Mapa aktuálnych podmienok pre bežecké lyžovanie

Mapa aktuálnych podmienok pre bežecké lyžovanie

Aktuálne informácie o podmienkach na bežecké lyžovanie v súčasnosti buď neexistujú vôbec alebo sú roztratené na často bežkárom neznámych web stránkach alebo skupinách sociálnych sietí. Túto situáciu chceme zmeniť vytvorením digitálnej mapy, ktorá bude prehľadným spôsobom prezentovať aktuálne podmienky na bežkovanie na Slovensku.

Šport
Mapa aktuálnych podmienok pre bežecké lyžovanie
Získaná suma
114%

6 825 €

z cieľovej sumy
6 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Kam na bežky...

Povedzme, že bývate na Západnom Slovensku a chystáte sa na zimnú dovolenku do Slovenského raja alebo na Kysuce. Vedeli by ste, kde sú tam bežecké trate a kedy boli upravené? Väčšina bežkárov vie o vychytených strediskách, ako sú Kremnické vrchy, Štrbské pleso alebo Javornícka magistrála, ale o existencii upravovaných tratí pri Čadci, Dobšinskej ľadovej jaskyni alebo nebodaj na Sihlianskej planine, už bude vedieť podstatne menej bežkárov. Túto situáciu chceme zmeniť vytvorením digitálnej mapy, ktorá bude prehľadným spôsobom prezentovať aktuálne podmienky na bežkovanie na Slovensku.

Predstava o tom, ako by mohla vyzerať mapa upravenosti tratí

Ciele projektu

Sme občianske združenie Slovensko v pohybe a už viac ako 14 rokov zbierame, spracúvame a na portáli nabezky.sk zverejňujeme informácie o podmienkach na bežecké lyžovanie. Informácie získavame zo zdrojov, ako sú správy z túr zaslané samotnými bežkármi, zo záberov z web kamier umiestnených v horách alebo z meteorologických informácií poskytnutých SHMÚ.

Pred piatimi rokmi sme začali inštalovať do rolieb, skútrov a štvorkoliek upravujúcich trate GPS prístroje, čím sme získali nový typ kvalitných informácií o upravenosti tratí. Z týchto údajov vieme zistiť, kedy a kadiaľ mechanizmus prešiel, čo nám umožňuje v reálnom čase zobraziť upravovanú trasu na mape.

Vytvoríme digitálnu mapu s prehľadným zobrazením aktuálnych podmienok pre bežkovanie na celom Slovensku.

V súčasnosti takto „sledujeme“ 17 mechanizmov v 10 pohoriach Slovenska, ale stále ostáva najmenej ďalších 20, z ktorých dáta nemáme. Nevieme tak napríklad o všetkých úpravách na Kysuciach, Orave a úplne nám chýbajú dáta z Vysokých Tatier, Liptova a ďalších oblastí.

Prvým cieľom našej kampane je preto nakúpiť ďalšie GPS prístroje a nainštalovať ich do strojov, z ktorých dáta ešte nemáme.

Mapka zobrazujúca približnú polohu organizácií upravujúcich trate pre bežecké lyžovanie

Druhým cieľom je zmeniť spôsob, akým sú informácie na portáli nabezky.sk prezentované. Správy od bežkárov a GPS záznamy z úprav tratí v súčasnosti zverejňujeme nie podľa oblastí, ale chronologicky a informácie o snehovej pokrývke alebo zábery z kamier majú vlastné stránky. Návštevník tak musí stráviť určitý čas, kým si vytvorí predstavu o aktuálnych podmienkach v konkrétnej lokalite. Tento problém chceme vyriešiť prezentáciou informácií v mapovej forme, neustále aktualizovanej dátami z GPS prístrojov, správami od bežkárov, z web kamier a iných zdrojov.

Kompletné informácie o podmienkach na bežkovanie bude možné získať jednoducho zobrazením oblasti v mape, ktorá používateľa zaujíma.

Predstava o tom, ako by mohla byť mapa podmienok na bežecké lyžovanie používaná na tablete

Ako použijeme vyzbierané peniaze?

V prvom rade za ne nakúpime GPS prístroje a zaplatíme nimi za inštaláciu a služby mobilným operátorom, ktorých sieť využívame na prenos dát. Donedávna sme používali GPS prístroje nakúpené v Číne a cez inzeráty, ale kvôli zvýšeniu presnosti a spoľahlivosti chceme kúpiť kvalitné prístroje od renomovaných výrobcov. Prechod k vyššej kvalite však bude znamenať aj vyššie náklady – namiesto cca 30 eur za prístroj otáznej kvality budeme platiť 120 eur. K cene prístroja treba prirátať aj náklady na inštaláciu a cestovné náklady pre technika, ktorý bude prístroj do mechanizmu montovať.

Ďalšou položkou sú náklady na správu projektu a programovanie, teda činnosti, za ktoré doteraz nikto v našej organizácii nikdy nedostal materiálnu odmenu. Tento model sa však ukazuje byť neudržateľný. Myslíme si, že projekt dosiahol istú hranicu popularity, a teda sa už nedá považovať za koníček jeho tvorcov, ktorý je možné kedykoľvek ukončiť. Sú tu isté spoločenské očakávania na jeho kvalitu a spoľahlivosť a tieto si vyžadujú iný prístup. Ak sa v tomto úsudku mýlime, cieľovú sumu nevyzbierame a je preto pravdepodobné, že projekt sledovania úprav tratí pomocou GPS bude ukončený.

Mapa bude prístupná dobrovoľníkom a držiteľom Na bežky! Pasu

V tejto súvislosti treba spomenúť aj dlhodobý aspekt prevádzky portálu. Už niekoľko rokov experimentujeme s novým modelom jeho financovania, v ktorom je prístup k informáciám na portáli umožnený len tým, ktorí prispievajú vlastnou dobrovoľníckou prácou alebo peniazmi. Ak bude táto StartLabová kampaň úspešná, aj prístup k najaktuálnejším informáciám v mape sa bude riadiť rovnakými pravidlami. Mapa bude za rovnakých podmienok tiež k dispozícii komukoľvek, vrátane stredísk zimnej rekreácie alebo organizácií cestovného ruchu. Získané prostriedky použijeme na financovanie prevádzky a ďalšieho zlepšovania projektu nabezky.sk, prípadne na priame financovanie budovania a úprav tratí.

Čo keď vyzbierame viac?

V prípade, že vyzbierame viac, ako je cieľová suma v tejto kampani, extra prostriedky použijeme na dotácie pre organizácie upravujúce trate.
Ak by sme cieľ významne prekročili, peniaze použijeme na vytvorenie novej verzie apky Na bežky! pre smartfóny. Existujúca verzia bola navrhnutá len na zasielanie správ z túr, nie na prezentovanie obsahu portálu a okrem toho je už po siedmich rokoch od jej predstavenia technicky zastaraná. Nová verzia apky by mala umožňovať nielen odosielanie vlastných správ z túr, ale mala by obsahovať aj mapu aktuálnych podmienok na bežkovanie, ktorej vytvorenie je predmetom tejto kampane, a iné nové funkcie.

Táto kampaň bola vytvorená len prácou dobrovoľníkov, bez finančnej podpory akéhokoľvek druhu.

Vopred ďakujeme za vašu podporu!

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Na bežky! Pas na jednu sezónu
Na bežky! Pas na jednu sezónu

Minimálna výška príspevku

15

Okrem toho, že prispejete na kampaň, získate aj prístup k mape a všetkému obsahu portálu nabezky.sk na jednu sezónu. Ak máte o prístup záujem, musíte sa zaregistrovať na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk.

Na bežky! Pas na dve sezóny
Na bežky! Pas na dve sezóny

Minimálna výška príspevku

25

Okrem toho, že prispejete na kampaň, získate aj prístup k mape a všetkému obsahu portálu nabezky.sk na dve sezóny. Ak máte o prístup záujem, musíte sa zaregistrovať na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk.

Na bežky! Pas na päť sezón
Na bežky! Pas na päť sezón

Minimálna výška príspevku

50

Okrem toho, že prispejete na kampaň, získate aj prístup k mape a všetkému obsahu portálu nabezky.sk na päť sezón. Ak máte o prístup záujem, musíte sa zaregistrovať na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk.

Pas na jednu sezónu a červená šatka Na bežky!
Pas na jednu sezónu a červená šatka Na bežky!

Minimálna výška príspevku

27

Táto odmena pridáva k Pasu Na bežky! na jednu sezónu aj červenú šatku s logom portálu nabezky.sk. Na to, aby ste mohli pas použiť, musíte byť zaregistrovaní na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Pas, ktorý je súčasťou tejto odmeny, bude dostupný po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk. Šatku odošleme poštou v priebehu januára 2023.

Pas na jednu sezónu a modrá šatka Na bežky!
Pas na jednu sezónu a modrá šatka Na bežky!

Minimálna výška príspevku

27

Táto odmena pridáva k Pasu Na bežky! na jednu sezónu aj modrú šatku s logom portálu nabezky.sk. Na to, aby ste mohli pas použiť, musíte byť zaregistrovaní na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Pas, ktorý je súčasťou tejto odmeny, bude dostupný po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk. Šatku odošleme poštou v priebehu januára 2023.

Pas na jednu sezónu a dve šatky Na bežky!
Pas na jednu sezónu a dve šatky Na bežky!

Minimálna výška príspevku

45

Táto odmena pridáva k Pasu Na bežky! na jednu sezónu aj modrú a červenú šatku s logom portálu nabezky.sk. Na to, aby ste mohli pas použiť, musíte byť zaregistrovaní na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Pas, ktorý je súčasťou tejto odmeny, bude dostupný po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk. Šatku odošleme poštou v priebehu januára 2023.

Novinky

Mapa je na svete

Update #3, 22.12.2023

Update #3, 22.12.2023

Vážení priatelia,
cez leto sme nelenili a po stovkách hodín práce sa dielo podarilo. Mapu
upravenosti tratí je možné vidieť na stránke https://mapa.nabezky.sk

Prihlasovanie na portál

Ako sme písali už v minulosti, ak máte v portáli nabezky.sk už účet, tak by ste mali vidieť najaktuálnejšie dáta zo všetkých stredísk, ktoré sledujeme. Ak účet v portáli ešte nemáte, tak si ho vytvorte na tejto stránke, najjednoduchšie tak, že kliknete na ikonku G (ak máte email adresu na gmail.com), alebo ikonku F, ak máte účet na FaceBooku.
Ak máte oboje, je na vás, ktorý spôsob si vyberiete. Výhoda registrácie týmto spôsobom je tá, že si nemusíte pamätať prihlasovacie meno alebo heslo pre prístup k mape alebo do portálu Na bežky!, vždy sa dokážete prihlásiť kliknutím na ikonky v prihlasovacom bloku.
V prípade, že nemáte ani gmail adresu, ani účet na Facebooku, tak si vytvorte prihlasovacie meno a heslo, a budete sa prihlasovať do mapy pomocou týchto údajov. Portál Na bežky! a mapa sú navrhnuté tak, aby sa ich používatelia nemuseli prihlasovať pri každej návšteve, pokiaľ sa sami neodhlásia.

Ako boli investované peniaze z kampane

Predtým než sa zmienime podrobnejšie o mape a jej existujúcich a plánovaných funkciách, pár riadkov o tom, ako sme investovali peniaze z kampane.
Začnime "hardvérom". Kúpili sme 25 GPS prístrojov po 100 eurách, 40 špeciálnych SIM kariet po 10 eurách, ako aj rozličné káble a konektory potrebné na inštaláciu. SIM karty majú životnosť 10 rokov a predpokladáme, že dátový kredit na nich počas tej doby nebudeme musieť dobíjať. Tieto veci nás stáli okolo 3000 eur (jedno GPS stojí 100 eur, SIM karta 10).
Druhá kategória boli cestovné náklady a náklady na inštaláciu GPS prístrojov, za čo sme zaplatili  cca 1200 eur (1500 km + inštalácia cca 20 GPS prístrojov).
Tretia kategória bol vývoj softvéru a iné IT aktivity, do ktorých sme k dnešnému dňu investovali viac ako 800 hodín na práce. Za špecializované programovacie aktivity sme zaplatili necelých 2500 eur, čo pri predpokladanej, nie prehnanej hodinovej mzde programátora 30 eur/hodinu znamená, že 90% práce na IT aktivitách bolo vykonanej dobrovoľnícky. Pri zmienenej sadzbe to predstavuje hodnotu okolo 20 000 eur.
Mapa, tak ako existuje na začiatku zimnej sezóny 2023/24 zobrauje stav upravenosti tratí zo stredísk, ktoré nám zasielajú dáta. Z rozličných dôvodov to aktuálne bohužiaľ nie sú všetky, ktoré majú naše GPS prístroje. Táto kapitola by si zaslúžila rozsiahlejší príspevok, ale v skratke je tento fakt do veľkej miery dôsledkom na Slovensku chronického nedostatku peňazí v strediskách upravujúcich trate. V podstate, ak úpravca musí riešiť mechanický problém s rolbou, jeho poslednou starosťou je nezabudnúť skontrolovať funkčnosť GPS prístroja. To, či dostávame dáta z úpravy ovplyvňujú aj iné faktory, z ktorých niektoré sa nám určite podarí vyriešiť, takže aj počet stredísk, z ktorých budeme dostávať záznamy z úprav, by sa mal postupne zvyšovať.
So snahou finančne pomôcť strediskám upravujúcim trate súvisí aj nová funkcia mapy, umožňujúca prístup k aktuálnym údajom v mape pomocou kupónov. Predstavujeme si, že ich úpravcovia budú dávať tým bežkárom, ktorí zaplatia za vstup na trate alebo inak prispievajú na ich úpravy. Platiaci dostane 3-dňový alebo sezónny kupón podľa sumy, ktorú stredisku poskytne. Dúfame, že tento benefit zvýši motiváciu bežkárov k plateniu za prístup k tratiam a možno si niektorí z nich prístup k mape kúpia na celú sezónu, po skončené platnosti ich 3-dňového kupónu. O mape sa tiež bude dozvedať stále viac ľudí a používať ju, čo ocenia aj úpravcovia, keďže ich najväčšou motiváciou je počet spokojných bežkárov, ktorí používajú ich trate, čo nie je celkom možné ak o stave upravenosti nevedia. Od iniciatívy si sľubujeme aj zvýšenú snahu úpravcov dozerať, aby mali pri úpravách GPS zapnuté. Ich "zákazníci" by sa totiž mohli čudovať, že na mape nevidia úpravy zo strediska, v ktorom bežkujú.

Plány

Naša práca na mape tým nekončí. Akonáhle skončíme s vylepšovaním kupónovej funkcie, doplníme do mapy možnosť prezerať snímky z kamier, ktorých sledujeme okolo stovky na celom Slovensku a v mape bude možné vidieť aj správy, ktoré bežkári zdieľajú v portáli. Podľa dostupnosti dát by sme radi jedného dňa v mape zobrazovali aj aktuálnu výšku snehu a iné meteorologické údaje, ale tieto funkcie budú závisieť od  našej schopnosti takéto dáta získavať.

Vaše reakcie a návrhy

Počiatočné reakcie od používateľov mapy boli doteraz pozitívne a myslíme si preto, že vaša investícia bolo dobré rozhodnutie. Dúfame, že budete aj vy súhlasiť. Ak nie, tak nám dajte vedieť, čo môžeme ešte zlepšiť.

❄️ Ďakujeme za vašu podporu, bez ktorej by mapa určite neexistovala. ❄️

Stav projektu - aktualizácia 1

Update #2, 24.01.2023

Na portáli Na Bežky! sme zverejnili článok, kde informujeme o súčasnom stave projektu.

Ďakujeme

Update #1, 03.12.2022

Vážení priatelia, dokázali sme to. Cieľ kampane sme dokonca prekročili a bolo nás viac ako 300. Myslíme si, že je to skvelý úspech. Ďakujeme vám, nastáva čas na darčeky :-)

Bonus č. 1: Rozhodli sme sa, že každý prispievateľ dostane navyše prístup ku všetkému obsahu portálu nabezky.sk na jednu sezónu. Samozrejme "obsah" zahŕňa aj novú mapu podmienok pre bežkovanie, akonáhle sa nám ju podarí pripraviť. Ak ste si teda kúpili Pas na jednu sezónu dostanete prístup na dve, ak ste kúpili Pas na dve sezóny dostanete 3, atď.
Ak už máte v portáli účet, tak sa tak stane v priebehu pár dní. Oznámime vám to touto cestou. Ak chcete privilégá, ktoré Pas poskytuje začať čerpať až pred budúcou sezónou, dajte nám vedieť.
Ak účet v portáli nemáte, tak vám prístup ku všetkému obsahu bude umožnený, akonáhle si účet vytvoríte. Ak v účte nechcete použiť tú istú adresu, ktorú ste zadali pri platbe v StartLabe, tak sa nám ozvite (ak ste to už neurobili).

Bonus č. 2: Ďalšie rozhodnutie, sa týka tých z vás, ktorí ste si neobjednali žiadnu odmenu. Ak už máte v portáli účet, tak aj vám nastavíme prístup ku všetkému obsahu, vrátane novej mapy akonáhle bude k dispozícii - presne tak, ako keby ste si kúpili Pas. Všetci teda dostanete prístup na dve alebo viac sezón, úmerne veľkosti vášho daru.

Konečne správa pre tých, ktorí si vybrali odmenu v podobe šatiek. Pripravené už sú, takže by ste ich mali dostať už v priebehu budúceho týždňa.

Aké budú ďalšie kroky v projekte vás budeme informovať v blízkej budúcnosti.

❄️❄️ ❄️ let it snow, let it snow let it snow ❄️ ❄️ ❄️

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

45 €

👤 Tomáš Horváth

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Na bežky! Pas na dve sezóny

25 €

👤 Petra Giertlová

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

👤 Juraj Babjak

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

💬 Vsetko dobre!

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Príspevok na trate

10 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Pas na jednu sezónu a červená šatka Na bežky!

29 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

👤 Michal Homola

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Pas na jednu sezónu a modrá šatka Na bežky!

29 €

👤 Advantage spol. s.r.o

🎁 Pas na jednu sezónu a dve šatky Na bežky!

💬 Robíte skvelú vec

48 €

+ 7 € ?

👤 Adriana Jankovicova

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

💬 Ďakujem za dobrý nápad. Bežky už sú nachystané...

15 €

👤 Richard Mikúšek

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

+ 2 € ?

👤 Martin Liptaj

50 €

👤 Martin Kučerik

🎁 Na bežky! Pas na päť sezón

50 €

+ 4 € ?

👤 Václav Demeter

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Na bežky! Pas na päť sezón

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Helena Lenčová

🎁 Na bežky! Pas na dve sezóny

💬 Skvelá práca, len tak ďalej, držte sa.

25 €

+ 5 € ?

👤 Ivan Oravec

🎁 Pas na jednu sezónu a červená šatka Na bežky!

💬 Super vec

29 €

👤 Pavol Jendrišák

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

+ 2 € ?

👤 Peter Petrovic

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Na bežky! Pas na jednu sezónu

15 €

   1 2 3 4 ... 11

Autori

Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj

OZ Slovensko v pohybe

OZ Slovensko v pohybe

OZ Slovensko v pohybe bolo založené v roku 2012, s cieľom podporovať bežecké lyžovanie na Slovensku. Stručná história organizácie je opísaná na stránke https://nabezky.sk/about-nabezky

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Na bežky! Pas na jednu sezónu
Na bežky! Pas na jednu sezónu

Minimálna výška príspevku

15

Okrem toho, že prispejete na kampaň, získate aj prístup k mape a všetkému obsahu portálu nabezky.sk na jednu sezónu. Ak máte o prístup záujem, musíte sa zaregistrovať na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk.

Na bežky! Pas na dve sezóny
Na bežky! Pas na dve sezóny

Minimálna výška príspevku

25

Okrem toho, že prispejete na kampaň, získate aj prístup k mape a všetkému obsahu portálu nabezky.sk na dve sezóny. Ak máte o prístup záujem, musíte sa zaregistrovať na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk.

Na bežky! Pas na päť sezón
Na bežky! Pas na päť sezón

Minimálna výška príspevku

50

Okrem toho, že prispejete na kampaň, získate aj prístup k mape a všetkému obsahu portálu nabezky.sk na päť sezón. Ak máte o prístup záujem, musíte sa zaregistrovať na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk.

Pas na jednu sezónu a červená šatka Na bežky!
Pas na jednu sezónu a červená šatka Na bežky!

Minimálna výška príspevku

27

Táto odmena pridáva k Pasu Na bežky! na jednu sezónu aj červenú šatku s logom portálu nabezky.sk. Na to, aby ste mohli pas použiť, musíte byť zaregistrovaní na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Pas, ktorý je súčasťou tejto odmeny, bude dostupný po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk. Šatku odošleme poštou v priebehu januára 2023.

Pas na jednu sezónu a modrá šatka Na bežky!
Pas na jednu sezónu a modrá šatka Na bežky!

Minimálna výška príspevku

27

Táto odmena pridáva k Pasu Na bežky! na jednu sezónu aj modrú šatku s logom portálu nabezky.sk. Na to, aby ste mohli pas použiť, musíte byť zaregistrovaní na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Pas, ktorý je súčasťou tejto odmeny, bude dostupný po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk. Šatku odošleme poštou v priebehu januára 2023.

Pas na jednu sezónu a dve šatky Na bežky!
Pas na jednu sezónu a dve šatky Na bežky!

Minimálna výška príspevku

45

Táto odmena pridáva k Pasu Na bežky! na jednu sezónu aj modrú a červenú šatku s logom portálu nabezky.sk. Na to, aby ste mohli pas použiť, musíte byť zaregistrovaní na portáli nabezky.sk. Pas zaručuje prístup k službe, nie je to „hmatateľný“ produkt.

Doručenie: Pas, ktorý je súčasťou tejto odmeny, bude dostupný po spárovaní vášho emailu s vašim účtom na portáli nabezky.sk. Šatku odošleme poštou v priebehu januára 2023.