Tatry - krajina starovekých mýtov

Tatry - krajina starovekých mýtov

Publikácia, ktorá Vám úplne zmení pohľad na naše TATRY. Nazrieme hlboko do histórie tohto unikátneho miesta a ľudu, ktorý obýval a kultúrne formoval krajinu pod najmenšími veľhorami sveta. Objavte s nami kľúč k nášmu kultúrnemu dedičstvu o ktorom sa zachovalo množstvo historických zmienok od domácich, ale i zahraničných osobností.

Literatúra
Tatry - krajina starovekých mýtov
Získaná suma
14%

480 €

z cieľovej sumy
3 500 €

Kampaň skončená, cieľovú sumu sa nepodarilo naplniť.

O projekte

Od teraz sa na Tatry budete pozerať úplne inak!

Tatry - krajina starovekých mýtov je výsledkom dlhoročného bádania a výskumu o.z. Nezdolný Vrch v oblasti archeoastronómie. 

Pozrieme sa na naše Tatry očami ľudí žijúcich pred niekoľkými tisícročiami a vyzdvihneme ich dôležitosť a jedinečnosť v priestore Európy. Keďže sa pomocou archeoastrómie ešte nik na Tatry nepozeral, publikácia bude obsahovať množstvo nových informácií, historických textov, máp a fotografií ktoré v takejto forme ešte neboli zverejnené! Chceme takto nadviazať na dlhotrvajúcu, polstoročnú tradíciu bádateľov a učencov, ktorí Tatry obdivovali a tak prispieť k rozšíreniu povedomia o našich horách.


Archeoastronómia je štúdium starých alebo tradičných astronómií v ich kultúrnom kontexte s použitím archeologickej a antropologickej evidencie. Antropologické štúdium astronomických praktík v súčasných spoločnostiach je často nazývané etnoastronómia. Archeoastronómia je úzko spätá s historickou astronómiou, používaním historických záznamov nebeských úkazov na riešenie astronomických problémov a históriou astronómie, ktorá využíva písané záznamy na vyhodnocovanie astronomických tradícií.

Wikipédia

Publikácia bude venovaná dvom veľmi významným jubileám z radov našich učených osobností a to 300. rokov od vydania jedného z prvých zaznamenaných archeoastronomických pozorovaní na svete Jurajom Buchholtzom - osobnosťou UNESCO a 150. rokov od vydania úvah o slovenských povestiach od Pavla Dobšinského. 

Lež hľa! až chceme obdivovať pomníky starodávnosti, diela ducha dávno zaniklého pokolenia, nenačim putovať nám do ďaleka ani k uhladeným mramorom a súmerným stavbám Helladu ani k báječné ohromným zrumom Babylona, ani k podobám záhadných sphynxov lebo k vypínavým pyramídam juhu a púšti jeho. Má i náš sever svoje pomníky starodávnosti, a to nie pomníky mŕtvej hmoty a studenej hladi mramora, lež pomníky ducha a velebnej
hlati jeho živého slova.

Pavol Dobšinský

Vydaním tejto publikácie by sme chceli nadviazať na náš prvý projekt multimediálnej výstavy Tatranský Stonehenge, ktorá už má za sebou dva roky úspešného fungovania. A boli to hlavne návštevníci, ktorí si takúto publikáciu vyžiadali. Budeme radi, že tak ako oni aj mnohí ďalší ocenia nové poznatky a historické dôkazy o výnimočnosti krajiny pod Vysokými Tatrami. 

21. júna, teda v najdlhší deň v roku, vybral som sa pozorovať, kde presne na Tatranskom horizonte zapadá Slnko pri pohľade z Michalského poľa.

J.Buchholtz 1725

Ako použijeme vyzbierané financie a čo všetko nás ešte čaká?

Aj keď je už všetok materiál a podklady pripravené, stále je na čom pracovať. Projekt je vo fáze posledných úprav a tlač je plánovaná na december 2022. Aby sme to mohli dosiahnuť, chceme Vás poprosiť o podporu tejto kampane. Vďaka Vašej podpore budeme môcť uskutočniť:

- grafické úpravy 

- návrh vizuálu

- úpravu fotografií, máp a textov

- korektúry všetkých textov

- tlač

Všetky financie získané nad rámec požadovanej sumy budú použité na rozvoj našich ďalších aktivít. V súčasnosti pracuje o.z. Nezdolný Vrch na scenári k dokumentárnemu filmu, vytvorení web stránky archeoastronomia.sk, ako aj 3D rozšírenej štúdii Archeo-lesoparku niekdajšieho hradiska a akropoly Jeruzalemberg v Kežmarku.

Všetkým podporovateľom vopred ďakujeme!

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Veľkoformátová magnetka Tatranský Kalendár + vstup na výstavu
Veľkoformátová magnetka Tatranský Kalendár + vstup na výstavu

Minimálna výška príspevku

15

Meranie času pomocou hrebeňa Tatier

Doručenie: Začiatok roku 2023

VIP vstup na výstavu s odbornou prednáškou + magnetka
VIP vstup na výstavu s odbornou prednáškou + magnetka

Minimálna výška príspevku

30

Radi Vás osobne privítame na našej výstave na Kežmarskom hrade

Doručenie: Začiatok roku 2023

VIP vstup do galérie + archeoastronomická prednáška v teréne + kniha a magnetka
VIP vstup do galérie + archeoastronomická prednáška v teréne + kniha a magnetka

Minimálna výška príspevku

50

Radi Vás osobne privítame na našej výstave na Kežmarskom hrade a vezmeme na miesto, odkiaľ sa v minulosti odmeriaval čas. Knihu obdržíte medzi prvými.

Doručenie: sezóna 2023

Meno v knihe + podpisy s venovaním od autorov + archeoastronomická prednáška + 2x kniha
Meno v knihe + podpisy s venovaním od autorov + archeoastronomická prednáška + 2x kniha

Minimálna výška príspevku

150

Vaše meno bude uvedené v knihe medzi podporovatelmi. Knihu získate medzi prvými.

Doručenie: Začiatok roku 2023

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Stefan Parimucha

10 €

👤 Ľubomír Hambálek

🎁 VIP vstup do galérie + archeoastronomická prednáška v teréne + kniha a magnetka

50 €

+ 4 € ?

👤 Marek Gastroservis

100 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Veľkoformátová magnetka Tatranský Kalendár + vstup na výstavu

20 €

+ 2 € ?

👤 Ľubomíra Hujsová

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 VIP vstup do galérie + archeoastronomická prednáška v teréne + kniha a magnetka

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Veľkoformátová magnetka Tatranský Kalendár + vstup na výstavu

15 €

👤 Juraj Kubica

🎁 Meno v knihe + podpisy s venovaním od autorov + archeoastronomická prednáška + 2x kniha

150 €

+ 8 € ?

Autori

Miesto realizácie projektu

Prešovský kraj

o.z. Nezdolný Vrch

o.z. Nezdolný Vrch

o.z. Nezdolný Vrch vzniklo v roku 2016 od roku 2022 sa stalo členom Slovenského zväzu astronómov a historickej sekcie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV Hlavnými aktivitami občianskeho združenia sú: Podpora rozvoja infraštruktúry lokalít s historickým významom Zlepšovanie povedomia obyvateľstva o dejinách Slovenska a Európy Mimoškolské vzdelávanie mládeže a iných záujmových skupín Publikovanie pôvodných a prekladových textov, historických dokumentov a pod., ktoré prispievajú k zvýšeniu povedomia laickej ako aj odbornej verejnosti Podpora vytvárania a obnovy priestorov pre relax, edukáciu a športové aktivity zamerané na spoločenské komunity a to najmä rodiny s deťmi

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Veľkoformátová magnetka Tatranský Kalendár + vstup na výstavu
Veľkoformátová magnetka Tatranský Kalendár + vstup na výstavu

Minimálna výška príspevku

15

Meranie času pomocou hrebeňa Tatier

Doručenie: Začiatok roku 2023

VIP vstup na výstavu s odbornou prednáškou + magnetka
VIP vstup na výstavu s odbornou prednáškou + magnetka

Minimálna výška príspevku

30

Radi Vás osobne privítame na našej výstave na Kežmarskom hrade

Doručenie: Začiatok roku 2023

VIP vstup do galérie + archeoastronomická prednáška v teréne + kniha a magnetka
VIP vstup do galérie + archeoastronomická prednáška v teréne + kniha a magnetka

Minimálna výška príspevku

50

Radi Vás osobne privítame na našej výstave na Kežmarskom hrade a vezmeme na miesto, odkiaľ sa v minulosti odmeriaval čas. Knihu obdržíte medzi prvými.

Doručenie: sezóna 2023

Meno v knihe + podpisy s venovaním od autorov + archeoastronomická prednáška + 2x kniha
Meno v knihe + podpisy s venovaním od autorov + archeoastronomická prednáška + 2x kniha

Minimálna výška príspevku

150

Vaše meno bude uvedené v knihe medzi podporovatelmi. Knihu získate medzi prvými.

Doručenie: Začiatok roku 2023