ActNOW Slovakia - Fotovoltaické panely pre ZŠ Drotárska

Zbierka na inštaláciu fotovoltaických panelov pre ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím. Tieto panely umožnia škole sa natrvalo oslobodiť od rastúcich cien elektriny a taktiež pomôžu znížiť emisie a spotrebu energií. Celková suma potrebná na inštaláciu fotovoltaických panelov je 14 600 €. Každé vyzbierané euro navyše pomôže skrátiť dobu splácania úveru (1 616 € = -1 rok splácania).

Ekológia
ActNOW Slovakia - Fotovoltaické panely pre ZŠ Drotárska
Získaná suma
16 %
555 €
z cieľovej sumy
3 500 €
flexibilné financovanie
2 dni
do skončenia kampane
O projekte
Prajem Vám pekný deň, 

moje meno je Leona Novoberdaliu, som Miss Slovensko 2020 a už v novembri sa zúčastním celosvetovej súťaže krásy Miss World. Touto formou Vám chcem priblížiť projekt, ktorý bude súčasťou mojej prezentácie na tejto súťaži, konkrétne v kategórii Beauty with a Purpose. Problematike energetickej efektívnosti sa aktívne venujem v mojom študentskom aj pracovnom živote a verím, že tento projekt sa stane príkladom pre ostatné školy a škôlky na Slovensku.

Pilotný projekt svojho druhu na Slovensku. 

Čo sú Fotovoltaické panely?

Fotovoltická elektráreň je zariadenie, ktoré dokáže premieňať slnečné žiarenie na elektrickú energiu. 

Aké sú výhody tohto riešenia?

  • Výrazné zníženie emisií
  • Zníženie spotreby elektriny
  • Čiastočná energetická sebestačnosť
  • Výroba elektriny bez nutnosti vlastniť licenciu na výrobu elektriny
  • Inštalácia trvá 1 až 2 dni podľa náročnosti riešenia
  • Výrazná úspora nákladov na ohrev vody

Čo je Garantovaná Energetická Služba?

Na financovanie tohto projektu sme zvolili tzv. Garantovanú energetickú službu, ktorá nám umožní vyhnúť sa navyšovaniu verejného dlhu a taktiež nijako neohrozí a nezníži školský rozpočet. Garantovaná energetická služba pochádza z anglického výrazu Energy Performance Contracting (EPC). Je to zmluvná dohoda, ktorá umožňuje zvyšovať energetickú efektívnosť (napr. budov) a financovať ju z budúcich úspor. Poskytovateľ GES sa zaväzuje vykonať opatrenia na budove (napr. výmena kotolne, výmena okien, zateplenie), ktoré povedú k úspore energie a zároveň garantuje výšku tejto úspory. Prijímateľ GES namiesto platby za energiu, spláca úver z úspor. Benefitom pre prijímateľa GES sú nižšie výdavky na spotrebovávané energie.

Čo je cieľom nášho projektu?

Hlavným cieľom nášho projektu je vyzbierať čo najviac peňazí na podporu Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím. Týmto projektom dosiahneme budúce úspory, z ktorých bude môcť vedenie tejto výnimočnej školy v budúcnosti financovať iné potrebné pomôcky pre svoje detičky a študentov. 

Každých vyzbieraných 1 616 € skráti dobu splácania o 1 celý rok! Ide o dlhodobé finančne aj enviromentálne udržateľné riešenie, ktorým tejto škole vrátime každoročne do rozpočtu viac ako 1616 € (vzhľadom na rastúcu cenu elektriny)

Momentálne je doba splácania vypočítaná na dobu 9 rokov.

Ako použijeme vašu podporu?

Celková vyzbieraná suma poputuje Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na predčasné vyplatenie splátok úveru. 

Každé vyzbierané euro navyše pomôže skrátiť dobu splácania úveru

1 616 €  =  - 1 rok splácania

Kedy a kde bude projekt realizovaný?

Inštalácia panelov je naplánovaná na December 2021. 

Pilotná škola, na ktorej budeme projekt financovaný z budúcich úspor realizovať je práve Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste 48 v Bratislave. 

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli

Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli

Minimálna výška príspevku
10

Verejné poďakovanie darcovi je síce úplne prirodzené, ale v našom prípade uverejníme zoznam darcov aj na informačnej tabuli pri vstupe do školy.

Doručenie: Jar 2022

Podpiskarta Miss Slovensko 2020

Minimálna výška príspevku
50

Ako odmenu budem odosielať podpiskartu aj s osobným venovaním.

Doručenie: Jar 2022

Víkendový pobyt pre 2 osoby vo Vysokých Tatrách

Minimálna výška príspevku
1 000

Poukážka na 2 noci pre 2 osoby do wellness hotelu vo Vysokých Tatrách

Doručenie: Jar 2022
Podporovatelia
Anonymný podporovateľ 50 €
Michal Neusch 24 €

✏ Držím palce, Lea ;)

Anonymný podporovateľ 20 €

✏ Good luck!

Anonymný podporovateľ 60 €
Anonymný podporovateľ 50 €

🎁 Podpiskarta Miss Slovensko 2020

Anonymný podporovateľ 10 €
Anonymný podporovateľ 5 €
Anonymný podporovateľ 10 €
Anonymný podporovateľ 5 €
Anonymný podporovateľ 50 €
Anonymný podporovateľ 6 €
Anonymný podporovateľ 10 €
Anonymný podporovateľ 5 €
Anonymný podporovateľ 20 €
Juraj Cáfal 5 €
Anonymný podporovateľ 105 €

✏ Držím palce!

Anonymný podporovateľ 5 €
Anonymný podporovateľ 10 €
Anonymný podporovateľ 5 €
Katarína Hricová 5 €

✏ Leonin projekt ma zaujal natoľko, že som sa rozhodla si o ňom viac prečítať a rozhodla som sa ho podporiť, pretože vidím v tom perspektívu. Verím, že moj príspevok padol na úrodnú pôdu a prajem veľa úspechov!

Anonymný podporovateľ 10 €

🎁 Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli

Martina Novoberdaliu 54 €
Anonymný podporovateľ 11 €

🎁 Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli

✏ Dôležitá téma, krásna myšlienka a efektívne riešenie… držím palce!

Tomáš Ďurina 20 €

🎁 Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli

Autori
Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Fond UŠKO n.f.

Fond UŠKO n.f.

Škola poskytuje vzdelanie deťom a žiakom so sluchovým postihnutím, žiakom s vývinovými poruchami učenia a deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných školách. Špecifikami školy sú zameranie na orálnu metódu, posilnenie logopedickej starostlivosti, prvky Montessori pedagogiky, podporný terapeutický program a partnerský prístup.

Leona Novoberdaliu

Leona Novoberdaliu

Volám sa Leona Novoberdaliu, som Miss Slovensko 2020. V súčasnosti pracujem ako Advisor to the Board v jednej z najuznávanejších finančných inštitúcií na Slovensku. Titul BSc v odbore politická ekonómia som ukončila na King's College London v roku 2019 a moje ďalšie kroky ma priviedli späť do Londýna, kde som získala v roku 2021 titul MSc z University College London (8. najlepšia univerzita na svete), kde boli mojim zameraním rozvoj a financovanie infraštruktúry. Po práci trávim voľný čas športom, čítaním alebo jógou. Plynule sa dohovorím po anglicky, ale aj po francúzsky. V minulosti som pôsobila ako dobrovoľníčka v Červenom kríži a v Klube Detskej Nádeje. V týchto iniciatívach plánujem pokračovať aj v budúcnosti. V súčasnosti intenzívne pripravujem môj vlastný projekt v oblasti energetickej efektívnosti na Slovensku.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli

Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli

Minimálna výška príspevku
10

Verejné poďakovanie darcovi je síce úplne prirodzené, ale v našom prípade uverejníme zoznam darcov aj na informačnej tabuli pri vstupe do školy.

Doručenie: Jar 2022

Podpiskarta Miss Slovensko 2020

Minimálna výška príspevku
50

Ako odmenu budem odosielať podpiskartu aj s osobným venovaním.

Doručenie: Jar 2022

Víkendový pobyt pre 2 osoby vo Vysokých Tatrách

Minimálna výška príspevku
1 000

Poukážka na 2 noci pre 2 osoby do wellness hotelu vo Vysokých Tatrách

Doručenie: Jar 2022