Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Prečo to robíme?

Aj Vám pripadajú všetky cirkvi na Slovensku „na jedno kopyto"? Chýba Vám hlas kresťanstva, ktorý by bol iný? Chceli by ste občas zájsť do kostola, no zároveň sa bojíte, akú „hate speech" tam zasa budete počuť?


Kto sme?

Sme malá skupinka ľudí, ktorí vnímajú kresťanstvo inak. Neveríme v kresťanstvo, ktoré by bolo jednoliatou ultrakonzervatívnou masou. Neveríme v cirkev, ktorá je založená na túžbe po moci a peniazoch.

Naša cirkev je chudobná a slúžiaca. Na Slovensku nemáme žiadne kostoly, majetky či cennosti a nie sme nijako financovaní zo štátneho rozpočtu. Spája nás však hlboké presvedčenie, že otvorené kresťanstvo má svoje miesto aj v dnešnom svete.

V rámci nášho „cirkevného start-upu" Starokatolíci v Bratislave sa preto už od marca 2016 usilujeme pod záštitou Starokatolíckej cirkvi v ČR ponúknuť Slovensku tvár otvoreného kresťanstva pre 21. storočie. Kresťanskú alternatívu, ktorá je finančne nezávislá, demokratická, otvorená inakosti (LGBTI, rozvedení, menšiny, utečenci, iné vierovyznania...) a dialógu, nebojí sa klásť kritické otázky, čestne sa pozerá na vlastné dejiny, jasne sa vymedzuje voči extrémizmu a intolerancii, usiluje sa o rodovú rovnosť a je aktívna v sociálnej oblasti.


Na jednej strane sa snažíme vytvoriť priestor pre slobodnejšie uvažovanie o viere v súčasnom kontexte, no zároveň taktiež vytvoriť konkrétny priestor, kde sa takáto viera dá prežívať. Jednoducho miesto, kam sa nemusíte báť pozvať svojich priateľov bez ohľadu na to či sú čierni alebo bieli, bohatí alebo chudobní, single alebo rozvedení, hetero alebo LGBTI+, rodiny alebo bezdetní...

Nie sme tu na to, aby sme totalitárne (a často pokrytecky) kázali ľuďom, ako majú žiť. Sme tu však k dispozícii ako partneri pre každého, kto hľadá Boha vo svojej konkrétnej životnej situácii.


Čo sú zač starokatolícke cirkvi?

Starokatolícke cirkvi Utrechtskej únie sú malé a (napriek svojmu názvu) progresívne kresťanské cirkvi, ktoré sa snažia hľadať a žiť kresťanskú alternatívu. Sú to nezávislé, demokraticky riadené katolícke cirkvi, ktoré vznikli vo viacerých historických fázach, keď nespokojní katolíci nesúhlasili s centralistickými snahami Ríma. Zachovali si však biskupské svätenia, ktoré aj Rím uznáva za platné, no keďže títo veriaci už boli istým spôsobom „z kola von", odvážili sa pustiť do viacerých reforiem, ktoré pod pápežským centralizmom neboli možné:

 • bohoslužby začali sláviť v národných jazykoch (takmer 100 rokov pred Druhým vatikánskym koncilom!),
 • celibát duchovných sa stal dobrovoľným,
 • laici dostali rozhodovacie právomoci (kňazi sú volení farnosťami a biskupi synodou zloženou z duchovných aj laikov), - okrem klasickej „ušnej„ spovede sa zaviedla aj spoločná,
 • eucharistia sa podáva vždy pod oboma spôsobmi a sú k nej pozvaní všetci pokrstení veriaci bez ohľadu na ich vierovyznanie,
 • jedným z hlavných cieľov starokatolíkov bol od začiatku ideál „nerozdelenej cirkvi prvého tisícročia", preto sa od počiatku usilovali o zmierenie kresťanov a nachádzanie strednej cesty medzi východným a západným kresťanstvom ako aj medzi katolicizmom a protestantizmom,
 • rozvedeným sa umožňuje uzavrieť nové sviatostné manželstvo a pristupovať k eucharistii,
 • v posledných desaťročiach starokatolíci postupne umožnili prístup k duchovnej službe ženám a sú tolerantní voči LGBTI ľuďom.

Prečo nás podporiť?

Rozmer a intenzita našej služby sú priamo závislé od podpory, ktorej sa nám dostane. Nikto z nás pre cirkev nepracuje za peniaze, ale slúžime v nej dobrovoľne popri svojom zamestnaní.

Náš cirkevný projekt tak pre nás nie je prostriedkom zisku. Práve naopak - sami do neho vkladáme náš čas, energiu i financie keďže veríme, že aj na Slovensku môže kresťanstvo a cirkvi vyzerať inak. Podporte nás, prosím, v tomto našom úsilí!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Na čo konkrétne budú financie použité?

Update #1, 21.07.2017

V oficiálnom texte sa nám nepodarilo doplniť konkrétne účely tejto zbierky. Prinášame Vám preto dodatočne zoznam položiek, na ktoré plánujeme výťažok z tohto projektu použiť:

 • Spolufinancovanie nášho „bežného chodu": prenájom priestorov na bohoslužby, diskusie, vzdelávacie, kultúrne a sociálne akcie; pripravované projekty dobrovoľného psychologického a právneho poradenstva; cestovné náklady na významnejšie podujatia; zabezpečenie bohoslužobných a iných potrieb; káva a občerstvenie počas veľkých akcií;
 • Príprava a následná prezentácia propagačných materiálov: dva informačné roll-upy, letáky, brožúrky, plagáty, reklama na sociálnych sieťach: jednoducho prezentácia otvoreného a progresívneho kresťanstva na Slovensku;
 • Neočakávané náklady.
V priebehu zbierky plánujeme zriadiť transparentný účet vo Fio banke (v nadväznosti na registráciu nášho občianskeho združenia), na ktorý následne prevedieme všetky získané prostriedky. Pravidelne tak budete môcť sledovať, na čo konkrétne a ako konkrétne sa peniaze míňajú.
ĎAKUJEME ZA VAŠU OCHOTU A PODPORU! :-)

  Podporovatelia19

  Podporovatelia

  O autoroch

  O autoroch

  Martin Kováč

  Martin Kováč

  Diakon Starokatolíckej cirkvi v ČR s poverením pre službu na Slovensku, doktorand teológie, manžel a otec.

  Meno a priezvisko Martin Kováč
  Web www.starokatolici.eu

  Kontaktujte autora  Poďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

  Platba (payment)  5 € 5 000 €

  StartLab nie je e-shop

  Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
  Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

  Kontakt