Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Humanitárna organizácia Človek v ohrození v severnom Iraku v okolí mesta Mosul už niekoľko mesiacov pomáha miestnym deťom vrátiť sa po rokoch bojov späť do škôl. Deťom, ktoré do školy niekoľko rokov kvôli vojne nechodili, pomáhame vrátiť sa znovu do škôl.

Budovy škôl sú však často zničené po bombardovaní, okolie je zamínované, v školách nefunguje elektrina a netečie voda.

Navyše je v severnom Iraku mnoho detí, ktoré do školy nikdy nechodili. Pri minulotýždňovom zápise žiakov sme na mieste zistili, že záujem rodičov posielať deti znovu do školy je obrovský - kým sme v "našich" školách očakávali 650 žiakov, na zápis ich prišlo viac ako 1000!

Finančná podpora našich donorov nám momentálne umožňuje postaviť 5 tried pre pôvodne plánovaných 650 detí - na postavenie ďalšej triedy však POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Postavme spolu v severnom Iraku ďalšiu triedu a umožnime novej generácii irackých detí získať vzdelanie a lepšiu budúcnosť! Náklady na stavbu triedy sú spolu iba 5000€ a školský rok sa začína už čoskoro!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia109

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Braňo Tichý

Braňo Tichý

riaditeľ neziskovej organizácie Človek v ohrození

Kristína Jediná

Kristína Jediná

Hana Mlkvá

Hana Mlkvá

Názov organizácie Človek v ohrození
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Baštová 343/5, N81103 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo 0255422254
Web www.clovekvohrozeni.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt