Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Odmeny

Odmeny

O projekte

O projekte

MLADÍ RÓMSKI LÍDRI

Poslaním Slovenského skautingu je prispievať k všestrannému rozvoju detí a mladých ľudí a budovaniu ich osobnosti. Na tom aktívne pracujeme prostredníctvom života v prírode, hier, vzdelávacích aktivít a osobného príkladu. Vďaka skautingu má každý možnosť na sebe pracovať a zdokonaľovať svoje schopnosti. Skauting prirodzene formuje mladých lídrov, ktorí majú správny morálny základ a sú pripravení aktívne pomáhať spoločnosti.

Náš skautský zbor z Bratislavy - Karlovej Vsi realizuje toto leto inštruktážny program pre svojich rovesníkov medzi rómskymi skautami z východu Slovenska, konkrétne z obcí Varhaňovce, Kecerovce a Terňa. Predmetom nášho letného vzdelávacieho programu je zamerať sa na 20 mladých rómskych lídrov vo veku 14-18 rokov, ktorí počas celého roka tvoria program pre najmladších skautov a majú na ich rozvoj najväčší vplyv.

Spoločne sme absolvovali už prvý predĺžený víkend, kde sme ich učili ako pripravovať program, organizovať hry a viesť menšie skupiny ľudí. Ďalšou časťou letného kurzu je spoločný tábor na chate vo Fričovciach v okrese Prešov, ktorého sa zúčastnia okrem 20 skautských vedúcich vo veku 14-18 rokov aj najmladší skauti. Počas 5 dní budeme spoločne koncipovať program pre 40 rómskych skautov.

Následujúcou časťou letného vzdelávacieho programu je návšteva rómskych skautských vedúcich na letnom tábore nášho bratislavského skautského zboru. Stane sa tak vôbec po prvý krát, kedy ku nám rómski skauti zavítajú. Na našom tábore budú môcť vidieť ako sa letný tábor pre vyše 100 detí organizuje, a to hlavne po programovej stránke.

Zakončením letného programu je posledný kurz, ktorý sa bude pre rómskych skautov konať v Bratislave. Celý program je obrovskou výzvou pre náš skautský zbor, pri ktorej naši mladí skauti budú pôsobiť ako organizátori a inštruktori. Jednou z hlavných myšlienok projektu je aj spájanie ľudí z majoritnej ako aj minoritnej komunity, ktorí sa budú učiť porozumeniu na oboch stranách. V neposlednej rade, je to práve výchova a motivácia na sebe pracovať, ktorú mladým rómskym lídrom chceme odovzdať. Veríme, že prostredníctvom skautingu budú títo ľudia vzorom pre celú rómsku komunitu.

Tento projekt je už vo výske 1000 eur finančne podporený Nadáciou Tatra banka ako aj 1.zborom skautov Baden Powella Bratislava.

Medzi najväčšie náklady, ktoré potrebujeme pokryť patrí hlavne: strava na spoločnej chate (1200eur) a na našom skautskom tábore (280eur), prenájom chaty na 5 dní pre 40 ľudí (500eur), cestovné náklady (320eur), vzdelávacie materiály (150eur), karimatky a spacáky pre tých, ktorí ich nemajú (200eur) a náklady na zorganizovanie posledného kurzu v Bratislave (150eur).

Ak podporíte projekt natoľko, že sa vyzbiera viac peňazí, budeme veľmi vďační:

  • funding nám vydrží aj na ďaľšie roky a projekt bude o čosi viac udržateľný,
  • do budúcnosti chceme rómske komunity učiť k samostatnosti - finančnej aj programovej - a tieto prostriedky budeme môcť použiť na ich vlastné projekty.

Ďakujeme, že nám pomáhate vychovávať viac aktívnych ľudí, ktorí môžu byť potrebnou zmenou v ich komunitách.

Novinky0
Podporovatelia84

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Andrej  Petrus

Andrej Petrus

Andrej je skautom už od svojich 9 rokov a je to práve skauting, ktorý ho počas života veľmi formoval. Študoval biznis v Berlíne na Humboldtovej univerzite a momentalne pracuje full time v Bratislave. Projekt rómskych skautských lídrov robí vo svojom voľnom čase, pretože je presvedčený, že v ich komunitách môže mať dlhodobý dopad, ktorý bude ovplyvňovať životy mnohých detí, ktorých skauting zaujme.

Dana Olah

Dana Olah

Danka má 26 rokov, vyštudovala Matfyz a súčasne pracuje full time v Bratislave. Popri svojej práci sa venuje viacerým projektom, jeden z jej srdcoviek je práve Rómsky skauting. Je presvedčená, že prostredníctvom skautingu je možné vychovať mladých lídrov, ktorí majú morálne hodnoty a pozitívne ovplyvňujú svoje okolie.

Názov organizácie Slovenský skauting, 1. zbor BABP
Sídlo Bratislava
Web prvyzbor.webnode.sk

Kontaktujte autoraOdmeny (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

Kontakt