Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

Neobvyklý pohľad na 2. svetovú vojnu, v ktorej bojovými poľami boli aj moria a oceány z pera námorného dôstojníka. Unikátna kniha takmer deň za dňom zachytáva priebeh námorných bitiek, či veľkých operácií 2. svetovej vojny, od prvého dňa, až po kapituláciu Japonska 2. septembra 1945. Prináša doteraz neznáme udalosti, pomáha lepšie pochopiť dejinné súvislosti, či vojenské stratégie mocností.

Literatúra
História
Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí
Získaná suma
100%

6 018 €

z cieľovej sumy
6 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Netradičný knižný pohľad na 2.svetovú vojnu. Zmapovanie námorných stretov, popularizácia vojensko-námornej tematiky, vojenské stratégie mocností 

Autorom knihy je Jaroslav Coplák, ktorý celý svoj život zasvätil námornej tematike. Či už ako bývalý námorný dôstojník, zakladateľ a riaditeľ Námorného úradu, jachtár alebo prekladateľ a autor mnohých kníh s námornou a jachtárskou tematikou. Okrem profesionálnej dráhy si za svoj celoživotný cieľ kladie popularizáciu a priblíženie námornej tematiky aj širšej verejnosti, a to aj v našej vnútrozemskej krajine. Jeho najnovšia kniha má priniesť pohľad na menej známe udalosti 2.svetovej vojny, ktoré sa odohrávali na moriach a oceánoch. Môžu nám priniesť nový pohľad na dnes už chronicky známy priebeh tejto najkatastrofickejšej vojny, lepšie pochopiť vojenské stratégie mocností a ich lídrov a potrebu zabezpečenia námorného priestoru.

Ukážka niektorých predchádzajúcich kníh autora s námornou tematikou
Ukážka niektorých predchádzajúcich kníh autora s námornou tematikou
Ukážka niektorých predchádzajúcich kníh autora s námornou tematikou

Prečo potrebujem vašu podporu a ako ju využijem?

Práca na knihe si vyžiadala vyše roka každodennej práce, štúdia materiálov a literatúry, zháňania a vyhľadávania údajov, fotografií a ďalších podkladov. Text je kompletný, vybraných je vyše 600 fotografií, mapiek a nákresov. Výsledkom bude nepochybne zaujímavá kniha,
ktorá by mohla byť vydaná začiatkom roka 2023. Očakávané finále je však závislé od dostatku financií, takže si dovoľujem poprosiť o podporu tejto kampane. Všetky moje predchádzajúce publikácie sa mi doteraz podarilo financovať svojpomocne, avšak zvýšené náklady na tlač a ceny papiera v súčasnej dobe ma prinútili hľadať pomoc aj týmto inovatívnejším spôsobom. Z vašej podpory sa mi tak podarí pokryť aspoň z časti náklady na grafické práce a tlač knihy. Svoje publikácie zväčša  pripravujem bez nároku na honorár. Tým je pre mňa pocit, že kniha si nájde svojho čitateľa a aj vnútrozemská krajina akou je Slovensko prispeje k námornej tematike a doplní znalosti v tejto oblasti a obohatí tak širší okruh čitateľov. 

Čo ponúka kniha Námorná vojna?

Unikátna kniha takmer deň za dňom zachytáva priebeh námorných bitiek, stretov či veľkých operácií druhej svetovej vojny, od prvého dňa vojny, až po kapituláciu Japonska 2. septembra 1945, ktoré sa odohrávali na moriach a oceánoch. Pozornosť čitateľa upútajú epizódy z ťažkých bojov o konvoje na severnom Atlantiku, ktorými prúdila americká pomoc osamotene bojujúcej Veľkej Británii a neskôr aj novému spojencovi Sovietskemu zväzu, donedávna vernému vazalovi nacistického
Nemecka. U nás sú menej známe tvrdé boje v Tichomorí, ktoré zvádzali americké sily vo vojne proti Japonsku. Kniha zachytáva aj dramatické príbehy, akými bola napríklad evakuácia spojeneckých vojsk z Dunkerque, ktorú poznáme z filmu Dunkirk, ale aj víťazný návrat Spojencov počas
invázie do Normandie v júni 1944. Približuje aj jednotlivé operácie, ako bolo
prenasledovanie obrovskej nemeckej bitevnej lode Bismarck či pokusy o zničenie jej sesterskej lode Tirpitz. Zaujímavé príbehy, ale aj strohé
fakty a čísla ilustruje 600 dobových fotografií, máp a nákresov.

Všetci poznáme známe vojenské operácie, ako bolo vylodenie v Normandii, ale možno sme nepočuli o britskom krížniku Edinburgh, ktorý zo sovietskych prístavov do Británie prepravoval zlato v hodnote asi 150 miliónov libier. Sovieti ním čiastočne platili za dodávky zbraní, výstroja a ďalšieho materiálu. Krížnik napokon v  Barentsovom mori roku 1942 potopili nemecké torpédoborce.

Kniha obsahuje stovky podobných, menej známych epizód, ktoré okrem obrovských materiálnych škôd stáli životy desiatok tisícov životov ľudí na ich palubách.

Čo ma viedlo k napísaniu tejto knihy?

Slovensko je vnútrozemská krajina uprostred Európy a možno práve preto more vnímame skôr ako dovolenkovú destináciu. Menej si však uvedomujeme ako moria a oceány ovplyvňujú aj náš život. Nad ich hladinou sa formuje počasie, na ktoré sa často ponosujeme. Aj dnes vyše 90 percent komodít svetového obchodu putuje práve na palubách tisícok obchodných lodí. Oddávna prebiehal boj o zabezpečenie a ochranu námorného obchodu a tým získanie strategickej prevahy.

Názorným príkladom boli spojenecké konvoje obchodných lodí v časoch druhej svetovej vojny, bez pomoci ktorých by Veľká Británia po rýchlej porážke Francúzska roku 1940 nezvládla boj proti nacistickému Nemecku. Podobnú ťažkú úlohu mali aj Spojené štáty americké, ktoré museli v Tichomorí čeliť japonskej vojenskej expanzii. 

Kniha nám v chronologickom slede predstaví  všetky najdôležitejšie, ale aj menej závažné bitky a námorné operácie, aby sme si mohli urobiť presnejšiu predstavu o tom, čo sa na moriach a oceánoch počas tejto najstrašnejšej vojny odohralo.

Prečo sa zrodila a komu je určená kniha Námorná vojna

Mnohí z nás sa zaujímajú o vojenskú problematiku, históriu vojen, bojovú
techniku a pod. Aj keď o vojenských operáciách na súši máme dostatok informácií z kníh, filmov či internetu, o bojoch na moriach a oceánoch vieme menej.

Ako nám nasvedčujú udalosti z bojov na Ukrajine, či bývalej Juhoslávii, ani na našom kontinente sa nemožno uspokojiť s prehnaným pacifizmom. Napokon, aj v tomto prípade sa do bojov zapájajú vojnové lode.

Táto unikátna kniha predstavuje východisko poznania, odrazový mostík, ktorý nám umožní detailnejšie spoznať túto stránku histórie.

Epizódy z námorných bitiek a bojov by mohli osviežiť aj hodiny dejepisu, lebo aj v dnešnej hektickej dobe sa máme čo poučiť z nedávnej histórie. Pravdaže, aj odborníci o vojenskú históriu v knihe taktiež nájdu množstvo nových informácií.

Ak vás môj projekt zaujal, budem rád, ak ho podporíte.

Dáte tak zmysel nielen mojej práci, ale prispejete k obohateniu nášho vnímania tohto rozmeru histórie s presahom do súčasnosti.

Ak vás táto problematika zaujala, budem rád, ak siahnete po mojich starších publikáciách, či autorských alebo prekladoch. Nájdete ich v dobrých kníhkupectvách alebo na stránkach vydavateľstiev Perfekt a Magnet Press. Rád vám niektorú z nich pošlem aj s osobným venovaním ako odmenu za podporu kampane. 

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí
Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

Minimálna výška príspevku

50

Novú knihu vám rád zašlem po jej vydaní aj s osobným venovaním autora

Doručenie: po vydaní knihy, resp. prvý polrok 2023

Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí + Vaše meno v knihe
Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí + Vaše meno v knihe

Minimálna výška príspevku

70

Prvým 20 podporovateľom, ktorí si vyberú túto odmenu, rád uverejním ich meno priamo na stránkach knihy ako poďakovanie podporovateľom. Hmatateľný a trvalý odkaz všetkým čitateľom knihy.

Doručenie: po vydaní knihy, resp. prvý polrok 2023

Kniha Oceánske dobrodružstvo
Kniha Oceánske dobrodružstvo

Minimálna výška príspevku

45

Príbehy veľkých moreplavcov, jachtárov, či iných odvážlivcov, ktorí si zaumienili svojou fyzickou a psychickou silou prekonávať často neprekonateľné prírodné živly. Príbehy o sile ľudskej vôle, víťazstvách aj prehrách v súboji s prírodou.

Doručenie: po skončení kampane

Kniha Lexikón Námorných bitiek (preklad: Jaroslav Coplák)
Kniha Lexikón Námorných bitiek (preklad: Jaroslav Coplák)

Minimálna výška príspevku

45

Doslova lexikón námorných konfliktov počas stáročí zasadených do historického kontextu. Je prienikom do pochopenia vojenských stratégií počas stáročí. Prekladaný text som významne obohatil práve o spomínaný historický kontext, čím zaujme aj tých čitateľov, ktorí nepoznajú dejinné udalosti do detailov.

Doručenie: po skončení kampane

Kniha Plávajúce pevnosti - Pancierové lode (1860-1960)
Kniha Plávajúce pevnosti - Pancierové lode (1860-1960)

Minimálna výška príspevku

35

Sprievodca fascinujúcim svetom vojnových lodí, ktoré tvorili jadro námorných síl Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska či Rakúsko-Uhorska a iných námorných veľmocí až po moderné plávajúce pevnosti, ktoré zohrali svoju úlohu počas 2.svetovej vojny a krátko po nej. V knihe nájdete nielen prekvapivé technické detaily, bohaté ilustrácie a fotodokumentácie, ale aj príbehy lodí zasadené do historických súvislostí.

Doručenie: po skončení kampane

Kniha Lodné portréty: Námorné lode zo srdca Európy
Kniha Lodné portréty: Námorné lode zo srdca Európy

Minimálna výška príspevku

35

Publikácia odkrýva pre laickú verejnosť pomerne prekvapivý svet lodí pod vlajkami Československa, resp. neskôr Českej republiky a Slovenskej republiky. Oboznamuje nás s nedávnou históriou týchto námorných lodí, ich prínosom a službami, ktoré poskytovali alebo poskytujú dodnes. Nejde len o spracovanie faktov, ale aj o pútavé osudy lodí, ktorým sa neraz nevyhli ani námorné nehody, či iné dramatické udalosti. Na vyše 200 stranách nechýba bohatý obrazový materiál.

Doručenie: po skončení kampane

Kniha Piráti svetových morí (preklad Jaroslav Coplák)
Kniha Piráti svetových morí (preklad Jaroslav Coplák)

Minimálna výška príspevku

45

Odkedy sa ľudské pokolenie vydalo na plavbu, odvtedy námorníkom konkurujú aj piráti. Ľudia a ľudské osudy tvoria našu históriu a nezameniteľným spôsobom píšu aj túto knihu plnú úspechov, moci a bohatstva, ale aj otroctva, smrti a tragédií. Zachytáva fascinujúce príbehy vychýrených, ale aj menej známych pirátov, korzárov, kaperov, berberov, vitaliánov, bukanierov a ostatných morských lúpežníkov.

Doručenie: po skončení kampane

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

1 000 €

👤 Anonymný podporovateľ

400 €

👤 Anonymný podporovateľ

490 €

👤 Robert Cemericka

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

💬 Drzim palce tomuto projektu.

54 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

1 000 €

👤 Anonymný podporovateľ

1 000 €

👤 Občianske združenie WellGiving

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí + Vaše meno v knihe

74 €

+ 30 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Drzim palce :)

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Plávajúce pevnosti - Pancierové lode (1860-1960)

💬 Drzime palce!

54 €

+ 8 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Oceánske dobrodružstvo

154 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Piráti svetových morí (preklad Jaroslav Coplák)

150 €

+ 8 € ?

👤 Andrej Coplak

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí + Vaše meno v knihe

154 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

💬 Držím palce!

54 €

👤 Jan Zeman

💬 Ať se daří, s pozdravem Jano Zeman

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

200 €

+ 6 € ?

👤 Ondrej Zakutny

💬 Príbehy lodí a ľudí čo sa na nich plavia ma vždy zaujímali.

150 €

+ 10 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Jan Rexa

💬 Teším na vydanie a prajem veľa tvorivých nápadov

200 €

+ 6 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Držím palce, nech sa vénerie potrebná suma čo najskôr.

100 €

+ 5 € ?

👤 Tomáš Ďurina

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

54 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí + Vaše meno v knihe

💬 Drzim palce

74 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

54 €

+ 4 € ?

👤 Terezia Molnar Coplakova

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí + Vaše meno v knihe

74 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

54 €

👤 Jaroslava Budošová

🎁 Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

54 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

   1 2

Autori

Miesto realizácie projektu

Trnavský kraj

Jaroslav Coplák

Jaroslav Coplák

Ako bývalý námorný dôstojník, námorný jachtár a vodák sa dlhé roky venujem popularizácii námornej tematiky. Napísal som niekoľko zaujímavých kníh, napríklad "Osobné lode", ktorá bola venovaná niekdajším "kráľovnám morí" a vyšla v štyroch jazykoch. Kniha "Lodné portréty - Námorné lode zo srdca Európy" zachytáva stručnú históriu takmer troch stoviek obchodných námorných lodí, ktoré plávali pod slovenskou a predtým pod československou vlajkou. Publikácia "Plávajúce pevnosti - Pancierové lode 1860-1960" pojednáva o najväčších vojnových lodiach pancierovej éry. Kniha "Oceánske dobrodružstvo" približuje často veľmi dramatické príbehy moreplavcov, jachtárov či dobrodruhov o ich plavbách, ktoré sa niekedy takmer priečili zdravému rozumu. Okrem toho som preložil som takmer tri desiatky kníh z angličtiny a poľštiny, ktoré sa týkali najmä námornej tematiky (napríklad Námorné bitky, Lode a plavba, Prvá okolo sveta , Osamelá plavba Opty, Jane´s Válečné lodě, Moderní ponorky, Veľká obrazová encyklopédia lodí, Lexikón námorných bitiek, atď.) Pre výučbu námorných dôstojníkov a námorných jachtárov som napísal skriptá týkajúce sa bezpečnosti plavby na mori a právnych predpisov pre námornú plavbu.

Tereza Molnar

Tereza Molnar

Som dcérou autora knihy Jaroslava Copláka. Asi nebude prekvapením, že od malička som bola obklopená námorníckou tematikou, príbehmi lodí, osamelých moreplavcov a kopami kníh. Zvuk písacieho stroja boli súčasťou našej domácnosti takmer každý deň. Možno aj to ma doviedlo, že som profesne začínala ako novinárka a naďalej sa venujem slovu a komunikácii. Hoci pôsobím hlavne v korporátnej oblasti, viem koľko úsilia stojí príprava akejkoľvek knihy a aké zložité je kvalitný obsah pretaviť do vydania knihy tak, aby rokmi nadobudnuté skúsenosti mohli byť užitočné aj pre verejnosť a nadšencov. Hoci je námorná problematika v našej stredourópskej krajine skôr raritou, už aj medzi nami sa formuje nemalý okruh ľudí, ktorý sa cez jachtárstvo a vodáctvo dostáva postupne k láske a obdivu morského živlu, uvedomuje si strategickosť a význam morí a oceánov. A napokon je tu historický rozmer, ktorý pri štúdiu dejín často opomíname. A to, že rozhodujúce bitky svetových vojen sa odohrávali na moriach a oceánoch. Len tak môže byť kontext dejín úplný a rada by som k tomu dopomohla aj podporou knihy Námorná vojna a jej kampaňou.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí
Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí

Minimálna výška príspevku

50

Novú knihu vám rád zašlem po jej vydaní aj s osobným venovaním autora

Doručenie: po vydaní knihy, resp. prvý polrok 2023

Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí + Vaše meno v knihe
Kniha Námorná vojna 1939-1945 - Chronológia kľúčových udalostí + Vaše meno v knihe

Minimálna výška príspevku

70

Prvým 20 podporovateľom, ktorí si vyberú túto odmenu, rád uverejním ich meno priamo na stránkach knihy ako poďakovanie podporovateľom. Hmatateľný a trvalý odkaz všetkým čitateľom knihy.

Doručenie: po vydaní knihy, resp. prvý polrok 2023

Kniha Oceánske dobrodružstvo
Kniha Oceánske dobrodružstvo

Minimálna výška príspevku

45

Príbehy veľkých moreplavcov, jachtárov, či iných odvážlivcov, ktorí si zaumienili svojou fyzickou a psychickou silou prekonávať často neprekonateľné prírodné živly. Príbehy o sile ľudskej vôle, víťazstvách aj prehrách v súboji s prírodou.

Doručenie: po skončení kampane

Kniha Lexikón Námorných bitiek (preklad: Jaroslav Coplák)
Kniha Lexikón Námorných bitiek (preklad: Jaroslav Coplák)

Minimálna výška príspevku

45

Doslova lexikón námorných konfliktov počas stáročí zasadených do historického kontextu. Je prienikom do pochopenia vojenských stratégií počas stáročí. Prekladaný text som významne obohatil práve o spomínaný historický kontext, čím zaujme aj tých čitateľov, ktorí nepoznajú dejinné udalosti do detailov.

Doručenie: po skončení kampane

Kniha Plávajúce pevnosti - Pancierové lode (1860-1960)
Kniha Plávajúce pevnosti - Pancierové lode (1860-1960)

Minimálna výška príspevku

35

Sprievodca fascinujúcim svetom vojnových lodí, ktoré tvorili jadro námorných síl Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska či Rakúsko-Uhorska a iných námorných veľmocí až po moderné plávajúce pevnosti, ktoré zohrali svoju úlohu počas 2.svetovej vojny a krátko po nej. V knihe nájdete nielen prekvapivé technické detaily, bohaté ilustrácie a fotodokumentácie, ale aj príbehy lodí zasadené do historických súvislostí.

Doručenie: po skončení kampane

Kniha Lodné portréty: Námorné lode zo srdca Európy
Kniha Lodné portréty: Námorné lode zo srdca Európy

Minimálna výška príspevku

35

Publikácia odkrýva pre laickú verejnosť pomerne prekvapivý svet lodí pod vlajkami Československa, resp. neskôr Českej republiky a Slovenskej republiky. Oboznamuje nás s nedávnou históriou týchto námorných lodí, ich prínosom a službami, ktoré poskytovali alebo poskytujú dodnes. Nejde len o spracovanie faktov, ale aj o pútavé osudy lodí, ktorým sa neraz nevyhli ani námorné nehody, či iné dramatické udalosti. Na vyše 200 stranách nechýba bohatý obrazový materiál.

Doručenie: po skončení kampane

Kniha Piráti svetových morí (preklad Jaroslav Coplák)
Kniha Piráti svetových morí (preklad Jaroslav Coplák)

Minimálna výška príspevku

45

Odkedy sa ľudské pokolenie vydalo na plavbu, odvtedy námorníkom konkurujú aj piráti. Ľudia a ľudské osudy tvoria našu históriu a nezameniteľným spôsobom píšu aj túto knihu plnú úspechov, moci a bohatstva, ale aj otroctva, smrti a tragédií. Zachytáva fascinujúce príbehy vychýrených, ale aj menej známych pirátov, korzárov, kaperov, berberov, vitaliánov, bukanierov a ostatných morských lúpežníkov.

Doručenie: po skončení kampane