Eko-green pasáž Marcelka

Eko-green pasáž Marcelka

Cieľom nášho projektu je naďalej rozvíjať a obohacovať okolie našej školy a prostredie, v ktorom žijeme. V našom záujme je neustále skrášľovať priestory obce, aby sme sa tu cítili príjemne. Po úspešnom 1. ročníku sme sa rozhodli pokračovať v programe Roots & Shoots. V tomto roku plánujeme zrenovovať chodník pri detskom ihrisku v blízkosti školy.

Ekológia
Lokálny rozvoj
Eko-green pasáž Marcelka
Získaná suma
155%

1 240 €

z cieľovej sumy
800 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Cieľom nášho projektu je vyriešiť environmentálny problém s nevhodným parkovaním áut pri škole, ktoré znehodnocuje estetičnosť  prostredia a  čistotu okolia školy. Zároveň chceme zvýšiť bezpečný pohyb žiakov v okolí školy.

Zábavno-náučný a pocitový chodník.

Cieľom nášho projektu je vytvoriť zábavno-náučný a pocitový chodník, ktorý bude slúžiť  miestnym obyvateľom i širokej verejnosti.

Náučná časť

  • bude tvorená rôznymi informačnými a náučnými tabuľami o prírode a histórii obce

Environmentálna časť

  • sa bude skladať z pestrej zelene(trávnik, kríky a trvalky) pre čistejšiu klímu
  • črepníky chceme vyrobiť z recyklovateľných materiálov
  • k chodníku plánujeme umiestniť smetné koše, aby sa neznečisťovalo prostredie odpadkami

Relaxačná a oddychová časť

  • bude tvorená novými lavičkami

Zábavná časť

  • sa bude skladať z hier ako piškvorky a pexeso, ktoré budú vyhotovené z dreva vo veľkom rozmere.

Po úspešnom 1. ročníku sme sa rozhodli pokračovať v  environmentálnom programe Roots & Shoots. V tomto roku plánujeme zrenovovať  chodník v blízkosti školy pri detskom ihrisku "Plníme detské sny", ktorý sme vybudovali v uplynulom školskom roku v rámci projektu Roots & Shoots.

Prečo potrebujeme vašu podporu?

Financie, ktoré zozbierame prostredníctvom kampane, plánujeme účelne využiť na zakúpenie obrubníkov na okraj pocitového chodníka, materiálov potrebných na vyhotovenie náučných tabúľ, smetných košov, zábavných hier a lavičiek, trávnika, okrasných kríkov a kvetov.

Kvalitu prostredia, v ktorom žijeme,
považujeme z hľadiska budúcnosti nás všetkých za veľmi dôležitú, a preto sa chceme naďalej environmentálne angažovať.
Veríme, že aj malé skutky mladších detí prispejú k zvýšeniu kvality nášho životného
prostredia a celkovo našej planéty.

Aktivity v teréne

  1. Projekt plánujeme zahájiť pri príležitosti Dňa Zeme - 22. 4.2023
  2. S prácami v teréne plánujeme začať na jar, keď už bude lepšie počasie
  3. Vybudovanie chodníka chceme ukončiť do konca školského roka 2022/2023.

Ako sa vám za vašu podporu odmeníme?

Vás, našich podporovateľov, plánujeme odmeniť niečím originálnym a jedinečným. Bude to výtvor, na ktorý keď sa pozrú, bude im pripomínať spoluúčasť na projekte.

Plánujeme ich obdarovať obrazmi, ktoré namaľujú na maliarske plátno naši šikovní a talentovaní žiaci, ďalej hrnčekmi s logom školy a perami s názvom školy a ďakovným listom spolu s pohľadnicou o priebehu projektu.

