Kniha Klíma v dejinách

Kniha Klíma v dejinách

Klíma je jediná sila na našej planéte, ktorá dokázala globálne ovplyvniť ľudské dejiny. Aj malá zmena klimatických podmienok mohla mať fatálny vplyv na ľudské spoločnosti na jednotlivých kontinentoch. Slovenskí a zahraniční vedci sa zamysleli, ako klíma vplývala na naše a svetové dejiny.

Ekológia
Literatúra
Kniha Klíma v dejinách
Získaná suma
140%

4 883 €

z cieľovej sumy
3 500 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Podporte vznik knihy o vplyve klímy na ľudské dejiny

Dejiny ľudských spoločností ovplyvňovali mnohé faktory, ale len jednému možno pripísať skutočne globálny vplyv. Klíma je jediná sila na našej planéte, ktorá dokázala zmeniť tok dejín naprieč tisícročiami, kontinentmi a spoločnosťami. Či už priamo, alebo nepriamo, zmeny počasia vždy vplývali na progres či úpadok, ba dokonca aj na holé prežitie ľudstva. Viacerí slovenskí a zahraniční archeológovia sa v knihe zamysleli, ako klíma vplývala na svetové ale aj národné dejiny. Archeológia a história by tak mohli pomôcť k riešeniu aktuálnych problémov s prebiehajúcou klimatickou zmenou.

O projekte

Klíma bola často určujúcim faktorom pre kolaps historických civilizácií. Mnohé ľudské spoločnosti hľadali cesty, ako sa pred vplyvom prírody chrániť. Budovali priehrady, sťahovali sa na vidiek, alebo prosili bohov o ochranu. Obyvatelia Južnej Ameriky v strachu pred neustálym dažďom obetovali nebesiam to najdrahšie, čo mali – životy svojich najbližších. Zmena klímy spôsobila zaplavenie Doggerlandu, šírej nížiny medzi Britskými ostrovmi a európskym kontinentom. Sucho ovplyvnilo aj zánik starovekého Egypta. Klimatické zmeny mohli byť aj jedným z faktorov kolapsu Veľkej Moravy.

Klíma je jediná sila na našej planéte, ktorá dokázala globálne ovplyvniť ľudské dejiny. Malá zmena v klimatických procesoch mohla mať fatálny vplyv na ľudské spoločnosti na rozdielnych kontinentoch.

Klíma, pochopiteľne, nevplývala na spoločnosti len negatívne. Práve vďaka priaznivým podmienkam sa mohli rozvíjať a rásť mnohé staroveké a stredoveké ríše – Čína, Rímska ríša, Franská ríša. Vďaka priaznivej klíme mohli Vikingovia osídliť Grónsko a zároveň sa ako prví  „Európania“ doplaviť do Ameriky. Rovnako migrácia Hunov, vznik starovekého Egypta, a dokonca aj krížové výpravy boli zásadným spôsobom ovplyvnené prírodnými faktormi.

Na jednej strane pomohli klimatické podmienky rozmachu stredovekej Číny, ale na druhej strane mohlo vlhké obdobie v Strednej Ázii priniesť smrtiacu pandémiu moru do Európy a Afriky.

Iné klimatické zmeny mohli mať na svedomí dodnes nie celkom jasný zánik mayských mestských štátov. Sucho alebo, naopak, prívaly zrážok stáli za hladomormi a za rozšírením škodcov aj v moderných dejinách. Erupcia sopky Tambora spôsobila jednu z najvýznamnejších klimatických anomálií v Európe a v Severnej Amerike. Výkyvy klímy prispeli k vzplanutiu strašidelnej pandémie španielskej chrípky. Sucho v tradičných obilniciach bolo jedným zo spúšťačov tzv. Arabskej jari, a klimatické výkyvy mohli dokonca ovplyvniť aj genocídu v Rwande. Pôsobenie klimatických faktorov mohlo byť niekedy zdanlivo menšie, ale aj tak malo zásadný vplyv na vzájomné interakcie rôznych ľudských spoločenstiev. Na prvý pohľad to nemusí byť zrejmé, ale i najmenšia zmena klímy mohla výrazne zasiahnuť do ľudských dejín.

Kniha Klíma v dejinách je čiastočne pokračovaním čitateľsky úspešného projektu Epidémie v dejinách. Zmeny klímy mohli mať totiž aj výrazný vplyv na rozšírenie rôznych patogénov. Do knihy prispeli tri desiatky slovenských a zahraničných archeológov a historikov (Obsah knihy si stiahnete tu). Kniha bude mať okolo 500 strán.

Napriek mnohým skeptickým hlasom sa klimatická zmena stáva našou každodennou realitou. V podstate v priamom prenose môžeme sledovať, aký vplyv má na naše životy a ako mení dejiny. Do aktuálnej klimatickej zmeny svojou činnosťou výrazne zasiahlo samotné ľudstvo. Nie síce prvýkrát, ale jednoznačne bezprecedentne. O to väčšmi môže byť zaujímavé zistiť, ako sa so zmenami klímy vyrovnali ľudské spoločnosti v minulosti. Archeológia a história totiž môžu mať z tohto pohľadu potenciál stať sa strategickými disciplínami, ktoré by mohli pomôcť vyrovnať sa s výzvami čakajúcimi nás v budúcnosti.

Ako použijeme vašu podporu?

Momentálne sme zozbierali a skontrolovali všetky texty knihy a pripravili obrazový materiál, ktorý upravuje grafik. Časť nákladov na vydanie knihy nám pomôže pokryť vydavateľstvo Premedia, ktoré venovalo aj knižné odmeny pre účastníkov tejto kampane.

Získané peniaze použijeme na uhradenie nákladov na vydanie knihy (grafické práce, korektúry, tlač a distribúcia). Vydanie knihy je plánované na koniec jesene 2022.

Do kampane sme zaradili aj možnosť poslať knihy niektorej strednej alebo základnej škole, prípadne inej inštitúcii alebo firmy. Chceli by sme takto zvýšiť záujem o históriu a dejepis, prerozprávať iným spôsobom, ako sa vyučuje v školách. Chceme ukázať, ako zmeny klímy ovplyvnili množstvo životných osudov bežných i výnimočných ľudí, a aké nečakané následky mohli mať niektoré na prvý pohľad drobné a bezvýznamné udalosti.

Aktuálna klimatická zmena začína výrazne ovplyvňovať naše životy. Nie je to však zďaleka prvý okamih ľudských dejín, keď sa tak deje.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha  Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny
Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

Minimálna výška príspevku

20

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny?

Doručenie: do Vianoc

Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Epidémie v dejinách
Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Epidémie v dejinách

Minimálna výška príspevku

35

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny spolu s knihou Epidémie v dejinách?

Doručenie: do Vianoc

Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Sila zániku
Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Sila zániku

Minimálna výška príspevku

35

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny spolu s knihou Sila zániku?

Doručenie: do Vianoc

Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Klimatické vojny
Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Klimatické vojny

Minimálna výška príspevku

35

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny spolu s knihou Klimatické vojny?

Doručenie: do Vianoc

Kniha pre školy alebo inštitúciu
Kniha pre školy alebo inštitúciu

Minimálna výška príspevku

40

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny a navyše jeden exemplár poslať na niektorú inštitúciu alebo školu? Knihu pošleme podľa vášho výberu na určenú adresu.

Doručenie: do Vianoc

Káva s autormi
Káva s autormi

Minimálna výška príspevku

150

Chcete získať knihu a posedieť si s autormi na káve v Bratislave alebo v Nitre?

Doručenie: Kniha do Vianoc, posedenie pri káve podľa situácie vo svete a v živote.

Prednáška pre vašu firmu
Prednáška pre vašu firmu

Minimálna výška príspevku

500

Chcete získať knihu a vypočuť si prednášku o klíme v dejinách vo vašej firme?

Doručenie: Kniha do Vianoc. Prednáška podľa aktuálnej situácie vo svete a v živote (asap).

Prednášky pre vašu firmu
Prednášky pre vašu firmu

Minimálna výška príspevku

1 000

Chcete získať knihu a vypočuť si dve prednášky o klíme v dejinách vo vašej firme?

Doručenie: Kniha do Vianoc. Prednáška podľa aktuálnej situácie vo svete a v živote (asap).

Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Prorok a čarodejník
Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Prorok a čarodejník

Minimálna výška príspevku

45

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny spolu s knihou Prorok a čarodejník?

Doručenie: do Vianoc

Novinky

Ďakujeme!

Update #2, 30.10.2022

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili vznik našej knihy Klíma v dejinách. Knihu sa podarilo odovzdať do tlačiarne. Dúfame, že si ju budete môcť čoskoro prečítať. Ešte raz veľká vďaka. Branislav Kovár

Poďakovanie

Update #1, 16.10.2022

Milé čitateľky a čitatelia,
radi by sme sa vám všetkým poďakovali za vašu štedrú podporu vzniku knihy Klíma v dejinách. Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. 
Ešte raz ďakujeme a prajeme príjemné čítanie.
za editorov Braňo Kovár

Podporovatelia

👤 Jana Gombiková

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Daniel Škarba

🎁 Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Epidémie v dejinách

38 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Epidémie v dejinách

38 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Viktória Dvorská

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Monika Bělinová

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Peter Fraňo

🎁 Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Klimatické vojny

38 €

👤 Michal Handzus

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

+ 2 € ?

👤 Richard Kollár

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

💬 Vdaka za tuto knihu.

22 €

👤 Zora Bielichová

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

💬 Temer som to nestihla:-)

22 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

+ 2 € ?

👤 Ladislav Chmelo

🎁 Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Sila zániku

38 €

👤 Martina Moravcová Ábelová

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

💬 Veľmi sa teším na túto jedinečnú knihu, kde zloženie autorského kolektívu je zárukou výnimočného diela.

22 €

👤 Michal Lipták

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Marek Dinka

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Richard E. Pročka

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Martina Orosová

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Klimatické vojny

38 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Epidémie v dejinách

38 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Prorok a čarodejník

48 €

👤 Kristína Čanigová

🎁 Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Epidémie v dejinách

38 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Káva s autormi

150 €

   1 2 3 4 ... 6

Autori

Miesto realizácie projektu

Nitriansky kraj

Branislav Kovár

Branislav Kovár

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v. v. i. Voľný čas venuje portálu HistoryLab.sk. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených a Epidémie v dejinách. Najnovšie mu vyšla kniha Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností.

Lucia Benediková

Lucia Benediková

Vyštudovala odbor archeológia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1999 pôsobí v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v Nitre, kde obhájila dizertačnú prácu, a kde sa špecializuje na záver pravekého a na protohistorické obdobie (doba halštatská a doba laténska). Je spoluautorka a editorka kníh Ilava, poloha Porubská dolina Pohrebisko lužickej kultúry na strednom Považí, Al-Khidr 2004-2009 : Primary Scientific Report on the Activities of the Kuwaiti-Slovak Archaeological Mission a Epidémie v dejinách.

Oliver Zajac

Oliver Zajac

Vyštudoval históriu a filozofiu na UPJŠ v Košiciach a doktorát obhájil na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v. v. i. v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako post-doktorand na Deutsches Historisches Institut vo Varšave a zároveň na Historickom ústave SAV. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä dejinami prvej polovice 19. storočia. Absolvoval študijné a výskumné pobyty na univerzitách a vedeckých inštitúciách vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Slovinsku. Je editorom knihy Epidémie v dejinách.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha  Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny
Kniha Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

Minimálna výška príspevku

20

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny?

Doručenie: do Vianoc

Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Epidémie v dejinách
Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Epidémie v dejinách

Minimálna výška príspevku

35

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny spolu s knihou Epidémie v dejinách?

Doručenie: do Vianoc

Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Sila zániku
Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Sila zániku

Minimálna výška príspevku

35

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny spolu s knihou Sila zániku?

Doručenie: do Vianoc

Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Klimatické vojny
Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Klimatické vojny

Minimálna výška príspevku

35

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny spolu s knihou Klimatické vojny?

Doručenie: do Vianoc

Kniha pre školy alebo inštitúciu
Kniha pre školy alebo inštitúciu

Minimálna výška príspevku

40

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny a navyše jeden exemplár poslať na niektorú inštitúciu alebo školu? Knihu pošleme podľa vášho výberu na určenú adresu.

Doručenie: do Vianoc

Káva s autormi
Káva s autormi

Minimálna výška príspevku

150

Chcete získať knihu a posedieť si s autormi na káve v Bratislave alebo v Nitre?

Doručenie: Kniha do Vianoc, posedenie pri káve podľa situácie vo svete a v živote.

Prednáška pre vašu firmu
Prednáška pre vašu firmu

Minimálna výška príspevku

500

Chcete získať knihu a vypočuť si prednášku o klíme v dejinách vo vašej firme?

Doručenie: Kniha do Vianoc. Prednáška podľa aktuálnej situácie vo svete a v živote (asap).

Prednášky pre vašu firmu
Prednášky pre vašu firmu

Minimálna výška príspevku

1 000

Chcete získať knihu a vypočuť si dve prednášky o klíme v dejinách vo vašej firme?

Doručenie: Kniha do Vianoc. Prednáška podľa aktuálnej situácie vo svete a v živote (asap).

Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Prorok a čarodejník
Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny? + Prorok a čarodejník

Minimálna výška príspevku

45

Chcete získať knihu Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny spolu s knihou Prorok a čarodejník?

Doručenie: do Vianoc