Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Od malička som inklinovala k zvieratám, najmä k plazom. V súčasnosti študujem na Katedre zoológie Univerzity Komenského v Bratislave a zameriavam sa práve na štúdium tejto skupiny živočíchov.

Venujem sa hlavne jednému druhu hada, a tým je užovka fŕkaná (Natrix tessellata). Je to užovka, ktorá je bežná aj u nás na Slovensku a okrem Európy ju môžeme nájsť ešte v severovýchodnej Afrike a Ázii. Hoci má veľký areál rozšírenia a veľmi zaujímavú evolučnú históriu, z vedeckého hľadiska sa tomuto druhu nedostáva dostatočná pozornosť.
Vďaka analýzam DNA dnes ale napríklad vieme, že populácie užovky fŕkanej na juhozápade Balkánskeho polostrova (Albánsko a Grécko) nie sú tými istými, ako inde v Európe alebo Ázii. Tieto populácie sú geneticky tak odlišné, že predstavujú skrytý druh, ktorý chcem detailne preskúmať. Ak by sa podarilo vyriešiť taxonómiu (klasifikáciu) tohto druhu, Európa by bola bohatšia o ďalšieho živočícha. Preto ale musím podniknúť ešte zopár ciest na Balkán a tiež navštíviť niektoré európske múzeá, ktorých zbierky disponujú potrebným materiálom pre tento výskum. Budem študovať vnútornú a vonkajšiu morfológiu, kostru, ako aj DNA a ekológiu tohto „tajomného druhu hada".

Tento výskum je finančne náročný, a aj keď množstvo náročných analýz je podporovaných v rámci našej katedry, ako študentka magisterského ročníka nemám veľa možností na krytie nákladov spojených napr. s cestovaním do terénu, za zahraničnými spolupracovníkmi alebo do múzeí.
Možno si hovoríte, na čo je podobný výskum dobrý a prečo by som ho mal/a podporiť. Základný výskum je o pochopení, ako svet funguje, a preto každá otázka je neuveriteľne vzrušujúca a odpoveď často posunie poznanie tam, kde ste na počiatku ani netušili. Ak by ste akoukoľvek finančnou čiastkou tento projekt podporili, podieľali by ste sa aj vy na riešení evolúcie a taxonómie tohto stále tajomného živočícha a prispeli k poodhaleniu stále skrytej biodiverzity Európy.

Dospelá samička užovky fŕkanej z Balkánskeho polostrova.

Užovka fŕkaná v jej prirodzenom prostredí, kde sa živí hlavne rybami.

Práca v teréne, ktorá zahŕňa meranie užoviek, počítanie šupín a fotografovanie jedincov.

Noci v teréne trávime pod stanmi.

Lokalita výskytu užovky fŕkanej, ale aj ďalších druhov plazov a obojživelníkov, Albánsko.

Herpetologická zbierka múzea. V takýchto zbierkach je uložený materiál potrebný pre môj výskum.

Za vašu podporu vopred ďakujem

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky5

POĎAKOVANIE

Update #5, 27.03.2018

Chcela by som sa veľmi krásne poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli akoukoľvek formou, či už zdieľaním, šírením tohto projektu alebo priamo prispeli finančne – srdečne ďakujem všetkým zverejneným aj anonymným prispievateľom. Vážim si to a vďaka vašej pomoci sa budem mocť naplno venovať môjmu výskumu týchto krásnych užoviek. ĎAKUJEM! :)


Rozhovor pre Považskobystrické novinky

Update #4, 22.03.2018

https://drive.google.com/file/d/1QMSyRpTTYorEalsFh1a9RAalzq2gJyug/view

Rozhovor pre časopis MY ŽILINA

Update #3, 18.03.2018

http://www.danieljablonski.com/a/soubory/Janigova_2018_Zoolozka_Gezova_MY_Zilina.compressed.pdf

Rozhovor pre Český rozhlas Plus

Update #2, 22.02.2018

http://www.danieljablonski.com/a/soubory/Mrazek_2018_Gezova_Natrix.mp3

​Short English version of the project

Update #1, 17.02.2018

https://drive.google.com/file/d/1ufsQe790aaav8cC6XYOaxJdgqT0f4QHf/view

Podporovatelia36

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Simona Gežová

Simona Gežová

Som študentkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zameriavam sa na štúdium plazov, konkrétne hadov. Aby som dosiahla svoj cieľ výskumu - taxonomické prehodnotenie druhového komplexu užovky fŕkanej, cesty na Balkán (ktorý je pre mňa prioritou) a návšteva európskych múzeí sú akousi nevyhnutnosťou.

Medzi moje záľuby patrí zoológia, cestovanie, práca v teréne, fotografovanie, a práve všetko toto je súčasťou môjho štúdia a výskumu.

Meno a priezvisko Simona Gežová

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt