukciou chceme vybudovať nové objekty, ktoré budú plniť dvojakú funkciu súčasne. Prvá funkcia: „priestor pre občanov (kultúrny priestor – pre stretávanie sa občanov a organizovanie kultúrnych akcií a oddychového a relaxačného priestoru pre občanov)“. Druhá funkcia: „tradičná autobusová zastávka“.

Opis projektu a účel

Budiná je malebná obec na Slovensku v okrese Lučenec. Tento idylický kraj je ideálnym miestom pre oddych, pokoj a relax. Jedná sa o lokalitu, ktorá svojou naturálnou prirodzenosťou, až nabáda každého jedného svojho návštevníka k načerpávaniu novej energie z neobmedzených síl pôvabnej a nedotknutej prírody. Aká škoda, že tento krásny kraj s malebnou a nepoškvrnenou prírodnou scenériou je razom narúšaný obstarožnými a vzhľadovo nevábnymi ozrutami s nulovou architektonickou hodnotou, a to v podobenstve „autobusových zastávok“, ktoré sú doslova v dezolátnom stave. Preto sme sa rozhodli, že už nebudeme čakať na zodpovedné osoby a sami sa pokúsime cez tento projekt zrekonštruovať autobusové zastávky za pomoci podpory bežných občanov. Zámerom projektu prostredníctvom tohto projektu vyzbierať finančné prostriedky a vybudovať úplné nové viacúčelové objekty (autobusové zastávky a oddychovo-relaxačné objekty v jednom). Každý jeden príspevok nám dopomôže zmeniť verejné priestory k lepšiemu a najmä verejnoprospešnému účelu.

Aká je aktuálna situácia stavu predmetných stavieb môžete vidieť na nasledovných fotografiách:

Čo chceme dosiahnuť?

Našou snahou nie je prostredníctvom tohto projektu dosahovať finančné benefity, ale zaslúžiť sa o zachovanie, obnovu a navrátenie funkčnosti nevyužitým miestam...

To čo chceme týmto projektom dosiahnuť najlepšie badať na architektonických návrhoch našich spolupracovníkov "Architekti Šebo Lichý" (autorka návrhov: MgA. Lenka Kopfová): 

Spolupracovníci na projekte

MgA. Lenka Kopfová - prerábka bude realizovaná, ako nezisková občianska iniciatíva pod vedením kvalifikovanej architektky z firmy "Architekti Šebo Lichý s.r.o." – čím zabezpečíme profesionálny výsledok v oblasti návrhu a samotnej realizácie výslednej stavby.

Mgr. Lukáš Petroch – riaditeľ regionálnej organizácie ISTOTA, n.o., ktorej cieľom je pomáhať sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov a zdravotne postihnutým občanom v regióne Novohradu. Počas svojej existencie sme k svojim cieľom pridali pomoc marginalizovaným občanom, pomoc ohrozeným deťom a rodinám v krízových situáciách a poskytovanie vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny. V predmetnom projekte je organizácia zainteresovaná, ako iniciátor a garant realizovanej rekonštrukcie.

PhDr. Zdenka Kotrasová - ktorá je riaditeľkou občianskeho združenia v Lučenci, ktorého cieľom je pomáhať ohrozeným, týraným ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácii a najmä deťom. V projekte je zainteresovaná, ako hlavná iniciátorka a hybná sila projektu.

PhDr. Peter Hirjak, MSc. – v rámci projektu zabezpečuje administratívne a projektové spracovanie a dohľad nad realizáciou projektu.

Ing. Marian Čerpák – starosta obce Budiná. Aktívne participuje na projekte, v podobe podpory tejto občianskej iniciatívy, ktorá sa týka dobrej veci s celospoločenským dosahom. Zároveň udelil súhlasné stanovisko k realizácii projektu prerábky autobusových zastávok v obci.

Koľko to celé bude stáť?

Celková rekonštrukcia bude stáť cca 3.000,- EUR. Uvedené finančné prostriedky plánujeme získať vo forme zmiešaných zdrojov. Cez túto kampaň plánujeme vyzbierať sumu 800 eur na tzv. „iniciačnú fázu projektu“, ktorá bude slúžiť na strhnutie starých zastávok a prvotné stavebné úkony.

2.200 eur získame zo strany miestnych podporovateľov (podnikateľských subjektov - firiem). 

Plánované termíny a lehoty projektu

  1. kampaň na StartLabe: 45 dní
  2. Lehota zbierky cez transparentné financovanie – Máj 2021
  3. Lehota finančnej podpory zo strany dobrovoľných donorov (podnikateľské dobrovoľné subjekty) – vlastná iniciačná fáza po ukončení kampane na StartLabe v rámci projektového vymedzenia (tzn. doplnenie o ďalšie finančné zdroje mimo kampane na StartLabe).
  4. Predpokladaný termín rekonštrukcie/renovácie autobusových zastávok v obci Budiná: „Jún 2021“ až „December 2021“ (dokončenie projektu január 2022).
Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Uvedenie mena a priezviska podporovateľa projektu v priestoroch stavby

Minimálna výška príspevku
100

po dokončení projektu budú v priestoroch stavby zverejnené "Mená a priezviská" osôb ktoré participovali na realizácii dobročinného, verejnoprospešného projektu.

Doručenie: po dokončení výstavby predmetu projektu

Ďakovný list

Minimálna výška príspevku
50

Po dokončení projektu osoba/podporovateľ projektu obdrží ďakovný list na svoje meno a priezvisko.

Doručenie: po dokončení výstavby predmetu projektu

účasť na slávnostnom otvorení stavby

Minimálna výška príspevku
20

Podporovateľ projektu sa zúčastní slávnostného otvorenia predmetu projektu (stavby), kde bude podporovateľom osobne vyjadrená vďaka za podporu projektu zo strany realizátorov a participantov projektu.

Doručenie: po dokončení výstavby stavieb, ktoré sú predmetom projektu
Podporovatelia
Martin Onco 100 €

🎁 Uvedenie mena a priezviska podporovateľa projektu v priestoroch stavby

✏ Drzim palce a vela sil pri realizacii projektu

Brano Martinsky 20 €

🎁 účasť na slávnostnom otvorení stavby

Anonymný podporovateľ 20 €

🎁 účasť na slávnostnom otvorení stavby

jan Kubaliak 5 €

✏ Nech sa vam to vydari

Anonymný podporovateľ 20 €
Iveta Svobodová 25 €

✏ Držíme palce, ať se dílo podaří.

Zuzka a Petr Kukačkovi 25 €

✏ Věříme, že se to konečně povede :-)

Ján Peťka 100 €

🎁 Uvedenie mena a priezviska podporovateľa projektu v priestoroch stavby

Tomáš Zaťko 20 €
Lenka Kopfová 20 €

🎁 účasť na slávnostnom otvorení stavby

Alena Bastis 25 €

✏ Držíme palce!

Rodina Ďurove 140 €

🎁 Uvedenie mena a priezviska podporovateľa projektu v priestoroch stavby

Združenie domových samospráv, o.z. 50 €

🎁 Ďakovný list

Tomáš Ďurina 10 €
Anonymný podporovateľ 20 €
Miroslav Lakota 30 €
David Hirjak 20 €
Viera Sárová Sárová 20 €

🎁 účasť na slávnostnom otvorení stavby

Ľubomír Koška 20 €
Miroslava Galadova 40 €
Zdenka Kotrasová PhDr. 60 €
Oľga Bobáľová 10 €
Anna Galádová 50 €
Sidónia Hindulák Garamszögi 50 €

🎁 Ďakovný list

Anonym Anonym 20 €

🎁 účasť na slávnostnom otvorení stavby

✏ Anonym

Peter Hirjak 20 €
Ingrid Vantrubová 30 €
Denisa Geratova 20 €

🎁 účasť na slávnostnom otvorení stavby

✏ Nech sa dari

Anonymný podporovateľ 20 €
Milan Kotras ing. 20 €

✏ Ing.Milan Kotras

Autori
Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj

Istota, n.o.

Istota, n.o.

Naša nezisková organizácia vznikla v júni 2005 s cieľom pomáhať sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov a zdravotne postihnutým občanom v regióne Novohradu. Počas svojej existencie sme k svojim cieľom pridali pomoc marginalizovaným občanom, pomoc ohrozeným deťom a rodinám v krízových situáciách a poskytovanie vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Uvedenie mena a priezviska podporovateľa projektu v priestoroch stavby

Minimálna výška príspevku
100

po dokončení projektu budú v priestoroch stavby zverejnené "Mená a priezviská" osôb ktoré participovali na realizácii dobročinného, verejnoprospešného projektu.

Doručenie: po dokončení výstavby predmetu projektu

Ďakovný list

Minimálna výška príspevku
50

Po dokončení projektu osoba/podporovateľ projektu obdrží ďakovný list na svoje meno a priezvisko.

Doručenie: po dokončení výstavby predmetu projektu

účasť na slávnostnom otvorení stavby

Minimálna výška príspevku
20

Podporovateľ projektu sa zúčastní slávnostného otvorenia predmetu projektu (stavby), kde bude podporovateľom osobne vyjadrená vďaka za podporu projektu zo strany realizátorov a participantov projektu.

Doručenie: po dokončení výstavby stavieb, ktoré sú predmetom projektu