Ďakujeme

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Ďakovný list a pohľadnica

Minimálna výška príspevku

10

Ďakovný list -poďakovanie žiakmi školy za podporu projektu a pohľadnica, na ktorej je zachytený postup práce a finálna verzia projektu

Doručenie: do Vianoc

Hrnčeky a perá

Minimálna výška príspevku

35

Hrnčeky s logom školy a perá s názvom školy

Doručenie: do Vianoc

Koláž

Minimálna výška príspevku

70

Stredne veľký obraz 40x60- obraz vytvorený plastickou mozaikou na prírodné motívy zhotovený šikovnými žiakmi školy

Doručenie: do Vianoc

Abstraktná maľba

Minimálna výška príspevku

100

Veľký obraz veľkosti 60x80- akrylový obraz vytvorený kreatívnymi žiakmi školy

Doručenie: do Vianoc

Novinky

Poďakovanie

Update #1, 17.05.2023

Srdečne Vám ďakujeme za podporu environmentálneho projektu „ Eko-green pasáž Marcelka”. Vyzbierané peniaze budú v plnej miere použité na realizáciu daného projektu.  V júni vykonáme prípravné práce a projekt uvedieme do finálnej podoby na jeseň roku 2023. Našim podporovateľom doručíme ich odmeny do Vianoc. S pozdravom, tím Ekomarcelka

Podporovatelia

👤 Agnesa Kajtárová

💬 Milí žiaci, blahoželám k úspešnej kampani a prajem veľa elánu pri realizácii projektu

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

+ 5 € ?

👤 Monika Janovicova

10 €

👤 Hostia z plesu a rodicia Zamestnanci ZS

360 €

👤 Matej Majerský

💬 Držím palce s realizáciou a som na vás všetkých hrdý! <3

5 €

👤 Rodina Stojaspalova

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

15 €

+ 2 € ?

👤 Martin Onco

💬 Len tak dalej! Vyborny projekt. Drzim palce :)

89 €

👤 Lea Pavlusíková

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

20 €

👤 Katarína Kackova

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

10 €

👤 Alžbeta Naňová

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

11 €

+ 1 € ?

👤 Petr Balabolkin

💬 Petr Balabolkin

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hrnčeky a perá

35 €

+ 3 € ?

👤 Daniel Černek

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

10 €

👤 Mišková Miroslava

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

10 €

👤 Beata Beata Babisova

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

10 €

👤 Bronislava Gereová

🎁 Hrnčeky a perá

35 €

👤 Martina Gereová

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Jana Žideková

20 €

👤 Lea Pavlusíková

20 €

+ 2 € ?

👤 Anna Šušoliaková

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

10 €

👤 Diana Farkasová

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

10 €

👤 Mária Szabó

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

10 €

👤 Judita Danázsová

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

10 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hrnčeky a perá

35 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Agnesa Ruiz Kajtarova

🎁 Ďakovný list a pohľadnica

10 €

👤 Tomáš Ďurina

5 €

+ 1 € ?

👤 Marián Štupický

🎁 Hrnčeky a perá

40 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

   1 2

Autori

Miesto realizácie projektu

Nitriansky kraj

Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová

Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová

Základná škola sa v školskom roku 2021/2022 zapojila do globálneho environmentálneho projektu Roots & Shoots, v rámci ktorého sa pod vedením žiackeho tímu "Ekomarcelka" podarilo vybudovať detské ihrisko „Plníme detské sny“ a skrášliť autobusové zastávky v obci. Žiaci spoločnými silami vytvorili oddychovo-relaxačnú zónu, ktorá dodnes slúži širokej verejnosti. Projekt sa stretol s kladným hodnotením v miestnej komunite a aj na celoslovenskej úrovni. Škola sa stala víťazom a držiteľom zlatej značky Angažovaná škola 2022. Nebol to však náš prvý environmentálny projekt, pretože dlhodobo je naša škola environmentálne orientovaná a aktívna. Už v minulosti bývalí žiaci školy realizovali podobné projekty, napr. revitalizovali zanedbaný jaseňový lesík v centre obce, vybudovali náučný chodník a učiacu záhradu v areáli školy a pod. Z hľadiska trvalej udržateľnosti sa naďalej staráme o jaseňový lesík, detské ihrisko. Taktiež pokračujeme v údržbe a čistení autobusových zastávok. Dlhodobo zbierame a separujeme odpad, vysádzame autochtónnu zeleň, robíme rôzne zbierky pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú a pod.

Evelyn Árendášová

Evelyn Árendášová

Spolupracovník je koordinátorom vzdelávacieho environmentálneho projektu na našej základnej škole a aktívne vedie žiacky tím "Ekomarcelka". Úzko spolupracuje s nadáciou Green Foundation a zapája sa spolu so žiakmi do vzdelávacieho programu Roots &Shoots. Žiakov vedie k ochrane a tvorbe životného prostredia, k vlastnej iniciatíve a angažovanosti v spoločnosti, podnecuje tímovú prácu medzi školskou a miestnou komunitou.

Agnesa Kajtárová

Agnesa Kajtárová

Som riaditeľkou školy a dlhoročne vediem svoj pedagogický a žiacky tím k aktívnemu dobrovoľníctvu, ktorú pokladám za dôležitú hodnotu. Mojim cieľom je vštepovať žiakom nezištnú pomoc druhým ako aj svojmu okoliu. Zároveň sa snažím inšpirovať žiakov, aby sami začali byť aktívni v ochrane a tvorbe svojho bezprostredného okolia a životného prostredia a zároveň aby si uvedomili, že aká dôležitá je vlastná iniciatíva a angažovanosť v spoločnosti a aký dobrý pocit môžu mať z aktívneho zapojenia sa do života miestnej komunity.

Vyúčtovanie

Projekt Eko-green pasáž Marcelka sme realizovali od júna až do novembra 2023. V júni sme uskutočnili prípravné práce a vytvorili obsahovú náplň náučných tabúľ – História obce Marcelová, Výletníci chotárom a obcou Marcelová, Vzácna flóra a fauna Marcelovej. Ďalej sme v miestnej stolárskej dielni objednali drevené stojany na náučné tabule, lavičky a smetný kôš. V septembri sme dali vytlačiť náučné tabule a dodali nám aj objednané drevené výrobky. Počas septembra a októbra sme u pána starostu a miestnych podnikateľov vybavovali technickú realizáciu projektu, úpravu terénu a zabezpečenie ďalšieho materiálu k vytvoreniu pocitového chodníka. V mesiacoch október a november sme ako žiacky tím Ekomarcelka za pomoci rodičov a zamestnancov Základnej školy v Marcelovej vytvorili náučný a pocitový chodník v blízkosti školy. Úprimne ďakujeme všetkým priaznivcom školy, ktorí nám pomáhali pri uskutočnení projektu a teší nás, že sa nám opäť podarilo spojiť miestnu komunitu v prospech dobrej veci. Veríme, že sme vytvorili miesto vhodné pre zážitkové učenie i relax. Chodník v novom šate bude našu obec skrášľovať, bude slúžiť jej obyvateľom a širokej verejnosti k zmysluplnému tráveniu voľného času. Žiacky tím Ekomarcelka tvoria žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Cesta na vŕšku 1, Marcelová.

Drevený stojan na náučnú tabuľu, drevená lavička a smetný kôš
450
Drevené stojany na náučné tabule - 2 ks
560
Náučné tabule - 3 ks
180
Lprofil 50/50/5 - železný materiál
71
Náklady spolu
1 261

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Ďakovný list a pohľadnica

Minimálna výška príspevku

10

Ďakovný list -poďakovanie žiakmi školy za podporu projektu a pohľadnica, na ktorej je zachytený postup práce a finálna verzia projektu

Doručenie: do Vianoc

Hrnčeky a perá

Minimálna výška príspevku

35

Hrnčeky s logom školy a perá s názvom školy

Doručenie: do Vianoc

Koláž

Minimálna výška príspevku

70

Stredne veľký obraz 40x60- obraz vytvorený plastickou mozaikou na prírodné motívy zhotovený šikovnými žiakmi školy

Doručenie: do Vianoc

Abstraktná maľba

Minimálna výška príspevku

100

Veľký obraz veľkosti 60x80- akrylový obraz vytvorený kreatívnymi žiakmi školy

Doručenie: do Vianoc