Nenápadní hrdinovia - výstava vo forme komiksu

Nenápadní hrdinovia - výstava vo forme komiksu

V týchto dňoch je v kinách film SLOBODNÍ. OZ Nenápadní hrdinovia dlhodobo premýšľa, ako tému ľudí, ktorí nám prinavrátili slobodu, dostať medzi mládež. Jedným z týchto spôsobov je aj VÝSTAVA VO FORME KOMIKSU, kde hlavnými postavami budú Silvester Krčméry a Vladimír Jukl. Suma je na tvorbu výstavy. Ak vyzbierame aspoň 2000 eur, pustíme sa aj do tlačenej verzie komiksu a prekladu do angličtiny.

História
Podujatie
Nenápadní hrdinovia - výstava vo forme komiksu
Získaná suma
104%

1 879 €

z cieľovej sumy
1 800 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Náš projekt priblíži silné myšlienky mladým ľuďom

Obdobie komunistického režimu je mladým ľuďom málo známe, pretože táto téma sa im nedostáva do pozornosti prístupným spôsobom. Učebné osnovy dejepisu nevenujú tomuto historickému obdobiu veľa pozornosti a mládež vo veľkej väčšine nesiaha ani vo voľnom čase po materiáloch, dokumentoch, filmoch či literatúre venovanej komunizmu. Našim projektom chceme odstrániť práve tento informačný deficit.

Výhodou komiksovej formy výstavy je jej ľahká prístupnosť a nenáročnosť na osvojenie si uvedených informácií o dvoch významných osobnostiach vizuálnym spôsobom, čo v konečnom dôsledku vedie k pochopeniu historických súvislostí 20. storočia v širšom kontexte. 

Spoznajme nasledovaniahodné osobnosti

K takýmto osobnostiam iste patrili aj Silvester Krčméry a Vladimír Jukl. Nenápadní hrdinovia v zápase s totalitným režimom nacizmu, fašizmu i komunizmu. 

Ako použijeme vašu podporu?

  • na tvorbu výstavy vo forme komiksu - prvých 1 200 EUR (tvorba výstavy, textov, konzultácie, grafické prevedenie, skúška tlače - odmeny pre tých, ktorí iniciatívu podporia tvoria cca 30% vyzbieranej sumy)
  • ak sa vyzbiera o 800 EUR viac, využijeme ich na vytvorenie tlačenej podoby komiksu tak, aby sme ho mohli už v mesiaci NOVEMBER 2022 poskytnúť záujemcom
  • ak sa nazbiera o ďalších 800 EUR viac, vytvoríme aj anglické prevedenie tlačeného komiksu, a tiež bulletin k výstave
  • ďalšie prostriedky by sme využili na zozbieranie svedectiev o týchto osobnostiach. V prvom rade by sme vycestovali do zahraničia k ľuďom, ktorí týchto mužov poznali. Dokončili by sme tiež brožúrku o Vladimírovi Juklovi.

Projekt realizujeme priebežne na dobrovoľníckej báze. 

Predpokladáme, že ak sa podarí vyzbierať potrebná suma, tak ukončíme jeden pekný projekt nášho občianskeho združenia a budeme sa môcť pustiť do ďalších aktivít.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Časopis Verbum
Časopis Verbum

Minimálna výška príspevku

13

Už pred 76 rokmi bol založený časopis, ktorý sa usiluje o pozdvihnutie kultúry na Slovensku. V čísle, ktoré bolo vydané v máji tohto roku František Neupauer uverejnil článok o dvoch epizódach zo života Vlada Jukla. O momente, keď mu išlo o život a o jeho príhovore na stretnutí Slovenskej organizácie pre ochranu ľudských práv v roku 1968. Tieto a mnohé ďalšie články si môžete prečítať, pokiaľ podporíte dielo Komixovej výstavy.

Doručenie: november 2022

Brožúrky a tričko
Brožúrky a tričko "Silvo Krčméry"

Minimálna výška príspevku

89

Brožúrky S. Krčméryho v počte 20 ks a tričko v počte 2 ks.

Doručenie: najneskôr Vianoce až január 2023

Diskusia
Diskusia

Minimálna výška príspevku

189

Tričko s tvárou S. Krčméryho z väzenia, 10 kusov brožúr o Silvovi a diskusia s režisérom filmu SLOBODNÍ S. Zrebným alebo historikom F. Neupauerom. Takáto odmena je vhodná ako dar pre triedu či skupinku mladých ľudí zapálených pre túto problematiku, no rovnako aj pre seniorov v domove dôchodcov a pod.

Doručenie: najneskôr január - február 2023

Tričko
Tričko "Silvo Krčméry"

Minimálna výška príspevku

49

Tričko OZ Nenápadní hrdinovia "Vy máte v rukách moc, my pravdu" (2 ks).

Doručenie: november 2022

Brožúrka
Brožúrka "Silvo Krčméry"

Minimálna výška príspevku

17

Brožúrka o živote S. Krčméryho (3 ks).

Doručenie: Vianoce

Publikácia PRAVDOU PROTI MOCI
Publikácia PRAVDOU PROTI MOCI

Minimálna výška príspevku

12

PRAVDOU PROTI MOCI je publikácia, ktorá predstavuje život vo väzení Silvestra Krčméryho. Vydalo ju vydavateľstvo ARTIS OMNIS

Doručenie: do decembra 2022

Novinky

"Poď, spolu urobíme niečo dobré..."

Update #6, 28.10.2022

Pozvite svojich priateľov, aby sa stali súčasťou dobrého projektu.

Aj keď prispejú len 5 EUR, tak sa ich meno zobrazí (v tvare napr. Ján z Malaciek, Janka zo Slovenskej Vsi,...) v zozname tých, ktorí nás podporili.

V zozname tých, ktorí pomohli zviditeľniť NENÁPADNÝCH HRDINOV. Myslím si, je dobré pomôcť iným, aby sa ocitli v dobrej spoločnosti :)

Ostáva posledných 10 hodín :).

Pár krokov dopredu...

Update #5, 28.10.2022

Cieľ sa podarilo splniť a máme 24 hodín na to, aby sme sa posunuli o krok ďalej...

Ak sa nám poradí vyzbierať 2 000 EUR - vytlačíme prvú výstavu a umiestnime ju vo verejnom priestore.

Ak sa nám poradí vyzbierať 2 500 EUR - začneme pracovať na buletíne k výstave.

Ak sa nám poradí vyzbierať 3 000 EUR - natočíme do konca roka aspoň troch a následne ďalších pamätníkov z obdobia komunistického režimu.

Vďaka za Vašu podporu a dôveru.

ĎAKUJEME!

Update #4, 28.10.2022

Prvým darcom bol chalan, ktorý sa zúčastnil projektu NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom. Jeho priezvisko sa ľahko pamätá: Štefánik.

A potom tri dni žiadna podpora....

Dnes je posledný deň kampane a my sme na 100% v tejto kampani úspešný vďaka Vám, ktorí ste nás podporili.

Cítime veľkú vďačnosť!

Ak cítite, že sú aj iní ľudia, ktorí chcú byť súčasťou nášho príbehu, pošlite im informáciu o našej kampani a svojimi 5 EURami sa môžu stať súčasťou veľkého príbehu, ktorý sa dostane na verejnosť.

Urobíme všetko pre to, aby KOMIX - VÝSTAVA bola vo verejnom priestore už v mesiaci NOVEMBER. Zvažujeme, že dáme mená Vás, podporovateľov (napr. Ján z Maleciek a pod.) na posledný panel výstavy. K tomu Vás budeme ešte kontaktovať asi o 2-3 týždne.

ĎAKUJEME!

NOVÁ ODMENA

Update #3, 21.10.2022

Priatelia, dnes po stretnutí s autorom divadelnej hry Nepolepšený svätec sme získali pre Vás novú cenu.

Ak nám prispejete aj keď len 5 EUR, tak niektorému z Vás venujeme knihu s venovaním len a len pre Vás od Ľubomíra Feldeka. Vyžrebujeme desiatich z darcov, ktorý prispejú práve v tomto čase až do dňa, kedy budeme mať na účte aspoň 75 %.

ĎAKUJEME a BÓNUS ODMENA

Update #2, 19.10.2022

Priatelia, vďaka Vám sedemnástim sme na hranici 25 %. Ak bude akcia úspešná, tak z Vás vylosujeme jedného a ponúkneme mu spoločný obed s človekom z umeleckej oblasti (spisovateľ, herec a pod.), ktorého životný príbeh sa spája s MUDr. Silvestrom Krčmérym SF alebo RNDr. Vladimírom Juklom SF. Toto je BÓNUS odmena pre Vás. 

Podobný bónus čaká aj tých, ktorí nás podporia v rozmedzí 25% až 75%. 

Spolu vytvoríme niečo pekné! Vďaka Vám! Vďaka Vám, že túto infomáciu budete šíriť ďalej.

PODPORIL NÁS ŠTEFÁNIK a ARTIS OMNIS

Update #1, 15.10.2022

Našu aktivitu si všimlo aj vydavateľstvo ARTIS OMNIS, s ktorým sme pred rokmi spolupracovali pri vydaní knihy PRAVDOU PROTI MOCI. Možno už čoskoro pribudne nová odmena pred podporovateľov: kniha Pravdou proti moci.

A kto je náš prvý podporovateľ? Je ním Matej Štefánik. Pomáhal pri tvorbe tejto kampane. Bol účastníkom nášho projektu. Začiatkom roka bol Radou Európy vybraný ako delegát pre rok 2022 v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, zodpovedný za agendu mládeže. Súčasťou jeho ročného mandátu delegáta je aj účasť na dvoch plenárnych zasadnutiach Kongresu v Štrasburgu v marci a októbri (posledný októbrový týždeň), kde reprezentuje mladých ľudí zo Slovenska. A teda... komix o jeho veľkom menovcovi už existuje, tak snáď sa podarí aj vďaka jeho úsiliu vytvoriť nový komix.

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Publikácia PRAVDOU PROTI MOCI

25 €

+ 2 € ?

👤 Jana Galliková

30 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Publikácia PRAVDOU PROTI MOCI

13 €

👤 Ľubomír Lorenčík

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Raffaele Magaldi

🎁 Časopis Verbum

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Brožúrka "Silvo Krčméry"

26 €

👤 Anton Horvath

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Tesime sa na dobry projekt!

50 €

👤 Bonaventura Magaldi

🎁 Publikácia PRAVDOU PROTI MOCI

20 €

+ 5 € ?

👤 Mária Lucká

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

70 €

👤 Anonymný podporovateľ

40 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Publikácia PRAVDOU PROTI MOCI

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Publikácia PRAVDOU PROTI MOCI

51 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Brožúrka "Silvo Krčméry"

26 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 1 € ?

👤 Miriam Kohutová

💬 Podporené a zdieľané...

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Boris Strečanský

20 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Toman Consulting sro

💬 Velmi dobry nápad. prosím informujte má potom ked bude komiks hotovy.rad kúpim detom.

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

77 €

+ 6 € ?

👤 Marek Šefčík

🎁 Tričko "Silvo Krčméry"

💬 Ďakujem za vašu prácu.

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 1 € ?

   1 2

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

OZ Nenápadní hrdinovia

OZ Nenápadní hrdinovia

OZ Nenápadní hrdinovia funguje od roku 2010. Naším cieľom je sprostredkovať mladým ľuďom príbehy tých, ktorí nám prinavrátili slobodu.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Časopis Verbum
Časopis Verbum

Minimálna výška príspevku

13

Už pred 76 rokmi bol založený časopis, ktorý sa usiluje o pozdvihnutie kultúry na Slovensku. V čísle, ktoré bolo vydané v máji tohto roku František Neupauer uverejnil článok o dvoch epizódach zo života Vlada Jukla. O momente, keď mu išlo o život a o jeho príhovore na stretnutí Slovenskej organizácie pre ochranu ľudských práv v roku 1968. Tieto a mnohé ďalšie články si môžete prečítať, pokiaľ podporíte dielo Komixovej výstavy.

Doručenie: november 2022

Brožúrky a tričko
Brožúrky a tričko "Silvo Krčméry"

Minimálna výška príspevku

89

Brožúrky S. Krčméryho v počte 20 ks a tričko v počte 2 ks.

Doručenie: najneskôr Vianoce až január 2023

Diskusia
Diskusia

Minimálna výška príspevku

189

Tričko s tvárou S. Krčméryho z väzenia, 10 kusov brožúr o Silvovi a diskusia s režisérom filmu SLOBODNÍ S. Zrebným alebo historikom F. Neupauerom. Takáto odmena je vhodná ako dar pre triedu či skupinku mladých ľudí zapálených pre túto problematiku, no rovnako aj pre seniorov v domove dôchodcov a pod.

Doručenie: najneskôr január - február 2023

Tričko
Tričko "Silvo Krčméry"

Minimálna výška príspevku

49

Tričko OZ Nenápadní hrdinovia "Vy máte v rukách moc, my pravdu" (2 ks).

Doručenie: november 2022

Brožúrka
Brožúrka "Silvo Krčméry"

Minimálna výška príspevku

17

Brožúrka o živote S. Krčméryho (3 ks).

Doručenie: Vianoce

Publikácia PRAVDOU PROTI MOCI
Publikácia PRAVDOU PROTI MOCI

Minimálna výška príspevku

12

PRAVDOU PROTI MOCI je publikácia, ktorá predstavuje život vo väzení Silvestra Krčméryho. Vydalo ju vydavateľstvo ARTIS OMNIS

Doručenie: do decembra 2022