Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Sme siedmi stredoškoláci z LEAF Academy, ktorí sa prihlásili na konferenciu HARVARD MODEL UNITED NATIONS a dostali sa tam ako jediní Slováci . Avšak, je tu jeden háčik - naše štipendium nepokrýva letenky ani ubytovanie. Práve preto sa snažíme vyzbierať financie na pokrytie nákladov pre jednu osobu prostredníctvom tejto crowdfundingovej kampane. Štipendiá sme dostali od dvoch inštitúcií - od samotného Harvardu a od slovenskej neziskovej organizácie LEAF. Ich zdroje sú limitované a nám do naplnenia nášho najväčieho sna chýba už len 2000€. Veríme, že je dôležité, aby ste nás poznali a vedeli, prečo vaša investícia do siedmich študentov a ich sna je opodstatnená.Prečítajte si, prečo práve my máme ísť na Harvard nižšie.

Viac o konferencii si môžete prečítať tu: http://www.harvardmun.org/

Sára (Slovensko, Poprad)

Na Harvard MUN by som chcela ísť z dvoch dôvodov: prvý je, samozrejme, úžasná a vedomostí plná udalosť pre jednotlivca ako takého. Harvard MUN je jeden z najväčších a najlepších MUN v rámci svetového rebríčka. Pre mňa ako študentku, ktorá chce prehlbovať svoj záujem v politike a diplomacii, je to ideálna príležitosť zúročiť moje doteraz nadobudnuté vedomosti a samozrejme naučiť sa niečo nové. Sama som sa zúčastnila viacerých MUN konferencií, kde som doposiaľ vždy vyhrala cenu najlepšieho delegáta danej konferencie. Pre to, aby som sa naďalej zlepšovala a vzdelávala sa, potrebujem nové výzvy - Harvard MUN ňou rozhodne je. Reprezentovať našu krajinu v Spojených štátoch by pre mňa znamenalo veľa a spravila by som všetko pre to, aby som nie len ako líder tímu pomohla ďalším členom, ale tiež urobila dobré meno našej krajine.

Druhý dôvod je inšpirácia. Minulý školský rok som sa rozhodla spolu s 3 spolužiakmi zorganizovať prvé Slovenské národné kolo Modelového Európskeho Parlamentu, ktoré bolo veľkým úspechom. Tento rok budem znova jeho prezidentkou a rada by som ho posunula na ešte vyššiu úroveň, ktorá sa samozrejme odzrkadlí na kvalite konferencie pre mnohých šikovných slovenských študentov. Zúčastniť sa ako delegát na svetovej konferencii v Spojených štátov by znamenalo aj nazbieranie množstva skúseností, ktoré môžem priniesť naspäť domov a aplikovať pri organizovaní nášho národného kola.

Sabina (Slovensko, Martin)

Od 15-tich rokov som sa zúčastnila šiestich modelových zasadnutí Spojených Národov na Slovensku a v Poľsku. V priebehu rokov sa môj verejný formálny prejav v angličtine výrazne zlepšil ako aj schopnosť vyhľadávania a aplikovania adekvátnych informácii o pridelenej krajine. Príkladom je moja účasť na MUN v Poľsku kde som ako delegátka Severnej Kórey v rade za ľudské práva (UNHRC) bola schopná získať väčšinovú podporu k mojej rezolúcii. Vďaka MUN som si vybudovala silný vzťah k politike a práve preto som sa rozhodla tento odbor aj študovať - najprv na LEAF Academy (AP Comparative Government and Politics) a nasledujúci rok aj na vysokej škole, kde mojím zameraním bude globálna politika a ľudské práva. Mimo školy prepájam záujem o politiku s vášňou pre písanie - môj článok o LGBTQ (ne)právach v Rusku bol uverejnený na webe Inštitútu ľudských práv a vyhrala som národnú súťaž v písaní eseje o detskej nútenej práci v krajinách tretieho sveta. Verím, že mojimi skúsenosťami priamo z MUN ako aj vedomosťami som vhodná na reprezentáciu mojej školy a aj našej krajiny na Harvard MUN. Moje kritické myslenie, pokročilá znalosť diplomatickej angličtiny, argumentačné schopnosti a osobný záujem o globálnu politiku sú dôvodmi prečo na Harvard MUN budem vzornou delegátkou Čiernej Hory.

Silvia (Slovensko, Bratislava)

Slovo Harvard znie skôr ako sen než realita. U mňa je to rovnako tak, študovať na Harvarde je snom každého a ja nie som výnimkou. Harvard Model United Nations je skvelou príležitosťou. Zaujímam sa o aktuálne dianie a politiku nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Chcem byť pozitívnou zmenou v spoločnosti, aj preto som spolu s tímom vytvorila projekt W Statement, prostredníctvom ktorého chceme poukázať na mieru korupcie v štáte. Tiež som sa zúčastňovala so svojím tímom slovenskej debaty. Na HMUN sú debatné schopnosti potrebou a veľkou výhodou. Taktiež som pracovala na politickej platforme v Stredoškolskej Študentskej únii, kde sme sa snažili vytvoriť návrhy na aktuálnu politickú platformu OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions). Síce sa zaujímam o politiku a debatovanie, mojími nosnými obormi sú fyzika a ekonómia. Keďže na HMUNe budem súčasťou ekonomickej časti, moje vedomosti z AP Macroeconomics, AP Microeconomics, pravidelného čítania The Economist, čítania kníh a robenia online kurzov prídu vhod. V neposlednom rade sa chcem zúčastniť z dôvodu reprezentácie Slovenska. Poďme všetkým ukázať, že Slovensko môže hrať medzinárodnú ligu!

