Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Žilinský literárny festival už štrnásť rokov prináša súčasnú stredoeurópsku literatúru a jej aktérov a konfrontuje ich s domácim literárnym dianím. Medzi najvýznamnejších literárnych hostí, ktorí na festivale vystúpili, patrili spisovatelia Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Pál Závada, Vladimír Sorokin, Martin Pollack alebo Irena Brežná. Účasť na tohtoročnom festivale zatiaľ potvrdili Silvester Lavrík a Michal Hvorecký.

Iba s Vašou podporou dokážeme vytvoriť program farebnejší, veľkolepejší a myšlienkovo bohatší.

Tento rok sa festivalová dramaturgia venuje hlavnej téme FAKT? FAKT! - narábaniu s faktami v časoch, keď sme dennodenne konfrontovaní s ich zatajovaním, prekrúcaním a svojráznou interpretáciou. Dokážeme ešte rozlišovať fikciu od reality? Čo je znakom kvality pri vymyslených veciach? Ako poznáme, že nami vnímaná realita je pravdivá?

Festival nevytvárame sami. Už od jeho začiatkov v roku 2003 spolupracujeme s kolegami z kultúrneho uzla Stanica Žilina - Záriečie, Nadácie Polis a ďalších žilinských kultúrnych inštitúcií. My všetci veríme v silu písaného slova, zároveň však vieme, že literatúre treba pomáhať a nájsť jej cestu najmä k tým, čo sú na začiatku svojej čitateľskej kariéry. Snažíme sa festival udržať na školách aj v mestskom verejnom priestore. V konkurencii ostatných umeleckých žánrov chceme dať šancu literatúre ako jednému z možných zdrojov poznávania sveta.

Fakt? Fakt!

Rakúsky spisovateľ Martin Pollack na Žilinskom literárnom festivale 2016.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia84

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ľuboš Mišík

Ľuboš Mišík

20 rokov tvorím kníhkupectvo Artforum v Žiline v posledných rokoch ako jedným z majiteľov. Počas týchto rokov organizujem akcie v kníhkupectve a takisto aj Žilinský literárny festival.

Názov organizácie Af Žilina sro
Miesto realizácie projektu Žilina
Adresa Mariánske námestie 11, 01001 Žilina, Slovensko
Telefónne číslo 041/5640373

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt