Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh jedného Trnavčana

Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh jedného Trnavčana

Kniha Franta Oudes ponúka príbeh trnavského podnikateľa v období prvej ČSR, ktorý žil v Trnave a po sebe zanechal úžasné stopy od roku 1920 do roku 1934. Je to postava, ktorá sa nedá vymyslieť! Akýsi Jára Cimrman, no však skutočný. Obchodník s bicyklami, propagátor cyklistiky, lyžovania, turistiky, cestovateľ, reklamný mág a neuprosný kritik pomerov...

Literatúra
História
Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh jedného Trnavčana
Získaná suma
101%

3 648 €

z cieľovej sumy
3 600 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

Franta Oudes, postava takmer filmová, o ktorej nevieme odkiaľ prišiel a nevieme ani, ako vlastne skončil. Vieme šak naisto, že by bol čestným členom takých skupín ako boli surrealisti, dadaisti, patafyzici a pod., keby o ňom vedeli, pretože svojimi činmi by medzi nich náramne zapadol.

Bol aj reklamný mág, keďže v súvekej tlači sa zachovali stovky jeho reklám, ba vydával aj vlastný časopis ÍHA plný pozoruhodných a vtipných textov.

Vizuál knihy je prispôsobený publikáciám Trnava – prechádzka v časeTrnava a Trnavčania a obsahuje - podobne ako spomínané tituly - bohatý obrazový materiál. Predstavuje Trnavu dvadsiatych a začiatku tridsiatych rokov 20. storočia.

Kniha je spojením biografie s faktografiou, vznikla spojením vtipného textu Remi Kloosa a autentických dobových textov. Kniha by nikdy nemohla uzrieť svetlo sveta bez bohatej kolekcie nájdených literárnych, humoristických a reklamných stôp spred storočia po jedinom človeku , ktorý navyše ani nebol literátom.

Objaviteľom Frantu Oudesa je Simona Jurčová, ktorá si všimla jeho reklamné aktivity už pri príprave kníh Trnava – prechádzka v čase (2017) a Trnava a Trnavčania (2019). Ona je tým bádateľom v dobových archiváliách a hľadačom informácií, ktoré vyskladali zaujímavý príbeh hodný samostatného titulu.

Príbeh Frantu Oudesa sa odohráva predovšetkým v Trnave v reálnych dejinných udalostiach medzivojnového obdobia, ktoré možno odsledovať cez autentické Oudesove texty – sarkastické, vtipné, kritické, konštatujúce stav i ponúkajúce riešenia. Hlavného hrdinu však zavialo aj ďalej – do Vysokých Tatier, do kúpeľných miest na západe Čiech i do samotnej Prahy. Vždy sa však vrátil do svojho maličkého obchodu s dielňou vo dvore meštianskeho domu na hlavnej trnavskej ulici - domu, ktorý podnes stojí spolu s nezabudnuteľnými historkami.

Tento svoj - v skutočnosti neveľký podnik - pomyselne povýšil reklamou a propagovaním na „továreň“ na bicykle a šijacie stroje – v snahe vsugerovať budúcemu klientovi, že ide o výnimočný podnik. Tento svoj ambiciózny biznis plán činmi a reklamou doviedol za vyše desaťročie takmer do dokonalosti. Takmer. Nevieme totiž, či neúnavná propagácia mala aj odpovedajúci efekt, keďže sa dostal do exekúcií, ktoré boli začiatkom jeho konca.

Čo je cieľom nášho projektu?

Cieľom projektu je pripomenutie si a predstavenie Frantu Oudesa a zároveň propagácia cyklistiky.

Cieľom je zaknihovanie tejto výnimočnej osobnosti histórie Trnavy vydaním knihy Franta Oudes, ktorá je určená širokej verejnosti, nielen Trnavčanom. Príbeh zaujme laického čitateľa, ale aj odborník – historik v nej nájde veľa zaujímavých autentických informácií.

Autori siú presvedčení, že takáto osoba by nemala zapadnúť prachom času, lebo postava s tak exkluzívnym príbehom dnes tvorí v niektorých mestách pridanú hodnotu v miestnej histórii i v rámci turizmu. A Trnava takú zvláštnu legendu mala, len sa na ňu po sto rokoch už zabudlo. Motto knhy znie: Česi si svojho Cimrmana museli vymyslieť. Trnavčania však nie. Oni mali Oudesa, ktorého im zoslali samotné nebesá.

V dnešnej dobe hrozby klimatických zmien čoraz viac miest podporuje ekologickú dopravu a buduje či rozširuje cyklotrasy. Bicykel vždy bol nielen záležitosťou športovania vo voľnom čase, ale aj bežným dopravným prostriedkom na kratšie trasy. Po tom, čo spred storočia automobily (a motocykle) vytlačili z ciest vozy, drožky, koče fiakre a bicykle, je návrat cyklistiky nesporný v celoeurópskom kontexte. A práve tu je miesto aj pre zabudnutého propagátora bicyklov a ich predajcu Frantu Oudesa!

Ako použijeme vašu podporu?

Všetky finančné prostriedky využijeme na uhradenie nákladov na tlač a výrobu knihy. Ak by sa vyzbieralo viac, než je cieľová suma, vydáme knihu vo väčšom náklade. 

Kedy bude projekt realizovaný?

Kniha je v štádiu grafického spracovania. Plánujeme ju vydať na jeseň roku 2023.

Autori dúfajú, že kniha Franta Oudes (Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana) zaujme širokú verejnosť a získajú dostatok financií na jej vydanie. Veľká vďaka všetkým, ktorí podporia vydanie tejto výnimočnej knihy.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana
Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

Minimálna výška príspevku

25

Autormi podpísaná kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočnéhoTrnavčana vrátane poštovného

Doručenie: september 2023

Kniha Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania
Kniha Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania

Minimálna výška príspevku

50

Autormi podpísaná kniha Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania vrátane doručenia poštou

Doručenie: september 2023

2 knihy Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania
2 knihy Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania

Minimálna výška príspevku

70

Autormi ppdpísané knihy 2 knihy Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania vrátane doručenia poštou

Doručenie: september 2023

Podporovatelia

👤 Ivan Ružička

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

👤 slachta.gallery, s.r.o.

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

💬 Bozky of Hinatea

25 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania

50 €

👤 Erika Briedikova

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

+ 2 € ?

👤 Zuzana Šubová

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

+ 2 € ?

👤 Katarina Makitova

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

💬 Pozdrav z Tahiti

25 €

+ 4 € ?

👤 Eva Hýbelová

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania

50 €

+ 4 € ?

👤 Michal Urban

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

+ 25 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 ;)

100 €

+ 5 € ?

👤 Daniel Ryba

🎁 Kniha Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania

💬 Veľa zdaru autorke, grafikovi aj Frantovi!

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

75 €

👤 Anonymný podporovateľ

80 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

75 €

👤 Andrea Nozdrovická

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

💬 Držím palčiaky ;)!

25 €

👤 Luboš Pribula

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Zdravo galeb

12 €

   1 2 3 4

Autori

Miesto realizácie projektu

Trnavský kraj

Miloš Prekop

Miloš Prekop

Miloš Prekop - AND je o.i. aj vydavateľstvo, ktoré vydalo už viac než dve desiatky kníh, od beletrie až po reprezentatívne publikácie pre mesto Trnava.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana
Kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

Minimálna výška príspevku

25

Autormi podpísaná kniha Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočnéhoTrnavčana vrátane poštovného

Doručenie: september 2023

Kniha Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania
Kniha Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania

Minimálna výška príspevku

50

Autormi podpísaná kniha Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania vrátane doručenia poštou

Doručenie: september 2023

2 knihy Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania
2 knihy Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania

Minimálna výška príspevku

70

Autormi ppdpísané knihy 2 knihy Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana + kniha Trnava a Trnavčania vrátane doručenia poštou

Doručenie: september 2023