Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

PRIDE Dúhové Košice 2015 - Dúha nás spája!

Staň sa aj Ty súčasťou PRIDE Dúhové Košice a prispej ku Slovensku pre všetkých! Či už si vyberieš svoju dúhovú výbavu do sprievodu alebo sa necháš zastúpiť vlajočkou, prispeješ na najväčšiu dúhovú akciu v roku 2015! Aj vďaka Tebe budú Košice v sobotu 26.9.2015 dúhovým hlavným mestom Slovenska.

Prispieť môžeš veľmi jednoducho!

Vyber si svoju dúhovú výbavu, prispej príslušnú čiastku a Tvoj dúhový darček Ťa bude čakať v sobotu pred sprievodom v Kasárňach Kulturparku v Košiciach.

Chcem prispieť a nemôžem sa zúčastniť. Čo teraz?

Aj pre Teba máme riešenie! Okrem jednoduchého príspevku bez odmeny môžeš teraz prispieť na dúhovú vlajočku, na ktorú napíšeme Tvoje meno a vezmeme ju do sprievodu. Spolu s našimi dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi prežije celý vzrušujúci PRIDE deň a potom Ti ju pošleme domov. Aj Ty tak budeš mať kúsok PRIDE u seba.

Kto sme a čo robíme?

Sme zapálený tím dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov, prevažne z východného Slovenska. Chceme, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie, spokojnejšie, aby sme my i naše deti mohli zažívať atmosféru prijatia a otvorenosti. Aj preto robíme PRIDE Dúhové Košice.

Celý tím sa skladá z 10 ľudí rôznych profesií a vekov. Žiaľ, nie každý si môže dovoliť o sebe verejne hovoriť, a tak za všetkých verejne vystupuje riaditeľ PRIDE Dúhové Košice, Róbert Furiel.

Čo a načo je PRIDE Dúhové Košice 2015?

Tretí ročník sprievodu a festivalu PRIDE Dúhové Košice 2015 si kladie za cieľ poukázať na existenciu LGBTI ľudí na východe krajiny, vytvoriť pre túto neviditeľnú menšinu priestor, ktorý môže aspoň na pár dní vedome obývať a do ktorého vie pozvať majoritu na diskusiu. Sme presvedčení, že tento priestor a interakcie, ktoré sa v ňom odohrávajú medzi reálnymi ľuďmi, majú potenciál viesť k vyššej miere akceptácie LGBTI ľudí.

Ďalšom líniou, po ktorej sa PRIDE Dúhové Košice 2015 chce vybrať, je tvorba a posilňovanie lokálnej komunity LGBTI ľudí. Jedinečným zážitkom zo sprievodu chceme vzbudiť pocit spolupatričnosti a vytvoriť atmosféry spoločného ducha. Toto môže viesť k uvedomeniu si seba samého ako súčasti spoločnosti, s istými právami a povinnosťami - prípadne uvedomenie si ich absencie.

PRIDE Dúhové Košice 2015 chce tiež prispieť k zlepšeniu postavenia LGBTI ľudí na východe, keďže s rastúcou vzdialenosťou od ekonomických a kultúrnych centier klesá priestor na sebarealizáciu, akceptáciu a autentické prežívanie vlastnej identity. Sme presvedčení, že toto je cesta, na ktorej musíme kráčať spoločne - majorita i minorita.

O odmenách

...alebo ako to vyzerá :)

Malá vlajka

Veľká vlajka (dúhová)

Dúhový náramok

Tričko

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Dali sme to... a ďakujeme za podporu!

Update #1, 29.09.2015

Na začiatok musíme vysloviť veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli čo i len malou čiastkou na tohtoročný PRIDE Dúhové Košice! :)

Kampaň síce kvôli krátkemu trvaniu nezískala plnú sumu, ktorú sme si stanovili ako dostatočnú na to, aby sme ňou vedeli pokryť náklady spojené s PRIDEom, ale napriek tomu nás veľká podpora z Vašej strany teší a sme radi, že ľudské práva a práva LGBTI osôb na Slovensku nachádzajú svojich podporovateľov!

Sprievod PRIDE Dúhové Košice prešiel 26. sepmtebra stredom mesta Košice za úžasnej atmosféry, príjemnej hudby a prítomnosti všetkých zúčastnených a bez nejakého incidentu!!! Za to sme veľmi vďační nielen účastníkom PRIDEu, ale aj našej usporiadateľskej bezpečnostnej službe ako aj polícii, s ktorou sa spolupráca rok čo rok zlepšuje. My z tímu veríme, že to takto odteraz bude aj o rok. Z našej strany pre to samozrejme urobíme všetko... predsa len, dobrý priebeh akcie a pocity účastníkov počas nej sú pre nás prvoradé. :)

Ak by ste chceli vedieť, ako to dopadlo... môžete si pozrieť galérie obrázkov na týchto stránkach, veríme, že zachycujú aspoň trochu tú atmosféru počas dňa:

Fotogaléria z PRIDE Dúhové Košice od nás

Fotogaléria z PRIDE Dúhové Košice od Veľvyslanectva USA (foto: Tomáš Halasz)

Pre všetkých, ktorí prispeli - v súčasnosti ešte budeme ca. dva týždne čakať na prevod peňazí, aby sme mali presný prehľad, čo a ako sme dopadli a následne Vám budeme - ak ste si veci neprevzali priamo na mieste ;) - preposielať Vaše balíčky!

Môžete sa na to teda čoskoro tešiť.

Viac informácií Vám pošleme, keď ich budeme mať, popr. Vás budeme kontaktovať priamo.

...a ešte raz: ĎAKUJEME!

Podporovatelia45

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Róbert Furiel

Róbert Furiel

Pohybujem sa v oblasti LGBT+ aktivizmu už od čias strednej školy. Spoluzakladal som Dúhový PRIDE Bratislava, kde som tri roky aj pôsobil. Tri roky som tiež pôsobil v Charlie, queer združení univerzity Karlovej. Chcem, aby bolo Slovensko krajinou, kde môžu vyrastať moje deti.

Alexander Schneider

Alexander Schneider


Juraj Víg

Juraj Víg

Som členom organizačného tímu PRIDE Dúhové Košice, kde riešim marketingovú a vizuálnu komunikáciu.
Študujem marketingovú komunikáciu v Bratislave a téme ľudských práv a LGBTI aktivizmu sa aktívne venujem skoro tri roky.

Názov organizácie Saplinq
Miesto realizácie projektu Zlaté Moravce
Web www.pridekosice.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt