Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Sme skupina prírodovedcov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a spolu s kameramanom Braňom Molnárom sme od jesene 2015 podnikli päť expedícií za plazmi do Albánska, na ktorých sme natočili desiatky hodín materiálu. Našou pripravovanou trilógiou Vám chceme predstaviť to najkrajšie, čo sme v Albánsku zažili a videli.

Spoznajte s nami tajomné albánske hory, kde ešte donedávna dianie určovalo starobylé zvykové právo, zapozerajte sa do vôd najväčších balkánskych jazier, túlajte sa s nami uličkami starovekých miest a nahliadnite medzi horských pastierov, ktorých spôsob života sa behom storočí menil len veľmi pomaly. Nejedná sa však iba o cestopis. Každá z častí obsahuje aj prírodopisné vstupy zamerané na jedinečnú, často endemickú miestu faunu.

Aj keď si prevažnú časť prostriedkov spojených s filmovaním hradíme z vlastných zdrojov, samotná postprodukcia si vyžaduje ďalšie náklady, vďaka ktorej však zážitok z pozerania nadobudne úplne iný rozmer. Momentálne dokončujeme práce v strižni na troch 30 minútových dieloch, avšak čaká nás ešte celá postprodukcia: autorská hudba, zvuk, farebná korektúra, nahovorenie komentárov, preklady, dubbing, titulky atď., a práve na financovanie týchto vecí by sme Vás radi požiadali o pomoc.

Ďakujeme za každý príspevok.

Váš tím AJNA DOCUMENTARY

„Ten kout země, kde poslední obři tak krutě zápasili, je dosud pln hor, hlubokých údolí a propastí, má obrovské skalní útesy, má i podzemní řeky, je všecek divoký, mnoho je tu černých starých hvozdů a málo lidí tu bydlí, protože nevymizela dosud vzpomínka na onen soudný den. Je tu mnoho koutů, kam lidská noha dosud nevkročila. Taková je Albánie, pohádkově tajemná země..." (Karel Sellner, 1925)

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia24

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Daniel Gruľa

Daniel Gruľa

Mám 35 rokov a pracujem na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriavam na ichtyológiu. Moja druhá práca je spojená s filmovaním prírodopisných filmov. Okrem filmu o Albánsku pracujeme aj na ďalších cestopisov z Laosu a strednej Ázie.

Daniel Jablonski

Daniel Jablonski

Jsem odborným asistentem na katedře zoologie Univerzity Komenského v Bratislavě a můj výzkumný zájem zahrnuje evolučně-biogeografické otázky vztahující se k původu a genetické diverzitě obojživelníků a plazů. Speciálním důraz kladu na Balkánský poloostrov, střední a jihovýchodní Asii, které patří mezi nejvýznamnější evoluční hřiště světa. Mimo to rád cestuji a fotografuji.

Braňo Molnár

Braňo Molnár

Celý môj život súvisí s prírodou, najmä s Nízkymi Tatrami a Dunajom, kde som strávil väčšinu svojho života s kamerou v mojej ruke. Rád by som spomenuľ niekoľko mojich ocenených filmov ako sú Nízke Tatry, srdce Slovenska - Hory a mesto 2011 - Cena Literárneho fondu Slovenskej republiky, Vo vetre kopýt - Medzinárodný filmový festival s témou poľovníctva a ochrany prírody 2015 - 1. cena, kategória 1 (Lovecký dokumentárny film a metodický a vzdelávací film), Agrofilm 2014 - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, ocenenie Hory a mesto 2016 - V4 kraj PRIX ), Biele objatie - Medzinárodný festival outdoorových filmov 2016 - Medzinárodný festival outdoorových filmov 2016 - 2. miesto, kategória B (Snow), National Geographic Czech - Snow film fest 2016 - Hory a mesto 2017 - ocenenie V PRIX countries. Zúčastnil som sa na štyroch expedíciách do Albánska.

Meno a priezvisko Daniel Gruľa
Telefónne číslo 0908377820
Web ajnadocumentary.com/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt