Životopisný komiks MÓRIC BEŇOVSKÝ

Životopisný komiks MÓRIC BEŇOVSKÝ

Projektom Komiks MÓRIC máme ambíciu vytvoriť najväčšie komiksové dielo, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Priblížime ním autentický životný príbeh Mórica Beňovského na základe historických reálii, ilustrovaný špičkovými komiksovými ilustrátormi. Chceme tým vzbudiť záujem o našu históriu a osobnosti, inšpirovať a zviditeľniť odkaz nášho významného krajana.

Literatúra
História
Vizuálne umenie
Životopisný komiks MÓRIC BEŇOVSKÝ
Získaná suma
141%

8 487 €

z cieľovej sumy
6 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

O projekte Komiks MÓRIC

Móric Beňovský, uhorský šľachtic slovenského pôvodu, je významná historická osobnosť našich i svetových dejín, ktorú si ctia a pripomínajú v mnohých krajinách sveta.

Naše Združenie Mórica Beňovského (ZMB) sa podujalo zmapovať jeho epický životný príbeh formou 14-dielneho komiksu.

Čo je cieľom nášho projektu?

Predstaviť životný príbeh Mórica Beňovského modernou komiksovou formou.

Pri tvorbe komiksu sa chceme zamerať na tieto atribúty vytváraného diela:

 • pútavý životný príbeh
 • umelecky hodnotné ilustrácie
 • historicky autentické reálie

Projektom Komiks MÓRIC máme ambíciu vytvoriť najväčšie komiksové dielo na Slovensku. Priblížime autentický životný príbeh Mórica Beňovského na základe historických reálii, ilustrovaný špičkovými komiksovými ilustrátormi. Chceme vzbudiť záujem o našu históriu a osobnosti, inšpirovať a zviditeľniť odkaz nášho významného krajana.

Zostavili sme tvorivý tím s mladými slovenskými umelcami. Z vlastných zdrojov sme v roku 2019 vydali 1.diel IN ADVERSIS ET PROSPERIS a v roku 2020 2.diel ÚTEK Z UHORSKA a teraz v auguste 3. komiksový diel: ZUZANA.

Cieľom výzvy je požiadavka na podporu pre tvorbu a vydanie ďalších dvoch dielov. Našou cieľovou skupinou sú stredoškolská mládež, pedagógovia, komiksoví nadšenci a ľudia, ktorých zaujíma história. Komiks bezplatne poskytujeme do verejných knižníc.

Komiksy sú najčítanejšie noviny na svete.

Ako použijeme vašu podporu?

Cieľom tejto výzvy je vyzbierať peniaze na vydanie 4. dielu a 5. dielu komiksu MÓRIC. V prípade, že sa nám podarí vyzbierať viac peňazí, použijeme ich na tvorbu ďalších dielov komiksu.

Tvorba komiksu spočíva vo vytvorení námetu, scenára a dialógov s opismi prostredia. Na základe takéhoto literárneho diela ilustrátori rozkreslia dejový príbeh do komiksových obrázkov. Do tvorby komiksu zapájame historikov, scenáristov, ilustrátorov, grafikov, korektorov a ďalších odborníkov a osobnosti, ktorí sa orientujú v danej problematike.

Náklady na jeden komiksový diel (36 strán) sú 4000 euro:

 • námet, scenár, spracovanie dialógov, jazyková korektúra 400,- euro
 • ilustrácie 36 strán plus obálka 2.260,- euro
 • grafika a príprava sadzby do tlače 150,- euro
 • tlač komiksov 900,- euro
 • propagácia, iné náklady 300,- euro

Viete, že rozsiahly komiks o Beňovskom

vydali už Japonci?

Kedy a kde bude projekt realizovaný?

Celý projekt bude realizovaný na Slovensku. Veríme, že po vydaní diela bude o neho záujem aj v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, USA, Japonsko, Taiwan a i.)

Aktuálne máme vydané prvé tri diely:

1. diel – IN ADVERSIS ET PROSPERIS - September 2019
2. diel – ÚTEK Z UHORSKA - September 2020
3. diel – ZUZANA - August 2021

Náš vydavateľský plán je nasledovný:

4. diel – KONFEDERÁT - December 2021
5. diel – VZBURA NA KAMČATKE - Jún 2022
6. diel – CEZ SEVERNÝ PACIFIK - November 2022
7. diel – PRÍCHOD DO PARÍŽA - Máj 2023
8. diel – VO FRANCÚZSKYCH SLUŽBÁCH - Október 2023
9. diel – MADAGASKAR - Máj 2024
10. diel – NÁVRAT DO EURÓPY - September 2024
11. diel – BECKOVSKÁ VIESKA - Apríl 2025
12. diel – AMERIKA - September 2025
13. diel – KRÁĽ SA VRACIA - Marec 2026
14. diel – MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE! - August 2026

Prečo sme sa rozhodli realizovať tento projekt?

Vytvorením životopisného komiksu o Móricovi Beňovskom chceme vzbudiť najmä u mladšej generácie záujem o našu históriu a osobnosti obdobia osvietenstva, inšpirovať a zviditeľniť odkaz nášho významného krajana, ktorého poznajú vo svete a u nás sa o ňom málo hovorí.

Garantom projektu je Združenie Mórica Beňovského. Na scenári a dialógoch spolupracujeme s mladým autorom Máriom Drgoňom, lektorom dramaturgie SND. Vzhľadom na rozsah a náročnosť diela spolupracujeme s viacerými mladými a oceňovanými komiksovými ilustrátormi – Ladislav Dlhý z Prievidze, Martin Schwarz zo Zvolena, Matúš Szalontai z Kremnice a Lukáš Freytag z Detvy.

Ako občianske združenie sme s tematikou Móric Beňovský:

 1. vytvorili prvé 3 diely komiksu Móric
 2. vyprodukovali 7 dokumentárnych filmov
 3. vydali v slovenčine 2 knihy od zahraničných autorov
 4. s Mincovňou Kremnica vydali pamätnú medailu Mórica Beňovského

Beňovského príbeh chceme spopularizovať modernou komiksovou formou, vzbudiť o tému nový záujem, vyvolať odborný i laický diskurz, priniesť tento príbeh do škôl. Komiksovým projektom chceme rozšíriť historické poznanie nad rámec povinného učiva a osnov umelecky hodnotnou formou, ktorá zaujme mladú generáciu.

Pre ľudí pevného predsavzatia

a vytrvalosti niet nemožnosti.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Komiks MÓRIC - jeden diel
Komiks MÓRIC - jeden diel

Minimálna výška príspevku

20

V prípade záujmu, pri podpore nad 20 euro, môžeme ponúknuť jeden diel nášho komiksu MÓRIC. Prosíme špecifikovať ktorý diel (1 až 5).

Doručenie: do Vianoc v prípade dielov 1 až 4. Diel 5 až v júni 2022.

Kniha z našej produkcie
Kniha z našej produkcie

Minimálna výška príspevku

30

Ponúkame knihu, ktorú sme vydali ako Združenie Mórica Beňovského, podľa Vášho výberu. Móric Beňovský - Vyhnanec a kráľ alebo Madagaskar, moja láska.

Doručenie: do Vianoc

Kniha a komiks Móric - jeden diel
Kniha a komiks Móric - jeden diel

Minimálna výška príspevku

40

V prípade záujmu ponúkame jednu knihu z našej produkcie čo sme vydali a jeden diel komiksu Móric podľa výberu.

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Kniha a dva komiksy Móric
Kniha a dva komiksy Móric

Minimálna výška príspevku

50

V prípade záujmu ponúkame jednu knihu z našej produkcie a k nej dva diely komiksu MÓRIC.

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Tri diely komiksu a kniha
Tri diely komiksu a kniha

Minimálna výška príspevku

60

V prípade záujmu ponúkame tri čísla komiksu MÓRIC a k nim knihu z našej produkcie.

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Dve knihy a dva komiksy MÓRIC
Dve knihy a dva komiksy MÓRIC

Minimálna výška príspevku

80

V prípade záujmu ponúkame dve knihy z produkcie Združenia Mórica Beňovského Beňovský - Vyhnanec a kráľ a Madagaskar, moja láska

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Dve knihy a tri komiksy MÓRIC
Dve knihy a tri komiksy MÓRIC

Minimálna výška príspevku

90

V prípade záujmu ponúkame dve knihy z našej produkcie a tri diely komiksu MÓRIC.

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Medaila MÓRICA BEŇOVSKÉHO
Medaila MÓRICA BEŇOVSKÉHO

Minimálna výška príspevku

100

V prípade záujmu vieme ponúknuť pamätnú medailu MÓRICA BEŇOVSKÉHO, kitorú sme v spolupráci s Mincovňou Kremnica vydali v roku 2018.

Doručenie: do Vianoc

Chcem byť postavou v komikse
Chcem byť postavou v komikse

Minimálna výška príspevku

300

Mám záujem sa stať postavou v komikse. Vyobrazenie mojej podoby v rámci jednej z postáv komiksu.

Doručenie: v rámci vydaniu dielu podľa dohody so záujemcom

Novinky

Móric Beňovský žije!

Update #6, 21.09.2021

Včera sme sa stretli, aby sme oslávili 275. narodeniny Mórica Beňovského. A práve v tento deň sme dosiahli 100% v našej kampani! Je to skvelá správa a máme dôvod na radosť. Aj vďaka Vám môžeme odkaz Mórica Beňovského šíriť ďalej. 

Chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za Váš príspevok. Už teraz vieme, že sa nám 4. a 5. diel komiksu Móric vydať podarí. 

Naša zbierka trvá ešte 13 dní. Všetky peniaze, ktoré vyzbierame navyše, chceme použiť na tvorbu ďalších dielov komiksu. (Spolu ich plánujeme vydať až 14). Ak ešte máte vo svojom okolí niekoho, o kom si myslíte, že by nás chcel podporiť, prosíme pošlite mu odkaz na našu kampaň.

Ďakujeme.

Za Združenie Mórica Beňovského 
Vladimír Dudlák, Jozef Dermek, Peter Serina a Dominik Šuplata

Braňo Jobus a 70%

Update #5, 09.09.2021

Priatelia, chceme Vám veľmi pekne poďakovať za doterajšiu podporu pre komiks Móric. Už sa nám podarilo vyzbierať 70% z celkovej sumy, ktorú na tvorbu dvoch dielov komiksu potrebujeme. Na tomto čísle sme sa trošku zasekli.

Chceme vás preto poprosiť o spropagovanie našej kampane medzi svojimi známymi. Ak by každý ďalší darca prispel sumou 20€, potrebovali by sme ich ešte aspoň 70. Výška príspevku je samozrejme ľubovoľná a môže byť vyššia, alebo nižšia.

Za podporu ďakujeme aj rodenému Vrbovčanovi, mulitalentovanému Braňovi Jobusovi!

Zvládneme to len s vašou podporou.

Ďakujeme

Móric v Televíznych novinách

Update #4, 05.09.2021

Tešíme sa, že záujem o Mórica na Slovensku postupne, rastie. Tri naše komiksy sa dostali aj do Televíznych novín TV Markíza. :)

Martin Čurda z Novej záhrady podporuje komiks Móric

Update #3, 01.09.2021

Martin Čurda je šikovný záhradný architekt, ale aj milovník histórie. Náš komiks sa mu veľmi páči a podporuje ho. Podporte ho aj vy. Ďakujeme

Chceli by ste sa stať komiksovým hrdinom a pritom podporiť dobrú vec?

Update #2, 30.08.2021

Ďakujeme za vašu doterajšiu podporu. Zatiaľ sa nám podarilo vyzbierať 35% z cieľovej sumy. Stále prebieha zbierka na komiks Móric. Odmena, ktorú podporovateľom ponúkame za dar 300€ je, že ich stvárnime ako komiksovú postavu v deji nášho komiksu. (Môže to byť aj zaujímavý dar pre niekoho známeho.) Martin Schwarz je jeden z ilustrátorov komiksu. O našej spoločnej práci hovorí vo videu.

Aj Božidara Turzonovová podporuje Komiks Móric. Ďakujeme.

Update #1, 25.08.2021

Čo zažila Božidara Turzonovová pri nakrúcaní seriálu Vivat Beňovský a prečo potrebujeme na Slovensku komiks o Móricovi Beňovskom? 

Podporovatelia

👤 Jacek Gajewski

🎁 Kniha a dva komiksy Móric

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Komiks MÓRIC - jeden diel

💬 Vladko, obdivujem túto tvoju životnú vášeň, pretavenú do toľkých skvelých projektov!

20 €

👤 Milan Novotny

💬 Drzim palce!

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

6 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Komiks MÓRIC - jeden diel

20 €

👤 Martina Griačová

🎁 Komiks MÓRIC - jeden diel

20 €

👤 Dana Sasinková

20 €

👤 Jana Velická

🎁 Komiks MÓRIC - jeden diel

20 €

👤 Alexander Galba

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha a komiks Móric - jeden diel

40 €

👤 Jan Korenek

🎁 Kniha a dva komiksy Móric

💬 Držíme veľmi palce projektu a tešíme sa na knihu a komisky :)

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Komiks MÓRIC - jeden diel

20 €

👤 dušan simančík

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

6 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Zuzana Spisakova Spisakova

💬 Vlado páči sa, držte sa

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Z úcty k tvojim iným projektom.

20 €

👤 Vojto Bálint

💬 Nech žije Moric!

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Michal Kolesár

🎁 Kniha a komiks Móric - jeden diel

💬 Držím palce, veľmi pekný projekt.

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Ahoj Dudli, drzim palce, Laura.

100 €

👤 Igor Hornák

🎁 Komiks MÓRIC - jeden diel

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Komiks MÓRIC - jeden diel

💬 Skvely napad a realizacia, drzim palce s dalsimi dielmi casopisu

21 €

👤 Viliam Novák

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Dve knihy a dva komiksy MÓRIC

80 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

   1 2 3 4 ... 8

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Združenie Mórica Beňovského, OZ

Združenie Mórica Beňovského, OZ

Združenie Mórica Beňovského bolo založené ako nezisková organizácia v decembri 1999. V rámci svojich stanov podporuje slobodnú a nezávislú filmovú tvorbu s dôrazom na nekomerčné filmové žánre a filmové dokumenty, pričom sa zameriava na historické a cestovateľské bádanie s dôrazom na osobnosti slovenskej histórie.

Dominik ŠUPLATA

Dominik ŠUPLATA

Aktívny člen Združenia Mórica Beňovského, kameraman, operátor dronu a filmový producent. Zúčastnil sa niekoľkých bádateľských expedícii a charitatívnych aktivít na Madagaskare.

Jozef DERMEK

Jozef DERMEK

Aktívny člen Združenia Mórica Beňovského, historik, redaktor a vydavateľ. Zúčastnil sa niekoľkých bádateľských expedícii a charitatívnych aktivít na Madagaskare.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Komiks MÓRIC - jeden diel
Komiks MÓRIC - jeden diel

Minimálna výška príspevku

20

V prípade záujmu, pri podpore nad 20 euro, môžeme ponúknuť jeden diel nášho komiksu MÓRIC. Prosíme špecifikovať ktorý diel (1 až 5).

Doručenie: do Vianoc v prípade dielov 1 až 4. Diel 5 až v júni 2022.

Kniha z našej produkcie
Kniha z našej produkcie

Minimálna výška príspevku

30

Ponúkame knihu, ktorú sme vydali ako Združenie Mórica Beňovského, podľa Vášho výberu. Móric Beňovský - Vyhnanec a kráľ alebo Madagaskar, moja láska.

Doručenie: do Vianoc

Kniha a komiks Móric - jeden diel
Kniha a komiks Móric - jeden diel

Minimálna výška príspevku

40

V prípade záujmu ponúkame jednu knihu z našej produkcie čo sme vydali a jeden diel komiksu Móric podľa výberu.

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Kniha a dva komiksy Móric
Kniha a dva komiksy Móric

Minimálna výška príspevku

50

V prípade záujmu ponúkame jednu knihu z našej produkcie a k nej dva diely komiksu MÓRIC.

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Tri diely komiksu a kniha
Tri diely komiksu a kniha

Minimálna výška príspevku

60

V prípade záujmu ponúkame tri čísla komiksu MÓRIC a k nim knihu z našej produkcie.

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Dve knihy a dva komiksy MÓRIC
Dve knihy a dva komiksy MÓRIC

Minimálna výška príspevku

80

V prípade záujmu ponúkame dve knihy z produkcie Združenia Mórica Beňovského Beňovský - Vyhnanec a kráľ a Madagaskar, moja láska

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Dve knihy a tri komiksy MÓRIC
Dve knihy a tri komiksy MÓRIC

Minimálna výška príspevku

90

V prípade záujmu ponúkame dve knihy z našej produkcie a tri diely komiksu MÓRIC.

Doručenie: do Vianoc, pozn. ak požadujete 5.diel komiksu, tak ten až v júni 2022

Medaila MÓRICA BEŇOVSKÉHO
Medaila MÓRICA BEŇOVSKÉHO

Minimálna výška príspevku

100

V prípade záujmu vieme ponúknuť pamätnú medailu MÓRICA BEŇOVSKÉHO, kitorú sme v spolupráci s Mincovňou Kremnica vydali v roku 2018.

Doručenie: do Vianoc

Chcem byť postavou v komikse
Chcem byť postavou v komikse

Minimálna výška príspevku

300

Mám záujem sa stať postavou v komikse. Vyobrazenie mojej podoby v rámci jednej z postáv komiksu.

Doručenie: v rámci vydaniu dielu podľa dohody so záujemcom