"S poctivosťou najďalej zájdeš" - audiovizuálna projekcia

"S poctivosťou najďalej zájdeš" - audiovizuálna projekcia

Naším zámerom je vytvorenie modernej expozície venovanej rodine Vagačovcov. Rodine, ktorá založila prvú bryndziareň na Slovensku.

História
Vizuálne umenie
Získaná suma
26%

1 280 €

z cieľovej sumy
5 000 €

10 dní

do skončenia kampane

O projekte

Naša myšlienka

Naším zámerom je vytvorenie modernej audiovizuálnej projekcie venovanej rodine Vagačovcov a tým vzdať hold tejto významnej rodine, ktorá založila prvú bryndziareň na Slovensku a s veľkou pravdepodobnosťou aj prvú bryndziareň svojho typu na svete.

Založil ju Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, v roku 1787. Ján Vagač chodil do Detvy iba sezónne a nikdy sa tu neusadil, až jeho potomok Alexander Vagač sa rozhodol usadiť sa v Detve natrvalo. V roku 1908 dal postaviť pre svoju rodinu prízemný dom na vtedajšej Hlavnej ulici, dnešnej Partizánskej. Za jeho vedenia dosiahla bryndziareň najväčší rozkvet. Vagačovci viedli svoj podnik veľmi poctivo a patrili k najväčším dodávateľom bryndze a syrov. Po smrti Alexandra Vagača prevzal vedenie podniku jeho syn Štefan Vagač. Žiaľ, znárodňovanie podnikov po roku 1948 znamenalo likvidáciu rodinnej bryndziarne. Vagačovci muselo v roku 1953 opustiť nielen bryndziareň, ale aj svoj rodný dom. Neskôr, v rámci reštitúcie, im bola budova vrátená, avšak výroba sa v nej už neobnovila.

Budova dlhé roky chátrala, a hoci patrí medzi
najhodnotnejšie budovy mesta Detvy, pomaly sa rozpadala. Našťastie, v roku 2017 získala nového majiteľa. Ten sa snažil obnovu tohto architektonického skvostu zo začiatku 20. storočia realizovať tak, aby verejnosti, čo najviac priblížil autentickú podobu, a to podľa pôvodných architektonických plánov, dokumentov, detailov z dobových fotografií, za pomoci odborných inštitúcií i podľa slov ešte žijúcich potomkov rodiny.

Naším plánom je venovať časť Vagačovho domu práve pamiatke rodiny Vagačovcov a zriadiť v týchto priestoroch múzeum.

"Poďakujme sa rodine a jej potomkom za prínosnú minulosť, vzdajme im úctu v súčasnosti a ponesme ich odkaz dôstojne do budúcnosti"

majiteľ Vagačovho domu

Životný príbeh rodiny bude za pomoci profesionálov spracovaný do príbehu, obohatený rodinnými fotografiami, osobnými listami či dobovou tlačou.

Rozhodli sme sa vytvoriť audiovizuálnu projekciu, ktorá sa opiera o moderné spôsoby prezentácie. Projekcia bude umiestnená na stenu v miestnosti, ktorá bude atypicky zložená z viacerých plôch extrudovaných do priestoru. Každá plocha bude znázorňovať jeden „obraz“, v ktorom bude zobrazený člen rodiny, historické fotografie a zábery zo života rodu. Súčasťou prezentácie histórie rodu bude aj ozvučenie miestnosti prispôsobené našej téme.

Náš cieľ

Naším cieľom je preniesť návštevníka späť do minulosti, priblížiť život a aktivity rodu Vagačovcov. Poukázať na dôvody príchodu do Detvy, pôsobenie rodiny v lokalite a ich špecifický vplyv na život v regióne tým, že
vybudovali prvú bryndziareň na Slovensku.

Zážitok bude sprostredkovaný pre mladistvého návštevníka, školské výlety a zároveň pre širokú verejnosť.

Vaša pomoc

Vašu podporu použijeme na:

* technické vybavenie projekcie

* umelecké spracovanie 

* projekčné plátno

* ozvučenie

* inštaláciu

"S poctivosťou najďalej zájdeš"

Pri všetkých našich aktivitách a činnostiach sa snažíme pridržiavať tohto rodinného hesla, ktoré pre budúce generácie zanechal zakladateľ bryndziarne Ján Vagač.

Náš projekt plánujeme uskutočniť do konca roka 2023, pevne veríme, že bude úspešný a že takýto druh "múzea" bude jedinečný, zaujímavý a obohacujúci nielen pre milovníkov histórie z nášho mesta, pre študentov základných, stredných či umeleckých škôl, ale pritiahne pozornosť obdivovateľov aj zo širšieho okolia.

Rodina Vagačovcov si to vskutku zaslúži.

ĎAKUJEME.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Zasnežená pohľadnica Vagačovho domu
Zasnežená pohľadnica Vagačovho domu

Minimálna výška príspevku

25

Ako poďakovanie za podporenie nášho projektu vám pošleme vianočnú pohľadnicu navrhnutú špeciálne pre Vagačov dom.

Doručenie: apríl 2023

Kupón na 15% zľavu
Kupón na 15% zľavu

Minimálna výška príspevku

50

Ponúkame vám 15 % zľavu na konzumné v Kaviarni Vagačovho domu, kde si okrem výbornej Frišnej kávy môžete vychutnať domáce koláče, horúce i studené limonády, miešané nápoje a veľa iných dobrôt :)

Doručenie: do konca roku 2023

Brožúra S poctivosťou najďalej zájdeš
Brožúra S poctivosťou najďalej zájdeš

Minimálna výška príspevku

150

Brožúra S poctivosťou najďalej zájdeš je venovaná pamiatke rodiny Vagačovcov. Okrem histórie rodiny Vagačovcov a rodinného rodokmeňu v nej nájdete veľké množstvo doteraz nezverejnených fotiek tejto slávnej rodiny, ale aj fotky z rekonštrukcie rodného domu Vagačovcov.

Doručenie: apríl 2023

Kniha Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania a okolia
Kniha Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania a okolia

Minimálna výška príspevku

200

Ako poďakovanie za príspevok vám vďačne darujeme knižku Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania a okolia. Dozviete sa v nej o vývoji bryndziarstva na Podpoľaní i Slovensku, o exporte bryndze a syrov, charakteristike dobového ovčiarstva, o slávnej rodine Vagačovcov a nájdete v nej veľa iných zaujímavých historických faktov a fotografií.

Doručenie: apríl 2023

Podporovatelia

👤 Magdaléna Valkovičová

🎁 Kupón na 15% zľavu

200 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Filip Vagač

🎁 Zasnežená pohľadnica Vagačovho domu

25 €

👤 Matej Vagač

🎁 Zasnežená pohľadnica Vagačovho domu

25 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

150 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Zasnežená pohľadnica Vagačovho domu

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

👤 Pavol Niezgodzky

🎁 Zasnežená pohľadnica Vagačovho domu

25 €

+ 2 € ?

👤 Richard Fehér

20 €

+ 2 € ?

👤 Martin Liptaj

🎁 Kniha Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania a okolia

💬 Drzim palce a tesim sa na stretnutie u Vas

200 €

+ 50 € ?

👤 Milota Micháliková

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania a okolia

200 €

+ 50 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania a okolia

200 €

👤 Tomas Krsnak

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Lukáš Tomášek

10 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

Autori

Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj

OZ Vagačov dvor

OZ Vagačov dvor

Občianske združenie Vagačov dvor je dobrovoľné neziskové združenie občanov, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia. Naším cieľom je rozvoj kultúrnosti, kultúrnych a vzdelávacích aktivít, rozvoj umeleckej tvorivosti, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu obyvateľov. Zameriavame sa na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, propagáciu nezávislého umenia ako súčasť kultúrnej scény a vydávanie publikácií. K dosiahnutiu cieľov združenia prispievame osvetovou, publikačnou, vzdelávacou, informačnou aktivitou, organizovaním stretnutí a kultúrnych podujatí.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Zasnežená pohľadnica Vagačovho domu
Zasnežená pohľadnica Vagačovho domu

Minimálna výška príspevku

25

Ako poďakovanie za podporenie nášho projektu vám pošleme vianočnú pohľadnicu navrhnutú špeciálne pre Vagačov dom.

Doručenie: apríl 2023

Kupón na 15% zľavu
Kupón na 15% zľavu

Minimálna výška príspevku

50

Ponúkame vám 15 % zľavu na konzumné v Kaviarni Vagačovho domu, kde si okrem výbornej Frišnej kávy môžete vychutnať domáce koláče, horúce i studené limonády, miešané nápoje a veľa iných dobrôt :)

Doručenie: do konca roku 2023

Brožúra S poctivosťou najďalej zájdeš
Brožúra S poctivosťou najďalej zájdeš

Minimálna výška príspevku

150

Brožúra S poctivosťou najďalej zájdeš je venovaná pamiatke rodiny Vagačovcov. Okrem histórie rodiny Vagačovcov a rodinného rodokmeňu v nej nájdete veľké množstvo doteraz nezverejnených fotiek tejto slávnej rodiny, ale aj fotky z rekonštrukcie rodného domu Vagačovcov.

Doručenie: apríl 2023

Kniha Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania a okolia
Kniha Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania a okolia

Minimálna výška príspevku

200

Ako poďakovanie za príspevok vám vďačne darujeme knižku Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania a okolia. Dozviete sa v nej o vývoji bryndziarstva na Podpoľaní i Slovensku, o exporte bryndze a syrov, charakteristike dobového ovčiarstva, o slávnej rodine Vagačovcov a nájdete v nej veľa iných zaujímavých historických faktov a fotografií.

Doručenie: apríl 2023