Audiovizuálna technika pre Galériu Jozefa Kollára

Audiovizuálna technika pre Galériu Jozefa Kollára

Banskoštiavnická Galéria Jozefa Kollára potrebuje prostriedky na kvalitné technické vybavenie, aby mohla verejnosti predstavovať multimediálne diela súčasného umenia. Chceme byť inštitúciou, ponúkajúcou inovatívny, progresívny a dôležitý obsah pre súčasnú spoločnosť. Prostredníctvom kvalitnej prezentácie video diel chceme divákom a diváčkam umožniť výnimočný zážitok z umenia.

Lokálny rozvoj
História
Vizuálne umenie
Audiovizuálna technika pre Galériu Jozefa Kollára

Kampaň bola

úspešná
Získaná suma
154 % 4 606 €
Cieľ Cieľová suma
Nákup kvalitnej audiovizuálnej techniky
3 000 €
Nákup ďalšieho technického vybavenia
4 000 €

O projekte

Galéria Jozefa Kollára je súčasťou Slovenského banského múzea so sídlom v Banskej Štiavnici. Je to zbierkotvorná galéria, ktorá zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje diela vizuálneho umenia od 13. storočia po súčasnosť. V jej zbierkach a expozíciách okrem iného nájdeme vzácne diela tematizujúce banícku činnosť, ktoré svedčia o historickej, kultúrnej a spoločensko-ekonomickej dôležitosti banskoštiavnického regiónu.

Galéria Jozefa Kollára má od jari 2021 nový tím, ktorý sa usiluje ju premeniť na progresívnu, dôležitú a vyhľadávanú inštitúciu 21. storočia. Galéria má taktiež novú, špecifickú – a v rámci slovenskej galerijnej scény úplne ojedinelú – environmentálnu stratégiu, ktorá je uplatňovaná nielen v rámci programu galérie, ale aj v jej bežnej prevádzke.

Nový galerijný tím sa chce okrem prezentácie diel starého a moderného umenia zameriavať aj na výstavy súčasného umenia. Vyjadrovacími prostriedkami súčasného umenia sú stále častejšie nové médiá ako film, video či animácia. Aby sme mohli v galérii predstavovať aj takéto „nemateriálne“ diela a zabezpečiť divákom a diváčkam kvalitný zážitok z umenia, nevyhnutne potrebujeme adekvátne technické vybavenie, ktoré zatiaľ v Galérii Jozefa Kollára nemáme.


Jozef Pilát: Per aspera ad astra, kurátorka: Mária Janušová, Galéria Jozefa Kollára, 2021, foto: Ľubomír Lužina

Čo je cieľom nášho projektu?

Galéria Jozefa Kollára chce reflektovať aktuálne dianie v spoločnosti cez multimediálne výstavy súčasného umenia. Cieľom projektu je vybaviť galériu kvalitnou audiovizuálnou technikou, aby bola na realizáciu takýchto výstav pripravená. Keďže galéria takouto technikou momentálne nedisponuje, potrebovali by sme nakúpiť relevantné technické vybavenie – dataprojektor, prehrávač a reproduktory. Z vlastných zdrojov si takúto techniku zakúpiť nedokážeme, preto vás prosíme o podporu.

Nákup kvalitnej galerijnej techniky rozšíri možnosti pre prezentácie pôsobivých video diel v priestoroch Galérie Jozefa Kollára.
Otvoríme tak svoje výstavné sály väčšiemu množstvu špičkových umelcov a umelkýň a našim návštevníkom a návštevníčkam ponúkneme nezabudnuteľné zážitky z kvalitne prezentovaného umenia.

Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič, Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum, kurátorka Mária Janušová, Galéria Jozefa Kollára, 23.7. - 5.12.2021, foto: Ľubomír Lužina
Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič: Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum, kurátorka: Mária Janušová, Galéria Jozefa Kollára, 2021, foto: Ľubomír Lužina

Ako použijeme vašu podporu?

Vašu podporu použijeme na nákup nevyhnutnej galerijnej techniky:

  • Dataprojektor s rozlíšením 4K
  • Reproduktory
  • Prehrávač

V prípade podpory nad rámec základnej sumy zakúpime ďalšiu sadu reproduktorov so zosilňovačom zvuku, slúchadlá pre návštevníkov, videokameru so statívom na natáčanie sprievodných podujatí k výstavám.

Edmund Gwerk: Paralely a paradoxy, kurátorka Zsófia Kiss-Szemán, Galéria Jozefa Kollára, 22.10.2021 - 30.1.2022, foto: Beáta Babiaková
Edmund Gwerk: Paralely a paradoxy, kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán, architekt výstavy: Jakub Kopec, Galéria Jozefa Kollára, 2021, foto: Beáta Babiaková

Kedy bude projekt realizovaný?

Techniku chceme zakúpiť hneď začiatkom roka 2022. V tom čase už bude v Galérii Jozefa Kollára bežať výstava svetoznámej umelkyne Agnieszky Polskej, na ktorej bude prezentované jej video dielo Nové Slnko. Výstavu otvoríme v decembri 2021 s dočasne zapožičaným dataprojektorom a ozvučením. Okamžite ako získame vlastnú techniku, nainštalujeme ju a pozveme darcov na návštevu uvedenej výstavy! Predpokladáme, že nadobudnutý kvalitný dataprojektor a ozvučenie budú permanentne v prevádzke.

Agnieszka Polska, Nové Slnko, 2017
Agnieszka Polska, Nové Slnko, 2017

Prečo sme sa rozhodli realizovať tento projekt?

V lete bola v Galérii Jozefa Kollára realizovaná výstava Piesky mikrosveta, ktorá bola významným ekologickým apelom. Umelci si pre výstavu požičali 4K dataprojektor a my sme videli, že video, ktoré prezentovali, bolo vizuálne nesmierne pôsobivé a poskytovalo neopakovateľný zážitok návštevníkom a návštevníčkam.

Keď nám iba prednedávnom renomovaná umelkyňa Agnieszka Polska potvrdila, že u nás vystaví svoje video dielo, uvedomili sme si, že bez kvalitného dataprojektora a ozvučenia nedokážeme poskytnúť návštevníkom a návštevníčkam galérie kvalitný umelecký zážitok. Času máme málo a výstavu budeme musieť otvoriť skôr, ako budeme mať svoju vlastnú kvalitnú techniku. Okamžite po zakúpení však požičanú techniku nahradíme novou. Následne video dielo Nové Slnko, ktoré podobne ako Piesky mikrosveta reflektuje ekologickú krízu ľudstva, predstavíme vo vizuálnej kvalite, ktorú si zaslúži.

Tieto dve výstavy galerijnému tímu jasne potvrdzujú, že Galéria Jozefa Kollára, ak chce byť progresívnou inštitúciou prezentujúcou aj diela súčasného umenia, nutne potrebuje kvalitné technické vybavenie.

Piesky mikrosveta, vystavujúci autori: Petr Jambor, Jakub Němec, Jakub Roček, Michal Žilinský, spolupráca: Tomáš Moravanský, kurátori: Marianna Brinzová, Jakub Roček, Galéria Jozefa Kollára, 26. 6. 2021 – 26. 9. 2021, foto: Michal Žilinský
Piesky mikrosveta, autori: Petr Jambor, Jakub Němec, Jakub Roček, Michal Žilinský,  spolupráca: Tomáš Moravanský, kurátori: Marianna Brinzová, Jakub Roček, Galéria Jozefa Kollára, 2021, foto: Michal Žilinský 

VOPRED VÁM ĎAKUJEME ZA PODPORU!

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Voľné vstupenky do GaJK
Voľné vstupenky do GaJK

Minimálna výška príspevku

25

2 x rodinná alebo 4 x základná vstupenka do Galérie Jozefa Kollára (platí počas roka 2022)

Doručenie: január 2022

Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + voľné vstupenky do GaJK
Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + voľné vstupenky do GaJK

Minimálna výška príspevku

50

1 x risografika s motívom diela Edmunda Gwerka - Ružová ulica v Banskej Štiavnici + 1 x rodinná alebo 2 x základná vstupenka do Galérie Jozefa Kollára (platí počas roka 2022)

Doručenie: január 2022

Monografia Edmunda Gwerka s podpisom autorky Zsófie Kiss-Szemán + voľné vstupenky do GaJK
Monografia Edmunda Gwerka s podpisom autorky Zsófie Kiss-Szemán + voľné vstupenky do GaJK

Minimálna výška príspevku

100

1 x publikácia Edmund Gwerk s podpisom autorky Zsófie Kiss-Szemán + 2 x rodinná alebo 4 x základná vstupenka do Galérie Jozefa Kollára (platí počas roka 2022)

Doručenie: január 2022

 Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + celoročná permanentka do GaJK pre dve osoby + voľné vstupenky do expozície SBM
Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + celoročná permanentka do GaJK pre dve osoby + voľné vstupenky do expozície SBM

Minimálna výška príspevku

200

1 x risografika s motívom diela Edmunda Gwerka - Ružová ulica v Banskej Štiavnici + 1 x celoročná permanentka do Galérie Jozefa Kollára pre dve osoby na všetky výstavy a podujatia (platí počas roka 2022) + 1 x rodinná alebo 2 x základná vstupenka do ľubovoľnej expozície SBM (Banské múzeum v prírode, Starý zámok, Nový zámok, Kammerhof, Berggericht, Glanzenberg, SBM Handlová)

Doručenie: január 2022

Poskytnutie priestorov GaJK + exkluzívna komentovaná prehliadka + pohár kvalitného vína + 5 x celoročná permanentka do  GaJK
Poskytnutie priestorov GaJK + exkluzívna komentovaná prehliadka + pohár kvalitného vína + 5 x celoročná permanentka do GaJK

Minimálna výška príspevku

500

Poskytnutie priestorov galérie na výjazdové stretnutie firemných tímov, zamestnancov, skupín odborníkov na teambuildingy, diskusie, workshopy alebo na osobné stretnutia priateľov či rodinných príslušníkov + exkluzívna komentovaná prehliadka galérie (možná aj v anglickom jazyku) a pohár kvalitného vína + 5 x celoročná permanentka do Galérie Jozefa Kollára (platí počas roka 2022)

Doručenie: január 2022

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 3 € ?

👤 Juraj Paučula

🎁 Voľné vstupenky do GaJK

25 €

👤 Vladimir Slivka

🎁 Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + voľné vstupenky do GaJK

💬 All the best..

50 €

👤 David Veres

🎁 Voľné vstupenky do GaJK

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Katarína Terao Vošková

🎁 Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + voľné vstupenky do GaJK

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + celoročná permanentka do GaJK pre dve osoby + voľné vstupenky do expozície SBM

200 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Držím palce!

40 €

👤 Naďa Zemaníková

🎁 Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + voľné vstupenky do GaJK

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 New York Patron

500 €

👤 The Holsters Company, s.r.o.

🎁 Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + celoročná permanentka do GaJK pre dve osoby + voľné vstupenky do expozície SBM

250 €

👤 Peter Konečný

🎁 Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + voľné vstupenky do GaJK

50 €

+ 4 € ?

👤 Slovenská banská, spol. s r. o.

200 €

👤 Ivana Čičmanová

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Monografia Edmunda Gwerka s podpisom autorky Zsófie Kiss-Szemán + voľné vstupenky do GaJK

100 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Voľné vstupenky do GaJK

25 €

👤 Gabriela Kisova

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Pali B.

💬 Zdar a silu ????

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Voľné vstupenky do GaJK

25 €

+ 2 € ?

👤 Lucia Nižníková

🎁 Voľné vstupenky do GaJK

💬 Zuzik, dufam, ze aj tato moja omrvinka pomoze.

25 €

+ 5 € ?

👤 Radim Krechac

🎁 Voľné vstupenky do GaJK

25 €

+ 2 € ?

👤 Silvia Bastyr

💬 S radostou podporujem a zelam Vam vela stedrych podporovatelov. Krasna praca :-) Pekne sviatocne dni.

70 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

15 €

👤 Lýdia Budayová

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

25 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + voľné vstupenky do GaJK

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

   1 2 3 4

Autori

Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj

Slovenské banské múzeum

Slovenské banské múzeum

Slovenské banské múzeum je špecializovanou organizáciou, ktorá cieľavedome zhromažďuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku osobitne Banskej Štiavnice ako svetového kultúrneho prírodného dedičstva a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Galéria Jozefa Kollára je jednou z expozícií Slovenského banského múzea.

Mária Janušová

Mária Janušová

Silvia Herianová je projektovou koordinátorkou a zároveň vedúcou Galérie Jozefa Kollára (GaJK). Je členkou nového tímu, ktorý aktívne pracuje na tom, aby bola galéria progresívnou a vizuálne príťažlivou inštitúciou ponúkajúcou návštevníčkam a návštevníkom kvalitné výstavy i podujatia. Jej úlohou je koordinovať tvorbu a realizáciu projektov, ako aj dôsledne sledovať programovú profiláciu GaJK na prezentovanie tém reflektujúcich súčasnú krízu životného prostredia. V spolupráci s kurátorkou Máriou Janušovou koordinuje projekt vybavenia galérie audiovizuálnou technikou. Tento projekt považuje Silvia za jeden z kľúčových, pretože iba s adekvátnou AV technikou je možné realizovať kvalitné výstavy súčasného umenia.

Mária Janušová

Mária Janušová

Mária Janušová pracuje ako kurátorka v Galérii Jozefa Kollára (GaJK) od polovice apríla 2021. S galériou však spolupracovala na výstavných projektoch už v roku 2018 a 2019. V tomto roku veľmi aktívne navrhuje a spolu s tímom galérie realizuje kreatívne výstavné projekty i podujatia. Jedným z nich je aj prezentácia videodiela renomovanej poľskej umelkyne Agnieszky Polskej. Pre túto ale i mnohé ďalšie výstavy potrebuje GaJK kvalitnú audiovizuálnu techniku. Mária sa spolu s galerijným tímom snaží vytvoriť z Galérie Jozefa Kollára dobre fungujúcu, vizuálne i obsahovo príťažlivú inštitúciu, miesto zážitku pre štiavnické, celoslovenské ako aj zahraničné publikum.

Vyúčtovanie

Po vyzbieraní sumy potrebnej na zakúpenie audiovizuálnej techniky pre Galériu J. Kollára sme sa pustili do procesu verejného obstarávania tejto techniky. Nevedeli sme, že to bude nutné, ale bolo, a preto nám realizácia projektu trvala dlhšie. Podarilo sa nám za získané peniaze kúpiť dva kvalitné dataprojektory značky Optoma, dve multimediálne centrá, tri sady reproduktorov, wifi router, rôzne druhy slúchadiel, ďalej káble, SD karty a ďalšie príslušenstvo, ktoré je potrebné pre technické zabezpečenie multimediálnych výstav. Dataprojektory, reproduktory, multimediálne centrá a ďalšie predmety z tohto veľkého nákupu sme takmer okamžite využili pri realizácii výstavy litovskej umelkyne Egle Budvytyte. ĎAKUJEME!!!

Projektory
3 504
Multimediálne centrum - 2 ks
252
Reproduktory
474
Wifi router - 2 ks
77
Slúchadlá - 7 ks
84
Držiaky na projektory - 2 ks
108
USB kľúče - 2 ks
48
HDMI kábel, pamäťová karta a čítačka
62
Náklady spolu
4 609

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Voľné vstupenky do GaJK
Voľné vstupenky do GaJK

Minimálna výška príspevku

25

2 x rodinná alebo 4 x základná vstupenka do Galérie Jozefa Kollára (platí počas roka 2022)

Doručenie: január 2022

Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + voľné vstupenky do GaJK
Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + voľné vstupenky do GaJK

Minimálna výška príspevku

50

1 x risografika s motívom diela Edmunda Gwerka - Ružová ulica v Banskej Štiavnici + 1 x rodinná alebo 2 x základná vstupenka do Galérie Jozefa Kollára (platí počas roka 2022)

Doručenie: január 2022

Monografia Edmunda Gwerka s podpisom autorky Zsófie Kiss-Szemán + voľné vstupenky do GaJK
Monografia Edmunda Gwerka s podpisom autorky Zsófie Kiss-Szemán + voľné vstupenky do GaJK

Minimálna výška príspevku

100

1 x publikácia Edmund Gwerk s podpisom autorky Zsófie Kiss-Szemán + 2 x rodinná alebo 4 x základná vstupenka do Galérie Jozefa Kollára (platí počas roka 2022)

Doručenie: január 2022

 Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + celoročná permanentka do GaJK pre dve osoby + voľné vstupenky do expozície SBM
Risografika s motívom diela Edmunda Gwerka + celoročná permanentka do GaJK pre dve osoby + voľné vstupenky do expozície SBM

Minimálna výška príspevku

200

1 x risografika s motívom diela Edmunda Gwerka - Ružová ulica v Banskej Štiavnici + 1 x celoročná permanentka do Galérie Jozefa Kollára pre dve osoby na všetky výstavy a podujatia (platí počas roka 2022) + 1 x rodinná alebo 2 x základná vstupenka do ľubovoľnej expozície SBM (Banské múzeum v prírode, Starý zámok, Nový zámok, Kammerhof, Berggericht, Glanzenberg, SBM Handlová)

Doručenie: január 2022

Poskytnutie priestorov GaJK + exkluzívna komentovaná prehliadka + pohár kvalitného vína + 5 x celoročná permanentka do  GaJK
Poskytnutie priestorov GaJK + exkluzívna komentovaná prehliadka + pohár kvalitného vína + 5 x celoročná permanentka do GaJK

Minimálna výška príspevku

500

Poskytnutie priestorov galérie na výjazdové stretnutie firemných tímov, zamestnancov, skupín odborníkov na teambuildingy, diskusie, workshopy alebo na osobné stretnutia priateľov či rodinných príslušníkov + exkluzívna komentovaná prehliadka galérie (možná aj v anglickom jazyku) a pohár kvalitného vína + 5 x celoročná permanentka do Galérie Jozefa Kollára (platí počas roka 2022)

Doručenie: január 2022