Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

S betónovou džungľou dnešných miest sú v neustálom kontakte mnohí z nás. Neutíchajúci hluk motorových vozidiel, minimálna prítomnosť zelene, či preplnené autobusy lemujú sivé a špinavé panely zo všetkých strán. Kvôli tomu v každodennom živote často chýbajú farby a svet sa stáva ''čiernobielym''.

Práve preto sa náš tím mladých a aktívnych študentov Gymnázia Hlinská rozhodol pre renováciu jednej z najfrekventovanejších autobusových zastávok v Žiline – Bernolačky.

Množstvo pracujúcich i študentov, ktorí denne využívajú Bernolákovú zastávku, sa stretáva s jej odstrašujúcim prostredím, či nedostačujúcim osvetlením. Negatívne dojmy a pocity z tohto miesta je však potrebné čo najskôr odstrániť. Náplňou nášho novovzniknutého projektu je preto kompletné vyčistenie okolia zastávky a jeho úprava s použitím street artu, vysadením novej zelene, osadením nových lavičiek a zapojením nutného osvetlenia.

Staňte sa teda aj Vy, spoločne s nami, súčasťou realizácie tohto little-big projektu, vďaka ktorému privedieme do nášho mesta kúsok života. Je srdečne vítaná aj každá Vaša fyzická pomoc. Srdečne uvítame taktiež každého dobrovoľníka, ktorý sa chce zúčastniť renovácie.

Spravme náš deň farebnejším!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia41

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Dominik  Hrtánek

Dominik Hrtánek

Som študentom Gymnázia Hlinská 29 v Žiline, mám 18 rokov a pochádzam z Bytče. Som tu preto, lebo sa snažím zlepšiť svet ako taký. Vďaka skúsenostiam z tvorby projektov zdokonalujem aj samého seba, učím sa nové veci a pracovať v tíme.

Simona Kuciaková

Simona Kuciaková

Richard Kraus

Richard Kraus

Meno a priezvisko Dominik Hrtánek

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt