Šenkvice na dobových fotografiách - diel 1

Šenkvice na dobových fotografiách - diel 1

Pripravený prvý diel plánovanej edície Šenkvice na dobových fotografiách z dielne o.z. ProKultura Šenkvice prináša bezmála 100 dobových fotografií a pohľadníc tejto najväčšej malokarpatskej obce. Kniha je rozčlenená na kapitoly : Domy a architektúra, Kurzy domácich prác, Ochotnícke divadlo, Pohľadnice, Zbor pre občianske záležitosti. Každá fotografia bude disponovať autentickým popisom.

Literatúra
História
Šenkvice na dobových fotografiách - diel 1
Získaná suma
8%

310 €

z cieľovej sumy
4 000 €

Kampaň skončená, cieľovú sumu sa nepodarilo naplniť.

O projekte

Všetko začalo myšlienkou založiť Facebook stránku Šenkvice na dobových fotografiách. Zo dňa na deň pribúdali desiatky až stovky odberateľov a sledovateľov, čo podnietilo zakladateľa tejto iniciatívy - Martina Lukáča - k rozvoju tejto myšlienky. Do zbierky aktívne prispievali desiatky občanov Šenkvíc, ale tiež dlhodobo v zahraničí žijúcich rodákov. Tento objem prirodzene vyústil do idey skoncipovať viac-dielnu knižnú edíciu.

Z igelitových sáčkov na Facebook

Nadšenie bolo až také, že nám ľudia odovzdávali či požičiavali svoje rodinné skvosty, nádherné fotografie alebo celé albumy aj spontánne počas náhodných stretnutí v obci - napríklad počas nákupu v potravinách nám odovzdávali storočné fotografie v igelitovom sáčku so slovami : ,,Dajte to na ten Fejsbúk, nech aj dzeci vidzá, jag sme žili!".

Z Facebook stránky srdcová záležitosť celej obce Šenkvice

Napriek tomu, že môžeme prepadať dojmu, že Facebook sa týka mladších vekových kategórií, stal sa účinným nástrojom aj pre motiváciu starších občanov, aby boli ochotní nám fotografie zapožičiavať. Dokonca samotní seniori žiadajú svojich mladších príbuzných, aby si spoločne prezreli Facebook stránku Šenkvice na dobových fotografiách a trefne pridávajú komentáre k zverejneným fotografiám a ich popisom. Z obsahu stránky sa tak za veľmi krátky čas stala srdcová záležitosť celej obce Šenkvice i jej rodákov.

Z obsahu stránky sa za veľmi krátky čas

stala srdcová záležitosť celej obce Šenkvice

i jej cezpoľných a zahraničných rodákov.

Prirodzenou túžbou je však dôstojnejší formát,

a tým je stále KNIHA.

Ako použijeme vašu podporu?

Celá získaná podpora smeruje na úhradu polygrafických/tlačiarenských a grafických nákladov na výrobu celého plánovaného nákladu publikácie (500 výtlačkov) - najmä v aktuálnom období, keď došlo k zdraženiu papiera...

Kedy a kde bude projekt realizovaný?

Pokiaľ sa podarí vyzbierať potrebnú sumu, obratom zadávame pokyn do tlačiarne na začiatok výroby celého nákladu. Po jeho dodaní plánujeme usporiadať (najneskôr do konca tohto kalendárneho roka) uvedenie do života, ktoré síce bude verejné, avšak regulované proti-pandemickými opatreniami a nariadeniami.

Poskytovanie odmien

Poskytovanie odmien je viazané na úspešnosť celého projektu (dosiahnutie cieľovej sumy). Odmeny sa pokúsime dodať ich majiteľom - našim štedrým podporovateľom - čo najskôr od obdržania celkovej potrebnej sumy a od vydania publikácie.

VOPRED ĎAKUJEME, ŽE PODPORÍTE KNIŽNÉ ZACHOVANIE OBRAZOVEJ PAMÄTE NAJVÄČŠEJ MALOKARPATSKEJ OBCE! :-)

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Plátená taška z tvorby našich členov
Plátená taška z tvorby našich členov

Minimálna výška príspevku

25

Podporovateľ si môže vybrať plátenú tašku z tvorby našich členov.

Doručenie: December 2021 - január 2022.

Jeden výtlačok publikácie zdarma
Jeden výtlačok publikácie zdarma

Minimálna výška príspevku

50

Podporovateľ získa jeden výtlačok publikácie zdarma.

Doručenie: December 2021 - január 2022.

Tričko s potlačou dobovej fotografie
Tričko s potlačou dobovej fotografie

Minimálna výška príspevku

75

Podporovateľ získa tričko s potlačou z vybranej dobovej fotografie Šenkvíc (z tých, ktoré má k dispozícii podporovateľ alebo naše občianske združenie). Veľkosť trička i konfekciu (dámska/pánska) je možné upresniť - farebný podklad tvorí buď biele alebo čierne tričko. Jedná sa o limitovanú edíciu!

Doručenie: December 2021 - marec 2022.

Ďalšie knihy z produkcie o.z. ProKultura Šenkvice zdarma
Ďalšie knihy z produkcie o.z. ProKultura Šenkvice zdarma

Minimálna výška príspevku

110

Podporovateľ získa jeden výtlačok publikácie ,,Jag nám dzobág naróstol - Šenkvický nárečový slovník" a zároveň jeden výtlačok rozprávkovej knihy ,,Krokodíl Ham".

Doručenie: December 2021 - január 2022.

Budujem si edíciu!
Budujem si edíciu!

Minimálna výška príspevku

190

Podporovateľ získa jeden výtlačok prvého dielu edície zdarma a zároveň získa zľavu 50 % na zakúpenie pripravovaného druhého dielu edície Šenkvice na dobových fotografiách. Výtlačok druhého dielu bude zároveň rezervovaný menovite pre podporovateľa.

Doručenie: December 2021 - január 2022.

Osobitné poďakovanie v rámci publikácie
Osobitné poďakovanie v rámci publikácie

Minimálna výška príspevku

250

Podporovateľ bude menovaný ako dôležitý mecenáš vydania tejto publikácie priamo v jej textovom znení - v kapitole Poďakovanie, pričom jeden výtlačok publikácie dostane zdarma! Zároveň budete mať rezervované miesto na uvedení publikácie do života, ak by toto podujatie bolo kapacitne obmedzené dôsledkom proti-pandemických opatrení.

Doručenie: December 2021 - január 2022.

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Jeden výtlačok publikácie zdarma

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Jeden výtlačok publikácie zdarma

55 €

👤 Gabriella Balkó

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Len do toho ????

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

25 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 1 € ?

👤 Zuzana Dugovičová

10 €

+ 1 € ?

👤 Beata Kosáková Kosáková

🎁 Jeden výtlačok publikácie zdarma

55 €

+ 4 € ?

👤 Matej Somorovsky

🎁 Jeden výtlačok publikácie zdarma

55 €

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

ProKultura Šenkvice, o.z.

ProKultura Šenkvice, o.z.

Občianske združenie ProKultura Šenkvice síce oficiálne vzniklo až v novembri 2019, neoficiálne však v obci pôsobí dlhoročne prostredníctvom individuálnej činnosti svojich členov a ako jednotný tím už od decembra 2018. V priebehu oficiálnej existencie združenia sa podarilo zrealizovať viaceré prínosné aktivity : - vydanie a krst publikácie Jag nám dzobág naróstol - Šenkvický nárečový slovník (2019) - vernisáž výstavy ,,Fenomén Babula - Pocta šenkvickej ľudovej rozprávačke" (2019) - pripravované výstavy ,,Nová škola - Svedok tisícov detských snov" alebo aj ,,Organizovali šenkvickú kultúru" Občianske združenie zároveň zastrešuje viaceré iniciatívy (lokálneho až národného významu) : Šenkvice na dobových fotografiách, Šenkvický okrášľovací spolok, Turčianska vlastivedná spoločnosť i Spájame kronikárov Slovenska. Sústredí sa na kultúrny, spoločenský, komunitný a občiansky život obyvateľov Šenkvíc - udržiavanie miestnej identity, lokálpatriotizmu a zároveň vytváranie nástrojov na interaktívnu integráciu novoprisťahovaných obyvateľov.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Plátená taška z tvorby našich členov
Plátená taška z tvorby našich členov

Minimálna výška príspevku

25

Podporovateľ si môže vybrať plátenú tašku z tvorby našich členov.

Doručenie: December 2021 - január 2022.

Jeden výtlačok publikácie zdarma
Jeden výtlačok publikácie zdarma

Minimálna výška príspevku

50

Podporovateľ získa jeden výtlačok publikácie zdarma.

Doručenie: December 2021 - január 2022.

Tričko s potlačou dobovej fotografie
Tričko s potlačou dobovej fotografie

Minimálna výška príspevku

75

Podporovateľ získa tričko s potlačou z vybranej dobovej fotografie Šenkvíc (z tých, ktoré má k dispozícii podporovateľ alebo naše občianske združenie). Veľkosť trička i konfekciu (dámska/pánska) je možné upresniť - farebný podklad tvorí buď biele alebo čierne tričko. Jedná sa o limitovanú edíciu!

Doručenie: December 2021 - marec 2022.

Ďalšie knihy z produkcie o.z. ProKultura Šenkvice zdarma
Ďalšie knihy z produkcie o.z. ProKultura Šenkvice zdarma

Minimálna výška príspevku

110

Podporovateľ získa jeden výtlačok publikácie ,,Jag nám dzobág naróstol - Šenkvický nárečový slovník" a zároveň jeden výtlačok rozprávkovej knihy ,,Krokodíl Ham".

Doručenie: December 2021 - január 2022.

Budujem si edíciu!
Budujem si edíciu!

Minimálna výška príspevku

190

Podporovateľ získa jeden výtlačok prvého dielu edície zdarma a zároveň získa zľavu 50 % na zakúpenie pripravovaného druhého dielu edície Šenkvice na dobových fotografiách. Výtlačok druhého dielu bude zároveň rezervovaný menovite pre podporovateľa.

Doručenie: December 2021 - január 2022.

Osobitné poďakovanie v rámci publikácie
Osobitné poďakovanie v rámci publikácie

Minimálna výška príspevku

250

Podporovateľ bude menovaný ako dôležitý mecenáš vydania tejto publikácie priamo v jej textovom znení - v kapitole Poďakovanie, pričom jeden výtlačok publikácie dostane zdarma! Zároveň budete mať rezervované miesto na uvedení publikácie do života, ak by toto podujatie bolo kapacitne obmedzené dôsledkom proti-pandemických opatrení.

Doručenie: December 2021 - január 2022.