Učebnica mzdovej kalkulačky 2023

Učebnica mzdovej kalkulačky 2023

Dávkový, daňový a odvodový systém Slovenska je komplexný, definuje ho vyše 20 zákonov. Učebnicu mzdovej kalkulačky 2023 tvoríme preto, aby sme širokej verejnosti pomohli vysvetliť fungovanie jednotlivých zložiek tohto systému. Zaoberáme sa napríklad výpočtom čistej mzdy, štipendiami či exekúciami.

Literatúra
Učebnica mzdovej kalkulačky 2023
Získaná suma
5%

40 €

z cieľovej sumy
800 €

Kampaň skončená, cieľovú sumu sa nepodarilo naplniť.

O projekte

Ako sa vyznať v dávkovom, daňovom a odvodovom systéme Slovenska

Pre často sa meniacu legislatívu je potrebné mať na jednom mieste prehľadne spísané základné a aktualizované údaje. Učebnica je určená najmä študentom a študentkám, terénnym sociálnym pracovníčkam a pracovníkom a pracovníkom úradov práce. Široká verejnosť si môže overiť základné fakty (čistá mzda je niekedy vyššia ako hrubá, exekútor nemôže zobrať celú výplatu, príjem z práce je výrazne vyšší ako dávky ap.).

Prvú učebnicu sme vydali v roku 2021, samotnú mzdovú kalkulačku aktualizujeme od roku 2017. Odvtedy sa viacero zákonov zmenilo, a preto sme online učebnicu aktualizovali. Cieľom tohto startlabovského projektu je Učebnicu mzdovej kalkulačky po doplnení a zaktualizovaní vytlačiť a doručiť do viacerých knižníc.

Učebnica je pod slobodnou licenciou, takže ju môže používať každý - napríklad aj teraz. Autorom učebnice je Michal Páleník.

Čo obsahuje učebnica?

Učebnica mzdovej kalkulačky na rok 2023 bude obsahovať aj témy:

  • systém dávok v hmotnej núdzi,
  • exekúcie,
  • stredoškolské a vysokoškolské štipendiá,
  • zdravotné a sociálne odvody,
  • rodinná politika - prídavky a daňový bonus,
  • nároky zo zamestnania - dovolenky, stravné, príplatky, pracovný čas, minimálna mzda ap.

Čitateľ sa dozvie, ako sa napríklad vypočítavajú jednotlivé položky, aká je maximálna výška exekúcií či aká je funkcia odvodov.

Všetky kapitoly sú prepojené so mzdovou kalkulačkou, pomocou ktorej si vie ktokoľvek vyrátať presné výšky dávok, exekúcií či čistého príjmu pre konkrétnu domácnosť. Zároveň odkazujú na príslušné paragrafy zákonov. Upozorňujeme tiež na nedávne zmeny v legislatíve.

K jednotlivým kapitolám sú vytvorené otázky na precvičenie a praktické príklady. V našej mzdovej kalkulačke sú presné prepočty a upozornenia pre konkrétne domácnosti.

Ako použijeme vašu podporu?

Vašu podporu použijeme na rozposlanie vytlačenej učebnice do knižníc. Podpora tiež pomôže naďalej priebežne aktualizovať našu kalkulačku i učebnicu a zachovať ich prístupnosť širokej verejnosti.

Popri mzdovej kalkulačke a jej učebnici realizujeme aj školenia dávkového, odvodového a daňového systému na Slovensku.

mzdovú kalkulačku nájdete na našej stránke www.iz.sk

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Dobrý pocit a pdf učebnice

Minimálna výška príspevku

10

Budete mať dobrý pocit a elektronickú učebnicu v pdf.

Doručenie: apríl 2023

Jedna učebnica pre vás a druhá do knižnice

Minimálna výška príspevku

25

Pošleme vám učebnicu s venovaním a zároveň pošleme druhú učebnicu do knižnice podľa vášho výberu.

Doručenie: apríl 2023

Dve učebnice pre vás

Minimálna výška príspevku

35

Pošleme vám dve učebnice s venovaním.

Doručenie: apríl 2023

Školenie

Minimálna výška príspevku

100

Osobné školenie k vybranej časti daňového, odvodového a dávkového systému. Po školení dostanete aj učebnice.

Doručenie: rok 2023, po dohode na termíne

Podporovatelia

👤 Alexander Marko

🎁 Jedna učebnica pre vás a druhá do knižnice

💬 Vopred dakujem

25 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 5 € ?

Autori

Miesto realizácie projektu

Celé Slovensko

Inštitút zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti je občianske združenie, mimovládna nezisková nezávislá organizácia, predmetom činnosti ktorej je výskum problémov zamestnanosti. Inštitút získava a zhromažďuje informácie o trhu práce s cieľom byť platformou pre ich výmenu. Naša pozornosť sa už dlhoročne sústreďuje na trh práce SR v zmysle jeho diferencovanosti podľa regiónov, veku, vzdelania a inej štruktúry. Orientujeme sa na problémy aktívnych politík trhu práce, celoživotného vzdelávania, vypracovávame stredno a dlhodobé stratégie a prognózy s ohľadom na regionálne rozdiely. Organizujeme konferencie a semináre zamerané na problematiku trhu práce, spolupracujeme s mnohými odborníkmi i širokou verejnosťou a podieľame sa na tvorbe legislatívy SR.

Michal Páleník

Michal Páleník

Trhu práce sa dlhodobo venujem v Inštitúte zamestnanosti a na Fakulte managementu UK. Od roku 2017 vyvíjam a aktualizujem mzdovú kalkulačku,

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Dobrý pocit a pdf učebnice

Minimálna výška príspevku

10

Budete mať dobrý pocit a elektronickú učebnicu v pdf.

Doručenie: apríl 2023

Jedna učebnica pre vás a druhá do knižnice

Minimálna výška príspevku

25

Pošleme vám učebnicu s venovaním a zároveň pošleme druhú učebnicu do knižnice podľa vášho výberu.

Doručenie: apríl 2023

Dve učebnice pre vás

Minimálna výška príspevku

35

Pošleme vám dve učebnice s venovaním.

Doručenie: apríl 2023

Školenie

Minimálna výška príspevku

100

Osobné školenie k vybranej časti daňového, odvodového a dávkového systému. Po školení dostanete aj učebnice.

Doručenie: rok 2023, po dohode na termíne