Matej (Slovensko, Banská Bystrica)

Už odmala som sa zaujímal o aktuálne dianie, či už okolo mňa alebo na druhej strane sveta. Chcel som porozumieť tomu, ako je možné, že v niektorých krajinách žijú ľudia v mieri a prosperite, zatiaľ čo v iných vládne neistota a strach. Preto som začal čítať správy v slovenských i zahraničných médiách. Cez stovky článkov a analýz som zistil množstvo nového o svete, no čo je dôležitejšie, naučil som sa, ako pracovať so zdrojmi a informáciami.

Tieto znalosti a schopnosti som neskôr využil v súťažnom debatovaní, kde som vo svojom prvom roku debatovania postúpil do štvrťfinále Slovenskej debatnej ligy. Vďaka debatovaniu som sa začal viac zamýšľať nad demokraciou, slobodou a ľudskými právami. Zaujímalo ma, kedy musíme obmedziť práva jednotlivca kvôli ochrane spoločnosti, a naopak, kedy je to nemysliteľné. Aj preto som bol úspešný v Olympiáde ľudských práv, ktorej celoštátne kolo som v roku 2017 vyhral. Výhra v pridruženej súťaži esejí mi umožnila dostať sa do Organizácie spojených národov vo Viedni, kde som sa dozvedel mnoho nového o fungovaní OSN a medzinárodnej diplomacie.

Na HMUN 2018 budem v Právnom výbore riešiť otázky spravodlivosti počas prechodu štátov od násilnej minulosti ku stabilite a slobode. Ako sa má svet vyrovnať s tými najotrasnejšími porušeniami ľudských práv počas občianskych vojen či totalitných režimov? Ako máme odškodniť obete a stíhať vinníkov? Jednoduché odpovede neexistujú, no ja verím, že dokážem prispieť k riešeniam, ktoré budú spravodlivé aj efektívne.

Tim (Česká republika)

HMUN pro mě představuje unikátní příležitost, jak se zdokonalit v oblastech, které mě nejen baví a jsem v nich úspěšný, ale zároveň jsou podstatné pro můj budoucí osobní vývoj.

Důvod, proč zrovna já bych měl mít tu možnost jet na Harvard, je jelikož jevím vysoký zájem o politiku a veřejné mluvení. V roce 2017 jsem vyhrál středoškolské mistrovství České republiky v debatování, což mi umožnilo se vydat na mistrovství světa v debatování v Indonésii. Letos, během mého dvouletého studia na Slovensku, jsem už stihl vyhrát největší debatní turnaj v Bratislavě.

Akademická debata mě nejen naučila hodnotné dovednosti, jako řečnictví a kritické myšlení, ale především mi rozšířila všeobecné znalosti o světě a motivovala se zajímat o svět kolem mě.

Stal jsem se odhodlaný zpochybňovat intuitivní myšlení, učit se z názorů cizích lidí a kriticky zkoumat argumenty.

Mojí životní motivací je se stát úspěšným politikem a napomoci Česku a Slovensku úspěšně konkurovat evropským mocnostem. Možnost soutěžit a komunikovat s nejchytřejšími studenty světa na Harvardu a jejich učitely by mi pomohla na mé cestě za úspěchem.

Věřím, že můj zájem, zkušenosti a snaha se neustále zlepšovat ukazují moji schopnost čelit akademickým výzvám a pomůžou mi obdržet příležitost se dostat na Harvard.

Lea (Nemecko)

Since I was little I have been interested in international affairs. When I was around twelve or thirteen I started out with reading most of the writings by political philosophers like Locke, Hobbes and Rousseau. Later on, I started studying political science in university while I was in my tenth grade because I wanted to understand it more and I started writing articles about foreign affairs and politics. My interest in foreign affairs got fuelled by the fact that my hometown Duisburg in Germany sent me to a programme to their partner city Wuhan in China for three months to represent my hometown. There, I learned lots about the foreign relations between the other countries such as China and Germany, but also other countries that were represented. And, because I do want other people to understand what is going on in the world as well I started regular discussions with other people my age and I started working on my own project of making people more aware of politics. Model United Nations gives you the opportunity to work on your argumentation skills and your knowledge about the UN and happenings. Going to HMUN allows me to use my already existing skills that stem from reading, discussing and debating and to expand them more by meeting like-minded people.

Bella (Švédsko)

I have for a long time had a great interest in politics and global affairs, back when I was younger I expressed my views by raising my voice in social science class, in order to put different points forward. Later, as I entered 10th grade at an international school back in Sweden, I started participating in Model United Nations, and in 11th grade I was the co-chairman of out delegation. Through MUN I broadened my views of the world, enriched my understanding of what it meant to be a global citizen, but I also had a taste for more. I've always been interested in seeing more of the world, and one of my go-to phrases is that I would like to "understand different cultures and expand my views", which also applies to HMUN. Going to participate in Harvard Model United Nations is an amazing opportunity for many reasons, but what I find the most important is two things. Firstly, the opportunity to expand my world views and learn from all the participants of HMUN, both through what they present for their delegation, but also from them as people. Secondly, having the opportunity to represent LEAF Academy and furthermore, Slovakia through HMUN is something I am very honored by since given my prior interest and involvement in

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia8

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Silvia Filová

Silvia Filová

Stredoškoláčka študujúca na LEAF Academy a zároveň na GJH. Zaujímajúca sa o aktuálne témy a dianie v krajine.

Názov organizácie Akadémia LEAF - LEAF Academy
Miesto realizácie projektu Bratislava

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt