Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Každodenná prax v Úsmeve ako dar nám ukazuje, že viac ako 56 % detí by nemuselo vyrastať bez svojich rodičov, ak by im niekto podal včas pomocnú ruku a poskytol nový, bezpečný domov. Preto nielen v najchudobnejších regiónoch Slovenska, ale aj v hlavnom meste, kde sa sústreďujú rodiny v núdzi s vidinou lepšieho života, budujeme Centrum pre obnovu rodín s kapacitou 15 detí. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia priestorov. Veríme, že s vašou pomocou Centrum do konca decembra dokončíme. Chýba nám na to ešte 5000 €. Finančné prostriedky použijeme na dokončovacie stavebné práce a nákup potrebného materiálu a vybavenia pre štyri bytové jednotky.

Aktuálne prebiehajúce práce v Centre

Aj vďaka vašej podpore môžeme zachrániť mnohé deti, aby ostali so svojou mamou a otcom. My urobíme vďaka nášmu odbornému zázemiu všetko preto, aby sme ich sprevádzali na ich zložitej životnej ceste tak, aby sa im situácie, ktoré ich priviedli do krízového stavu neopakovali. Ďakujeme!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia35

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Stefan Adamjak

Stefan Adamjak

Koordinátor projektov

Maria Sobolicova

Maria Sobolicova

Názov organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Ševčenkova 21, 85101 Bratislava, Slovensko
Web https://www.usmev.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt