Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Pomôžte nám inštalovať pamätník židovskej komunity, ktorá v Rusovciach kedysi žila.

Areál kostola sv. Víta je mnohým Rusovčanom známy. Do jeho okolia bolo v 80-tych rokoch minulého storočia presťahovaných cca 80 náhrobných kameňov zo zničeného areálu židovského cintorína (ten sa pôvodne nachádzal pod areálom škôlky). Z týchto náhrobkov sa zachovalo len 15 rozlámaných a 4 kusy, ktoré sú vcelku a nepoškodené.

Niečo z histórie:

V Rusovciach sa vždy stretávali rôzne kultúry. Miešalo sa tu a spolu žilo obyvateľstvo maďarskej, nemeckej, chorvátskej i židovskej národnosti. Tá posledne menovaná mala silné zastúpenie hlavne v polovici 19. storočia (žilo tu podľa sčítania ľudí asi 460 z 1910 obyvateľov). Počas medzivojnového obdobia sa ich počet v dôsledku migrácie znížil na necelých 60. Žiaľ, z ich prítomnosti v Rusovciach sa už nezachovala ani synagóga ani cintorín.

Čo a ako plánujeme zrealizovať:

Rozhodli sme sa, že sa pokúsime zachovať pripomienku na židovskú komunitu, ktorá žila v Rusovciach vo forme pamätníka s využitím 4 nepoškodených náhrobných kameňov. K spolupráci sme si prizvali Rusovčana a známeho sochára Viktora Freša. Spoločne sa nám podarilo navrhnúť dielo, ktoré by obyvateľom i návštevníkom Rusoviec priblížilo aj túto časť našej histórie.

Radi by sme, aj s vašou pomocou, túto myšlienku preniesli do reality a to ešte v tomto roku!

Na čo potrebujeme vašu pomoc?

Očistenie, osadenie a celková inštalácia pamätníka vychádza na 3.500 eur. Autorský návrh aj celá jeho realizácia bude „pod drobnohľadom" Viktora Freša, ktorý nám poskytne svoj čas a skúsenosti bez nároku na odmenu. Budeme vďační za každý finančný príspevok.

Ak máte chuť a čas, môžete nám prísť pomôcť s úpravou terénu pred osadením pamätníka počas rodinného pikniku, ktorý plánujeme na 7. októbra 2017 pri kostole sv.Víta.

Veľká vďaka za vašu podporu a šírenie tejto zbierky medzi svojimi priateľmi a známymi!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Základy na pamätník vykopané

Update #1, 10.10.2017

V sobotu sme sa stretli na pikniku pri kostole Sv.Víta. Súčasťou nášho poobedia bola aj príprava základov pre budúci pamätník. Do výkopových prác sa zapojili všetci dospelí a v dobrej nálade sa nám podarilo dosiahnuť predpísanú hĺbku 1 meter za niekoľko hodín. Deti si zatiaľ pozreli divadielko a tvorili v dielničkách. Pripájame foto ako dôkaz.

Podporovatelia24

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ctibor Košťál

Ctibor Košťál

Názov organizácie Pre nás - pre Rusovce - OZ Natura Rusovce
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.prenasprerusovce.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt