AMBIO Vaša správna cesta za zdravím a kondíciou

AMBIO Vaša správna cesta za zdravím a kondíciou

AMBIO Rehabilitačné centrum je súkromné zdravotnícke zariadenie s tímom odborníkov v obore fyzioterapia. Špecializujeme sa na diagnostiku a liečbu pohybového aparátu. Kampaňou chceme pomôcť osobám so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú pravidelnú zdravotnú starostlivosť a nemôžu si dovoliť zaplatiť fyzioterapeuta. Výnos bude poskytnutý týmto osobám formou pravidelnej starostlivosti v AMBIO

Zdravie
AMBIO Vaša správna cesta za zdravím a kondíciou
Získaná suma
0%

15 €

z cieľovej sumy
4 585 €

Kampaň skončená, cieľovú sumu sa nepodarilo naplniť.

O projekte

Doprajte si kvalitnú fyzioterapiu a zároveň pomôžte osobám s ťažkým zdravotným poškodením pohybového aparátu prežiť kvalitnejší život, alebo sa úplne, či čiastočne uzdraviť.

Čo je cieľom projektu

Zámerom projektu je získanie finančných prostriedkov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobám s postihnutím, resp. po havárii, úraze, ktoré nemajú finančné prostriedky a ich zdravotný stav si vyžaduje pravidelnú rehabilitáciu.

Projekt umožňuje osobám so zdravotným postihnutím a zároveň v hmotnej núdzi, prežiť v rámci možností poškodenia zdravia kvalitnejší život. Pravidelná rehabilitácia zlepšuje ich zdravotný stav, avšak popri ostatných nákladoch spojených s ich zdravotným problémom, im rodinný rozpočet nedovoľuje pravidelnú návštevu kvalifikovaného zariadenia.

V každodennej praxi v zdravotníctve sa stretávame s mnohými prípadmi, kedy je včasná rehabilitácia kľúčovým bodom v živote osoby s postihnutím a umožňuje návrat do bežného života,

Za podporu nášho projektu si môžte vybrať odmenu: fyzioterapiu pre seba (či svojich blízkych) a zároveň pomôžete osobe so zdravotným postihnutím, po havárii, či úraze zlepšiť kvalitu života, možnosťou absolvovať absolvovať pravidelnú rehabilitáciu po dobu 3 mesiacov.

Ako použijeme vašu podporu?

Našim cieľom je s vašou pomocou poskytnúť 3 osobám so zdravotným postihnutím, po havárii, úraze zdravotnú starostlivosť počas 3 mesiacov.

Kedy a kde bude projekt realizovaný?

Realizácia projektu začne prvým dňom nasledujúceho mesiaca po ukončení kampane. Osoby so zdravotným postihnutím, po havárii či po úraze, budú mať zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave - Petržalke počas 3 mesiacov.

Na poskytovaní služieb v našom zariadení si dávame záležať v každom ohľade: od odbornej pripravenosti personálu, s individuálnym prístupom, vytváraním príjemného prostredia, s kvalitným prístrojovým vybavením na diagnostiku a liečbu, až po samotnú starostlivosť, aby aj najnáročnejší klient odišiel spokojný.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

1. VARIANT
1. VARIANT

Minimálna výška príspevku

425

Prispením čiastky na 1.variant získate 3 terapie v AMBIO Rehabilitačnom centre, pričom 5 terapií darujete osobe so zdravotným postihnutím.

Doručenie: do 10 dní od ukončenia projektu (rezervácia termínu)

2. VARIANT
2. VARIANT

Minimálna výška príspevku

728

Prispením čiastky na 2.variant získate 5 terapií v AMBIO Rehabilitačnom centre, pričom 9 terapií darujete osobe so zdravotným postihnutím.

Doručenie: do 10 dní od ukončenia projektu (rezervácia termínu)

3. VARIANT
3. VARIANT

Minimálna výška príspevku

1 235

Tento variant je určený pre firmy a spoločnosti. Prispením čiastky na 3.variant získate AMBIO Deň zdravia pre svojich zamestnancov u vás vo firme/spoločnosti a to: 1./ Prednáška pre 1-100 zamestnancov na tému z ponuky podľa vášho výberu, 2./ Fyzioterapeut do vašej firmy/spoločnosti na 8 hodín (konzultácia zdravotného stavu zamestnanca, alebo manuálna terapia v trvaní 25 minút), 3./ vaše logo na webe AMBIO partneri + prezentácia v médiách. Zároveň darujete pravidelnú zdravotnú starostlivosť na 1 mesiac osobe so zdravotným postihnutím, po havárii, úraze, ...

Doručenie: do 10 dní od ukončenia projektu (rezervácia termínu), realizácia najneskôr do 03/2023

Podporovatelia

👤 Michal Valkovič

15 €

+ 2 € ?

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

AMBIO s.r.o., prevádzka AMBIO Rehabilitačné centrum

AMBIO s.r.o., prevádzka AMBIO Rehabilitačné centrum

Spoločnosť AMBIO s.r.o. je prevádzkovateľom súkromného zdravotníckeho zariadenia AMBIO Rehabilitačného centra v Bratislave - Petržalke. Služby zdravotníckeho zariadenia poskytujeme svojim klientom od roku 2016. V ponuke máme vyše 60 terapií, ktoré poskytujú odborníci z oboru fyzioterapia. Máme parkovacie miesta priamo pred budovou, MHD v blízkosti a bezbariérový prístup na prevádzku. V príjemnom prostredí poskytujeme služby diagnostiky a liečby pohybového aparátu, manuálne, pohybové a prístrojové terapie rôzneho druhu, podľa potreby klienta. Spokojnosť klienta je našou prioritou.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

1. VARIANT
1. VARIANT

Minimálna výška príspevku

425

Prispením čiastky na 1.variant získate 3 terapie v AMBIO Rehabilitačnom centre, pričom 5 terapií darujete osobe so zdravotným postihnutím.

Doručenie: do 10 dní od ukončenia projektu (rezervácia termínu)

2. VARIANT
2. VARIANT

Minimálna výška príspevku

728

Prispením čiastky na 2.variant získate 5 terapií v AMBIO Rehabilitačnom centre, pričom 9 terapií darujete osobe so zdravotným postihnutím.

Doručenie: do 10 dní od ukončenia projektu (rezervácia termínu)

3. VARIANT
3. VARIANT

Minimálna výška príspevku

1 235

Tento variant je určený pre firmy a spoločnosti. Prispením čiastky na 3.variant získate AMBIO Deň zdravia pre svojich zamestnancov u vás vo firme/spoločnosti a to: 1./ Prednáška pre 1-100 zamestnancov na tému z ponuky podľa vášho výberu, 2./ Fyzioterapeut do vašej firmy/spoločnosti na 8 hodín (konzultácia zdravotného stavu zamestnanca, alebo manuálna terapia v trvaní 25 minút), 3./ vaše logo na webe AMBIO partneri + prezentácia v médiách. Zároveň darujete pravidelnú zdravotnú starostlivosť na 1 mesiac osobe so zdravotným postihnutím, po havárii, úraze, ...

Doručenie: do 10 dní od ukončenia projektu (rezervácia termínu), realizácia najneskôr do 03/2023