Meštiansky dom – nový kultúrny priestor

Meštiansky dom – nový kultúrny priestor

Po rekonštrukcii Meštianskeho domu sa naše občianske združenie rozhodlo vnuknúť mu život, čím chce oživiť kultúru v celom meste (aj krajine). Po mnohých individuálnych, ale i spoločných profesionálnych umeleckých skúsenostiach vieme, že vlastný priestor otvorí nové dramaturgické možnosti, ako aj možnosti práce. Stále nám však chýba technické vybavenie, bez ktorého nemôžeme náš plán uskutočniť.

Kultúra
Lokálny rozvoj
 Meštiansky dom – nový kultúrny priestor
Získaná suma
110%

6 585 €

z cieľovej sumy
6 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Nový kultúrny priestor Meštiansky dom

Pomôžte nám zariadiť krásne priestory Meštianskeho domu v centre Prievidze a prineste doň spolu s nami kultúru, ktorá obstojí ako na domácej, tak i medzinárodnej scéne.

Kto sme?

Sme mladé občianske združenie Cult Creative, ktoré spája umelcov v tvorbe a jej poetike, ale tiež v životných názoroch. Sme tím mladých ľudí, umelcov, ktorí chcú v Prievidzi zachovať kultúrne hodnoty a tiež prinášať množstvo podnetov a inšpirácií (nielen) domácim divákom, a tým podporiť kreatívny potenciál a tiež osobnostný rozvoj všetkých vekových kategórii.

Naša história v skratke:

 • História spoločnej tvorby niektorých našich členov sa začala už počas štúdia na VŠMU (od roku 2010) a pokračuje dodnes.
 • Od roku 2019 fungujeme oficiálne ako Cult Creative o. z., ktoré vzniklo na podnet všetkých tvorcov, pretože ich dlhodobo spájali spoločné umelecké aktivity a tvorba. Od vzniku sme medzi seba privítali už troch nových členov, vďaka ktorým naše združenie rozšírilo svoje kompetencie aj v oblasti fotografie, galerijnej činnosti či organizovania hudobných podujatí.
 • Medzi našimi členmi sú tiež umelci z oblasti divadla, hudby či literatúry, pričom u mnohých je ich činnosť doplnená skúsenosťami z PR a reklamných agentúr, organizovania podujatí, prípadne práce v rôznych kultúrnych inštitúciách.
 • Viac ako polovica našich členov sú rodení Prievidžania a ľudia, ktorí v tomto meste pôsobia, majú k nemu rokmi budovaný vzťah, tá druhá polovica sa zasa
  na to všetko „pozerá zvonka“ a tým prináša iný pohľad či inšpirácie.

Viac o nás nájdete na webstránke cultcreativeoz.sk/o-nas alebo na našom Facebooku či Instagrame.

To sme my – Cult Creative

Široký dramaturgický záber, podpora lokálnych umelcov i menšín

Vychádzajúc z faktov o obyvateľstve mesta Prievidza a sociologického prieskumu z dostupných zdrojov usudzujeme, že v meste aktuálne absentuje kultúrna alternatívna a tiež formát neformálno-vzdelávacích aktivít v zmysle kreatívnych workshopov a medziodborových kurzov vedených profesionálnymi lektormi a umelcami. Naším zámerom nie je „duplikovať“ dramaturgiu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ktoré v meste pôsobia, ale prinášať mestskému divákovi alternatívu (v oblasti hudby, divadla, literatúry, filmu, výtvarného umenia, ale tiež rôznych foriem diskusií a prednášok).

Mesto Prievidza má veľký umelecký potenciál, jeho obyvatelia sa pravidelne zapájajú do umeleckých súťaží, v meste pôsobia viacerí divadelníci, hudobníci, výtvarníci, literáti, pričom veľa Prievidžanov nájdeme aj medzi profesionálmi pôsobiacimi na celom Slovensku. V rámci našich aktivít by sme radi podporili (aj) regionálnych umelcov nielen v tom, že im pravidelne poskytneme priestor pre prezentáciu, ale taktiež by sme im chceli pomôcť ich talent rozvíjať ďalej, a to formou vzdelávacích aktivít a podujatí.

Zámerom je vytvárať dramaturgiu pre všetky vekové kategórie podľa ich potrieb. Vychádzajúc zo štúdie o psychológii diváka by sme do našej dramaturgie začlenili aj divácky obľúbené podujatia ako napr. bábkové a divadelné predstavenia profesionálnych zoskupení, literárne večery, stand-up comedy, koncerty populárnej hudby a podobne. A vzhľadom na kreatívny potenciál obyvateľov Prievidza zahrnieme aj žánre pre náročnejších poslucháčov, ako koncerty vážnej hudby, odborné workshopy či semináre. Berieme na vedomie prítomnosť rómskej menšiny v meste, ktorú by sme radi podporili pozvaním profesionálnych rómskych umelcov. Našou snahou bude prinášať divákom koncepčne vyváženú dramaturgiu zameriavajúcu sa na všetky druhy umenia.
Ako by vyzeral náš program?

V rámci vzdelávacích aktivít sa chceme sústrediť na neformálne vzdelávanie v oblasti umenia zamerané nielen na deti a mládež (letné umelecké tábory, víkendové tvorivé dielne), ale aj odbornú a širokú verejnosť (cyklické prednášky, workshopy, semináre, odborné konferencie). Chceme prezentovať a podporiť súčasné slovenské umenie, ale aj regionálnych umelcov – autorov, interpretov a dať priestor iným subjektom a občianskym združeniam v rámci spoločnej spolupráce.

Aby sme však tieto ciele mohli v budúcnosti naplniť, potrebujeme od vás pomoc, ktorú využijeme na technické zabezpečenie a zariadenie priestorov Meštianskeho domu. Vyberte si jednu z dostupných odmien a príďte sa už túto jeseň presvedčiť o tom, že tieto slová neboli len prázdnymi sľubmi!

Na čo použijeme vyzbierané peniaze?

Zvukový aparát – reproduktory, odposluchy, mikrofóny, mixpult, ekvalizéry, káble k technike, stojany na reproduktory, akustické závesy
Svetelná technika – divadelné reflektory, filtre a klapky na reflektory, závesný systém na reflektory / stojany,  svetelný pult, stmievače a spotrebný technický materiál (napr: žiarovky, káble, gaffy…)
Ostatné vybavenie – stoličky/lavice pre divákov, stoly, skrine, poličky, vešiaky, štendre, praktikáble a ďalšie príslušenstvo podľa možností.

Suma, s ktorou vás žiadame o pomoc, je minimum, za ktoré nakúpime  najnevyhnutnejšie vybavenie, bez ktorého nemôžeme začať.
Pomôžte nám rozbehnúť sa už túto jeseň!

A čo ak príde tretia vlna?

Samozrejme, sme pripravení aj na túto situáciu. V prípade, že budeme nútení otvorenie Meštianskeho domu odsunúť, využijeme tento čas na prípravu dlhodobej dramaturgie, manažmentu, propagácie, no predovšetkým samotného priestoru, ktorý začneme prevádzkovať až v momente, keď to pandemická situácia dovolí. Vieme Vám preto zaručiť, že vyzbierané prostriedky nebudú pokrývať iné náklady, ako tie, ktoré sme uviedli v časti „Na čo použijeme vyzbierané peniaze“.

V čom je náš prístup a čím bude tento priestor unikátny?

V Cult Creative si uvedomujeme, že umenie nie je len o tvorbe a kreativite, ale aj o propagácii, ktorá príde bezprostredne po zverejnení daných výstupov, či o zveľaďovaní umeleckého procesu (s ktorým súvisí i vzdelávanie), čo konečnému výstupu predchádza, a tiež o odolnosti prekonávať ťažké situácie. Dôležitou zložkou je pre nás tiež kooperácia a výmena skúseností s inými subjektmi, čo môže jednak zlepšiť naše zručnosti, no zároveň umožní našu prax a skúsenosti zdieľať ďalej.

Naše o.z. zoskupuje umelcov z rôznych sfér (divadlo, literatúra, hudba ai.), pričom u mnohých je ich činnosť doplnená skúsenosťami z PR a reklamných agentúr, organizovania podujatí, prípadne práce v kultúrnych inštitúciách. Vďaka tomu nám nechýbajú manažérske, organizačné či marketingové zručnosti nevyhnutné pre náš (efektívny a dlhodobý) chod.

Riadime sa našim princípom, tzv. Piatich rovín umenia, o ktorých sa bližšie môžete dočítať na našom webe: cultcreativeoz.sk/roviny-umenia

Veríme, že aktivity Meštianskeho domu sa stanú pravidelným kultúrnym programom pre lokálne publikum, no zarezonujú aj z pohľadu národného či medzinárodného!

Ak nás chcete bližšie spoznať, navštívte našu webstránku, sledujte nás na Facebooku či Instagrame, kam pridávame informácie o najbližích udalostiach či aktuálnom dianí nášho o. z., ale i jeho individuálnych členov.

Ďakujeme vopred za akúkoľvek pomoc. Veľmi si to vážime a tešíme sa, keď sa čoskoro uvidíme v priestoroch Meštianskeho domu v Prievidzi!

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Tričko Cult Creative
Tričko Cult Creative

Minimálna výška príspevku

20

Poslať naše tričko, ako odmenu za Vašu podporu, je najmenej čo môžeme na oplátku urobiť.

Doručenie: do Vianoc

20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto
20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

Minimálna výška príspevku

20

Príspevkom si predplatíte vstupy na naše podujatia v celkovej hodnote 20 €. Stačí, keď nám dáte vedieť, že prídete a my Vám vždy chytíme miesto v prvom rade. :-)

Doručenie: september 2021

50 € vocher na naše podujatia a prednostné miesto
50 € vocher na naše podujatia a prednostné miesto

Minimálna výška príspevku

50

Príspevkom si predplatíte vstupy na naše podujatia v celkovej hodnote 50 €. Stačí, keď nám dáte vedieť, že prídete a my Vám vždy chytíme miesto v prvom rade. :-)

Doručenie: september 2021

100 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto
100 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

Minimálna výška príspevku

100

Príspevkom si predplatíte vstupy na naše podujatia v celkovej hodnote 100 €. Stačí, keď nám dáte vedieť, že prídete a my Vám vždy chytíme miesto v prvom rade. :-)

Doručenie: september 2021

Celoročná zľava na kávu + ročný vstup na naše podujatia
Celoročná zľava na kávu + ročný vstup na naše podujatia

Minimálna výška príspevku

150

Výberom tejto odmeny získate celoročnú 10% zľavu na kávu v History Caffe, ktorá sa nachádza priamo pod priestormi Meštianskeho domu a k tomu si počas jedného roka môžete vybrať 20 našich ľubovoľných podujatí, na ktoré získate voľný vstup a miesto v prvom rade.

Doručenie: september 2021

Mecenáš
Mecenáš

Minimálna výška príspevku

800

Staňte sa naším umeleckým mecenášom a pomôžte nám dotvoriť náš priestor. Veľmi radi sa s Vami aj osobne stretneme či už na akomkoľvek našom podujatí, kde Vám budeme vždy držať miesto, alebo len tak nezáväzne pri káve či víne. :-)

Doručenie: september 2021

Súkromná akcia / tímbilding v Meštianskom dome
Súkromná akcia / tímbilding v Meštianskom dome

Minimálna výška príspevku

500

Mali by ste záujem zorganizovať pre Vašich kolegov či priateľov večer v našom krásnom priestore? Táto odmena je pre Vás! (Po dohode Vám vieme zabezpečiť i program).

Doručenie: podľa dohody

Novinky

Vaše vouchre môžete využiť aj na koncertoch Bašavelu v Prievidzi

Update #12, 04.09.2022

Budeme radi ak Vás uvidíme na niektorom alebo rovno všetkých koncertoch rómskej hudby, ktoré prebiehajú počas septembra a októbra. Všetky info nájdete v našom Facebookovom podujatí: fb.me/e/2TwBjAT0V

Ďalšie kroky

Update #11, 29.07.2022

Milí naši podporovatelia a podporovateľky,

ako ste už iste postrehli, rozbehnutie našej činnosti v Meštianskom dome (dnes už Galérii I. Vysočana) od skončenia kampane trvá až príliš dlho, čo nás, pochopiteľne, vôbec neteší, no dôvodov, prečo táto situácia nastala, bolo niekoľko:

1. Vzhľadom na to, že Galéria Imricha Vysočana v dobe, kedy sme boli v kampani StartLabu úspešní, nebola oficiálne otvorená mestom Prievidza, nemali sme možnosť usporiadať žiadne podujatie

2. Oficiálne otvorenie sa malo uskutočniť v januári 2022, vzhľadom na situáciu ohľadom pandémie koronavírusu COVID – 19 a s ňou súvisiacich opatrení sa otvorenie dvakrát presunulo na aprílové termíny. O otvorení galérie sme sa dozvedeli neskoro a neboli sme na ňu ako občianske združenie pozvaní.

3. Po oficiálnom otvorení galérie začalo mesto Prievidza v priestoroch s vlastnou dramaturgiou (bez konzultácie s nami), ktorá jednak s naším plánom vôbec nekorešpondovala, a zároveň by sme mnohé podujatia nemohli uskutočňovať spôsobom a v časovom slede, ako sme zamýšľali.

No nevzdali sme sa, dali sme hlavy dokopy a začali sme hľadať riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre naše fungovanie a pôsobenie v Prievidzi, vďaka čomu by sme (aj) vám– naším podporovateľom a podporovateľkám – vedeli ponúknuť a priniesť to, čo sme sľúbili.

Po viacerých sedeniach sme sa nakoniec rozhodli a dohodli, že s Galériou Imricha Vysočana budeme ďalej spolupracovať výhradne pri produkciách šitých na mieru danému priestoru. Všetky naše ďalšie podujatia sa uskutočnia v iných priestoroch v Prievidzi, ktoré budú pre ten daný typ aktivity najvhodnejšie.

V skratke to teda znamená: viac priestorov, slobodnejší prístup, no stále rovnaký zámer.

Aby sme boli konkrétni, predbežne sme komunikovali a spoluprácu dohodli (okrem spolupráce s Galériou Imricha Vysočana) s Galériou Jabloň, s History Caffe a čoskoro k nim pribudnú ďalšie.

Náš program na najbližšie mesiace (na ktorom vás všetkých veľmi radi uvidíme) vyzerá asi takto:

– na Dni otvorených dverí (1. 9.) v Galérii Jabloň máme divadelné vystúpenie pre deti spojené s workshopom a produkčne zabezpečujeme celé toto podujatie;

– v Galérii Imricha Vysočana sa koncom augusta uskutoční výstava „Digitálny patchwork Petra Meluzina“;

– do viacerých priestorov prinesieme džezové koncerty rómskych umelcov;

– v Galérii Jabloň plánujeme tiež niekoľko literárnych besied, čítačiek, diskusií a divadelných predstavení;

– o ďalších podujatiach a novinkách vás budeme priebežne informovať a tí z vás, ktorí si vybrali tento typ odmeny, môžete na ktoromkoľvek podujatí organizovanom nami využiť váš voucher;

– samozrejme, intenzívne myslíme aj na tých z vás, ktorí si vybrali odmenu formou súkromnej akcie/tímbildingu – ani pre vás sa v zásade nič nemení, iba ak to, že si pre svoju akciu budete môcť vybrať z viacerých priestorov. Prosíme, napíšte nám na info@cultcreativeoz.sk, nechajte nám na vás číslo a spoločne dohodneme ďalší postup.

Čo sa týka využitia vyzbieraných prostriedkov z kampane, v tejto veci sa tiež nič nemení, teda všetky peniaze využijeme výhradne na nákup zvukového aparátu, svetelnej techniky a ostatného vybavenia, ktoré sme uviedli v časti „Na čo použijeme vyzbierané peniaze“. Toto vybavenie využijeme vždy v tom konkrétnom priestore, v ktorom budeme podujatie organizovať.

Veríme, že je takýto postup pre vás prijateľný a spoločne tak prinesieme do Prievidze to, o čo nám všetkým ide: kvalitnú alternatívnu kultúru. Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie a trpezlivosť a tešíme sa na vás na najbližších podujatiach, ktoré do tohto mesta prinesieme. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Srdečne vás zdraví

Tím Cult Creative o. z.

Dorazili k nám tričká!

Update #10, 18.01.2022

Všetci tí z vás, ktorí ste si spomedzi odmien vybrali naše tričko, môžete už svoj kus očakávať v priebehu týždňa! Tričká v týchto dňoch balíme, pripravujeme na doručenie alebo na osobný odber, a keď bude všetko hotové, každému určite ešte pošleme osobitný e-mail s bližšími info.

Zdraví Tím CC

Nezabudli sme – robili sme!

Update #9, 17.12.2021

Drahí naši podporovatelia a podporovateľky, prepáčte nám kratšiu odmlku, ktorá nastala po skončení StratLabu, no ako iste viete, úspešnosťou kampane sa nám otvorili ďalšie dvere (čo nás veľmi teší), no zároveň pribudlo množstvo administratívnej práce, ktorú sa Vám pokúsime v krátkosti zhrnúť nižšie. Zdá sa však, že sa blížime do finále a čoskoro, ak nám to pandémia umožní, sa vidíme!

 • keďže ide o zrekonštruovaný (a dosiaľ nefunkčný) priestor, ktorý je v majetku mesta Prievidza, v prvom rade sme si definitívne museli určiť podmienky spolupráce a spôsob ďalšieho fungovania. Absolvovali sme niekoľko stretnutí s predstaviteľmi mesta Prievidza a stanovili si dátum, odkedy budeme môcť ako Cult Creative v priestore fungovať. Podľa dohody sa na naše podujatia budete môcť tešiť už v prvom štvrťroku 2022 (podľa pandemických opatrení).
 • ako sme sľúbili v StartLabe, za vyzbierané prostriedky dokupujeme potrebnú techniku a vybavenie, ktoré vám na našich podujatiach spríjemnia zážitok a ktoré sú na ich prevádzkovanie nevyhnutné.
 • tí z vás, ktorí ste si spomedzi odmien vybrali vouchre na naše podujatia od nás v najbližších dňoch dostanú e-mail s informáciami a elektronickou poukážkou (nie je ju nutné tlačiť ani nosiť na podujatia – vždy sa nahlásite svojím menom), ktorá bude platiť od začiatku roka 2022 na všetky naše podujatia.
 • podporovatelia, ktorí ste si vybrali inú formu odmeny dostanete od nás taktiež e-mail s bližšími informáciami o konkrétnej odmene a ďalšom postupe. Prosíme o strpenie pri výrobe tričiek, ktoré by sme mali mať v rukách a následne vám poslať v priebehu začiatku roka.
 • prosíme, sledujte náš web a Facebook, kde budeme pridávať všetky novinky a plánované podujatia. O mnohých Vám určite dáme vedieť aj cez e-mail, resp. prostredníctvom Noviniek na StartLabe.

Ak máte na nás akékoľvek otázky, prosíme, napíšte nám na info@cultcreativeoz.sk.

Ďakujeme Vám a veríme, že sa čoskoro vidíme na prvom podujatí Cult Creative v Meštianskom dome!

Tím Cult CreativeĎakujeme! Naša kampaň bola vďaka vám úspešná

Update #8, 16.09.2021

Viac ako 70 podporovateľov, 110 % z cieľovej sumy a niekoľko mediálnych výstupov v (nielen) regionálnych médiách. Toľko resumé našej kampane na StartLabe.

Ešte raz veľká vďaka najmä vám – kultúrnym ľuďom, ktorí ste nám verili a priviedli túto kampaň do úspešného konca.
Čoskoro vám prinesieme ďalšie informácie, ako budeme postupovať ďalej, ale tiež (pokiaľ ste si vybrali túto možnosť), kedy a ako vám budú doručené vaše odmeny, prípadne ako ich môžete využiť.
Ďakujeme a do skorého videnia!
Tím Cult Creative

Chýba nám posledných 1 000 €, do konca kampane zostáva už len niekoľko hodín!

Update #7, 15.09.2021

Pomôžte nám vyzbierať  zvyšnú sumu na vybavenie Meštianskeho domu, ktorý sa aj vďaka Vám môže stať novým kultúrnym bodom v Prievidzi.

Napísali o nás #4

Update #6, 13.09.2021

Meštiansky dom v Prievidzi by mohol byť novým kultúrnym priestorom, kde by zanietení ľudia z OZ Cult Creative radi organizovali umelecké, kultúrne a vzdelávacie aktivity.

Sláva Daubnerová

Napísali o nás #3: Do Meštianskeho domu v Prievidzi prichádza alternatívna kultúra

Update #5, 12.09.2021

Meštiansky dom na prievidzskom Námesti slobody nedávno prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Odvtedy tam ostalo prázdne miesto. Zaplniť ho chcú umelci z občianskeho združenia Cult Creative.

– Igor Roško, MY Horná Nitra

Upravili a doplnili sme pre Vás nové odmeny

Update #4, 25.08.2021

Aby boli ešte lákavejšie a dostupnejšie.

Po novom môžete za svoj príspevok získať napríklad aj celoročnú zľavu na kávu v History Caffe, ktorá sídli rovno pod priestormi Meštianskeho domu a k nej Vám navyše pribalíme voľný vstup a miesto v prvom rade na 20 našich ľubovoľných podujatí.
Ďakujeme Vám za akúkoľvek podporu a pomoc. Veľmi si to vážime.
Tím Cult Creative

Televízia Prievidza o nás natočila reportáž

Update #3, 19.08.2021

Napísali o nás #2

Update #2, 18.08.2021

Po rekonštrukcii Meštianskeho domu sa občianske združenie Cult Creative rozhodlo vnuknúť mu život, čím chce oživiť kultúru v celom meste aj krajine.

– Martina Beňová, Noizz.sk

Napísali o nás

Update #1, 16.08.2021

Po Ars Preuge a ArtPoint prichádza Cult Creative o.z. Celý august môžete podporiť ich kampaň na StartLabe.“

– Coworking Hajcman Prievidza

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Súkromná akcia / tímbilding v Meštianskom dome

💬 Držte sa :)

507 €

👤 Roman Martinec

💬 Držím palce!

20 €

👤 Ľubomír Macek

💬 Každé euro pomôže :)

10 €

👤 Daniela Dzinová

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

20 €

👤 František Kadera

5 €

👤 Lívia Chikánová

🎁 20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

💬 Držím palce :)

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

20 €

👤 monika novotkova

🎁 20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

💬 Držíme palce

20 €

👤 Andrej Kmotorka

🎁 20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Doba ťažká, aspoň niečo posielam, nech to vyjde… Kisut

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Tričko Cult Creative

💬 Držte sa

22 €

👤 Dušan Beňadik

🎁 20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

20 €

👤 Michaela Macejková

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

👤 Barbora Mišíková

5 €

👤 Zuzana Hlinková

🎁 Tričko Cult Creative

20 €

👤 Peter Krško

🎁 Celoročná zľava na kávu + ročný vstup na naše podujatia

150 €

👤 Donut media s.r.o.

25 €

👤 Katarína Majerská

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Michal Langer

20 €

👤 OZ Groove

🎁 Súkromná akcia / tímbilding v Meštianskom dome

500 €

👤 Iľja Michalovič

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 50 € vocher na naše podujatia a prednostné miesto

💬 #3 ❤️????

53 €

👤 Anonymný podporovateľ

1 500 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Súkromná akcia / tímbilding v Meštianskom dome

1 000 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Tričko Cult Creative

52 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Tričko Cult Creative

22 €

👤 Renata Smitkova

🎁 50 € vocher na naše podujatia a prednostné miesto

50 €

   1 2 3

Autori

Miesto realizácie projektu

Trenčiansky kraj

Cult Creative

Cult Creative

Cult Creative prepája rôznych umelcov v spoločných umeleckých aktivitách, v tvorbe, v poetike, ale aj v názoroch na život. Je syntézou viacerých umeleckých druhov, ktoré bok po boku fungujú na rovnakých princípoch a vďaka nim sa dokážu dopĺňať a vzájomne obohacovať.

Matej Rumanovský

Matej Rumanovský

Matej vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu pôsobil v spravodajských médiách, potom v reklamných agentúrach a po celý čas sa venoval i vlastnej tvorbe. Nadobudnuté poznatky zo škôl a bývalých zamestnaní však neopomenul – dnes ich zužitkováva aj pri propagácii projektov Cult Creative. V súčasnosti píše najmä krátku prózu, no neopomína ani rozsiahlejšie útvary a drámu. Popri umeleckej činnosti sa aktívne zaoberá tiež jogou.

Vyúčtovanie

Ako sme informovali našich podporovateľov prostredníctvom noviniek, po skončení kampane sa nám zmenili okolnosti fungovania v Meštianskom dome, avšak využitie financií sme napriek všetkým okolnostiam nemenili. Už dnes fungujeme minimálne v troch rôznych priestoroch v Prievidzi (vrátane Meštianskeho domu, po novom Galérie I. Vysočana), kde využívame nakúpenú techniku a materiál popísaný nižšie. Sľúbené odmeny dostali od nás podporovatelia prostredníctvom e-mailu (vouchre na naše podujatia), poštou (tričká Cult Creative), pričom s ostatnými troma, ktorí si vybrali možnosť súkromnej akcie, dolaďujeme ešte konkrétne podmienky pri využití ich odmeny. Ceny vo vyúčtovaní kampane sú zaokrúhlené.

Zvukový aparát – reproduktory, odposluchy, mikrofóny, porty, mixpult, ekvalizéry, káble k technike, stojany na reproduktory
4 400
Svetelná technika – projektor, spotrebný technický materiál (žiarovky, káble, gaffy)
470
Ostatné vybavenie – stoličky, stôl, flipchart, plátno pre projektor, laserové ukazovadlo, tlačiareň, papiere, tonery, obálky, bannery 2ks
1 020
Priame náklady na odmeny pre podporovateľov – výroba a zaslanie tričiek poštou
180
Administratívny poplatok StartLabu
515
Náklady spolu
6 585

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Tričko Cult Creative
Tričko Cult Creative

Minimálna výška príspevku

20

Poslať naše tričko, ako odmenu za Vašu podporu, je najmenej čo môžeme na oplátku urobiť.

Doručenie: do Vianoc

20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto
20 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

Minimálna výška príspevku

20

Príspevkom si predplatíte vstupy na naše podujatia v celkovej hodnote 20 €. Stačí, keď nám dáte vedieť, že prídete a my Vám vždy chytíme miesto v prvom rade. :-)

Doručenie: september 2021

50 € vocher na naše podujatia a prednostné miesto
50 € vocher na naše podujatia a prednostné miesto

Minimálna výška príspevku

50

Príspevkom si predplatíte vstupy na naše podujatia v celkovej hodnote 50 €. Stačí, keď nám dáte vedieť, že prídete a my Vám vždy chytíme miesto v prvom rade. :-)

Doručenie: september 2021

100 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto
100 € voucher na naše podujatia a prednostné miesto

Minimálna výška príspevku

100

Príspevkom si predplatíte vstupy na naše podujatia v celkovej hodnote 100 €. Stačí, keď nám dáte vedieť, že prídete a my Vám vždy chytíme miesto v prvom rade. :-)

Doručenie: september 2021

Celoročná zľava na kávu + ročný vstup na naše podujatia
Celoročná zľava na kávu + ročný vstup na naše podujatia

Minimálna výška príspevku

150

Výberom tejto odmeny získate celoročnú 10% zľavu na kávu v History Caffe, ktorá sa nachádza priamo pod priestormi Meštianskeho domu a k tomu si počas jedného roka môžete vybrať 20 našich ľubovoľných podujatí, na ktoré získate voľný vstup a miesto v prvom rade.

Doručenie: september 2021

Mecenáš
Mecenáš

Minimálna výška príspevku

800

Staňte sa naším umeleckým mecenášom a pomôžte nám dotvoriť náš priestor. Veľmi radi sa s Vami aj osobne stretneme či už na akomkoľvek našom podujatí, kde Vám budeme vždy držať miesto, alebo len tak nezáväzne pri káve či víne. :-)

Doručenie: september 2021

Súkromná akcia / tímbilding v Meštianskom dome
Súkromná akcia / tímbilding v Meštianskom dome

Minimálna výška príspevku

500

Mali by ste záujem zorganizovať pre Vašich kolegov či priateľov večer v našom krásnom priestore? Táto odmena je pre Vás! (Po dohode Vám vieme zabezpečiť i program).

Doručenie: podľa dohody