kalendár na podporu farských charít

kalendár na podporu farských charít

Projektom chceme podporiť združenia dobrovoľníkov, ktorí sa venujú núdznym vo svojich farnostiach - sociálne slabším, chorým, seniorom, ľuďom so zdravotným postihnutím, viacdetným rodinám, matkám samoživiteľkám. Veríme, že projekt Kalendár prinesie FCH ovocie vo forme nových darcov, sponzorov a dobrovoľníkov, a tiež inšpiruje k založeniu nových FCH. Dobrovoľníci sú predĺženou rukou Charity.

Vizuálne umenie
Ľudské práva
kalendár na podporu farských charít
Získaná suma
9%

317 €

z cieľovej sumy
3 530 €

Kampaň skončená, cieľovú sumu sa nepodarilo naplniť.

O projekte

 Podpora dobrovoľníkov

Projektom chceme podporiť dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o najnúdznejších vo svojich farnostiach. Venujú svoj čas, energiu a často aj finančné zdroje, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili...  MT 25, 40

Prečo sú FCH dôležité?

 • vďaka nim charita môže pôsobiť v celej diecéze, t.j. aj v obciach vzdialenejších od miest, kde sa sústreďujú všetky inštitúcie - v súčasnosti je v našej diecéze 33 farských charít, t.j. tretina všetkých farností,
 • za rok pomôžu minimálne 2500 ľuďom,
 • aktívne vyhľadávajú ľudí v núdzi a zlepšujú ich životnú úroveň,
 • vo svojich obciach budujú spoločenstvo jednoty, spolupatričnosti a najmä prijatia všetkých občanov.

Kto ich potrebuje?

 • starí, chorí ľudia a so zdravotným postihnutím,
 • ľudia bez domova, utečenci, po výkone trestu,
 • mnohodetné rodiny, matky samoživiteľky,
 • deti a mládež,
 • závislí (drogy, alkohol a i.), osamotení, nezamestnaní,
 • krízové situácie (povodne a i.), misie …

Aké aktivity vykonávajú?

 • sociálna pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným –
 • finančná alebo konkrétna služba
 • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba pohľadníc, darčekov
 • tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia
 • zbierka a distribúcia šatstva
 • psychická opora a duchovná pomoc
 • organizovanie aktivít pre deti a mládež, slávenie sviatkov, jubileí
 • azískavanie finančných a materiálnych darov pre činnosť …

Ako použijeme vašu podporu?

Finančné prostriedky, ktoré nám darujete, použijeme na tlač kalendárov - min. 3000 kusov.

Očakávané benefity Kalendára farských charít?

 • propagáciou získame nových darcov a sponzorov
 • povedomie o tejto službe vo farnosti buduje dôveru podporovateľov, no najmä ľudí v núdzi
 • inšpiruje k dobrovoľníckej činnosti a zakladaniu nových FCH
 • kalendár môžu FCH zhodnotiť formou dobrovoľných finančných príspevkov a získane dary použiť pre individuálne potreby tej ktorej farnosti
 • prezentáciou jednotlivých činností FCH sa dobrovoľníci môžu navzájom motivovať k rozšíreniu svojich aktivít

Fázy

august - september         príprava fotografií a grafiky kalendára

október                                 tlač kalendára

november - december    distribúcia

Odmena pre vás...

Ďakujeme, že uvažujete o podporení nášho projektu.

Prispievateľom, ktorí projekt podporia v sume min. 500 eur, bude na jednej stránke kalendára vyjadrené poďakovanie + zverejnené logo.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Odznak
Odznak

Minimálna výška príspevku

10

Vidíme, že ste skutočne "srdcom chariťák"! Preto by sme Vám, ako poďakovanie, radi odovzdali odznak s týmto označením v Centre Diecéznej Charity Žilina.

Doručenie: október 2022

Kalendár Farských charít
Kalendár Farských charít

Minimálna výška príspevku

25

Ak náš projekt podporíte sumou 25 eur, pošle Vám Kalendár farských charít 2023.

Doručenie: december 2022 - január 2023

Verejné poďakovanie na Facebooku
Verejné poďakovanie na Facebooku

Minimálna výška príspevku

150

Za Váš štedrý dar Vám radi poďakujeme aj verejne na našich sociálnych sieťach.

Doručenie: október 2022

Verejne poďakovanie v kalendári

Minimálna výška príspevku

500

Za obetovaných 500 eur, Vám bude na jednej stránke kalendára vyjadrené poďakovanie.

Doručenie: december 2022

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

25 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Juraj Jakubík

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Odznak

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kalendár Farských charít

💬 Lebo Bohu nič nie je nemožné. Lukáš 1,37 Veríme, že získate veľa štedrých darcov .

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Tomas Durina

15 €

+ 2 € ?

Autori

Miesto realizácie projektu

Žilinský kraj

Diecézna Charita Žilina

Diecézna Charita Žilina

Diecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých. Zabezpečujeme našim klientom charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v jednotlivých zariadeniach. Naším cieľom je znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom poskytovaných sociálnych služieb, prostredníctvom profesionálnej pomoci a vďaka našim darcom a sponzorom.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Odznak
Odznak

Minimálna výška príspevku

10

Vidíme, že ste skutočne "srdcom chariťák"! Preto by sme Vám, ako poďakovanie, radi odovzdali odznak s týmto označením v Centre Diecéznej Charity Žilina.

Doručenie: október 2022

Kalendár Farských charít
Kalendár Farských charít

Minimálna výška príspevku

25

Ak náš projekt podporíte sumou 25 eur, pošle Vám Kalendár farských charít 2023.

Doručenie: december 2022 - január 2023

Verejné poďakovanie na Facebooku
Verejné poďakovanie na Facebooku

Minimálna výška príspevku

150

Za Váš štedrý dar Vám radi poďakujeme aj verejne na našich sociálnych sieťach.

Doručenie: október 2022

Verejne poďakovanie v kalendári

Minimálna výška príspevku

500

Za obetovaných 500 eur, Vám bude na jednej stránke kalendára vyjadrené poďakovanie.

Doručenie: december 2022