Kniha: Sen o bielom motýľovi

Kniha: Sen o bielom motýľovi

Pomôžte mi vydať básnický debut zrejúci v priebehu 20 rokov písania. Knižka s jedinečnými ilustráciami. Poézia vysoko hodnotená, súťažne oceňovaná, avšak dosiaľ knižne nevydaná. Jemná lyrická komunikácia s čitateľom, ktorá prináša trochu iný pohľad na svet.

Náš výber
Literatúra
Kniha: Sen o bielom motýľovi
Získaná suma
61%

1 516 €

z cieľovej sumy
2 500 €

20 dní

do skončenia kampane

O projekte

Tento projekt je viac...

SEN O BIELOM MOTÝĽOVI je viac než len myšlienková koncepcia sna.

Je to príbeh života mojimi očami, sú to básne, ktoré môžete vo chvíľach pokojného času pre seba vychutnávať ako teplý čaj, dúšok po dúšku.

Zbierka je rozdelená chronologicky do 5 častí. Témy básní prechádzajú od prírodných motívov a živlov cez blízke vzťahy, psychologické ponory do
prežívania, snívania a fantázie, ktoré sa prirodzene pretkávajú s realistickými motívmi.

Písala som ich s láskou pre ľudí.

Cez poéziu a jej čarovné rúcho vidíme svet trochu inak.

Môj príbeh

Milujem život, ľudí a umenie. Okrem písania pracujem ako psychologička. Svoju prácu milujem, je mojím poslaním. Ľudia a ich jemné prejavy, ktoré sú významne prítomné počas terapie, sú mi silnou inšpiráciou pre poéziu.

Píšem od svojich 16 rokov. Písanie je pre mňa formou meditácie, očisty, premieňania. Je tu stále, kým som bdelá a dokážem vnímať čaro chvíle, celé spektrum farieb a vôní, emócií a esencie, ktorá je v pozadí všetkého života.

Kvality tohto poznania prinášam do svojej poézie. Je tu pre vás a je pripravená naplniť sa vaším nazeraním na svet, vašou očistou, vaším premieňaním.

Písať som začala ešte na gymnáziu. V mojom rodnom meste, v Piešťanoch, som založila umelecký klub, v ktorom sme sa venovali písaniu,
výtvarnému umeniu a hudbe. Spoločne s inými klubmi na Slovensku sme sa stretávali na literárnych festivaloch a organizovali verejné čítanie poézie.

V roku 2005 som sa začala zúčastňovať na literárnych súťažiach a hneď som získala hlavnú cenu v prestížnej literárnej súťaži Wolkrova Polianka.
Pokračovala som publikovaním poézie v literárnych časopisoch Dotyky a Romboid, moje básne boli odvysielané v RTVS, prijala som pozvanie čítať svoju tvorbu na festivale Capalest 2008, čítala som v Prahe i na americkom veľvyslanectve v Bratislave. Toto obdobie som vystupovala pod svojím dievčenským menom Zuzana Fapšová.

Niektoré ďalšie ocenenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v pôvodnej tvorbe:

Wolkrova Polianka 2006 – 1. miesto
Literární květen 2006 (medzinárodná súťaž) – 2. miesto
Akademický Prešov 2006 – 2. miesto
Literárna Senica 2006 – 2. miesto
Wolkrova Polianka 2007 – 2. miesto
Gerbócova literárna Snina 2007 – 1. miesto
Literární Vysočina 2007 (medzinárodná súťaž) – cena do 25 let
Krídla Ivana Laučíka 2009 – hlavná cena

Po tomto období sociálne aktívneho literárneho života som presunula svoju energiu na budovanie rodiny, no písať som neprestávala. S pribúdajúcim vekom (i keď nie som až taká stará) som sa začala obzerať po súťažiach, no vo väčšine z nich som už nespĺňala vekové kritériá.

- moje deti
Odozvy odborníkov na moju poéziu ma však veľmi povzbudzovali k tomu, aby som sa naďalej venovala písaniu a ako som sa ja posúvala v živote,
poézia so mnou šla rovnakou cestou.

Gauginovo pobrežie

Vzdialená hudba Gauginovho obrazu
sa vinie pobrežím ako línia letu vážky.
Granátové jablko v košíku, voňavé,
rozpolené silnými prstami.
Paul nanesie červenú farbu na plátno.
Lode v prístave prikyvujú kráľovi slnka,
piesok na pobreží sa leskne,
vo vetre schne a vytvára lodné brázdy.
Žeravou žlťou slnka sa otvárajú ustrice,
hmlisté oči mora.
Dravec na nich útočí,
Paul maľuje ich vášnivý súboj,
trasie sa mu štetec pod ťarchou
veľkej slnečnej gule,
čo mu nedovolí prestať,
čo roztápa všetko nepotrebné,
až ostane holé torzo muža –
jeho odkryté bijúce srdce
a odovzdané telo ustrice:
dravec jej najprv musí
spôsobiť jazvu,
aby mohla vzniknúť perla.

Premeny

V hrudných koreňoch stlačený smútok
mihotavo čaká.
Nahmatáš ho pod mojou kľúčnou kosťou
ako nikto doposiaľ –
zvlní sa tma, čiernovlasá, hlbokozraká matka
a hviezdy ako jej priezračnice.

Aká milosrdná je horúčosť kamenných stĺpov,
ktoré nespadnú, len sa uhrančivo tisnú do zeme.
Aké ľahké je drevo horiacich konárov – v tele vtáka
iba horiace srdce, radosť,
len lístie, vyletujúce hore,
sa vo výške mení na biely popol.
Vraciame sa späť, do svojich tvárí,
prepojených nekonečnou niťou.

Dlaňou zohrievaš moje čelo,
vlna sa prehýba
ako spev,
prastarý a hlboký.

Kolovrátok

Spomienka na malý kamienok
v babkinom kolovrátku, čo na hnedo voňal
a strmé čelo kolísal, keď zaspávala v sede,
v tichom stmievaní.
Babka mala ruky ľahké ako mach,
položené na dreve.
Večer v tme žiaril na belaso
od mesiaca. Kamienok v ňom
vymyl brehy, vyhladil kôru tváre,
bol dôvodom pre pohyb,
sviatočnú blúzu, vystretý chrbát.
Nite v cievkach napínali lesklé pletence rúk.
V blankytnom mesiaci tancovali
ako vlny priadze v predurčenom rytme,
ktorý vytvorila babka počas dňa.
Pri brieždení jej tvár ružovela,
a keď v kolovrátku cvengol kamienok,
znova sa zdvihol napradený kus vlny
ako príboj, ako kyvadlo,
predpovedajúce záblesk jej pohľadu.
Milovala som ten malý kamienok.

❤️ Sen o bielom motýľovi ❤️

V období, kedy som si uvedomila, že moja dlho pripravovaná zbierka je už taká hrubá, že „praská vo švíkoch“, oslovila som jedno skvelé vydavateľstvo, ktoré promptne reagovalo.

Tu je názor spisovateľky a riaditeľky vydavateľstva na pripravenú zbierku:

„Ak sa v magickom novoročnom období dá hovoriť o čaroch a zázrakoch, tak čaro básne iste nájdete v zbierke poézie Zuzany Šeligovej Sen o bielom motýľovi. Všadeprítomná neha vás presvedčí, že vnútorný svet ženy má očisťujúcu moc. Pozoruhodné sú aj ilustrácie, ktoré sú súčasťou knihy –
jemné, éterické, plné snov – nielen o bielom motýľovi.

Chcete očistu srdca a mysle? Tak túto knihu určite musíte mať.
Pomôže vám v tom, nech ste kdekoľvek, no najmä v intimite vášho domova a vzťahov.“

Zuzana Kuglerová,
riaditeľka vydavateľskej sekcie
PARS ARTEM,
Združenie
internetových autorov

Výzva na vydanie tejto knižky spočíva v potrebe vydať ju v tomto období, pretože ona už potrebuje ŽIŤ.

V podobe knižky, ilustrovanej nádhernými ilustráciami akademickej maliarky JITKY BEZÚROVEJ.

Jitka v rokoch 1979-1985 študovala na VŠVU v Bratislave, na oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u prof. Albína Brunovského.
Mala viac ako 20 samostatných výstav a viac ako 30 spoločných výstav doma aj v zahraničí napríklad: Česko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko, Brazília, Nórsko, Fínsko, Španielsko, Taliansko ...
Za bibliofilské vydanie zbierky poézie „Znelec“ získala cenu MS v súťaži najkrajšia kniha roka 1985.
"Základom a pevnou vnútornou istotou i konštantou tvorby Jitky Bezúrovej je osobitý, autorský poetizmus a lyrizmus. Je to harmonická syntéza krehkého obrazového poetizmu a zmyslu pre obraznosť slova, myšlienky a pocitu. Emócia, poézia a lyrika, spolu s tvorivou fantáziou a fantazijnou poéziou sú pevné piliere, na ktorých stojí subtílne dielo výtvarníčky.“
Bohumír Bachratý
Jitka našu spoločnú knižku opisuje cez verše:

„Dve krídla jemne mávnu,
dva svety
sa dotknú v snovom tichu,
v tajomnej hmlovine
bledomodrej, bielej, striebristej
sa tvoria obrazy a slová
šepkané, naliehavé, vášnivé aj krehké,
vzniká rytmus, jemná hudba.
Môžete sa započúvať,
prosím vstúpte do priestoru,
ktorý vzniká.“
O svoj názor na básnickú zbierku sa s nami podelil aj môj dlhoročný priateľ a filozof Peter Rusnák:

Áno, sen... ale jasnozrivý!
Na chvíľku sa pristaviť nad poéziou Zuzany Šeligovej a prebývať s ňou v básni akoby v bezčasí... To je dar, možno dar všedného dňa posvätený nevšednou chvíľou. Je to skoro ako sen - prebývať v poézii, ktorá čerpá z archetypálnych zdrojov života, no neopája sa sama sebou, lež krásu a pravdu sveta zrkadlí na svojej hladine meditatívne a liečivo.
V posvätných chvíľach ticha, napríklad počas súmraku či v brieždení dňa, bude najlepšie načúvať spevu slovenskej poetky, jej aktuálnemu chóru, zároveň tak prastarému a hlbokému. Načúvať chóru anjelov a lesných víl, škriatkov i bytostí detskej imaginácie, ktoré zabývajú náš svet z čias
detstva až doteraz a robia ho vždy nanovo čarokrásnym. Tam, kde veľkí mágovia vidia všetky krásy svety a rečou modernej poézie ich vyslovujú ako „hadry, kosti, kůže“, tam poetka Šeligová nachádza nehu, dotyk, úsmev a prijatie. Inú stranu mince života, ktorá má právo byť vyslovená a z hĺbky duše vyspievaná. A možno dnes viac než kedykoľvek predtým. Na lesnej ceste životom od dieťaťa ku starcovi stretáva Zuzana Šeligová v obrazoch magicky krásnej a tajuplnej prírody tancujúce víly, Gauguinovho Krista i Máriu Magdalénu, aby sa nás následne v básni Žena s jemnou nástojčivosťou opýtala: uveríš tomu?!
Čitateľ, uveríš básni? Veď jej báseň ako pozauny Mahlerovej symfónie vniká do duše a následne pulzuje v krvi ako predtucha neodvratného osudu, ako stopa neopakovateľnej krásy – pulzuje v nás vytrvalo a nástojčivo. V básnickej prvotine poetky Šeligovej, parafrázujúc čuvašského básnika Gennadija Ajgiho, chcem na poslednej stránke rovnako nástojčivo zvolať do bielych plání: ó, jasnozrivosť, príď a rozšír
sa básňou!

doc. Dr. Peter Rusnák, v čase
Trojkráľovom 2023

Dôležité otázky a odpovede

 • Prečo robím kampaň? Kedy vyjde kniha?
  - Moja kniha vyjde v prípade naplnenia finančného cieľa už túto jar. Touto kampaňou chcem vydanie umožniť a v prípade prekročenia cieľovej sumy vytvoriť finančnú bázu pre vydanie ďalšej básnickej
  zbierky
 • Kde sa bude dať knihu kúpiť?
  - Vydavateľstvo Pars Artem po vydaní knižky zrealizuje distribúciu do siete kníhkupectiev Martinus a Panta Rhei.
 • Koľko potrebujem peňazí?
  - Cieľ kampane je 2 500 €, pretože som chcela tento cieľ nastaviť realisticky. Kniha má približne 115 strán a 11 ilustrácií na kvalitnom papieri. Neviem, koľko ľudí prejaví o moju knihu záujem. Vydanie takejto
  knižky stojí dosť, ale v kútiku duše verím, že bude úspešná a cieľ prekonáme.

Prečo crowdfunding a ako využijem financie

Crowdfunding je pre mňa spôsob, ako sa uistiť, že moje dielo má pre ľudí
význam. Vaše príspevky pre mňa znamenajú, že som na dobrej ceste a to, čo robím, môže mať hodnotu pre ostatných.

Financie vyzbierané na StartLabe použijem na vydanie 300 výtlačkov.
Vyzbieraná suma nám pomôže vydať knižku poézie Sen o bielom motýľovi, ktorá zrie 20 rokov. Budeme môcť vytlačiť kvalitnú väzbu s mimoriadnymi ilustráciami a cenenými básňami.
Ak sa vám náš zámer a knižka páči, podporte nás, aby kniha mohla vyjsť v tom správnom načasovaní.

ĎAKUJEM!

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Sen o bielom motýľovi
Kniha Sen o bielom motýľovi

Minimálna výška príspevku

14

Príspevkom si predplatíte knihu, ktorú vám doručíme na vami uvedenú adresu.

Doručenie: apríl-máj 2023

Počet zostávajúcich odmien: 99 z 150

Konzultácia s autorkou o psychologických témach

Minimálna výška príspevku

50

Príspevkom získate možnosť online konzultácie s autorkou ako psychologičkou.

Doručenie: marec-apríl 2023

Mimoriadny príspevok - predplatné 5 online psychologických konzultácií

Minimálna výška príspevku

200

Chcete podporiť tento projekt väčšou, mimoriadnou sumou? Odmenou bude predplatné 5 online psychologických konzultácií.

Doručenie: marec - neobmedzene

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

14 €

👤 Peter Wilfling

150 €

👤 Jana Randa

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

💬 Tesim se !!!

14 €

👤 Júlia Švecová

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

💬 Zuzik, sen sa stáva skutočnosťou 💗🙏🏻 Držím palce!

14 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

💬 Zuzi,teším sa veľmi na tvoje básne!

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

14 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

19 €

+ 3 € ?

👤 Monika Kádeková

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

14 €

👤 Martina Roharikova

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

💬 Zuzanka teším sa na knižku:)

15 €

👤 Jana Sýkorová

🎁 Konzultácia s autorkou o psychologických témach

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

28 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

14 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

💬 Teším sa na knihu. Prajem veľa osobných úspechov Zuzka.

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

200 €

+ 20 € ?

👤 Julia Šimeková

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

💬 💙 teším sa na ňu Zuzka!

25 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

20 €

👤 Emilia HOZOVA

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

14 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

15 €

👤 Dominika Pavlovčinová

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

14 €

+ 1 € ?

👤 Silvia Bartosova

15 €

+ 2 € ?

👤 Dušan Šebo

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

15 €

👤 Jana Báliková

💬 Rada podporím pekné veci.

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

14 €

+ 1 € ?

👤 Andrea Zahorcova

10 €

👤 Michal Fapšo

💬 Držím palce, sestrička <3

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

20 €

+ 3 € ?

👤 Anna Jančová

🎁 Kniha Sen o bielom motýľovi

14 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Rada si dielo precitam.

5 €

   1 2

Autori

Miesto realizácie projektu

Žilinský kraj

Zuzana Šeligová

Zuzana Šeligová

Poézia mi ponúka jemnejšie a citlivejšie prežívanie tohto sveta, formuje moju schopnosť vnímať. Vo svojom profesnom zameraní som psychologička a v súčasnosti som vo výcviku gestalt psychoterapie.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Sen o bielom motýľovi
Kniha Sen o bielom motýľovi

Minimálna výška príspevku

14

Príspevkom si predplatíte knihu, ktorú vám doručíme na vami uvedenú adresu.

Doručenie: apríl-máj 2023

Počet zostávajúcich odmien: 99 z 150

Konzultácia s autorkou o psychologických témach

Minimálna výška príspevku

50

Príspevkom získate možnosť online konzultácie s autorkou ako psychologičkou.

Doručenie: marec-apríl 2023

Mimoriadny príspevok - predplatné 5 online psychologických konzultácií

Minimálna výška príspevku

200

Chcete podporiť tento projekt väčšou, mimoriadnou sumou? Odmenou bude predplatné 5 online psychologických konzultácií.

Doručenie: marec - neobmedzene