A jä baśa s Kokavi...

A jä baśa s Kokavi...

Pomôžte nám s vydaním spevníka kokavských ľudových piesní. Po rokoch márneho snaženia nám v tomto roku svitlo na lepšie časy - získali sme finančný príspevok od Hudobného fondu. Ten však pokrýva len štvrtinu nákladov na tlač. Veríme, že ide o dostatočne zaujímavý projekt, ktorý nájde podporu aj u vás. Ďakujeme za každú pomoc.

Hudba
Kultúra
História
A jä baśa s Kokavi...

Kampaň bola

úspešná
Získaná suma
210 % 2 101 €
Cieľ Cieľová suma
Vydanie knihy
1 000 €
Krajšia a kvalitnejšia kniha
1 700 €

O projekte

Čo je cieľom nášho projektu?

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravuje vydanie publikácie autorky Mgr. Viery Brezinovej – spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou. Táto malohontská obec je známa svojou tradičnou hudobnou
a piesňovou kultúrou s veľmi výrazným a živým nárečím. Vydanie spevníka prispeje k zachovaniu ľudových piesní a poskytne k šíreniu vzácne ľudové dedičstvo pre súčasnú folklórnu obec a ďalšie generácie.

Kokava nad Rimavicou okolo roku 1940

Druhovo pestré ľudové piesne

Spevník ľudových piesní s dôkladne foneticky zapísaným nárečím obsahuje piesne od najstaršej vrstvy až po tzv. novouhorské. Druhovo veľmi pestré – od pastierskych, zbojníckych, ľúbostných, svadobných,
žartovných, vysťahovaleckých, obradových, rodinných až po balady, trávnice či uspávanky. Cenným momentom je aj obsah textov, v ktorých sa viackrát spomína obec Kokava nad Rimavicou, jej časti, prostredie, obyvatelia, či javy resp. udalosti. Každá pieseň je označená číslom tempa, čo pomôže pri interpretácii, či pri pochopení charakteru piesne.

Svadba v Kokave nad Rimavicou v tridsiatych rokoch minulého storočia

Pre koho je spevník určený?

Spevník piesní je možné využiť ako kvalitný piesňový materiál pre školy, folklórne kolektívy a obce nielen v regióne, ale aj pre potreby hudobného folklóru na Slovensku. Po celé roky bude zároveň významným
prezentačným materiálom pre samotnú obec Kokava nad Rimavicou.

O autoroch

Zberateľka, muzikantka a autorka Viera Brezinová je miestnou rodáčkou, dôverne pozná kultúrne prostredie a ovláda nárečie. Prostredníctvom rodičov a najmä starých rodičov od mladosti spoznávala ľudové piesne a celé roky ich od najstarších obyvateľov Kokavy nad Rimavicou zaznamenávala a notovala.

Odborným garantom pripravovanej publikácie je Mgr. Rudolf Veselovský, folklorista, hudobný pedagóg, zapisovateľ a spracovateľ ľudových piesní, člen odborných porôt v oblasti hudobného folklóru, vedúci ľudovej hudby Borievka a ĽH DFS Radosť Banská Bystrica, člen SOZA, OZIS.

Ako použijeme vašu podporu?

Vyzbierané peniaze použijeme na tlač spevníka. Bude mať formát 220 x 220 cm, pevnú väzbu, kvalitný papier. Ak prekročíme cieľovú sumu, buď rôznymi drobnosťami spravíme spevník atraktívnejším a vizuálne zaujímavejším alebo zvýšime jeho náklad. Zatiaľ by sme radi vytlačili 500 kusov.

Kedy bude spevník hotový?

Ak všetko dobre pôjde, spevník by sme chceli mať vytlačený ešte pred letom, aby sa k vám dostal pred prázdninami. Oficiálne ho predstavíme na Koliesku v Kokave nad Rimavicou, k našim podporovateľom sa dostane skôr.

Pastier z Kokavy nad Rimavicou

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Spevník

Minimálna výška príspevku

15

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou

Doručenie: jún 2023

Spevník a zborník

Minimálna výška príspevku

19

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a zborník Gemersko-malohontského múzea pre rok 2022

Doručenie: jún 2023

Spevník a Slovohrad

Minimálna výška príspevku

20

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a nádherne ilustrovaná kniha pre deti Slovohrad

Doručenie: jún 2023

Spevník a Surovec

Minimálna výška príspevku

22

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a kniha Veršovaný testament zbojníka Tomáša zo Spiša od Františka Kreutza z Katarínskej Huty

Doručenie: jún 2023

Dva spevníky

Minimálna výška príspevku

25

Dva spevníky ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou - potešte nielen seba, ale aj niekoho vášmu srdcu blízkeho

Doručenie: jún 2023

Spevník a vstupenky

Minimálna výška príspevku

60

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a vstupenka pre 2 osoby na ľubovoľné podujatie organizované Novohradským osvetovým strediskom do konca roka 2023 (Medzinárodný novohradský folklórny festival, Divadelná jeseň, koncert Richarda Müllera, divadelné predstavenie Kontrabas s M. Hubom).

Doručenie: jún 2023

Sponzorský príspevok

Minimálna výška príspevku

200

Päť spevníkov ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a vstupenka pre 4 osoby na ľubovoľné podujatie organizované Novohradským osvetovým strediskom do konca roka 2023 (Medzinárodný novohradský folklórny festival, Divadelná jeseň, koncert Richarda Müllera, divadelné predstavenie Kontrabas s M. Hubom). A tiež logo na obálke spevníka.

Doručenie: jún 2023

Spevník pre podporovateľov zborníka

Minimálna výška príspevku

12

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou pre podporovateľov Zborníka zo Stretnutia priateľov histórie Novohradu.

Doručenie: jún 2023

Spevník pre najrýchlejších

Minimálna výška príspevku

12

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou pre desať najrýchlejších z vás.

Doručenie: jún 2023

Spevník a monografia Kokavy nad Rimavicou

Minimálna výška príspevku

35

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a reprezentatívna monografia Kokavy nad Rimavicou

Doručenie: jún 2023

Spevník a Utekáč

Minimálna výška príspevku

40

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a prvé tri diely knihy Utekáč na dobových fotografiách

Doručenie: jún 2023

Podporovatelia

👤 Janka Beraneková

🎁 Spevník

25 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Spevník

18 €

👤 Viera Lokšenincová

🎁 Spevník a Slovohrad

23 €

+ 2 € ?

👤 Martin Dudáš

🎁 Dva spevníky

28 €

👤 Marián Minárik

🎁 Spevník a zborník

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Podporím prevodom

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 1 € ?

👤 Anna Semančíková

🎁 Spevník

15 €

👤 Pavol Kalmár

🎁 Spevník a Utekáč

💬 Pochvala za túto myšlienku

40 €

+ 10 € ?

👤 Vladimir Pener

🎁 Spevník

💬 Pre Vierku, za jej skvelú robotu.

115 €

👤 Jozef Šulek

🎁 Dva spevníky

25 €

+ 2 € ?

👤 Mária Ambrušová

🎁 Spevník

15 €

+ 2 € ?

👤 Mária Adamová

🎁 Spevník a Slovohrad

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Spevník

18 €

+ 2 € ?

👤 Martin Garaj

🎁 Spevník

💬 Som rád, že môžem podporiť dalšiu záslužnú aktivitu

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Sponzorský príspevok

💬 Miesto loga prosím uviesť "Na pamiatku doc.Jána Galla " Vstupenky prosím venovať MKS v Kokave nad Rimavicou Spevník prosím poslať na adresu

200 €

+ 6 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Spevník

18 €

+ 2 € ?

👤 Gabriela Šustekova

🎁 Spevník

💬 Krásne zmysluplné dielo Nech sa vydarí...

18 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Spevník a Slovohrad

20 €

👤 Rastislav Sojka

🎁 Spevník

18 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Spevník a Utekáč

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 3 € ?

👤 Blanka Harasimova

🎁 Spevník a vstupenky

💬 Je nám poteším podporiť vydanie tohto krásneho spevnika kokavskej autorky Vierky Brezinovej.

60 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Spevník

18 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Spevník a Surovec

25 €

👤 Juraj Laššák

🎁 Spevník

15 €

👤 Július Kamenský

🎁 Spevník

18 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Spevník pre podporovateľov zborníka

15 €

👤 Jozef Fajcik

🎁 Spevník

15 €

👤 Viktória Poliačiková

🎁 Spevník a monografia Kokavy nad Rimavicou

35 €

+ 3 € ?

   1 2 3

Autori

Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj

Novohradské osvetové stredisko

Novohradské osvetové stredisko

Naša organizácia napomáha zvyšovať všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí tým, že sprostredkúvame informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky. Snažíme sa prehlbovať vzťah obyvateľov k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa a národnostných menších, k starostlivosti o životné prostredie, vychovávať umením a k umeniu rozvíjaním záujmovo-umeleckej činnosti, vyhľadávať, uchovávať a sprístupňovať ľudové tradície, tvorivo ich rozvíjať a využívať, ako aj napomáhať prevencii protispoločenských javov.

Mišo Šesták

Mišo Šesták

OZ Priatelia histórie Novohradu

Vyúčtovanie

Vďaka možnosti realizovať kampaň cez StartLab a vyzbieraní cieľovej sumy bolo možné zrealizovať vydanie spevníka kokavských piesní, ktorého vydanie bolo z časti podporené aj cez Hudobný fond, ako aj vlastným príspevkom našej organizácie. Spevník bol vydaný začiatkom mája v počte 500 ks v plnej kvalite.

Tlač spevníka - podiel zo zbierky Startlab z celkovej ceny tlače
2 046
poplatky banke za platby kartou
22
Zostávajúca suma na uhradenie poplatku Startlab
33
Náklady spolu
2 101

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Spevník

Minimálna výška príspevku

15

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou

Doručenie: jún 2023

Spevník a zborník

Minimálna výška príspevku

19

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a zborník Gemersko-malohontského múzea pre rok 2022

Doručenie: jún 2023

Spevník a Slovohrad

Minimálna výška príspevku

20

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a nádherne ilustrovaná kniha pre deti Slovohrad

Doručenie: jún 2023

Spevník a Surovec

Minimálna výška príspevku

22

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a kniha Veršovaný testament zbojníka Tomáša zo Spiša od Františka Kreutza z Katarínskej Huty

Doručenie: jún 2023

Dva spevníky

Minimálna výška príspevku

25

Dva spevníky ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou - potešte nielen seba, ale aj niekoho vášmu srdcu blízkeho

Doručenie: jún 2023

Spevník a vstupenky

Minimálna výška príspevku

60

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a vstupenka pre 2 osoby na ľubovoľné podujatie organizované Novohradským osvetovým strediskom do konca roka 2023 (Medzinárodný novohradský folklórny festival, Divadelná jeseň, koncert Richarda Müllera, divadelné predstavenie Kontrabas s M. Hubom).

Doručenie: jún 2023

Sponzorský príspevok

Minimálna výška príspevku

200

Päť spevníkov ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a vstupenka pre 4 osoby na ľubovoľné podujatie organizované Novohradským osvetovým strediskom do konca roka 2023 (Medzinárodný novohradský folklórny festival, Divadelná jeseň, koncert Richarda Müllera, divadelné predstavenie Kontrabas s M. Hubom). A tiež logo na obálke spevníka.

Doručenie: jún 2023

Spevník pre podporovateľov zborníka

Minimálna výška príspevku

12

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou pre podporovateľov Zborníka zo Stretnutia priateľov histórie Novohradu.

Doručenie: jún 2023

Spevník pre najrýchlejších

Minimálna výška príspevku

12

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou pre desať najrýchlejších z vás.

Doručenie: jún 2023

Spevník a monografia Kokavy nad Rimavicou

Minimálna výška príspevku

35

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a reprezentatívna monografia Kokavy nad Rimavicou

Doručenie: jún 2023

Spevník a Utekáč

Minimálna výška príspevku

40

Spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou a prvé tri diely knihy Utekáč na dobových fotografiách

Doručenie: jún 2023