Enviráčik – environmentálny časopis pre deti

Enviráčik – environmentálny časopis pre deti

Nový časopis o ochrane životného prostredia, určený najmä deťom na I. stupni základných škôl. Prvé tri čísla vyšli na certifikovanom recyklovanom papieri, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, no zároveň drahší než obyčajný papier. Cieľom našej kampane je zabezpečiť ho na ďalších sedem čísel časopisu a z vyzbieranej sumy pokryť rozdiel medzi obyčajným a recyklovaným papierom.

Ekológia
Literatúra
Enviráčik – environmentálny časopis pre deti
Získaná suma
105%

3 370 €

z cieľovej sumy
3 200 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Časopis Enviráčik

Vo vydavateľstve DAXE sme sa po 22 rokoch skúseností s vydavateľskou činnosťou rozhodli založiť environmentálny časopis pre deti. Táto myšlienka naberala jasnejšie kontúry posledné roky. A je to tu! Náš nový časopis s environmentálnou tematikou je od leta 2021 na svete. Dali sme mu meno Enviráčik.

Prečo?

Lebo Enviráčik je lesný škriatok z Envilánie, krajiny, o ktorú sa starajú škriatkovia a ktorá je pre ľudí neprístupná. Na rozdiel od ľudskej ríše, Envilánia je človekom nezničená. Len škoda, že taká nemôže byť celá naša modrá planéta... Alebo môže?

Enviráčik je okrem škriatka každé dieťa, ktoré sa usiluje zachrániť planétu, na ktorej všetci spolu žijeme. Tento časopis mu v tom môže pomôcť – našepkať mu, usmerniť ho, vysvetliť mu, podnietiť ho k uvažovaniu nad problémami, ktoré majú celospoločenský rozmer.

Časopis Enviráčik je reakciou na globálne environmentálne dianie. Je symbolickým volaním časti spoločnosti, ktorej nie je ľahostajná naša budúcnosť na zemi.

Čelíme totiž nielen klimatickej kríze a kríze straty biodiverzity, ale v konečnom dôsledku aj kríze ľudskosti. Tento časopis je teda volaním po budúcnosti. Budúcnosť sú deti. Ide však aj o to, aby deti mali budúcnosť. A teda je aj volaním po aktivizovaní síl každého človeka, už od raného detstva – aby sme napravili, čo sa dá napraviť, a zmiernili či spomalili procesy, ktoré sa už spustili.

Čo je cieľom nášho projektu?

Za posledné roky badať nárast slovenskej literatúry pre deti a mládež s environmentálnou tematikou. Citlivo vnímame požiadavky spoločnosti, preto sme dali dokopy tím fundovaných odborníkov v environmentálnej problematike a vynikajúcich, skúsených autorov a ilustrátorov.

Výsledkom však nemala byť iba jedna knižka – naše ambície sú väčšie. Uvedomujeme si, že knižka nedokáže pokryť množstvo environmentálnych tém, o ktorých by sa mal uskutočňovať verejný dialóg.

Environmentálny časopis má potenciál obsiahnuť viaceré témy a tie ďalej prehlbovať. Taktiež má potenciál systémového vzdelávania detí. Environmentálna výchova má totiž stále status prierezovej témy vo vyučovacom procese. Environmentálny časopis tak môže poslúžiť ako učebný materiál pri vyučovaní viacerých predmetov: na hodinách čítania, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej či etickej výchovy.

V časopise Enviráčik sa dočítate o Zrnku, ktoré sa počas svojho putovania
stretne s niektorými environmentálnymi problémami.
Príbeh na pokračovanie píše spisovateľ a hudobník Braňo Jobus.

Nie sme žiadni nováčikovia!

Naše vydavateľstvo je na knižnom trhu už 22 rokov. Za ten čas sme nevydávali len literatúru pre deti a dospelých – špecializujeme sa aj na časopisy. Sme osvedčení tvorcovia detských časopisov: 18 rokov vydávame časopis pre školákov Maxík a 17 rokov časopis pre predškolákov a prvákov Zvonček.

Naším cieľom bolo vytvoriť časopis, ktorý by sa špeciálne zameriaval na globálne environmentálne problémy dneška, vzdelával deti v tejto oblasti a zároveň bol pre ne aj z vizuálneho hľadiska príťažlivý. Časopis Enviráčik podporuje rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí – je plný otázok na čítanie s porozumením, pochopenie zmyslu textu alebo otázok na zamyslenie. K väčšine rubrík sa vzťahujú súťažné otázky. Keď nám deti pošlú poštou správne odpovede, po ich vyžrebovaní môžu vyhrať darčeky a ich mená zároveň uvedieme medzi výhercami na záverečných stranách časopisu. Tieto úlohy podnecujú okrem kreativity a fantázie aj detský aktivizmus – deti nám môžu posielať do redakcie listy, kresby či fotografie, ktorými nám ukážu, akí sú šikovní a uvedomelí Enviráčikovia. A čo je tiež skvelé, svojimi činnosťami môžu inšpirovať aj ďalších potenciálnych Enviráčikov – nielen deti, ale aj svojich rodičov a učiteľov.

V Enviráčikovi nájdete nádherné ilustrácie Jitky Součkovej
(jednu ilustráciu ponúkame aj ako odmenu za Vašu podporu).
Deti, poznáte škriatkov na obrázku?

Čo nájdete v časopise?

Časopis je popri špecifickom obsahovom zameraní žánrovo pestrý. Nájdete v ňom rozprávkové príbehy na pokračovanie, básničky a hádanky o prírode, kreatívne a zábavné úlohy, hlavolamy, informačne zaujímavé články o ochrane životného prostredia, maľovanky, doplňovačky a dešifrovačky, námety na školské projekty, aktivity či mnoho súťaží.

Ako použijeme vašu podporu?

Detské časopisy na Slovensku, ktoré sa používajú v školách, vzhľadom na nízku cenu a minimálny rozsah publikovanej inzercie nevyhnutne pracujú s rôznymi dotáciami. Vašu finančnú podporu plánujeme použiť na pokrytie nákladov spojených s tlačou časopisu. Pomôže nám pri financovaní certifikovaného recyklovaného papiera, na ktorom by mal Enviráčik vychádzať. S vašou finančnou podporou by sme na takomto papieri vydali ďalších sedem čísel časopisu - každý mesiac jedno číslo (počas školského roka). Certifikovaný recyklovaný papier je drahší než klasický papier, no práve toto je naša cesta – a cesta všetkých Enviráčikov: hľadať riešenia, ktoré sú niekedy drahšie a komplikovanejšie, ale viac udržateľné a férovejšie k životnému prostrediu.

Kedy a kde bude projekt realizovaný?

Časopis Enviráčik bude mesačník. Vyšiel by teda desaťkrát počas školského roka a bol by distribuovaný po celom území Slovenska. Ak chcete mať istotu, že sa k nemu dostanete včas, dá sa predplatiť celý ročník, inak bude dostupný v novinových stánkoch.

Veríme, že sa deťom nový časo­pis bude páčiť a že sa s Enviráčikom rýchlo skamarátia. Tešíme sa na spoločné stretnutia na jeho stranách, od prvej až po poslednú. S láskou ich pripravujeme pre našich čitateľov.

Sme tu pre vás a vďaka vám!

Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

E-mail: daxe@daxe.sk

Tel.: +421 905 254 369

Facebook: DAXE Maxík Zvonček Enviráčik

Instagram: @daxe_maxik_zvoncek_enviracik

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou
5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou

Minimálna výška príspevku

15

Päť výtlačkov časopisu pre Váš najbližší okruh ako darček za finančnú podporu a k tomu knižka pre deti Lastovička. Pošleme Vám ich poštou (poštovné je započítané v sume).

Doručenie: december 2021 / január 2022

2 ks Enviráčika + Lastovička + Príhody uja Hrmotku
2 ks Enviráčika + Lastovička + Príhody uja Hrmotku

Minimálna výška príspevku

20

* Novinka * Okrem dvoch kusov Enviráčika a knižky Lastovička dostanete aj poučnú knižku Príhody uja Hrmotku. Ujo Hrmotka občas niečo domotká... Ale našťastie sú tu deti, ktoré to vedia napraviť.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22
Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22

Minimálna výška príspevku

25

* Novinka - predplatné * Prvé štyri čísla Enviráčika dostanete naraz v decembri, zvyšných šesť čísel postupne každý mesiac. Rovno k vám domov! 25 € (predplatné + podpora projektu). Poštovné 8 € sa pripočíta v ďalšom kroku.

Doručenie: december 2021 / január 2022

2 ks Enviráčika + kniha Máriška Bombrľkatá a jej poklady v knihách ukryté
2 ks Enviráčika + kniha Máriška Bombrľkatá a jej poklady v knihách ukryté

Minimálna výška príspevku

25

Dva výtlačky časopisu a kniha pre deti od Branislava Jobusa Máriška Bombrľkatá ako darček za Vašu finančnú podporu. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

2 ks Enviráčika + Lastovička + Záhadné hlavolamy
2 ks Enviráčika + Lastovička + Záhadné hlavolamy

Minimálna výška príspevku

35

Dva výtlačky časopisu + kniha Lastovička + kniha plná hlavolamov Milana Kendu Záhadné hlavolamy ako darček za Vašu finančnú podporu. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Dve knihy Braňa Jobusa: Ako šarkan Kyber Šikana pristál na streche základnej školy + Máriška Bombrľkatá
Dve knihy Braňa Jobusa: Ako šarkan Kyber Šikana pristál na streche základnej školy + Máriška Bombrľkatá

Minimálna výška príspevku

35

Dve knihy pre deti od obľúbeného autora detskej literatúry Branislava Jobusa. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

25 kusov Enviráčika pre celú triedu
25 kusov Enviráčika pre celú triedu

Minimálna výška príspevku

45

25 kusov Enviráčika pre celú triedu. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Tri knihy s podpismi autorov: Aforoaféry + Šedé (pís)mená + Amarandia
Tri knihy s podpismi autorov: Aforoaféry + Šedé (pís)mená + Amarandia

Minimálna výška príspevku

55

Kniha aforizmov Aforoaféry s podpisom Milana Kendu, zbierka poviedok Šedé (pís)mená s podpisom Danuše Dragulovej-Faktorovej a fantasy príbeh Amarandia s podpisom Xénie Faktorovej. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Reprodukcia ilustrácie s autogramom
Reprodukcia ilustrácie s autogramom

Minimálna výška príspevku

70

Autorkou signovaná reprodukcia ilustrácie Enviráčika, ktorú pre Vás vo formáte A4 vytlačíme na kvalitný papier. Ilustrátorka: Jitka Součková. Pošleme Vám ju poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si odmenu môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Staňte sa sponzorom nášho časopisu
Staňte sa sponzorom nášho časopisu

Minimálna výška príspevku

120

Pri podpore projektu vo výške 120 € pridáme logo Vašej firmy alebo Vaše meno na záver medzi logá a mená sponzorov a podporovateľov časopisu. Taktiež Vám automaticky pošleme 10 výtlačkov toho čísla časopisu, v ktorom bude uvedené Vaše meno/logo. Uverejníme ho najneskôr do mája 2022.

Doručenie: najneskôr do mája 2022

Staňte sa sponzorom a uverejníme Vám reklamu
Staňte sa sponzorom a uverejníme Vám reklamu

Minimálna výška príspevku

300

Pri podpore projektu vo výške 300 € ponúkneme Vašej firme jednu štvrtinu strany vo vnútri časopisu na reklamné účely (v súlade s etickými normami inzercie v detskom časopise). Taktiež Vám automaticky pošleme 10 výtlačkov toho čísla časopisu, v ktorom bude uverejnená Vaša reklama. Uverejníme ju najneskôr do mája 2022.

Doručenie: najneskôr do mája 2022

Novinky

Sme za polovicou kampane + recenzia na Enviráčika spojená so súťažou

Update #2, 19.10.2021

Milí priaznivci Enviráčika!

Vstúpili sme do druhej polovice kampane a pred nami je už len necelých 18 dní. Ak viete o niekom, koho náš projekt zaujal, povedzte mu, že čas sa neúprosne kráti.
Zároveň sme presiahli 40 % sumy, z čoho sa veľmi tešíme! :)
A čo je hlavné: Ď A K U J E M E   V Á M  !  Bez vás by to jednoducho nešlo.

Máme tiež novinky:

1.) Pridali sme dve odmeny: v darčekoch už nájdete aj poučnú knižku pre deti s krásnymi ilustráciami Príhody Uja Hrmotku a tiež PREDPLATNÉ na časopis Enviráčik na celý školský rok!

2.) Na časopis Enviráčik vyšla ďalšia recenzia, tentokrát instagramová. A je dokonca spojená so súťažou o zaujímavé ceny! Kto má chuť, môže si ju pozrieť a zapojiť sa na IG profile: @Rastieme_s_knihami

My vám teda zatiaľ držíme palce ;) a ideme ďalej šíriť echo o škriatkovi Enviráčikovi do sveta.
...Áno, máte pravdu - škriatok Enviráčik je predsa neviditeľný. Ale planéta je neustále v ohrození. Najvyšší čas, aby sa škriatok Enviráčik zviditeľnil a poučil ľudí...

Dosiahli sme prvých 20 % sumy + o Enviráčikovi vyšla recenzia!

Update #1, 07.10.2021

ĎAKUJEME VÁM! Vďaka vám sme dosiahli prvých 20 % z cieľovej sumy. Ste skvelí!

Milí naši podporovatelia, priaznivci Enviráčika,
touto cestou sa vám chceme krásne poďakovať, že ste nabrali odvahu podporiť náš projekt, aj keď sme začínali od nuly. Vážime si vašu dôveru, ktorú ste nám tým preukázali.

Našu prebiehajúcu kampaň sa snažíme živiť, rozširujeme o nej povedomie, zdieľame ju virtuálnymi cestami - a začneme o nej viac hovoriť na sociálnych sieťach (ktoré tiež môžete sledovať), oslovovať organizácie a známe osobnosti, ktoré by nám dokázali pomôcť so šírením echa o kampani medzi ďalšími ľuďmi.

Prosím, ak môžete, hovorte o nás - zdieľajte, postujte, preposielajte, alebo len prehoďte slovíčko-dve medzi vašimi kamarátmi či známymi, ktorí majú enviro cítenie ako vy a my. Veľmi by nám to pomohlo - nech sa o detskom časopise Enviráčik dozvie čo najviac ľudí.

A aby sme s vami zdieľali radosť, prikladáme recenziu o Enviráčikovi, ktorú napísal básnik Milan Kenda. Za jej uverejnenie ďakujeme Literárnemu týždenníku. Môžete si ju prečítať - uvádzame ju pod týmto príspevkom.

P. S.: Novembrové číslo Enviráčika sa už zalamuje a robíme posledné grafické úpravy. Bude sa na čo tešiť! :)


Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Tereza Cseh

🎁 Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22

33 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22

33 €

👤 Terézia Šimková

5 €

👤 Miroslava Lackovičová

💬 Ste super a veľmi sa teším!

20 €

👤 Katarina Kubincova

🎁 Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22

33 €

+ 2 € ?

👤 Zlatica Kalužná

💬 Ďakujem, že sa staráte o to, aby boli naše deti v tejto oblasti vzdelané. Veľmi si to vážim a verím, že sa to podarí :) Pekný deň.

5 €

+ 1 € ?

👤 Lea Rakova

🎁 Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22

33 €

👤 Anonymný podporovateľ

70 €

👤 Dávid Faktor

200 €

👤 Anonymný podporovateľ

300 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22

33 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou

💬 Dakujem zo srdca za Vase vzdelavanie deti.

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou

15 €

+ 3 € ?

👤 Michaela Backárová

🎁 5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Dobrý projekt. Nech sa darí.

144 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Zelam vela uspechov!

90 €

+ 7 € ?

👤 Dávid Faktor

💬 Zelam Enviracikovi vela stastia a nadsenych citatelov

120 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Drzim palce!

150 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Držím palce skvelému a potrebnému projektu :).

20 €

+ 3 € ?

👤 Katarína Goffová

🎁 5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou

15 €

👤 Silvia Štefková

🎁 5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou

15 €

👤 Marcel Vojtík

5 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou

💬 Dakujem za vasu snahu o dobru vec. Casopisy poputuju do ZS, ktoru navstevuju moje deti.

15 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Podporujem Enviráčika!!!

200 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Je to pekný projekt, držím Enviráćikovi palce!

300 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22

33 €

+ 2 € ?

👤 Kamila Kollárová

🎁 5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou

15 €

   1 2 3

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

DAXE, s. r. o.

DAXE, s. r. o.

Vydavateľstvo DAXE sa od svojho vzniku pred 22 rokmi zameriava predovšetkým na vydávanie pôvodnej slovenskej tvorby pre deti i dospelých a vydáva tri mesačníky pre deti – Maxík (od r. 2004), Zvonček (od r. 2005) a Enviráčik (od r. 2021). Viaceré knihy z DAXE získali významné ocenenia, napr. ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Niektoré knihy získali umiestnenia v rôznych čitateľských anketách. Ilustrácie publikované v knihách a časopisoch zaujali aj na zahraničných výstavách, napríklad v talianskej Bologni, taktiež v Poľsku, Maďarsku,... DAXE spolupracuje s významnými slovenskými autormi (okrem iného aj s nositeľmi Trojruže či Ceny Ľ. Fullu). Vydalo však aj niekoľko debutov. Mesačníky Maxík a Zvonček patria k relevantným časopisom v systéme detskej tlače na Slovensku. Časopis Enviráčik je novým projektom. Vydavateľstvo DAXE sa venuje aj vedeckovýskumnej činnosti zameranej najmä na detské časopisy (vydaná monografia, konferencie a odborné články).

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou
5 kusov Enviráčika pre kamošov + knižka Lastovička / poštou

Minimálna výška príspevku

15

Päť výtlačkov časopisu pre Váš najbližší okruh ako darček za finančnú podporu a k tomu knižka pre deti Lastovička. Pošleme Vám ich poštou (poštovné je započítané v sume).

Doručenie: december 2021 / január 2022

2 ks Enviráčika + Lastovička + Príhody uja Hrmotku
2 ks Enviráčika + Lastovička + Príhody uja Hrmotku

Minimálna výška príspevku

20

* Novinka * Okrem dvoch kusov Enviráčika a knižky Lastovička dostanete aj poučnú knižku Príhody uja Hrmotku. Ujo Hrmotka občas niečo domotká... Ale našťastie sú tu deti, ktoré to vedia napraviť.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22
Predplatné Enviráčika na školský rok 2021/22

Minimálna výška príspevku

25

* Novinka - predplatné * Prvé štyri čísla Enviráčika dostanete naraz v decembri, zvyšných šesť čísel postupne každý mesiac. Rovno k vám domov! 25 € (predplatné + podpora projektu). Poštovné 8 € sa pripočíta v ďalšom kroku.

Doručenie: december 2021 / január 2022

2 ks Enviráčika + kniha Máriška Bombrľkatá a jej poklady v knihách ukryté
2 ks Enviráčika + kniha Máriška Bombrľkatá a jej poklady v knihách ukryté

Minimálna výška príspevku

25

Dva výtlačky časopisu a kniha pre deti od Branislava Jobusa Máriška Bombrľkatá ako darček za Vašu finančnú podporu. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

2 ks Enviráčika + Lastovička + Záhadné hlavolamy
2 ks Enviráčika + Lastovička + Záhadné hlavolamy

Minimálna výška príspevku

35

Dva výtlačky časopisu + kniha Lastovička + kniha plná hlavolamov Milana Kendu Záhadné hlavolamy ako darček za Vašu finančnú podporu. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Dve knihy Braňa Jobusa: Ako šarkan Kyber Šikana pristál na streche základnej školy + Máriška Bombrľkatá
Dve knihy Braňa Jobusa: Ako šarkan Kyber Šikana pristál na streche základnej školy + Máriška Bombrľkatá

Minimálna výška príspevku

35

Dve knihy pre deti od obľúbeného autora detskej literatúry Branislava Jobusa. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

25 kusov Enviráčika pre celú triedu
25 kusov Enviráčika pre celú triedu

Minimálna výška príspevku

45

25 kusov Enviráčika pre celú triedu. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Tri knihy s podpismi autorov: Aforoaféry + Šedé (pís)mená + Amarandia
Tri knihy s podpismi autorov: Aforoaféry + Šedé (pís)mená + Amarandia

Minimálna výška príspevku

55

Kniha aforizmov Aforoaféry s podpisom Milana Kendu, zbierka poviedok Šedé (pís)mená s podpisom Danuše Dragulovej-Faktorovej a fantasy príbeh Amarandia s podpisom Xénie Faktorovej. Pošleme Vám ich poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Reprodukcia ilustrácie s autogramom
Reprodukcia ilustrácie s autogramom

Minimálna výška príspevku

70

Autorkou signovaná reprodukcia ilustrácie Enviráčika, ktorú pre Vás vo formáte A4 vytlačíme na kvalitný papier. Ilustrátorka: Jitka Součková. Pošleme Vám ju poštou (poštovné sa pripočíta k sume v ďalšom kroku), alebo si odmenu môžete vyzdvihnúť osobne.

Doručenie: december 2021 / január 2022

Staňte sa sponzorom nášho časopisu
Staňte sa sponzorom nášho časopisu

Minimálna výška príspevku

120

Pri podpore projektu vo výške 120 € pridáme logo Vašej firmy alebo Vaše meno na záver medzi logá a mená sponzorov a podporovateľov časopisu. Taktiež Vám automaticky pošleme 10 výtlačkov toho čísla časopisu, v ktorom bude uvedené Vaše meno/logo. Uverejníme ho najneskôr do mája 2022.

Doručenie: najneskôr do mája 2022

Staňte sa sponzorom a uverejníme Vám reklamu
Staňte sa sponzorom a uverejníme Vám reklamu

Minimálna výška príspevku

300

Pri podpore projektu vo výške 300 € ponúkneme Vašej firme jednu štvrtinu strany vo vnútri časopisu na reklamné účely (v súlade s etickými normami inzercie v detskom časopise). Taktiež Vám automaticky pošleme 10 výtlačkov toho čísla časopisu, v ktorom bude uverejnená Vaša reklama. Uverejníme ju najneskôr do mája 2022.

Doručenie: najneskôr do mája 2022