kalendár na podporu farských charít

kalendár na podporu farských charít

Projektom chceme podporiť združenia dobrovoľníkov, ktorí sa venujú núdznym vo svojich farnostiach - sociálne slabším, chorým, seniorom, ľuďom so zdravotným postihnutím, viacdetným rodinám, matkám samoživiteľkám. Veríme, že projekt Kalendár prinesie FCH ovocie vo forme nových darcov, sponzorov a dobrovoľníkov, a tiež inšpiruje k založeniu nových FCH. Dobrovoľníci sú predĺženou rukou Charity.

Vizuálne umenie
Ľudské práva
kalendár na podporu farských charít
Získaná suma
8%

267 €

z cieľovej sumy
3 530 €

16 dní

do skončenia kampane

O projekte

https://www.tvlux.sk/archiv/play/_27718

 Podpora dobrovoľníkov

Projektom chceme podporiť dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o najnúdznejších vo svojich farnostiach. Venujú svoj čas, energiu a často aj finančné zdroje, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili...  MT 25, 40

Prečo sú FCH dôležité?

 • vďaka nim charita môže pôsobiť v celej diecéze, t.j. aj v obciach vzdialenejších od miest, kde sa sústreďujú všetky inštitúcie - v súčasnosti je v našej diecéze 33 farských charít, t.j. tretina všetkých farností,
 • za rok pomôžu minimálne 2500 ľuďom,
 • aktívne vyhľadávajú ľudí v núdzi a zlepšujú ich životnú úroveň,
 • vo svojich obciach budujú spoločenstvo jednoty, spolupatričnosti a najmä prijatia všetkých občanov.

Kto ich potrebuje?

 • starí, chorí ľudia a so zdravotným postihnutím,
 • ľudia bez domova, utečenci, po výkone trestu,
 • mnohodetné rodiny, matky samoživiteľky,
 • deti a mládež,
 • závislí (drogy, alkohol a i.), osamotení, nezamestnaní,
 • krízové situácie (povodne a i.), misie …

Aké aktivity vykonávajú?

 • sociálna pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným –
 • finančná alebo konkrétna služba
 • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba pohľadníc, darčekov
 • tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia
 • zbierka a distribúcia šatstva
 • psychická opora a duchovná pomoc
 • organizovanie aktivít pre deti a mládež, slávenie sviatkov, jubileí
 • azískavanie finančných a materiálnych darov pre činnosť …

Ako použijeme vašu podporu?

Finančné prostriedky, ktoré nám darujete, použijeme na tlač kalendárov - min. 3000 kusov.

Očakávané benefity Kalendára farských charít?

 • propagáciou získame nových darcov a sponzorov
 • povedomie o tejto službe vo farnosti buduje dôveru podporovateľov, no najmä ľudí v núdzi
 • inšpiruje k dobrovoľníckej činnosti a zakladaniu nových FCH
 • kalendár môžu FCH zhodnotiť formou dobrovoľných finančných príspevkov a získane dary použiť pre individuálne potreby tej ktorej farnosti
 • prezentáciou jednotlivých činností FCH sa dobrovoľníci môžu navzájom motivovať k rozšíreniu svojich aktivít

Fázy

august - september         príprava fotografií a grafiky kalendára

október                                 tlač kalendára

november - december    distribúcia

Odmena pre vás...

Ďakujeme, že uvažujete o podporení nášho projektu.

Prispievateľom, ktorí projekt podporia v sume min. 500 eur, bude na jednej stránke kalendára vyjadrené poďakovanie + zverejnené logo.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Poklad v nebi
Poklad v nebi

Minimálna výška príspevku

5

Dobrý Pán Boh odmeňuje v pravom čase niekoľkonásobne viac, ako to dokážeme my. Každého darcu radi zahrnieme do našich modlitieb.

Doručenie: október 2022

Malý darček
Malý darček

Minimálna výška príspevku

10

Vidíme, že ste skutočne "srdcom chariťák"! Preto by sme Vám, ako poďakovanie, radi odovzdali odznak alebo magnetku s týmto označením v Centre Diecéznej Charity Žilina.

Doručenie: október 2022

Kalendár Farských charít
Kalendár Farských charít

Minimálna výška príspevku

25

Ak náš projekt podporíte sumou 25 eur, pošle Vám Kalendár farských charít 2023.

Doručenie: december 2022 - január 2023

Verejné poďakovanie na Facebooku
Verejné poďakovanie na Facebooku

Minimálna výška príspevku

150

Za Váš štedrý dar Vám radi poďakujeme aj verejne na našich sociálnych sieťach.

Doručenie: október 2022

Propagácia spoločnosti v kalendári

Minimálna výška príspevku

500

Za obetovaných 500 eur, Vám bude na jednej stránke kalendára vyjadrené poďakovanie.

Doručenie: december 2022

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Poklad v nebi

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Juraj Jakubík

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Malý darček

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kalendár Farských charít

💬 Lebo Bohu nič nie je nemožné. Lukáš 1,37 Veríme, že získate veľa štedrých darcov .

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Tomas Durina

15 €

+ 2 € ?

Autori

Miesto realizácie projektu

Žilinský kraj

Diecézna Charita Žilina

Diecézna Charita Žilina

Diecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých. Zabezpečujeme našim klientom charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v jednotlivých zariadeniach. Naším cieľom je znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom poskytovaných sociálnych služieb, prostredníctvom profesionálnej pomoci a vďaka našim darcom a sponzorom.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Poklad v nebi
Poklad v nebi

Minimálna výška príspevku

5

Dobrý Pán Boh odmeňuje v pravom čase niekoľkonásobne viac, ako to dokážeme my. Každého darcu radi zahrnieme do našich modlitieb.

Doručenie: október 2022

Malý darček
Malý darček

Minimálna výška príspevku

10

Vidíme, že ste skutočne "srdcom chariťák"! Preto by sme Vám, ako poďakovanie, radi odovzdali odznak alebo magnetku s týmto označením v Centre Diecéznej Charity Žilina.

Doručenie: október 2022

Kalendár Farských charít
Kalendár Farských charít

Minimálna výška príspevku

25

Ak náš projekt podporíte sumou 25 eur, pošle Vám Kalendár farských charít 2023.

Doručenie: december 2022 - január 2023

Verejné poďakovanie na Facebooku
Verejné poďakovanie na Facebooku

Minimálna výška príspevku

150

Za Váš štedrý dar Vám radi poďakujeme aj verejne na našich sociálnych sieťach.

Doručenie: október 2022

Propagácia spoločnosti v kalendári

Minimálna výška príspevku

500

Za obetovaných 500 eur, Vám bude na jednej stránke kalendára vyjadrené poďakovanie.

Doručenie: december 2022