POHRONIE – Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry

Nové vydanie legendárneho albumu POHRONIE z edície unikátneho projektu Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry, ktorý približuje dnešnej generácii pôvodné nahrávky interpretov z 32 obcí Pohronia v poriečí Hrona od jeho prameňa po Hronský Beňadik z roku 1981. Autori projektu boli Viliam Ján Gruska a Svetozár Stračina. 470 účinkujúcich, 50 sólistov, 9 ľudových hudieb a 37 speváckych skupín.

Hudba
Kultúra
POHRONIE – Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry
Získaná suma
103 %
5 155 €
z cieľovej sumy
5 000 €
2 dni
do skončenia kampane
O projekte

S Vašou pomocou by sme chceli po 40 rokoch priniesť súčasným i budúcim generáciám nové vydanie legendárneho albumu POHRONIE. Pôvodná vinylová 4-LP platňa vyšla v roku 1981 a od vypredania je už desiatky rokov nedostupná.

  • exkluzívne vydanie vo formáte knižky
  • obsahujúce originálne remastrované nahrávky na 4-CD
  • obsahujúce 140-stranový booklet s fotkami, textami autorov a informáciami o účinkujúcich a obciach
  • zároveň s vydaním zverejníme aj kompletný notový materiál v pôvodnom zápise Svetozára Stračinu

Na albume sa podieľalo

470 účinkujúcich z 32 obcí:

• Bacúch • Badín • Beňuš • Braväcovo • Brehy • Budča • Bzenica • Čierny Balog • Dolná Ždaňa • Heľpa • Horná Ždaňa • Horné Pršany • Hronsek • Jasenie • Nová Baňa • Ostrá Lúka • Podkonice • Pohorelá • Polomka • Prestavlky • Priechod • Staré Hory • Strelníky • Šalková • Špania Dolina • Šumiac • Tekovská Breznica • Tekovské Nemce • Telgárt • Tŕnie • Závadka nad Hronom • Železná Breznica

50 sólistov spevákov a inštrumentalistov
9 ľudových hudieb v rôznych zoskupeniach
37 ženských, mužských a miešaných speváckych skupín

Ideový námet a realizačná koncepcia:
VILIAM JÁN GRUSKA

Príprava, výber a zostavenie:
SVETOZÁR STRAČINA, IGOR MEDLEN

Jazykovedná spolupráca:
Anton Habovštiak

Spolupracovníci prípravy a realizácie:
Rudolf Veselovský, Viliam Ján Gruska, Mária Kočišová, Juraj Kováč, lgor Kovačovič, Viera Sásiková

Nahrávky boli vyhotovené v Československom rozhlase, štúdio Banská Bystrica vo februári a v marci 1979.

Napísali o projekte

„Zvuková edícia Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry patrí k najvýznamnejším projektom, ktoré boli v našom prostredí v oblasti vydávania ľudovej hudby realizované. Platí to pre celú históriu zaznamenávania a sprístupňovania hudobno-folklórnych prejavov verejnosti, ktorých korene siahajú do 20. rokov 20. storočia a dodnes sa žiaden väčší a komplexnejší počin nezrealizoval."

„Viliam Gruska ako dominantná osobnosť projektu opäť potvrdil svoju povesť vizionára, znalca a neúnavného propagátora ľudovej kultúry. Dnes vidíme, že táto jeho aktivita nemala len popularizačný, ale i významný motivačný a záchranný rozmer."

Alžbeta Lukáčová, etnomuzikologička a hudobná dramaturgička

„V roku 1978 uzrel svetlo sveta gramoalbum ORAVA, prvý titul z edičného radu Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry. Ďalšími boli POHRONIE, Liptov, Podpoľanie, Kysuce a Terchovská dolina a Gemer a Malohont. Celá edícia bola výsledkom série regionálnych programov uvádzaných postupne na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve pod dramaturgickým aj režijným vedením Viliama Jána Grusku. Z jeho tvorivej dielne vzišiel aj námet na zdokumentovanie hudobnej kultúry jednotlivých regiónov. K realizácii sa pridal Svetozár Stračina a ďalší spolupracovníci. Tak vznikol jeden z najvýznamnejších projektov svojej doby, zameraný na zaznamenanie a sprístupnenie ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry jednotlivých regiónov stredného Slovenska prostredníctvom verejnosti prístupnej formy, zvukových nosičov."

„Vzhľadom na šíriaci sa multikulturalizmus môžeme v tejto súvislosti hovoriť aj o výchovnom efekte a mohutnej podpore zachovania rozmanitosti našej ľudovej kultúry. Ona stále ostáva dôležitým prvkom zachovania identity a nenahraditeľným komponentom na našej ceste z minulosti do budúcnosti."

Vladimír Kyseľ, dramaturg, režisér, dokumentarista a zakladateľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru

"Príprava vydania gramoalbumu POHRONIE sa začala na jeseň roku 1977 súbežne s prípravou scénického programu o ľude a jeho kultúre vo vymedzenom úseku poriečia Hrona, od jeho prameňa po Hronský Beňadik, v celkovej dĺžke 110 km. Toto vymedzenie spádovej oblasti pre zostavenie gramoalbumu vychádza z komplexného rozčlenenia stredoslovenského kraja na celky podľa starého župného delenia, buď podľa etnickej príbuznosti alebo podľa súčasného administratívno-politického delenia kraja. V rámci prípravy scénického uvedenia programu sa podarilo oživiť záujem o zachovanie prejavov ľudovej kultúry v 22 obciach vymedzeného úseku poriečia Hrona."

Igor Medlen, spoluzostavovateľ albumu Pohronie

Čo sme urobili

S veľkou úctou a pokorou k tvorcom a interpretom nám príprava všetkých podkladov a práca na novom vydaní trvala takmer rok. Podarilo sa nám získať originály pôvodných fotografií z archívu Viliama Jána Grusku a Karola Demutha, ktoré sme graficky upravili a kolorovali. Snažili sme sa v spolupráci so všetkými obcami opraviť chyby v menách a textoch. Pôvodná nahrávka prešla citlivým remasteringom aby nestratila charakter originálu. Absolvovali sme desiatky rozhovorov a konzultácií s odborníkmi i nadšencami tradičnej slovenskej kultúry a dokonca aj s pôvodnými interpretmi a tvorcami. Celé mesiace sme dolaďovali grafické spracovanie a formu nového vydania i samotnej výroby CD, bookletu a obalu.
Veríme, že nové vydanie albumu POHRONIE bude súčasťou pocty a poďakovania Viliamovi Jánovi Gruskovi, Svetozárovi Stračinovi ako aj všetkým spevákom, hudobníkom, inštrumentalistom a ostatným tvorcom, ktorí sa na albume POHRONIE podieľali.
Budeme Vám vďační, ak aspoň časť z nákladov pomôžete pokryť.

Kedy album vyjde

Nové vydanie albumu POHRONIE – Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry pripravujeme na koniec roku 2021. Viac informácií nájdete na www.panoramaludovejkultury.sk a https://www.facebook.com/panoramaludovejkultury

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

4-CD POHRONIE

4-CD POHRONIE

Minimálna výška príspevku
29

Za Vašu podporu od nás dostanete 4-CD POHRONIE medzi prvými. Pošleme poštou na Vašu adresu. Ďakujeme!

Doručenie: dec. 2021 (do Vianoc)
4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

Minimálna výška príspevku
49

Za Vašu podporu od nás dostanete 4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA medzi prvými. Pošleme poštou na Vašu adresu. Ďakujeme!

Doručenie: dec. 2021 (do Vianoc)
BALÍK 3 + 1

BALÍK 3 + 1

Minimálna výška príspevku
99

Za Vašu podporu od nás dostanete 3 ks 4-CD POHRONIE + 1 ks 2-CD ORAVA. Pošleme poštou na Vašu adresu. Ďakujeme!

Doručenie: dec. 2021 (do Vianoc)
BALÍK 15 + 3

BALÍK 15 + 3

Minimálna výška príspevku
500

Za Vašu podporu od nás dostanete 15 ks 4-CD POHRONIE + 3 ks 2-CD ORAVA. Pošleme poštou na Vašu adresu. Ďakujeme!

Doručenie: dec. 2021 (do Vianoc)
Podporovatelia
Miroslava Pravotiaková 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

✏ Ďakujem za znovuvydanie albumu Pohronie v CD podobe. V tomto albume účinkovala aj moja mama Anna Miklianová z Jasenia.

Anonymný podporovateľ 20 €
Anonymný podporovateľ 30 €

🎁 4-CD POHRONIE

Lucia Krajčíková 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Anonymný podporovateľ 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Anonymný podporovateľ 35 €

🎁 4-CD POHRONIE

Anonymný podporovateľ 30 €

🎁 4-CD POHRONIE

Adam Bošeľa 10 €
Anonymný podporovateľ 100 €

🎁 4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

Peter Kuchár 49 €

🎁 4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

Martin Duraj 30 €

🎁 4-CD POHRONIE

✏ Ďakujem že hľadáte a zachraňujete klenoty.

MICHAL ŠTEFAN 49 €

🎁 4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

✏ Vďaka za Vašu prácu.

Anonymný podporovateľ 30 €
Anonymný podporovateľ 49 €

🎁 4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

Ján Pompura 60 €

🎁 4-CD POHRONIE

Stanislav Gregor 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Michaela Kalmanova 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Marián Mikuš 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Anonymný podporovateľ 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Danica Ivanovová 35 €

🎁 4-CD POHRONIE

Anonymný podporovateľ 49 €

🎁 4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

Marián Minárik 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Anonymný podporovateľ 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Anonymný podporovateľ 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Mario Vircik 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

✏ Vďaka za tieto klenoty..

Pavol Šroba 50 €

🎁 4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

✏ Len tak ďalej ... držím palce!

Anonymný podporovateľ 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Anonymný podporovateľ 29 €

🎁 4-CD POHRONIE

Anonymný podporovateľ 100 €
Ivan Matis 49 €

🎁 4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

Autori
Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Feeling, spol. s r. o.

Feeling, spol. s r. o.

Spoločnosť Feeling, spol. s r. o. pôsobí od roku 1995 ako producent a promoter kultúrnych projektov a vydavateľ výnimočných hudobných titulov.

Viliam Ján Gruska

Viliam Ján Gruska

(24. 9. 1936 - 23. 9. 2019) Ideový námet a realizačná koncepcia edície gramoalbumov Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry.

Svetozár Stračina

Svetozár Stračina

(3. 12. 1940 - 26. 2. 1996) Príprava, výber a zostavenie pôvodného gramoalbumu POHRONIE - Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry z roku 1981.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

4-CD POHRONIE

4-CD POHRONIE

Minimálna výška príspevku
29

Za Vašu podporu od nás dostanete 4-CD POHRONIE medzi prvými. Pošleme poštou na Vašu adresu. Ďakujeme!

Doručenie: dec. 2021 (do Vianoc)
4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA

Minimálna výška príspevku
49

Za Vašu podporu od nás dostanete 4-CD POHRONIE + 2-CD ORAVA medzi prvými. Pošleme poštou na Vašu adresu. Ďakujeme!

Doručenie: dec. 2021 (do Vianoc)
BALÍK 3 + 1

BALÍK 3 + 1

Minimálna výška príspevku
99

Za Vašu podporu od nás dostanete 3 ks 4-CD POHRONIE + 1 ks 2-CD ORAVA. Pošleme poštou na Vašu adresu. Ďakujeme!

Doručenie: dec. 2021 (do Vianoc)
BALÍK 15 + 3

BALÍK 15 + 3

Minimálna výška príspevku
500

Za Vašu podporu od nás dostanete 15 ks 4-CD POHRONIE + 3 ks 2-CD ORAVA. Pošleme poštou na Vašu adresu. Ďakujeme!

Doručenie: dec. 2021 (do Vianoc)