Doprava v Tatrách - Ilustrovaný sprievodca

Doprava v Tatrách - Ilustrovaný sprievodca

Prostredníctvom ručne maľovaných ilustrácií táto kniha uvádza historické obdobia vývoja dopravy v slovenskej oblasti Vysokých Tatier. Čitateľom predstaví jednotlivé druhy dopravných zariadení: Od prvých parných vlakov, priekopníckych systémov a dopravných prostriedkov, ktoré boli v minulosti pre dopravu v Tatrách typické, až po moderné električky a lanovky súčasnej doby.

Literatúra
Doprava v Tatrách - Ilustrovaný sprievodca
Získaná suma
113%

8 459 €

z cieľovej sumy
7 500 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Prečo sme do toho išli?

Sme duo nadšencov so spoločným záujmom o dopravu, históriu, kreslenie a grafiku. Jeden z nás v Tatrách býva a druhý k nim má vzťah od detstva. To nás motivovalo vytvoriť ilustrovanú knihu o historickom vývoji dopravy vo Vysokých Tatrách, ktorá osloví čitateľov rôznych vekových kategórií. Myšlienka vznikla už v roku 2019. Po prvých úvodných ideách sme sa rozhodli dať knihe formu ilustrovaného atlasu s populárno-náučným štýlom. Pri tvorbe obsahu sme vychádzali z dostupnej odbornej literatúry a tiež z vlastných archívnych zdrojov. Preto kniha obsahuje aj niekoľko historických zaujímavosti, ktoré doposiaľ neboli publikované.

Taktiež sme využili skúsenosti z nášho predošlého knižného projektu Rozprávky zo žltej električky, ktorý bol úspešne vydaný v Slovenskom, Maďarskom a Nemeckom jazyku.

Z tabletu na papier

Projekt robíme pod hlavičkou Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. Boli to naši kolegovia z klubu, ktorí chceli knižku hoci aj po častiach, len čo najrýchlejšie k čítaniu. Myšlienka sa stala realitou a rozpracovanú e-knihu Doprava v Tatrách - ilustrovaný sprievodca sme uverejnili minulý rok v elektronickej verzii pre Apple a Google zariadenia. Využívali sme pritom možnosť e-knihu postupne rozširovať o ďalšie kapitoly, až kým sme dokončili celý nami plánovaný obsah. Vo svojej kategórii sa odvtedy nachádza medzi top 20 e-knihami. Výhodou publikovania knižky v elektronickej forme je možnosť získania spätnej väzby i pripomienok od čitateľov, ktoré sa dajú zahrnúť do updatov a taktiež do finálnej podoby tlačenej verzie. 

Super, ale my to chceme na papieri :-)

Od čitateľov sme však dostali spätnú väzbu s výrazným dopytom po knihe v tlačenej podobe. Dobrá správa: Váš hlas bol vypočutý. Pre nás, ako jednotlivcov bez sponzorov, je jednou z prijateľných možností podporiť tlač takejto knihy prostredníctvom crowdfundingového financovania a vašej podpory.

Koľko nám to trvalo?

Tvorba textu a grafická realizácia knihy nám trvala približne dva a pol roka. Áno, časovo náročné bolo hlavne ručné vyhotovenie ilustrácií s množstvom technických detailov. Portfólio ilustrácii si môžete prehliadnuť na facebooku.
Podľa náročnosti daného motívu maľovanie jedného obrazu zaberie rádovo jednotky až desiatky pracovných hodín. Obrazy v knihe dopĺňajú vysvetľujúce popisy. Zobrazujú historické aj súčasné dopravné prostriedky na pozadí povedomých i menej známych lokalít tatranskej prírody a architektúry

Prečo nás podporiť?

Vašou podporou oceníte našu prácu, za čo sme vám veľmi vďační. Zároveň umožníte zrealizovať vydanie knihy s minimálne 500-kusovým nákladom. Prvé vydanie plánujeme uviesť v Slovenskom jazyku. Podľa úspešnosti budeme uvažovať aj o viacjazyčnom vydaní. 

Kedy a kde bude projekt realizovaný?

Kniha bude:

  • tlačená vo formáte 20x25cm
  • mať mäkkú väzbu
  • kvalitný matný papier
  • 71 strán
  • 76 ručne maľovaných ilustrácii
  • 20 kapitol
  • distribuovaná poštou priamo k Vám ešte pred Vianocami (2022 ;)

Ďakujeme za Vašu podporu!

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Doprava v Tatrách
Kniha Doprava v Tatrách

Minimálna výška príspevku

15

Výtlačok knihy

Doručenie: do Vianoc

Print
Print "Omnibus v Starom Smokovci"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Print
Print "Električka pri Štrbskom plese"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Print
Print "Elektrická ozubnicová železnica"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Print
Print "Električky v stanici Tatranská Polianka"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Print
Print "Stanica visutej lanovky na Skalnatom plese"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Sada pohľadníc
Sada pohľadníc

Minimálna výška príspevku

10

Niektoré maľby z našej kolekcie sa nezmestili do knihy. Tie ponúkame ako sadu 4 pohľadníc, každú z iného ročného obdobia. Veľkosť 13x18cm.

Doručenie: do Vianoc

5 x Kniha Doprava v Tatrách
5 x Kniha Doprava v Tatrách

Minimálna výška príspevku

70

Balíček 5 kusov knihy. V porovnaní s 5 samostatnými kusmi ušetríte 5,- EUR. K balíčku 5 kusov knihy získate zdarma 1 sadu pohľadníc.

Doručenie: do Vianoc

10 x Kniha Doprava v Tatrách
10 x Kniha Doprava v Tatrách

Minimálna výška príspevku

135

Balíček 10 kusov knihy. V porovnaní s 10 samostatnými kusmi ušetríte 15,- EUR, cenu jednej knižky. K balíčku 10 kusov knihy získate zdarma 2 sady pohľadníc.

Doručenie: do Vianoc

Retro-plagát
Retro-plagát

Minimálna výška príspevku

10

Plagát formátu A2, kultová epocha 70. rokov

Doručenie: do Vianoc 2022

Novinky

Distribúcia a krst knihy

Update #14, 26.11.2022

Vážení podporovatelia,
Sme radi, že Vás konečne môžeme informovať o dodaní nákladu knihy. Spolu s ňou máme pre Vás pripravené aj ostatné odmeny.
V nasledujúcich dňoch začneme knihu distribuovať poštou všetkým podporovateľom kampane na Startlabe .


Zároveň Vás pri príležitosti krstu knihy srdečne pozývame na predvianočnú jazdu historickými vlakmi, ktorú sme pre Vás pripravili v spolupráci so Železničným klubom Tatran a Veterán klubom železníc Poprad. Jazda sa uskutoční dňa 17. decembra 2022 na trase Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry - Starý Smokovec. V úseku Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry Vás potiahne elektrický rušeň E499 062 “Bobina” z roku 1957 - pamätník počiatku elektrifikácie štrbskej rampy. Z Popradu do Starého Smokovca sa odveziete električkou EMU89 0009 “Trojča” z kultovej epochy 70. rokov, kedy doprava v Tatrách prešla zásadnou technologickou modernizáciou. Obe vozidlá majú preto svoje miesto aj v našom ilustrovanom sprievodcovi.


Krst knihy sa uskutoční na nástupišti č.3 železničnej stanice Poprad-Tatry hneď po príchode Bobiny z Liptovského Mikuláša.

Stav projektu Doprava v Tatrách ku dňu 13.11.2022

Update #13, 13.11.2022

Vážení podporovatelia,

Radi by sme Vás informovali o stave nášho projektu knihy Doprava v Tatrách - Ilustrovaný sprievodca ku dňu 13.11.2022:
Prijali sme sumu získanú pomocou Startlabu a po korektúre a úpravách sme objednali skúšobný výtlačok finálnej verzie knihy.
Následne sme objednali náklad knihy a zadali ho do tlače.
Odmenové pohľadnice sú už dodané. 

O ďalších aktualitách projektu a distribúcie knihy Vás budeme priebežne informovať.

Vtedy a dnes

Update #12, 23.10.2022

5/5

Tuberkulózne sanatórium vo Vyšných Hágoch bolo po dokončení v roku 1941 najväčším svojho druhu v strednej Európe. Malo vlastnú zásobovaciu vlečku, ktorá doň viedla stúpaním zo stanice tatranských elektrických železníc. Na konci vlečky sa nachádzala kotolňa a výhybka do tunela, ktorý ústil do skladiska zásob pod budovou sanatória. Je zaujímavosťou, že koľaj v tuneli nemala trolej. Nákladné vozne so zásobami sa do tunela ťahali elektrickým navijakom.
Vlečka doslúžila v roku 1969. Návštevníci areálu sanatória môžu dodnes nájsť tunel, výhybku, kamenné označníky a ostatky základov trolejových stĺpov.

Vtedy a dnes

Update #11, 21.10.2022

4/5

Dolný úsek visutej lanovky z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít bol otvorený pre verejnosť v roku 1937. Reprezentatívne staničné budovy lanovky navrhol architekt Ing. Dušan Jurkovič. Na konci druhej svetovej vojny bola stanica v Tatranskej Lomnici zničená ustupujúcou nacistickou armádou. Do roku 1947 však bola obnovená. Cestujúcim lanovky slúžila až do roku 1998, kedy bola dráha odstavená. Po demontáži lanovky v roku 2010 ostala budova stanice opustená a schátrala.

Vtedy a dnes

Update #10, 19.10.2022

3/5

Výhybňa uprostred trate pozemnej lanovky zo Starého Smokovca na Hrebienok je viditeľná z neďalekej asfaltovej cesty. Od otvorenia v roku 1908 až do súčasnosti bola lanovka dvakrát zmodernizovaná. Aj keď technológia ide s dobou, osvedčený systém dráhy s Abtovymi výhybkami na trati a pohonom v hornej stanici sa bezmála za 115 rokov nezmenil. V priebehu existencie lanovky okolitý les niekoľkokrát podľahol víchriciam. Stromy však po pár desaťročiach opäť narástli.

Zmena fontu knihy

Update #9, 19.10.2022

Milí podporovatelia, 
ako už vieme z vydania elektronickej verzie našej knižky, veľká výhoda použitia platformy ako je Startlab je v tom, že pred samotným vydaním dostávame feedback od Vás. Okrem veľa pozitívneho bol negatívny bod použitý font v knižke. Po preskúmaní možností pred tlačou reagujeme a font meníme v základnom texte knihy. Nižšie sú ukážky obálky a jednej strany. Dúfame že sme Vám týmto spravili radosť ;) 

Interview autorov

Update #8, 18.10.2022

Nestihli ste včera naše interview nahrávané na stanici v Poprade? Nevadí, tu si ho môžete celé vypočuť ;) 

Vtedy a dnes

Update #7, 17.10.2022

2/5
Od roku 1908 sa remíza električiek nachádzala v areáli dvora neďaleko železničnej stanice Poprad-Veľká. Obsahovala odstavnú halu, sklad, administratívnu a obytnú budovu. V medzivojnovom období tu mala pobočku pražská Legiobanka, ktorá vtedy vlastnila elektrickú železnicu. S príchodom nových električiek v 50. rokoch prestávala remíza postačovať zvyšujúcim sa prevádzkovým nárokom. Doslúžila v roku 1969, kedy bolo v Poprade otvorené súčasné rušňové depo. V ďalšom období areál remízy slúžil ako garáž a sklad. Budovy v priebehu času schátrali a odstavná hala bola asanovaná. Dnes prebieha v týchto priestoroch výstavba bytového komplexu a historické budovy sú postupne renovované. Lokalitu nájdeme na dnešnej ulici Jiřího Wolkera: 

Stav kampane po prvom "polčase"

Update #6, 17.10.2022

Milí podporovatelia,

naša kampaň je dnes presne v jej polovici času a tesne nad polovicou vyzbieranej sumy čo je pozitívne. Budeme radi ak informáciu o nej posuniete ďalej aj vašim známym a priateľom aby sme sa takto o 2 týždne spolu mohli spolu tešiť z úspechu :) 

Okrem toho si dnes o 17:00 môžete naladiť aj Rádio Slovensko, kde v programe "Pozor zákruta" budeme v krátkosti hovoriť o knižke ;) 

Vtedy a dnes

Update #5, 15.10.2022


V historickom okienku Vtedy a dnes Vám predstavujeme niekoľko lokalít vyobrazených v knižke a ich porovnanie so súčasnosťou. Určité miesta sú zrejmé na prvý pohľad, mnohé sa zmenili na nepoznanie, no niektoré porovnania sú tiež smutné.

1/5

Pôvodná trať parnej zubačky viedla ku brehu Štrbského plesa, kde bola jej konečná stanica s výpravnou budovou. Po zrušení v roku 1932 bola trať demontovaná. Staničná budova bola v ďalšom období využitá ako jedáleň. Bol v nej tiež bufet, obchod a turistická informačná kancelária. Koncom 60. rokov bola pre zlý technický stav asanovaná. V lesnom teréne medzi dnešnými hotelmi Panorama a Kempinsky je zreteľne vidieť pozostatok traťového telesa parnej zubačky. Dodnes tam existujú oporné múry a kamenný most, na ktorom je vytesaný rok otvorenia trate 1896.

Retro-plagát

Update #4, 14.10.2022

Naša kampaň sa teší veľkému záujmu, o čom svedčia kladné ohlasy a doteraz vyzbieraná suma. Ďakujeme všetkým, ktorí zdieľali informáciu o prebiehajúcej kampani na startlabe a taktiež tým, ktorí sa rozhodli podporiť vydanie našej knihy. Približne polovica času kampane je ešte pred nami. Rozhodli sme sa využiť ju ako historické okienko, preto sledujte a zdieľajte tiež novinky. Pripravili sme pre Vás ďalšiu odmenu: Plagát v retro-štýle formátu A2, inšpirovaný dobovými plagátmi, akými Československé štátne dráhy propagovali dopravu vo Vysokých Tatrách. Na jeho tvorbu sme použili výber obrázkov datovaných do kultovej epochy 70. rokov, ktorú si pamätá najmä staršia a stredná generácia.

Retro-plagát

Update #3, 14.10.2022


Naša kampaň sa teší veľkému záujmu, o čom svedčia kladné ohlasy a doteraz vyzbieraná suma. Ďakujeme všetkým, ktorí zdieľali informáciu o prebiehajúcej kampani na startlabe a taktiež tým, ktorí sa rozhodli podporiť vydanie našej knihy. Približne polovica času kampane je ešte pred nami. Rozhodli sme sa využiť ju ako historické okienko, preto sledujte a zdieľajte tiež novinky. Pripravili sme pre Vás ďalšiu odmenu: Plagát v retro-štýle formátu A2, inšpirovaný dobovými plagátmi, akými Československé štátne dráhy propagovali dopravu vo Vysokých Tatrách. Na jeho tvorbu sme použili výber obrázkov datovaných do kultovej epochy 70. rokov, ktorú si pamätá najmä staršia a stredná generácia.

Spomienky bývalého náčelníka rušňového depa v Poprade

Update #2, 06.10.2022

Milí podporovatelia, v knižke je množstvo faktov pri ktorých si na staré časy pospomínali poslední zijúci pamätníci. Tešíme sa, že sa o ne môžeme s Vami podeliť. 

Stav elektronickej knižky

Update #1, 03.10.2022

Milí podporovatelia, elektronická verzia knihy je momentálne publikovaná v jej verzii spred leta. Finálna verzia elektronickej knihy vyjde v novembri, po ukončení kampane na tlačenú knihu. Tak sa dostanú k čitateľom (snáď) obe naraz.

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

32 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Print "Stanica visutej lanovky na Skalnatom plese"

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Print "Električky v stanici Tatranská Polianka"

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Print "Elektrická ozubnicová železnica"

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Sada pohľadníc

11 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Roman Apolenář

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 5 x Kniha Doprava v Tatrách

83 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

💬 080 06

32 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Vladimír Hlávek

💬 Som tomu rád, že to bolo vytvorené.

15 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Sada pohľadníc

11 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

💬 Perfektná kniha, nápadito a nekonvenčne spracovaná, má miestopisnú aj umeleckú hodnotu.

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Print "Električky v stanici Tatranská Polianka"

10 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

💬 Dobrý deň Mohol by som poprosiť o venovanie od autora? Ďakujem

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

19 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Jan Sekanina

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 5 x Kniha Doprava v Tatrách

💬 Perfektný darček

73 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Doprava v Tatrách

17 €

   1 2 3 4 ... 7

Autori

Miesto realizácie projektu

Celé Slovensko

Michal Kováčik

Michal Kováčik

Profesia: elektrotechnik Koníčky: história, doprava, maľovanie, modelárstvo

Vlado Schwarz

Vlado Schwarz

Profesia: Informatik, Koníčky: cestovanie, staré mašinky, história, grafika, 3D tlač

Vyúčtovanie

Vytlacili sme 500 knih podla predpokladaneho nakladu. Promo sme robili na Facebooku primarne ako aj na inych weboch. V radiu sme nahravali rozhovor o knihe.

Tlac knih
5 924
Startlab poplatok
753
Naklady na obalky a krabice
400
Postovne na rozosielanie
500
Tlac pohladnic
600
Cestovne
150
Facebook platena reklama
125
Náklady spolu
8 452

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Doprava v Tatrách
Kniha Doprava v Tatrách

Minimálna výška príspevku

15

Výtlačok knihy

Doručenie: do Vianoc

Print
Print "Omnibus v Starom Smokovci"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Print
Print "Električka pri Štrbskom plese"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Print
Print "Elektrická ozubnicová železnica"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Print
Print "Električky v stanici Tatranská Polianka"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Print
Print "Stanica visutej lanovky na Skalnatom plese"

Minimálna výška príspevku

10

Print A4 tlačený na tvrdý matný papier. Motív je v knihe. Poštovné v cene printu.

Doručenie: Do Vianoc

Sada pohľadníc
Sada pohľadníc

Minimálna výška príspevku

10

Niektoré maľby z našej kolekcie sa nezmestili do knihy. Tie ponúkame ako sadu 4 pohľadníc, každú z iného ročného obdobia. Veľkosť 13x18cm.

Doručenie: do Vianoc

5 x Kniha Doprava v Tatrách
5 x Kniha Doprava v Tatrách

Minimálna výška príspevku

70

Balíček 5 kusov knihy. V porovnaní s 5 samostatnými kusmi ušetríte 5,- EUR. K balíčku 5 kusov knihy získate zdarma 1 sadu pohľadníc.

Doručenie: do Vianoc

10 x Kniha Doprava v Tatrách
10 x Kniha Doprava v Tatrách

Minimálna výška príspevku

135

Balíček 10 kusov knihy. V porovnaní s 10 samostatnými kusmi ušetríte 15,- EUR, cenu jednej knižky. K balíčku 10 kusov knihy získate zdarma 2 sady pohľadníc.

Doručenie: do Vianoc

Retro-plagát
Retro-plagát

Minimálna výška príspevku

10

Plagát formátu A2, kultová epocha 70. rokov

Doručenie: do Vianoc 2022