Záchrana dreveného stropu v Rómerovom dome

Záchrana dreveného stropu v Rómerovom dome

Rodný dom Františka Rómera, národná kultúrna pamiatka, stojí v historickom centre Bratislavy na Zámočníckej ulici. V jednej z prízemných miestností vo dvore sme počas rekonštrukčných prác objavili historický drevený strop z 18. stor. Je fascinujúce vidieť niečo také výnimočné, obzvlášť v Bratislave. Chceme ho zachrániť – zreštaurovať a tak uchovať pre ďalšie generácie.

Lokálny rozvoj
História
Záchrana dreveného stropu v Rómerovom dome
Získaná suma
170%

8 494 €

z cieľovej sumy
5 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Veríme, že záchrana génia loci v Rómerovom dome je potrebná pre udržanie jeho jedinečnej atmosféry. Chceme, aby sme sa tu všetci – vy aj my – cítili dobre.

Našim cieľom je z Rómerovho domu
urobiť zážitok.

Ako to začalo...

V roku 2013 sme spolu s Evanjelickou cirkvou AV v Bratislave (majiteľom budovy) začali spolupracovať na záchrane meštianskeho, tzv. Rómerovho domu. V prvom kroku bolo potrebné zabezpečiť vyčistenie priestorov od odpadkov.

Od roku 2014 je naša organizácia správcom budovy. Začala sa spolupráca s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, zrealizovala sa inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov a spracovala sa projektová dokumentácia. Postupne za pomoci dobrovoľníkov, partnerov a podporovateľov rekonštruujeme jednotlivé priestory.

Od roku 2018 sa časť z nich podarilo uviesť do prevádzky a tak Rómerov dom opäť pomaly ožíva. Život mu vrátili kaviareň a množstvo podujatí, ktoré sa konajú na jeho nádvorí.

Aj keď je možné objekt čiastočne využívať, jeho úplná obnova môže trvať ešte niekoľko ďalších rokov. Našim cieľom je obnoviť ho takým spôsobom, aby sa čo najviac rešpektovalo jeho historické prostredie, architektonické, umelecké a ďalšie hodnoty.

Spoločne vytvárame unikátny priestor pre kultúrne aktivity, spoločenské podujatia a stretávanie ľudí, ktorých spája záujem o kultúru
a naše kultúrne dedičstvo.

Kto sme?

Národný Trust n.o. je nezisková organizácia. Našim poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Organizácia vznikla v roku 1996, inšpirovaná filozofiou a myšlienkami národných (heritage) trustov. Od svojho vzniku pomáhame najmä vďaka veľkému nadšeniu dobrovoľníkov a členov pri obnove, údržbe, ale i manažmente rôznych historických objektov a lokalít.

Oficiálnou tvárou je riaditeľka organizácie, Michaela Kubíková. Národný Trust však tvorí množstvo ďalších ľudí, ktorí sú jeho dušou. Pamiatkari, krajinní inžinieri, architekti a veľa dobrovoľníkov aktívnych v rôznych oblastiach.

V Bratislave sa dlhé roky podieľame na záchrane Prüger-Wallnerovej i Kochovej záhrady a tento rok sme v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava začali organizovať dobrovoľnícke brigády v Csákyho záhradníctve.

V Bartošovej Lehôtke vlastníme NKP ľudový dom so slamenou strechou, ktorú postupne obnovujeme. Medzi naše celoslovensky známe a obľúbené podujatia patrí Víkend otvorených parkov a záhrad. Snažíme sa ním už 13 rokov upozorňovať na dôležitosť zelene v mestách a hodnotu historických parkov a záhrad.

Na čo použijeme získané prostriedky?

Momentálne prebieha reštaurátorský výskum (firma Restau.Art s.r.o.), ktorý bude dokončený v priebehu januára. Na jeho základe budú stanové presné kroky samotného reštaurovania. Prvé výsledky ukazujú značné poškodenie stropu, reštaurátorské práce budú teda pravdepodobne náročnejšie a drahšie, ako sme predpokladali.

Samotné reštaurovanie pozostáva z viacerých úkonov. Úvodná fáza prác, nazvaná "ČISTENIE", obsahuje odstránenie povrchových náterov, nečistôt a iných nevhodných zásahov.

Ak sa nám podarí presiahnuť náš stanovený cieľ, získané peniaze použijeme na financovanie ďalších fáz reštaurovania.

Nasledovať bude hubenie plesní a petrifikácia, prípadná výmena/náhrada poškodených častí. Presné kroky reštaurátorských prác budú stanovené v priebehu prvých januárových týždňov.

Predpokladané ukončenie reštaurátorských prác: december 2022
V prípade získania dostatočného množstva finančných prostriedkov skôr.

A čo ďalej...

Po ukončení reštaurátorských prác stropu môžeme pokračovať v celkovej obnove tejto miestnosti a postupne ju uviesť do prevádzky.

Historická atmosféra tejto miestnosti, ktorú tvorí samotný drevený strop a kamenná stena, má vynikajúce predpoklady na využitie ako zázemie pre organizovanie rôznych kultúrnych podujatí či remeselníckych workshopov.
Miestnosť bude samozrejme zaradená aj do prehliadkového okruhu Rómerovho domu. 

Už sa veľmi tešíme, keď vás tu budeme môcť privítať!

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Prehliadka Rómerovho domu

Minimálna výška príspevku

15

Rómerov dom nám postupne odhaľuje svoje tajomstvá. A my ich chceme odhaliť vám. Počas hodinovej prehliadky vám predstavíme históriu objektu, ukážeme jeho architektonické a stavebné skvosty, vysvetlíme, prečo sú suché podlahy v dome dôležité a kde všade ich chceme použiť alebo sme už použili. Samozrejme, že nahliadneme aj do pivnice. Táto odmena platí pre jednu osobu, ktorá sa zúčastní skupinovej prehliadky (max 8 osôb). Termíny prehliadok budeme záujemcom komunikovať prostredníctvom e-mailu.

Doručenie: Rok 2022

Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art
Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku

20

Získaj sériu 5 ks pohľadníc vytvorených podľa originálneho obrazu ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa. Obraz bol zhotovený špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo pánovi Filgasovi nesmierne ďakujeme. • 11,9×17 cm, 5 ks • © Pavel Filgas Art • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave. • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Marec 2022

Poznámkový blok Rómerov dom
Poznámkový blok Rómerov dom

Minimálna výška príspevku

25

Rómerov dom ponúka priestor pre stretnutia, kultúru a prináša zážitok. Zážitky i nápady si treba zapisovať... Zápisník s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou. Bez pera (foto len ilustračné). Rozmery: 14 x 2,3 x 19 cm

Doručenie: Marec 2022

Rozprávková kniha
Rozprávková kniha "Rómer, záchranca rozprávok" a séria pohľadníc

Minimálna výška príspevku

35

Kto to bol František Rómer a prečo bol záchrancom rozprávok? Cez krátke a pútavé príbehy autor knihy čitateľom približuje život a osud tejto významnej osobnosti našich dejín. Vďaka pohľadniciam s motívom Rómerovho domu (zhotovených podľa obrazu Pavla Filgasa) budete už navždy vedieť, kde sa tento bratislavský rodák narodil. • Táto odmena obsahuje 1 knihu a sériu 5ks pohľadníc (rôzne farebné odtiene) • Kniha je k dispozícii v slovenskom alebo maďarskom jazyku • Knihu vydalo OZ Bratislavské rožky - https://bratislavskerozky.sk/ • Autor knihy: Zoltán Szalay, 2020 • Rozmer pohľadníc 11,9×17 cm (5 ks) • © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Marec 2022

Rómerov dom – poster (rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art
Rómerov dom – poster (rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku

50

Získaj poster podľa originálneho obrazu ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa. Obraz bol zhotovený špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo pánovi Filgasovi nesmierne ďakujeme. • 35×50 cm © Pavel Filgas Art • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave. • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Február 2022

Poznámkový blok Rómerov dom + Séria pohľadníc s motívom domu (P. Filgas) + Prehliadka Rómerovho domu

Minimálna výška príspevku

60

Páči sa ti viacero našich odmien? Možno ťa upúta práve táto kombinácia. • Jedinečný zápisník s logom Rómerovho domu (s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou; bez pera; rozmery 14 x 2,3 x 19 cm). • Prehliadka Rómerovho domu, počas ktorej ti predstavíme históriu objektu a ukážeme jeho architektonické i stavebné skvosty (Trvanie 1 hod. Účasť na skupinovej prehliadke platí pre jednu osobu. Termíny prehliadok budú komunikované vopred e-mailom.) • Séria pohľadníc s motívom obrazu Pavla Filgasa vyrobeného špeciálne pre účely tejto zbierky (5 ks; rozmery 11,9×17 cm, rôzne farebné odtiene) © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Počas roka 2022 (v závislosti od aktuálnych pandemických opatrení)

Flanérová košeľa na panvici
Flanérová košeľa na panvici

Minimálna výška príspevku

70

Zdá sa ti táto kombinácia šokujúca? Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Kniha Flanérová košeľa je jedinečným projektom vydavateľstva BRAK, ktoré sídli v priestoroch Rómerovho domu. Prináša príbehy z ulíc hlavného mesta formou spomienok a pocitov Bratislavčanov. A ako sa k tomu dostala panvica? Lacinku palacinku na Šancovej ulici poznáš? Určite áno. Práve sa pozeráš na jednu z prvých panvíc, na ktorých jej majiteľ, pán Lehel, začínal svoje podnikanie. Doba sa mení, panvice tiež a tak tie staré, ktoré už dlhšiu dobu slúžili len na výzdobu priestorov, hľadajú nového majiteľa. Pán Lehel nám ich venoval do tejto zbierky. Stále nevidíš súvislosť? Ale samozrejme, že tu jedna je. V knihe totiž nájdeš aj rozhovor s pánom Lehelom, majiteľom Lacinky palacinky. • Odmenu tvorí vždy iná panvica s knihou.

Doručenie: Február 2022

Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)
Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)

Minimálna výška príspevku

120

Tento maxi balíček je pre teba vhodný vtedy, ak si chceš zavesiť na stenu poster obrazu Pavla Filgasa. Čo všetko obsahuje? • Jedinečný zápisník s logom Rómerovho domu (s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou; bez pera; rozmery 14 x 2,3 x 19 cm). • Prehliadka Rómerovho domu, počas ktorej ti predstavíme históriu objektu a ukážeme jeho architektonické i stavebné skvosty (Trvanie 1 hod. Účasť na skupinovej prehliadke platí pre jednu osobu. Termíny prehliadok budú komunikované vopred e-mailom.) • POSTER a sériu pohľadníc s motívom obrazu Pavla Filgasa vyrobeného špeciálne pre účely tejto zbierky (poster 35x50cm; 5 ks pohľadní - rozmery 11,9×17 cm, rôzne farebné odtiene) © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Počas roka 2022 (v závislosti od aktuálne platných pandemických opatrení)

Kresba Rómerovho domu (35x50cm, originál) © Pavel Filgas Art
Kresba Rómerovho domu (35x50cm, originál) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku

450

Získaj originálny obraz ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa, ktorý ho zhotovil a daroval špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo mu nesmierne ďakujeme. Súčasťou odmeny je aj poznámkový blok, séria pohľadníc a prehliadka Rómerovho domu. • 35×50cm • Vytvorené 2021 • UV ochranný náter • © Pavel Filgas Art • Obsahuje certifikát autenticity • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Február 2022

Chcem byť patrónom dreveného stropu v Rómerovom dome

Minimálna výška príspevku

1 000

Rómerov dom, rovnako ako ďalšie mnohé pamiatky, naše kultúrne dedičstvo, utrpeli necitlivým prístupom a nevšímavosťou minulých generácií. Ich záchrana nás teraz stojí veľa energie a finančných prostriedkov. Bez štedrej pomoci našich podporovateľov by sme neboli tam, kde sme. Staň sa jedným z patrónov Rómerovho domu a krstným otcom dreveného stropu, ktorý ideme reštaurovať. Týmto statusom sa zároveň stávaš členom Národného Trustu n.o. a môžeš byť prítomný na krste novo zreštaurovaného stropu. Tvoje meno a fotografia budú tvoriť zoznam patrónov Rómerovho domu.

Doručenie: Pri krste zreštaurovaného stropu

Novinky

Prevzatie odmeny - posledná výzva

Update #5, 07.02.2023

Milí milovníci histórie a kultúrnych pamiatok!

Zopár z Vás sa ešte stále nezúčastnilo prehliadky domu, resp. ste si nevyzdvihli odmenu, ktorá Vám právom patrí za podporu obnovy stropu.  Ponúkame Vám na výber posledné dva termíny:

12. februára 2023 o 13:00 hod

12. marca 2023 o 13:00 hod.

Ak máte záujem zúčastniť sa prehliadky domu, vidieť, v akej fáze sa reštaurátorské práce nachádzajú, kontaktujte nás, prosíme, na e-mailovej adrese vstupenky@nt.sk.
Uveďte svoje meno, priezvisko a termín, ktorého by ste sa radi zúčastnili.

Ďakujeme Vám všetkým veľmi pekne za podporu! 

Prajeme Vám príjemný týždeň a tešíme sa na stretnutie s tými, ktorí budú môcť prísť.

So srdečným pozdravom

Tím Národného Trustu n.o.

Rómerov dom - odovzdávanie odmien

Update #4, 05.04.2022

Dobrý deň priatelia Rómerovho domu!

Finišujeme výrobu odmien a veríme, že čoskoro sa uvidíme. Kontaktovať vás na tento účel budeme individuálne e-mailom. Ešte to však môže nejakých pár týždňov trvať.

Termín samotného odovzdávania odmien zatiaľ nevieme presne stanoviť. Aktuálne sa uskutočňujú úpravy v priestoroch kaviarne a náš dvor slúži ako dočasný sklad. Keďže väčšina odmien bude odovzdávaná priamo v Rómerovom dome a veľká časť z nich je spojená aj s prehliadkou domu, chceme Vás u nás privítať až vo fáze, kedy budú tieto práce ukončené, respektíve minimálne dvor bude opäť priechodný.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a veríme, že to bude už čoskoro!

Prajeme Vám príjemný týždeň a zostávame s pozdravom
Tím Rómerovho domuOtváranie stropu v Rómerovom dome a odoberanie vzoriek dreva

Update #3, 06.02.2022

Vo štvrtok 3. februára 2022 naši odborníci výskumníci - reštaurátor Tomáš Kružlík z Restau.Art a statik Lukáš Kramarčík z firmy Chronogram - otvorili strop v Rómerovom dome, aby sa dostali k drevu zhora a odobrali vzorky. Takto to vyzeralo...

Fyzicky celkom náročný počin. A hoci to vyzeralo desivo, chlapi vedeli, čo robia. Strop bol a je kompaktný a stabilný. Vyberali len jednu poškodenú dosku, ktorá by neskôr musela ísť von tak či tak (pri samotnom reštaurovaní). Preto sme túto situáciu využili už pre samotný výskum.
Čo sme teraz týmto sondovaním zistili?
Toto drevo bolo dosť prešpikované červotočom. Vydýchli sme si ale, lebo na prvý pohľad to vyzerá, že žiadny nebude už aktívny a hlavne celý strop nie v takom poškodenom stave, ako bola táto doska. Inak povedané - tento jedinečný strop môžeme naozaj zreštaurovať!
To, čo sa pri otváraní zvrchu sypalo, je časť protipožiarneho zásypu, ktorý sa zvykol dávať vo vrstve do ca 20 cm na drevené stropy. Na to sa potok kládla podlaha ďalšieho poschodia.

Teraz si ešte musíme počkať na výsledky analýz a správu statika, a potom sa páni dopracujú k odporúčaným krokom pre reštaurovanie. Termín sme si dohodli na polovicu marca 2022.
Čo bude ďalej...
Výsledky a odporúčaný postup reštaurovania prerokujeme s Krajským pamiatkovým úradom a po ich odobrení sa môžeme konečne pustiť do samotného reštaurovania. 
Vzhľadom na poškodenie dreva červotočom bude po očistení potrebné jeho spevnenie petrifikačným roztokom a doplnené budú aj chýbajúce časti.
Posledné 4 dni zbierky!
Ešte posledné 4 dni je možné prispieť na záchranu tohto stropu v našej zbierke. Každé jedno euro sa nám zíde a za každý príspevok aj zdieľanie na sociálnych sieťach vám budeme nesmierne vďační! 

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Michaela Kubíková
riaditeľka

Národný Trust n.o.
www.nt.sk
PS: Na otváranie stropu sme pozvali aj médiá. Ak máte záujem vypočuť si zostrih z rozhovoru s reštaurátorom Tomášom Kružlíkom, statikom Lukášom Kramarčíkom a našou kolegyňou Andreou Turanskou, nech sa páči, nájdete ho na týchto linkoch 
TV JOJ
- SME

ĎAKUJEME! Ideme do druhej méty ❤

Update #2, 02.02.2022

Dobrý deň priatelia! 

Včera sme spoločne prekročili v našej zbierke na reštaurovanie stropu plánovanú hranicu 5000 euro. A zároveň si náš strop našiel svojho patróna. Alebo presnejšie povedané, Antikvariát Steiner sa rozhodol robiť patróna nášmu stropu. Cítime veľkú vďačnosť! Tešíme sa veľmi, že nám toľkým záleží na záchrane nášho kultúrneho dedičstva! Je nás už 138. A to v tomto čísle nepočítame všetky zdieľania a odkazy na našu zbierku. ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM! 

Naša zbierka pokračuje aj ďalej. Ideme do druhej méty. Ostáva nám ešte 8 dní. Prekročíme aj hranicu 7000 euro? O čo viac vyzbierame v tejto zbierke, o to viac peňazí nám ostane na ďalšie práce v dome.

A už sa môžete tešiť na zajtra. Zverejníme zábery z otvárania stropu. Naši reštaurátori v spolupráci so statikom budú vo štvrtok 3. februára odoberať sondy z dreva a aby sa dostali aj na miesta z opačnej strany, budú musieť vybrať jednu dosku.

Všetci sme zvedaví, aké tajomstvá nám náš strop ešte odkryje!

Prajeme Vám pokojný a úspešný týždeň v zdraví a srdečne Vás pozdravujeme

Za tím Národného Trustu n.o.
Michaela Kubíková

Pozdrav od Rómera - sme v polovici našej púte

Update #1, 18.01.2022

Dobrý deň priatelia!

Dovoľujeme si Vás osloviť takto familiárne, keďže nás tu všetkých spája jedno -  blízky vzťah k nášmu kultúrnemu dedičstvu a zároveň spoločný cieľ - záchrana dreveného stropu v Rómerovom dome.

Veľmi Vám všetkým ďakujeme za podporu a príspevky na jeho reštaurovanie.
Práve sa nachádzame v polovici našej zbierkovej púte - pred sebou máme ešte 22 dní a výzvu získať aj zvyšných 2330 EUR.
Aby sme to zvládli, potrebujeme dostať informácie o našej zbierke medzi čo najviac ľudí na sociálnych sieťach. Pomôžte nám v tom, prosím. 
Môžete zdieľať niektorý z našich príspevkov na facebooku alebo vytvoriť vlastný.

Váš príspevok môže vyzerať napríklad takto:
Historické budovy sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Jedna takáto budova, 
Rómerov dom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v Bratislave na Zámočníckej ulici, práve potrebujem podporiť. Budovu spravuje nezisková organizácia Národný Trust n.o. Postupne, krôčik po krôčiku, ju obnovujú. Pri stavebných úpravách sa im podarilo odkryť unikátny drevený strop z 18. storočia a  rozhodli sa ho zachrániť  - zreštaurovať a následne sprístupniť verejnosti. Preto naň teraz organizujú zbierku. Ak môžte, podporte aj vy - https://www.startlab.sk/romer/
Ide o dobrú vec!

Ďakujeme Vám, držíme si palce a keď všetko pôjde dobre, tak sa čoskoro uvidíme v Rómerovom dome. Už sa na Vás tešíme!

S pozdravom za tím Národného Trustu n.o.
Michaela Kubíková
riaditeľka

Podporovatelia

👤 Elena Považanová

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

60 €

👤 Terézia Hubáčková

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

15 €

👤 Ondrej Urban

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

20 €

👤 Obec Rimavské Janovce

100 €

👤 Gabriela Matusova

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

30 €

👤 Alexandra Háberová

🎁 Rozprávková kniha "Rómer, záchranca rozprávok" a séria pohľadníc

35 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Ondrej Albert

🎁 Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

💬 Veľmi pekná myšlienka. Ďakujeme

50 €

+ 4 € ?

👤 Rotary Klub Bratislava Danube

1 000 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Zuzana Brnoliakova

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

💬 Drzim palce a tesim sa na kult. podujatia, ktorym toto carovne miesto doda neopakovatelnu atmosferu... Klobuk dole pred organizatormi: odkryvate skutocny poklad, pisete vzrusujuci pribeh...

25 €

👤 Martin Čupka

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

30 €

+ 3 € ?

👤 Pavel Obložinský

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

💬 Bratislava potrebuje takéto iniciatívy ako soľ, moja úcta a obdiv autorom. Verím, že vzácny drevený strop sa podarí zachrániť a obnova celého Rómerovho domu bude postupne zavŕšená úspechom.

250 €

+ 10 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

👤 Miriam Holá

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

15 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Rozprávková kniha "Rómer, záchranca rozprávok" a séria pohľadníc

35 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

30 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

👤 Mária Orbán

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

15 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Miroslav Dudlak

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

20 €

👤 Greta Korpadiova

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Petronela Rudzananová

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Prehliadka Rómerovho domu

60 €

   1 2 3 4 ... 6

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Národný Trust n.o.

Národný Trust n.o.

Národný Trust n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1996 inšpirovaná filozofiou a myšlienkami národných (heritage) trustov. Našim poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Od svojho vzniku pomáhame najmä vďaka veľkému nadšeniu dobrovoľníkov a členov pri obnove, údržbe, ale i manažmente rôznych historických objektov a lokalít.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Prehliadka Rómerovho domu

Minimálna výška príspevku

15

Rómerov dom nám postupne odhaľuje svoje tajomstvá. A my ich chceme odhaliť vám. Počas hodinovej prehliadky vám predstavíme históriu objektu, ukážeme jeho architektonické a stavebné skvosty, vysvetlíme, prečo sú suché podlahy v dome dôležité a kde všade ich chceme použiť alebo sme už použili. Samozrejme, že nahliadneme aj do pivnice. Táto odmena platí pre jednu osobu, ktorá sa zúčastní skupinovej prehliadky (max 8 osôb). Termíny prehliadok budeme záujemcom komunikovať prostredníctvom e-mailu.

Doručenie: Rok 2022

Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art
Rómerov dom – séria pohľadníc (5 ks, rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku

20

Získaj sériu 5 ks pohľadníc vytvorených podľa originálneho obrazu ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa. Obraz bol zhotovený špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo pánovi Filgasovi nesmierne ďakujeme. • 11,9×17 cm, 5 ks • © Pavel Filgas Art • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave. • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Marec 2022

Poznámkový blok Rómerov dom
Poznámkový blok Rómerov dom

Minimálna výška príspevku

25

Rómerov dom ponúka priestor pre stretnutia, kultúru a prináša zážitok. Zážitky i nápady si treba zapisovať... Zápisník s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou. Bez pera (foto len ilustračné). Rozmery: 14 x 2,3 x 19 cm

Doručenie: Marec 2022

Rozprávková kniha
Rozprávková kniha "Rómer, záchranca rozprávok" a séria pohľadníc

Minimálna výška príspevku

35

Kto to bol František Rómer a prečo bol záchrancom rozprávok? Cez krátke a pútavé príbehy autor knihy čitateľom približuje život a osud tejto významnej osobnosti našich dejín. Vďaka pohľadniciam s motívom Rómerovho domu (zhotovených podľa obrazu Pavla Filgasa) budete už navždy vedieť, kde sa tento bratislavský rodák narodil. • Táto odmena obsahuje 1 knihu a sériu 5ks pohľadníc (rôzne farebné odtiene) • Kniha je k dispozícii v slovenskom alebo maďarskom jazyku • Knihu vydalo OZ Bratislavské rožky - https://bratislavskerozky.sk/ • Autor knihy: Zoltán Szalay, 2020 • Rozmer pohľadníc 11,9×17 cm (5 ks) • © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Marec 2022

Rómerov dom – poster (rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art
Rómerov dom – poster (rôzne odtiene) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku

50

Získaj poster podľa originálneho obrazu ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa. Obraz bol zhotovený špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo pánovi Filgasovi nesmierne ďakujeme. • 35×50 cm © Pavel Filgas Art • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave. • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Február 2022

Poznámkový blok Rómerov dom + Séria pohľadníc s motívom domu (P. Filgas) + Prehliadka Rómerovho domu

Minimálna výška príspevku

60

Páči sa ti viacero našich odmien? Možno ťa upúta práve táto kombinácia. • Jedinečný zápisník s logom Rómerovho domu (s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou; bez pera; rozmery 14 x 2,3 x 19 cm). • Prehliadka Rómerovho domu, počas ktorej ti predstavíme históriu objektu a ukážeme jeho architektonické i stavebné skvosty (Trvanie 1 hod. Účasť na skupinovej prehliadke platí pre jednu osobu. Termíny prehliadok budú komunikované vopred e-mailom.) • Séria pohľadníc s motívom obrazu Pavla Filgasa vyrobeného špeciálne pre účely tejto zbierky (5 ks; rozmery 11,9×17 cm, rôzne farebné odtiene) © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Počas roka 2022 (v závislosti od aktuálnych pandemických opatrení)

Flanérová košeľa na panvici
Flanérová košeľa na panvici

Minimálna výška príspevku

70

Zdá sa ti táto kombinácia šokujúca? Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Kniha Flanérová košeľa je jedinečným projektom vydavateľstva BRAK, ktoré sídli v priestoroch Rómerovho domu. Prináša príbehy z ulíc hlavného mesta formou spomienok a pocitov Bratislavčanov. A ako sa k tomu dostala panvica? Lacinku palacinku na Šancovej ulici poznáš? Určite áno. Práve sa pozeráš na jednu z prvých panvíc, na ktorých jej majiteľ, pán Lehel, začínal svoje podnikanie. Doba sa mení, panvice tiež a tak tie staré, ktoré už dlhšiu dobu slúžili len na výzdobu priestorov, hľadajú nového majiteľa. Pán Lehel nám ich venoval do tejto zbierky. Stále nevidíš súvislosť? Ale samozrejme, že tu jedna je. V knihe totiž nájdeš aj rozhovor s pánom Lehelom, majiteľom Lacinky palacinky. • Odmenu tvorí vždy iná panvica s knihou.

Doručenie: Február 2022

Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)
Rómer vo všetkých podobách (Poznámkový blok + Poster + Séria pohľadníc + Prehliadka Rómerovho domu)

Minimálna výška príspevku

120

Tento maxi balíček je pre teba vhodný vtedy, ak si chceš zavesiť na stenu poster obrazu Pavla Filgasa. Čo všetko obsahuje? • Jedinečný zápisník s logom Rómerovho domu (s elastickou gumičkou na uzavretie, s 240 linajkovanými stranami a priehradkou; bez pera; rozmery 14 x 2,3 x 19 cm). • Prehliadka Rómerovho domu, počas ktorej ti predstavíme históriu objektu a ukážeme jeho architektonické i stavebné skvosty (Trvanie 1 hod. Účasť na skupinovej prehliadke platí pre jednu osobu. Termíny prehliadok budú komunikované vopred e-mailom.) • POSTER a sériu pohľadníc s motívom obrazu Pavla Filgasa vyrobeného špeciálne pre účely tejto zbierky (poster 35x50cm; 5 ks pohľadní - rozmery 11,9×17 cm, rôzne farebné odtiene) © Pavel Filgas Art - www.pavelfilgas.com

Doručenie: Počas roka 2022 (v závislosti od aktuálne platných pandemických opatrení)

Kresba Rómerovho domu (35x50cm, originál) © Pavel Filgas Art
Kresba Rómerovho domu (35x50cm, originál) © Pavel Filgas Art

Minimálna výška príspevku

450

Získaj originálny obraz ikonického Rómerovho domu z dielne známeho umelca, Pavla Filgasa, ktorý ho zhotovil a daroval špeciálne pre účel tejto zbierky, za čo mu nesmierne ďakujeme. Súčasťou odmeny je aj poznámkový blok, séria pohľadníc a prehliadka Rómerovho domu. • 35×50cm • Vytvorené 2021 • UV ochranný náter • © Pavel Filgas Art • Obsahuje certifikát autenticity • Pavel Filgas je český výtvarník a architekt, ktorý žije už 11 rokov v Bratislave • www.pavelfilgas.com

Doručenie: Február 2022

Chcem byť patrónom dreveného stropu v Rómerovom dome

Minimálna výška príspevku

1 000

Rómerov dom, rovnako ako ďalšie mnohé pamiatky, naše kultúrne dedičstvo, utrpeli necitlivým prístupom a nevšímavosťou minulých generácií. Ich záchrana nás teraz stojí veľa energie a finančných prostriedkov. Bez štedrej pomoci našich podporovateľov by sme neboli tam, kde sme. Staň sa jedným z patrónov Rómerovho domu a krstným otcom dreveného stropu, ktorý ideme reštaurovať. Týmto statusom sa zároveň stávaš členom Národného Trustu n.o. a môžeš byť prítomný na krste novo zreštaurovaného stropu. Tvoje meno a fotografia budú tvoriť zoznam patrónov Rómerovho domu.

Doručenie: Pri krste zreštaurovaného stropu