CAMPANA FEST 2021

Festival CAMPANA FEST je súčasťou celoročných aktivít, ktorými sa venujeme neformálnemu vzdelávaniu mládeže zo znevýhodneného prostredia, či znevýhodnených komunít. Pomôžte nám prostredníctvom festivalu upriamiť pozornosť a priblížiť hlavnú ideu našej činnosti a tým je spájanie komunít a vzájomné porozumenie prostredníctvom hudby a umenia.

Hudba
Podujatie
CAMPANA FEST 2021
Získaná suma
106 %
2 645 €
z cieľovej sumy
2 500 €
Kampaň bola
úspešná
O projekte

„Festival robený srdcom“, hlavná myšlienka nášho festivalu. Hudba, radosť, komunita je bezprostrednou súčasťou projektu CAMPANA fest, ktorý v sebe spája snahu o oživenie kultúrneho života v meste Nitra s našou dlhoročnou tradíciou práce s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Už od prvého ročníka sme aj napriek minimálnej finančnej podpore priniesli do Nitry desiatky profesionálnych umelcov, ktorí sa z veľkej časti predstavili na festivale bez nároku na honorár, priateľov s ktorými sme sa delili o pódium, hotel, či šatňu...

Tento rok Vás chceme prizvať, aby ste sa stali dôležitým článkom organizácie festivalu CAMPANA FEST 2021 (10.- 11.9.2021, Svätoplukovo námestie v Nitre), aby sme celý program a workshopy robili pre vás všetkých aj naďalej.

Kto sme? 

OZ BUBNOVÁ SHOW a CAMPANA BATUCADA

Tisíce vystúpení a diváci v Dubaji, Bahraine, Qatare, Saudskej Arábii, Maroku, Indii, Singapore, na festivaloch v Barcelone, Bukurešti, Coburgu, Berlíne či Barcelone. Ale naše srdce je doma!

CAMPANA BATUCADA je má aj sociálny rozmer, naša činnosť sa dlhodobo zameriava na celoročné neformálne vzdelávanie, aktivizovanie a podpora integrácie mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, rómskej komunity do skupiny, ktorej hlavným zámerom je zmysluplné trávenie voľného a vzájomný rešpekt a tolerancia. Sústreďujeme sa na rozvíjanie talentu a kreativity, nadobudnutie nových skúsenosti a poznatkov, ktoré pomáhajú budovať silné osobnosti. Komunita, ktorú sme vytvorili sa dlhodobo udržuje aj prostredníctvom teambuildingových výjazdov. Aktívnou účasťou organizácie na rôznych podujatiach v rámci Slovenka, ale aj v zahraničí motivujeme mládež, stať sa súčasťou skupiny, ktorá nielen svojich členov motivuje, ale tiež im umožňuje a podporuje ich v ďalšom raste a vzdelávaní sa na zahraničných workshopoch a taktiež prostredníctvom medzinárodných spoluprác.

Prostredníctvom hudby chceme stierať hranice a rozdiely v spoločnosti a naďalej vytvárať komunitu založenú na vzájomnom rešpekte a tolerancii.

Naše ciele a vízie

Hlavným ideovým východiskom projektu a našich celoročných aktivít je rozvíjať ideu vzájomného ľudského porozumenia prostredníctvom hudby sveta (worldmusic) a podporovať vytváranie kladného vzťahu človeka k voľno-časovým aktivitám, kultúre a hudbe, ktoré túto ideu zastrešujú. Naďalej prostredníctvom hudby a neformálneho vzdelávania integrovať mládež zo znevýhodnených skupín. Rovnako stierať hranice a rozdiely v spoločnosti vytváraním komunity založenej na vzájomnom rešpekte a tolerancii. S ohľadom na tieto aspekty chceme naďalej vytvárať priestor na CAMPANA FESTe a scitlivovať túto problematiku spoločnosti, v ktorej prevláda stereotypné nazeranie na znevýhodnené skupiny.

Prečo festival?

Festival CAMPANA FEST pôvodne vznikol ako oslava 10. narodením skupiny CAMPANA BATUCADA a zároveň možnosť prezentovať celoročnú prácu s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Festival predstavuje možnosť pútavým spôsobom osloviť širšiu verejnosť a postupne tak predostrieť aj závažnejšie témy, ktorým sa prostredníctvom programu festivalu chceme vo väčšej miere venovať .

Ako použijeme vašu podporu?

Festival CAMPANA FEST je jednou z častí celoročného projektu BUBNUJEM, BUBNUJEŠ, BUBNUJEME, v rámci ktorého sa venujeme deťom zo znevýhodneného prostredia a pravidelným voľnočasovým aktivitám. Aktuálne pripravujeme 3. ročník festivalu, ktorým chceme podporiť nielen obnovenie komunitného života a práce s dobrovoľníkmi, kultúrny život v meste, podporiť prezentáciu slovenských umelcov, ale taktiež poskytnúť priestor na rozvoj lokálneho a regionálneho cestovného ruch. 

Podporením festivalu môžete pomôcť s naplnením našich celoročných aktivít, ktoré pomáhajú mládeži zo sociálne slabších a znevýhodnených rodín začleniť sa do komunity prostredníctvom voľnočasových aktivít.

Aj napriek tomu, že tieto aktivity robíme celý rok s radosťou a nasadením, bez dostatku financií nie je možné zastrešiť všetky aktivity a jednou z nich práve festival. Vašu podporu použijeme na prenájom techniky a postavenie strechy, čo predstavuje najväčšie položky festivalového rozpočtu. "Zastrešenie" doslova vytvára priestor pre priateľské stretnutia umelcov a celej komunity, ktorá pre vás festival pripravuje.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Festivalová taška

Festivalová taška

Minimálna výška príspevku
15

Festivalová edícia plátennej tašky, ktorá vám bude pripomínať festival každý deň a okrem podpory festivalu urobíte niečo pre našu prírodu

Doručenie: september 2021
Festivalové tričko

Festivalové tričko

Minimálna výška príspevku
25

Získajte tričko vo farbách festivalu a podporte bohatý program CAMPANA FEST 2021

Doručenie: september 2021
Súkromná hodina s Presidente Igor Holka

Súkromná hodina s Presidente Igor Holka

Minimálna výška príspevku
50

Zažite jedinečnú súkromnú hodinu bubnovania s Presidente Igorom Holkom (trvanie 2 hodiny). Plnohodnotný hudobný zážitok plný smiechu zaručený.

Doručenie: do konca roka 2021
Večer s CAMPANA BATUCADA

Večer s CAMPANA BATUCADA

Minimálna výška príspevku
150

Zaži originálny večer so skupinou CAMPANA BATUCADA. Vezmú ťa na ich skúšku a potom na pivo/kofolu do ich obľúbeného nitrianskeho pubu.

Doručenie: do konca roka 2021
BUBNUJEME SPOLOČNE

BUBNUJEME SPOLOČNE

Minimálna výška príspevku
200

Každoročne hrávame v rámci projektu aj pre deti z detských domovov v okolí Nitry. Využi unikátnu príležitosť a pomôž deťom získať minimálne 10 ks. festivalových tričiek.

Doručenie: do konca roka 2021
BUBNUJEME PRE DETI

BUBNUJEME PRE DETI

Minimálna výška príspevku
300

Za tvoju podporu zorganizujeme bubnový workshop pre deti z detského domova v nitrianskom kraji podľa tvojho výberu (alebo ti s výberom pomôžeme). Čo je viac ako vidieť detskú radosť?

Doručenie: do konca roka 2021
PARTNER FESTIVALU

PARTNER FESTIVALU

Minimálna výška príspevku
500

Staň sa donorom a partnerom festivalu, okrem špeciálneho poďakovania získaš aj niekoľko darčekov a dobrý pocit minimálne do ďalšieho ročníka.

Doručenie: september 2021
Podporovatelia
👤 Frederika Farkasova

🎁 Festivalové tričko

💬 Chlapci držím palce aj keď tam bohužiaľ nebudem, pozdravujem z Nemecka. -Freya

32 €

👤 Anonymný podporovateľ

350 €

👤 Zuzana Kulasova

💬 Teším sa na podujatie ❤️

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Peter Michalik

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

315 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Igorko, pozdravujem, nech sa festival vydarí :)

20 €

👤 Gabriela Petrová

🎁 Festivalová taška

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 BUBNUJEME SPOLOČNE

💬 :)

200 €

👤 Lenka Mlynekova

5 €

👤 Skolka Vilka

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Dakujeme

50 €

👤 Katarína Vajkai

💬 Nádherná myšlienka, držím palce 🙏

50 €

👤 Academia Universum o.z.

💬 Držíme palce :-)

111 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Súkromná hodina s Presidente Igor Holka

💬 Boli by sme veľmi šťastní keby ste nám prišli zabubnovať do škôlky www.hviezdicky.sk

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Festivalové tričko

💬 Tešíme sa na festival 🇧🇷

25 €

👤 Jan Kostolany

30 €

👤 Ján Rajnič

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Ideme na to! Silu a zdravie!

1 000 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Festivalové tričko

52 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

Autori
Miesto realizácie projektu

Nitriansky kraj

BUBNOVÁ SHOW

BUBNOVÁ SHOW

Občianske združenie Bubnová Show - hlavný organizátor festivalu CAMPANA FEST, r. 2021 - 3. ročník; vo svojej činnosti sa dlhodobo zameriava na neformálne vzdelávanie a vytváranie pozitívneho vzťahu človeka k voľno-časovým aktivitám, kultúre a hudbe spájané s ideou vzájomného porozumenia. OZ Bubnová show už niekoľko rokov spolupracuje s inými organizáciami, inštitúciami, školami, výchovnými zariadeniami a svojou aktívnou činnosťou propaguje bubnovanie ako prostriedok prekonávania spoločenskej izolácie, rozvoja osobnosti, budovania pozitívnych vzťahov. Medzi ďalšie činnosti patrí aj usporadúvanie kultúrnych podujatí, sústredení, happeningov pre verejnosť; umelecká tvorba a jej prezentácia; dlhoročná spolupráca s veľvyslanectvom Brazílie na Slovensku reprezentant brazílskej kultúry na Slovensku. Doterajšie aktivity neformálneho vzdelávania *dlhodobá spolupráca s Centrom Slniečko, n.o., už 6 rokov súčasť podujatia „Aby hlas detí bolo počuť“- celoslovenské podujatie v rámci medzinárodného dňa prevencie týrania detí; *organizovanie voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých *celoročné bezplatné kurzy pre deti zo znevýhodného prostredia a širokú verejnosť v Nitre *dlhoročná spolupráca s detskými domovmi a iniciovanie a organizovanie rekreácií pre deti zo sociálne slabších rodín- snaha o začlenenie do spoločnej hudobnej komunity

Vyúčtovanie

CAMPANA FEST 2021 sa nám úspešne podarilo zrealizovať vďaka podpore všetkých donorov a účasti našich priateľov, umelcov. Festival sa konal v dňoch 10.-11.9.2021 v Nitre, pripravovala ho skupina 5 nadšencov a 6 dobrovoľníkov, a vystúpilo na ňom takmer 150 účinkujúcich. Vďaka veľkej podpore a pomoci mesta Nitra pri materiálno-technickom zabezpečení, ktoré si vyžiadali zmeny v covid opatreniach sme zrealizovali všetkých 23 plánovaných sprievodných aj hlavných podujatí. Ďakujeme všetkým za veľkú podporu, či už finančnú, ale v neposlednom rade osobnú podporu, ktorú ste vyjadrili účasťou na podujatí CAMPANA FEST 2021. Už teraz začíname tvoriť ďalší ročník a budeme sa tešiť na vašu priazeň.

festivalové tričká a tašky
550
tlač plagátov a citylightov
350
detský program - 2 dni (divadlo, choduliari atď.)
250
prenájom techniky osvetlenie a ozvučenie
1 500
Náklady spolu
2 650
Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Festivalová taška

Festivalová taška

Minimálna výška príspevku
15

Festivalová edícia plátennej tašky, ktorá vám bude pripomínať festival každý deň a okrem podpory festivalu urobíte niečo pre našu prírodu

Doručenie: september 2021
Festivalové tričko

Festivalové tričko

Minimálna výška príspevku
25

Získajte tričko vo farbách festivalu a podporte bohatý program CAMPANA FEST 2021

Doručenie: september 2021
Súkromná hodina s Presidente Igor Holka

Súkromná hodina s Presidente Igor Holka

Minimálna výška príspevku
50

Zažite jedinečnú súkromnú hodinu bubnovania s Presidente Igorom Holkom (trvanie 2 hodiny). Plnohodnotný hudobný zážitok plný smiechu zaručený.

Doručenie: do konca roka 2021
Večer s CAMPANA BATUCADA

Večer s CAMPANA BATUCADA

Minimálna výška príspevku
150

Zaži originálny večer so skupinou CAMPANA BATUCADA. Vezmú ťa na ich skúšku a potom na pivo/kofolu do ich obľúbeného nitrianskeho pubu.

Doručenie: do konca roka 2021
BUBNUJEME SPOLOČNE

BUBNUJEME SPOLOČNE

Minimálna výška príspevku
200

Každoročne hrávame v rámci projektu aj pre deti z detských domovov v okolí Nitry. Využi unikátnu príležitosť a pomôž deťom získať minimálne 10 ks. festivalových tričiek.

Doručenie: do konca roka 2021
BUBNUJEME PRE DETI

BUBNUJEME PRE DETI

Minimálna výška príspevku
300

Za tvoju podporu zorganizujeme bubnový workshop pre deti z detského domova v nitrianskom kraji podľa tvojho výberu (alebo ti s výberom pomôžeme). Čo je viac ako vidieť detskú radosť?

Doručenie: do konca roka 2021
PARTNER FESTIVALU

PARTNER FESTIVALU

Minimálna výška príspevku
500

Staň sa donorom a partnerom festivalu, okrem špeciálneho poďakovania získaš aj niekoľko darčekov a dobrý pocit minimálne do ďalšieho ročníka.

Doručenie: september 2021