Záchrana dreveného stropu v Rómerovom dome

Rodný dom Františka Rómera, národná kultúrna pamiatka, stojí v historickom centre Bratislavy na Zámočníckej ulici. V jednej z prízemných miestností vo dvore sme počas rekonštrukčných prác objavili historický drevený strop z 18. stor. Je fascinujúce vidieť niečo také výnimočné, obzvlášť v Bratislave. Chceme ho zachrániť – zreštaurovať a tak uchovať pre ďalšie generácie.

Lokálny rozvoj
História
Záchrana dreveného stropu v Rómerovom dome
Získaná suma
71 %
3 530 €
z cieľovej sumy
5 000 €
17 dní
do skončenia kampane
O projekte
Veríme, že záchrana génia loci v Rómerovom dome je potrebná pre udržanie jeho jedinečnej atmosféry. Chceme, aby sme sa tu všetci – vy aj my – cítili dobre.

Našim cieľom je z Rómerovho domu
urobiť zážitok.

Ako to začalo...

V roku 2013 sme spolu s Evanjelickou cirkvou AV v Bratislave (majiteľom budovy) začali spolupracovať na záchrane meštianskeho, tzv. Rómerovho domu. V prvom kroku bolo potrebné zabezpečiť vyčistenie priestorov od odpadkov.

Od roku 2014 je naša organizácia správcom budovy. Začala sa spolupráca s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, zrealizovala sa inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov a spracovala sa projektová dokumentácia. Postupne za pomoci dobrovoľníkov, partnerov a podporovateľov rekonštruujeme jednotlivé priestory.

Od roku 2018 sa časť z nich podarilo uviesť do prevádzky a tak Rómerov dom opäť pomaly ožíva. Život mu vrátili kaviareň a množstvo podujatí, ktoré sa konajú na jeho nádvorí.

Aj keď je možné objekt čiastočne využívať, jeho úplná obnova môže trvať ešte niekoľko ďalších rokov. Našim cieľom je obnoviť ho takým spôsobom, aby sa čo najviac rešpektovalo jeho historické prostredie, architektonické, umelecké a ďalšie hodnoty.

Spoločne vytvárame unikátny priestor pre kultúrne aktivity, spoločenské podujatia a stretávanie ľudí, ktorých spája záujem o kultúru
a naše kultúrne dedičstvo.

Kto sme?

Národný Trust n.o. je nezisková organizácia. Našim poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Organizácia vznikla v roku 1996, inšpirovaná filozofiou a myšlienkami národných (heritage) trustov. Od svojho vzniku pomáhame najmä vďaka veľkému nadšeniu dobrovoľníkov a členov pri obnove, údržbe, ale i manažmente rôznych historických objektov a lokalít.

Oficiálnou tvárou je riaditeľka organizácie, Michaela Kubíková. Národný Trust však tvorí množstvo ďalších ľudí, ktorí sú jeho dušou. Pamiatkari, krajinní inžinieri, architekti a veľa dobrovoľníkov aktívnych v rôznych oblastiach.

V Bratislave sa dlhé roky podieľame na záchrane Prüger-Wallnerovej i Kochovej záhrady a tento rok sme v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava začali organizovať dobrovoľnícke brigády v Csákyho záhradníctve.

V Bartošovej Lehôtke vlastníme NKP ľudový dom so slamenou strechou, ktorú postupne obnovujeme. Medzi naše celoslovensky známe a obľúbené podujatia patrí Víkend otvorených parkov a záhrad. Snažíme sa ním už 13 rokov upozorňovať na dôležitosť zelene v mestách a hodnotu historických parkov a záhrad.

Na čo použijeme získané prostriedky?

Momentálne prebieha reštaurátorský výskum (firma Restau.Art s.r.o.), ktorý bude dokončený v priebehu januára. Na jeho základe budú stanové presné kroky samotného reštaurovania. Prvé výsledky ukazujú značné poškodenie stropu, reštaurátorské práce budú teda pravdepodobne náročnejšie a drahšie, ako sme predpokladali.

Samotné reštaurovanie pozostáva z viacerých úkonov. Úvodná fáza prác, nazvaná "ČISTENIE", obsahuje odstránenie povrchových náterov, nečistôt a iných nevhodných zásahov.

Ak sa nám podarí presiahnuť náš stanovený cieľ, získané peniaze použijeme na financovanie ďalších fáz reštaurovania.

Nasledovať bude hubenie plesní a petrifikácia, prípadná výmena/náhrada poškodených častí. Presné kroky reštaurátorských prác budú stanovené v priebehu prvých januárových týždňov.

Predpokladané ukončenie reštaurátorských prác: december 2022
V prípade získania dostatočného množstva finančných prostriedkov skôr.

A čo ďalej...

Po ukončení reštaurátorských prác stropu môžeme pokračovať v celkovej obnove tejto miestnosti a postupne ju uviesť do prevádzky.

Historická atmosféra tejto miestnosti, ktorú tvorí samotný drevený strop a kamenná stena, má vynikajúce predpoklady na využitie ako zázemie pre organizovanie rôznych kultúrnych podujatí či remeselníckych workshopov.
Miestnosť bude samozrejme zaradená aj do prehliadkového okruhu Rómerovho domu. 

Už sa veľmi tešíme, keď vás tu budeme môcť privítať!

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Prehliadka Rómerovho domu

Minimálna výška príspevku
15

Rómerov dom nám postupne odhaľuje svoje tajomstvá. A my ich chceme odhaliť vám. Počas hodinovej prehliadky vám predstavíme históriu objektu, ukážeme jeho architektonické a stavebné skvosty, vysvetlíme, prečo sú suché podlahy v dome dôležité a kde všade ich chceme použiť alebo sme už použili. Samozrejme, že nahliadneme aj do pivnice. Táto odmena platí pre jednu osobu, ktorá sa zúčastní skupinovej prehliadky (max 8 osôb). Termíny prehliadok budeme záujemcom komunikovať prostredníctvom e-mailu.

Doručenie: Rok 2022
Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku
20

Získaj sériu 5 ks pohľadníc vytvorených podľa originálneho obrazu ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa. Obraz bol zhotovený špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo pánovi Filgasovi nesmierne ďakujeme. • 11,9×17 cm, 5 ks • © Pavel Filgas Art • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave. • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Marec 2022
Poznámkový blok Rómerov dom

Poznámkový blok Rómerov dom

Minimálna výška príspevku
25

Rómerov dom ponúka priestor pre stretnutia, kultúru a prináša zážitok. Zážitky i nápady si treba zapisovať... Zápisník s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou. Bez pera (foto len ilustračné). Rozmery: 14 x 2,3 x 19 cm

Doručenie: Marec 2022
Rozprávková kniha

Rozprávková kniha "Rómer, záchranca rozprávok" a séria pohľadníc

Minimálna výška príspevku
35

Kto to bol František Rómer a prečo bol záchrancom rozprávok? Cez krátke a pútavé príbehy autor knihy čitateľom približuje život a osud tejto významnej osobnosti našich dejín. Vďaka pohľadniciam s motívom Rómerovho domu (zhotovených podľa obrazu Pavla Filgasa) budete už navždy vedieť, kde sa tento bratislavský rodák narodil. • Táto odmena obsahuje 1 knihu a sériu 5ks pohľadníc (rôzne farebné odtiene) • Kniha je k dispozícii v slovenskom alebo maďarskom jazyku • Knihu vydalo OZ Bratislavské rožky - https://bratislavskerozky.sk/ • Autor knihy: Zoltán Szalay, 2020 • Rozmer pohľadníc 11,9×17 cm (5 ks) • © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Marec 2022
Rómerov dom – poster (rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Rómerov dom – poster (rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku
50

Získaj poster podľa originálneho obrazu ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa. Obraz bol zhotovený špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo pánovi Filgasovi nesmierne ďakujeme. • 35×50 cm © Pavel Filgas Art • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave. • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Február 2022

Poznámkový blok Rómerov dom + Séria pohľadníc s motívom domu (P. Filgas) + Prehliadka Rómerovho domu

Minimálna výška príspevku
60

Páči sa ti viacero našich odmien? Možno ťa upúta práve táto kombinácia. • Jedinečný zápisník s logom Rómerovho domu (s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou; bez pera; rozmery 14 x 2,3 x 19 cm). • Prehliadka Rómerovho domu, počas ktorej ti predstavíme históriu objektu a ukážeme jeho architektonické i stavebné skvosty (Trvanie 1 hod. Účasť na skupinovej prehliadke platí pre jednu osobu. Termíny prehliadok budú komunikované vopred e-mailom.) • Séria pohľadníc s motívom obrazu Pavla Filgasa vyrobeného špeciálne pre účely tejto zbierky (5 ks; rozmery 11,9×17 cm, rôzne farebné odtiene) © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Počas roka 2022 (v závislosti od aktuálnych pandemických opatrení)
Flanérová košeľa na panvici

Flanérová košeľa na panvici

Minimálna výška príspevku
70

Zdá sa ti táto kombinácia šokujúca? Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Kniha Flanérová košeľa je jedinečným projektom vydavateľstva BRAK, ktoré sídli v priestoroch Rómerovho domu. Prináša príbehy z ulíc hlavného mesta formou spomienok a pocitov Bratislavčanov. A ako sa k tomu dostala panvica? Lacinku palacinku na Šancovej ulici poznáš? Určite áno. Práve sa pozeráš na jednu z prvých panvíc, na ktorých jej majiteľ, pán Lehel, začínal svoje podnikanie. Doba sa mení, panvice tiež a tak tie staré, ktoré už dlhšiu dobu slúžili len na výzdobu priestorov, hľadajú nového majiteľa. Pán Lehel nám ich venoval do tejto zbierky. Stále nevidíš súvislosť? Ale samozrejme, že tu jedna je. V knihe totiž nájdeš aj rozhovor s pánom Lehelom, majiteľom Lacinky palacinky. • Odmenu tvorí vždy iná panvica s knihou.

Počet zostávajúcich odmien: 2 z 5
Doručenie: Február 2022
Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)

Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)

Minimálna výška príspevku
120

Tento maxi balíček je pre teba vhodný vtedy, ak si chceš zavesiť na stenu poster obrazu Pavla Filgasa. Čo všetko obsahuje? • Jedinečný zápisník s logom Rómerovho domu (s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou; bez pera; rozmery 14 x 2,3 x 19 cm). • Prehliadka Rómerovho domu, počas ktorej ti predstavíme históriu objektu a ukážeme jeho architektonické i stavebné skvosty (Trvanie 1 hod. Účasť na skupinovej prehliadke platí pre jednu osobu. Termíny prehliadok budú komunikované vopred e-mailom.) • POSTER a sériu pohľadníc s motívom obrazu Pavla Filgasa vyrobeného špeciálne pre účely tejto zbierky (poster 35x50cm; 5 ks pohľadní - rozmery 11,9×17 cm, rôzne farebné odtiene) © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Počas roka 2022 (v závislosti od aktuálne platných pandemických opatrení)

Chcem byť patrónom dreveného stropu v Rómerovom dome

Minimálna výška príspevku
1 000

Rómerov dom, rovnako ako ďalšie mnohé pamiatky, naše kultúrne dedičstvo, utrpeli necitlivým prístupom a nevšímavosťou minulých generácií. Ich záchrana nás teraz stojí veľa energie a finančných prostriedkov. Bez štedrej pomoci našich podporovateľov by sme neboli tam, kde sme. Staň sa jedným z patrónov Rómerovho domu a krstným otcom dreveného stropu, ktorý ideme reštaurovať. Týmto statusom sa zároveň stávaš členom Národného Trustu n.o. a môžeš byť prítomný na krste novo zreštaurovaného stropu. Tvoje meno a fotografia budú tvoriť zoznam patrónov Rómerovho domu.

Počet zostávajúcich odmien: 1 z 1
Doručenie: Pri krste zreštaurovaného stropu
Kresba Rómerovho domu (35x50cm, originál) © Pavel Filgas Art

Kresba Rómerovho domu (35x50cm, originál) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku
450

Získaj originálny obraz ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa, ktorý ho zhotovil a daroval špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo mu nesmierne ďakujeme. Súčasťou odmeny je aj poznámkový blok, séria pohľadníc a prehliadka Rómerovho domu. • 35×50cm • Vytvorené 2021 • UV ochranný náter • © Pavel Filgas Art • Obsahuje certifikát autenticity • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave • www.pavelfilgas.com

Počet zostávajúcich odmien: 0 z 1
Doručenie: Február 2022
Novinky

Pozdrav od Rómera - sme v polovici našej púte

Update #1, 18.01.2022

Dobrý deň priatelia!

Dovoľujeme si Vás osloviť takto familiárne, keďže nás tu všetkých spája jedno -  blízky vzťah k nášmu kultúrnemu dedičstvu a zároveň spoločný cieľ - záchrana dreveného stropu v Rómerovom dome.

Veľmi Vám všetkým ďakujeme za podporu a príspevky na jeho reštaurovanie.
Práve sa nachádzame v polovici našej zbierkovej púte - pred sebou máme ešte 22 dní a výzvu získať aj zvyšných 2330 EUR.
Aby sme to zvládli, potrebujeme dostať informácie o našej zbierke medzi čo najviac ľudí na sociálnych sieťach. Pomôžte nám v tom, prosím. 
Môžete zdieľať niektorý z našich príspevkov na facebooku alebo vytvoriť vlastný.

Váš príspevok môže vyzerať napríklad takto:
Historické budovy sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Jedna takáto budova, 
Rómerov dom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v Bratislave na Zámočníckej ulici, práve potrebujem podporiť. Budovu spravuje nezisková organizácia Národný Trust n.o. Postupne, krôčik po krôčiku, ju obnovujú. Pri stavebných úpravách sa im podarilo odkryť unikátny drevený strop z 18. storočia a  rozhodli sa ho zachrániť  - zreštaurovať a následne sprístupniť verejnosti. Preto naň teraz organizujú zbierku. Ak môžte, podporte aj vy - https://www.startlab.sk/romer/
Ide o dobrú vec!

Ďakujeme Vám, držíme si palce a keď všetko pôjde dobre, tak sa čoskoro uvidíme v Rómerovom dome. Už sa na Vás tešíme!

S pozdravom za tím Národného Trustu n.o.
Michaela Kubíková
riaditeľka
Podporovatelia
👤 Daniela Žemlová

💬 Každý tu na zemi máme nejaké bohumilé poverenie. Ja to Vaše uznávam.

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Martin Šefranko

💬 Martin Šefranko, Bratislava

60 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Michal Brat

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

15 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

+ 3 € ?

👤 Martin TURCAN

15 €

+ 2 € ?

👤 Ivana Pilisnká

🎁 Poznámkový blok Rómerov dom

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Dobrý deň, dom je ozaj krásny, držím palce, nech sa všetko podarí podľa Vášho plánu. Pekný deň, Lucia

30 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

15 €

👤 Marcel Brenkus

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

30 €

+ 5 € ?

👤 Zuzana Vidrova

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)

120 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

50 €

+ 4 € ?

👤 Eugen Murányi

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

15 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Eugen Murányi

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

15 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

15 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Rómerov dom – poster (rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

💬 Vďaka za angažovanie pre dobrú myšlienku.

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Poznámkový blok Rómerov dom + Séria pohľadníc s motívom domu (P. Filgas) + Prehliadka Rómerovho domu

💬 Ďakujem za vašu prácu,vážim si ju a teším sa že ste .

60 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

20 €

+ 2 € ?

👤 Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s. r. o.

🎁 Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)

💬 Sme radi že sa opravujú historické pamiatky a že ako Vydavateľstvo Rak môžeme pomôcť finančné, i s propagáciou projektu.

200 €

+ 6 € ?

   1 2 3 4
Autori
Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Národný Trust n.o.

Národný Trust n.o.

Národný Trust n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1996 inšpirovaná filozofiou a myšlienkami národných (heritage) trustov. Našim poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Od svojho vzniku pomáhame najmä vďaka veľkému nadšeniu dobrovoľníkov a členov pri obnove, údržbe, ale i manažmente rôznych historických objektov a lokalít.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Prehliadka Rómerovho domu

Minimálna výška príspevku
15

Rómerov dom nám postupne odhaľuje svoje tajomstvá. A my ich chceme odhaliť vám. Počas hodinovej prehliadky vám predstavíme históriu objektu, ukážeme jeho architektonické a stavebné skvosty, vysvetlíme, prečo sú suché podlahy v dome dôležité a kde všade ich chceme použiť alebo sme už použili. Samozrejme, že nahliadneme aj do pivnice. Táto odmena platí pre jednu osobu, ktorá sa zúčastní skupinovej prehliadky (max 8 osôb). Termíny prehliadok budeme záujemcom komunikovať prostredníctvom e-mailu.

Doručenie: Rok 2022
Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku
20

Získaj sériu 5 ks pohľadníc vytvorených podľa originálneho obrazu ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa. Obraz bol zhotovený špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo pánovi Filgasovi nesmierne ďakujeme. • 11,9×17 cm, 5 ks • © Pavel Filgas Art • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave. • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Marec 2022
Poznámkový blok Rómerov dom

Poznámkový blok Rómerov dom

Minimálna výška príspevku
25

Rómerov dom ponúka priestor pre stretnutia, kultúru a prináša zážitok. Zážitky i nápady si treba zapisovať... Zápisník s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou. Bez pera (foto len ilustračné). Rozmery: 14 x 2,3 x 19 cm

Doručenie: Marec 2022
Rozprávková kniha

Rozprávková kniha "Rómer, záchranca rozprávok" a séria pohľadníc

Minimálna výška príspevku
35

Kto to bol František Rómer a prečo bol záchrancom rozprávok? Cez krátke a pútavé príbehy autor knihy čitateľom približuje život a osud tejto významnej osobnosti našich dejín. Vďaka pohľadniciam s motívom Rómerovho domu (zhotovených podľa obrazu Pavla Filgasa) budete už navždy vedieť, kde sa tento bratislavský rodák narodil. • Táto odmena obsahuje 1 knihu a sériu 5ks pohľadníc (rôzne farebné odtiene) • Kniha je k dispozícii v slovenskom alebo maďarskom jazyku • Knihu vydalo OZ Bratislavské rožky - https://bratislavskerozky.sk/ • Autor knihy: Zoltán Szalay, 2020 • Rozmer pohľadníc 11,9×17 cm (5 ks) • © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Marec 2022
Rómerov dom – poster (rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Rómerov dom – poster (rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku
50

Získaj poster podľa originálneho obrazu ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa. Obraz bol zhotovený špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo pánovi Filgasovi nesmierne ďakujeme. • 35×50 cm © Pavel Filgas Art • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave. • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Február 2022

Poznámkový blok Rómerov dom + Séria pohľadníc s motívom domu (P. Filgas) + Prehliadka Rómerovho domu

Minimálna výška príspevku
60

Páči sa ti viacero našich odmien? Možno ťa upúta práve táto kombinácia. • Jedinečný zápisník s logom Rómerovho domu (s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou; bez pera; rozmery 14 x 2,3 x 19 cm). • Prehliadka Rómerovho domu, počas ktorej ti predstavíme históriu objektu a ukážeme jeho architektonické i stavebné skvosty (Trvanie 1 hod. Účasť na skupinovej prehliadke platí pre jednu osobu. Termíny prehliadok budú komunikované vopred e-mailom.) • Séria pohľadníc s motívom obrazu Pavla Filgasa vyrobeného špeciálne pre účely tejto zbierky (5 ks; rozmery 11,9×17 cm, rôzne farebné odtiene) © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Počas roka 2022 (v závislosti od aktuálnych pandemických opatrení)
Flanérová košeľa na panvici

Flanérová košeľa na panvici

Minimálna výška príspevku
70

Zdá sa ti táto kombinácia šokujúca? Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Kniha Flanérová košeľa je jedinečným projektom vydavateľstva BRAK, ktoré sídli v priestoroch Rómerovho domu. Prináša príbehy z ulíc hlavného mesta formou spomienok a pocitov Bratislavčanov. A ako sa k tomu dostala panvica? Lacinku palacinku na Šancovej ulici poznáš? Určite áno. Práve sa pozeráš na jednu z prvých panvíc, na ktorých jej majiteľ, pán Lehel, začínal svoje podnikanie. Doba sa mení, panvice tiež a tak tie staré, ktoré už dlhšiu dobu slúžili len na výzdobu priestorov, hľadajú nového majiteľa. Pán Lehel nám ich venoval do tejto zbierky. Stále nevidíš súvislosť? Ale samozrejme, že tu jedna je. V knihe totiž nájdeš aj rozhovor s pánom Lehelom, majiteľom Lacinky palacinky. • Odmenu tvorí vždy iná panvica s knihou.

Počet zostávajúcich odmien: 2 z 5
Doručenie: Február 2022
Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)

Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)

Minimálna výška príspevku
120

Tento maxi balíček je pre teba vhodný vtedy, ak si chceš zavesiť na stenu poster obrazu Pavla Filgasa. Čo všetko obsahuje? • Jedinečný zápisník s logom Rómerovho domu (s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou; bez pera; rozmery 14 x 2,3 x 19 cm). • Prehliadka Rómerovho domu, počas ktorej ti predstavíme históriu objektu a ukážeme jeho architektonické i stavebné skvosty (Trvanie 1 hod. Účasť na skupinovej prehliadke platí pre jednu osobu. Termíny prehliadok budú komunikované vopred e-mailom.) • POSTER a sériu pohľadníc s motívom obrazu Pavla Filgasa vyrobeného špeciálne pre účely tejto zbierky (poster 35x50cm; 5 ks pohľadní - rozmery 11,9×17 cm, rôzne farebné odtiene) © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Počas roka 2022 (v závislosti od aktuálne platných pandemických opatrení)

Chcem byť patrónom dreveného stropu v Rómerovom dome

Minimálna výška príspevku
1 000

Rómerov dom, rovnako ako ďalšie mnohé pamiatky, naše kultúrne dedičstvo, utrpeli necitlivým prístupom a nevšímavosťou minulých generácií. Ich záchrana nás teraz stojí veľa energie a finančných prostriedkov. Bez štedrej pomoci našich podporovateľov by sme neboli tam, kde sme. Staň sa jedným z patrónov Rómerovho domu a krstným otcom dreveného stropu, ktorý ideme reštaurovať. Týmto statusom sa zároveň stávaš členom Národného Trustu n.o. a môžeš byť prítomný na krste novo zreštaurovaného stropu. Tvoje meno a fotografia budú tvoriť zoznam patrónov Rómerovho domu.

Počet zostávajúcich odmien: 1 z 1
Doručenie: Pri krste zreštaurovaného stropu
Kresba Rómerovho domu (35x50cm, originál) © Pavel Filgas Art

Kresba Rómerovho domu (35x50cm, originál) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku
450

Získaj originálny obraz ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa, ktorý ho zhotovil a daroval špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo mu nesmierne ďakujeme. Súčasťou odmeny je aj poznámkový blok, séria pohľadníc a prehliadka Rómerovho domu. • 35×50cm • Vytvorené 2021 • UV ochranný náter • © Pavel Filgas Art • Obsahuje certifikát autenticity • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave • www.pavelfilgas.com

Počet zostávajúcich odmien: 0 z 1
Doručenie: Február 2022