Wi-Fi? Ďakujem, radšej kábel. Informačná brožúrka pre školy

Wi-Fi? Ďakujem, radšej kábel. Informačná brožúrka pre školy

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé. Projekt EDUNET zaplavuje školy Wi-Fi zdrojmi. V príručke informujeme, ako chrániť deti v školách a o výhodách káblového pripojenia. Brožúrku chceme rozposlať na všetky základné a stredné školy.

Wi-Fi? Ďakujem, radšej kábel. Informačná brožúrka pre školy
Získaná suma
0%

0 €

z cieľovej sumy
1 041 €

45 dní

do skončenia kampane

O projekte

Wi-Fi na školách

Debaty o digitalizácii sú nahradené reklamou a digitálne inovácie sú propagované nekriticky.

Digitalizácia škôl sa čoraz viac odzrkadľuje v používaní stále väčšieho počtu bezdrôtových zariadení (stolné počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, projektory, tlačiarne, apod.), pripojených na internet pomocou Wi-Fi sietí. Školy sa stávajú cieľovým trhom pre korporácie, neexistujú žiadne obmedzenia.

Ciele projektu

Vzdelávať, vzdelávať, vzdelávať

Medzi základné ciele občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie patrí snaha rozvíjať a podporovať záujem o bezpečné používanie technológií. 
www.elektrosmogazdravie.sk/preambula/

Medzi požiadavky európskej iniciatívy občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ patrí: 


Nahradiť bezdrôtové pripojenie káblami.
Urobiť tak okamžite na miestach,
ako sú nemocnice, materské školy, školy,
domovy dôchodcov a všetky
verejné budovy.

Pre naplnenie týchto cieľov sme vytvorili príručku, ktorou chceme informovať riaditeľov a učiteľov škôl.

Ako použijeme Vašu podporu?

Tlač brožúrky 1000 ks cca 261 eur
https://www.exprestlac.sk/letaky

Obálky 1000 ks 30 eur
https://www.svetobalok.sk/product/5131/102x216-mm-dl-recyklovana-manilova-obalka

Poštovné 1000 ks 750 eur
https://cennik.posta.sk/

SPOLU
cca 1041 eur

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Pre naše deti

Minimálna výška príspevku

5

Páči sa Vám projekt, za Vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Doručenie: september

Brožúrka aj pre Vás

Minimálna výška príspevku

6

Uveďte poštovú adresu a pošleme brožúrku aj Vám.

Doručenie: do septembra 2022

Tričko
Tričko

Minimálna výška príspevku

16

Tričko s potlačou v slovenskej verzii.

Doručenie: v septembri 2022

Podporovatelia

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Petra Bertová

Petra Bertová

Predsedníčka občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie www.elektrosmogazdravie.sk Spoluorganizátorka európskej iniciatívy občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ www.signstop5g.eu/sk

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Pre naše deti

Minimálna výška príspevku

5

Páči sa Vám projekt, za Vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Doručenie: september

Brožúrka aj pre Vás

Minimálna výška príspevku

6

Uveďte poštovú adresu a pošleme brožúrku aj Vám.

Doručenie: do septembra 2022

Tričko
Tričko

Minimálna výška príspevku

16

Tričko s potlačou v slovenskej verzii.

Doručenie: v septembri 2022