Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Okrem organizovania marketov a kultúrnych podujatí, Čerstvé Ovocie pravidelne predstavuje na vlnách Rádia_FM spolu s Luciou a Vierkou mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac. Od roku 2013 sa predstavilo vyše 200 hostí. A tak sme sa rozhodli posunúť a v roku 2018 priniesť aspoň raz mesačne tieto rozhovory aj formou videa, či live diskusií. Pomôžte nám v tom. Pomôžte čerstvému ovociu rásť a zrieť. Archív rubriky Čerstvé Ovocie_FM nájdete na našom Mixcloude.


40 x audio = Čerstvé Ovocie_FM

Sme FM! Každý utorok (po 15:10) vo vysielaní Popo_FM na vlnách Rádia_FM vysielame rubriku Čerstvé Ovocie_FM. Ročne predstavíme zhruba 45 kreatívnych a umelecky aktívnych, mladých ľudí a ich projekty. Ak nestíhnete živé vysielanie, archív rubriky nájdete na našom Mixcloude.5 x video = Čerstvé Ovocie_video

V spolupráci s kreatívnym štúdiom Jumpcat sme a rozhodli priniesť vám hlbšiu sondu do života a práce našich hostí. Nikedy nestačia len slová. Niekedy treba aj vidieť. Cyklom piatich krátkych doku-videí predstavíme piatich šikovných, mladých a telntovaných ľudí, o ktorých si myslíme, že by mali byť viac na očiach.


5 x live = Čerstvé Ovocie_live

Počas 4 rokov existencie rádio rubriky sme sa stretávali aj naživo. Ako prebiehajú naše rozhovory? Chcete sa stretnúť v príjemnej atmosfére komorných diskusií s inšpiratívnymi ľudmi? Pýtať sa, či dozvedieť sa niečo viac? Budťe s nami aj vy "live". Doteraz nás finančne podporovali "komerční" partneri alebo sa nám darilo získať granty. Na rok 2018 sa nám to bohužial nepodarilo a tak budeme radi ak sa stanete našimi partnermi práve vy. Čerstvé Ovocie_live predstavilo 30 hostí, s ktorými sa rozprávali Martin Brix, Nikola Luzárová (Čerstvé Ovocie) a čerstvý prírastok Elégia Štrbová (LocalArts). V roku 2018 chceme byť súčasťou roznych podujatí a tém a zrelizovať aspoň 5 diskusií.


Za každú vašu podporu vám srdečne ďakujeme!


Za projektom stoja:

Autor: Martin Brix (Čerstvé Ovocie)

Čerstvé Ovocie_FM: Viera Ráczová, Lucia Haverlík a Peter "Faun" Dolník (Rádio_FM)
Čerstvé Ovocie_video: Slávo a Vanda (Jumpcat)
Čerstvé Ovocie_live: Nikola Luzárová (Čerstvé Ovocie) a Elégia Štrbová (LocalArts)

Grafika: Matúš Hnát
Video: Jumpcat
Support: Michalea Chmelíčková


Čerstvé Ovocie, n.o.

Neziskovú organizáciu Čerstvé Ovocie tvorí partia kamarátov, ktorých spája záujem o dizajn, módu, architektúru, umenie a hudbu, ako aj chuť prispievať svojou aktivitou k oživeniu kultúrnej scény. Našou najviditeľnejšou aktivitou je podujatie Urban Market (za ktorým stoja Martin Brix, Nikola Luzárová, Tomáš Augustín, Dalibor Vidiečan, Denisa Chylová, Matej Chudic, Zuzana Fajta a mnoho ďalších), ktoré organizujeme 3-krát ročne a máme za sebou už 23 vydaní. Ďalšími aktivitami sú prezentačno-diskusné formáty a stretnutia ako Urban Art Session (Martin Brix v úzkej spolupráci s Mirom Gajdošom) (stretnutia pri mestskom, subkultúrnom umení), SINGULARch (ktorý spoločne vymsleli Michal Marcinov, Martina Pulmanová a Martin Brix) (prezentácia mladej európskej architektonickej, urbanistickej a krajinnej tvorby) a pravidelná rubrika s názvom Čerstvé Ovocie_FM (na ktorej sa aktuálne podielajú Martin Brix, Viera Ráczová, Lucia Haverlík a Peter "Faun" Dolník) (prezentujúca tvorivých, umelecky a kultúrno-spoločensky aktívnych, mladých ľudí a projekty).

Našim cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoslovenskej úrovni v oblasti kultúrny a umenia. Našim zámerom je prezentovať široké spektrum umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít, tvoriť, vzdelávať, sprostredkovať. Našou inšpiráciou je myšlienka kreatívneho priemyslu fungujúceho po celom svete, ktorý využíva tvorivý potenciál ľudí v prospech rozvoja celej spoločnosti. Podporujeme najmä umenie a kultúru nekomerčného charakteru. Vo projektoch vytvárame priestor pre prezentáciu a propagáciu mladých tvorivých ľudí, autorov, študentov či absolventov umeleckých škôl. Naším úmyslom je aj vytvorenie interakcie medzi návštevníkmi a umelcami. Dôraz pri projektoch kladieme najmä na originalitu, kvalitu, netradičnú formu, prepájanie žánrov, oblastí, a na potrebu experimentovať. Myslíme si, že kreatívni a tvoriví ľudia si zaslúžia priestor, kde by mohli prezentovať seba a svoju tvorbu. Našou ambíciou je ponúknuť im tento priestor a upozorniť na ľudí a projekty, ktoré stoja za to.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia42

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Brix

Martin Brix

Narodil som sa v deväťdesiatom siedmom presnejšie pätnásteho marca v období rýb a vodných živočíchov. Ako ryba som si preplával detstvom na sídlisku Dlhé diely v Bratislave. V Bratislave som sa teda aj narodil, vyrastal a plávam v nej do dnes. Mám za sebou prvé roky základnej školy, osemročné gymnázium a dokonca som absolvoval aj vysokú školu, z ktorej mi zostal titul inžinier architekt (v skratke Ing. arch.). Počas štúdia som absolvoval rôzne práce zárobkového charakteru, ale aj toho neziskového, no o to pre mňa plnohodnotnejšieho.

Vždy som bol freelancer a pokúšal som sa preplávať rôzne vody pôsobenia. So spolužiakmi z VŠ sme si založili architektonický ateliér (yourDesign), neziskovú organizáciu venujúcu sa kultúre a kultúrnemu dianiu (Čerstvé Ovocie) a už sme sa starali o nejeden kreatívny priestor (Galleria Cvernovka a TUTO). Ako rodený "urbaňák" sme s partiou dali dokopy projekt Urban Market, ktorý v niektorých smeroch vybočuje od mestského spôsobu života a v niektorých smeroch zase od marketu, najmä sortimentom ponúkaných výrobkov a programom, ktorý je nám srdcu blízky. Popri všetkým aktivitám sa rád podieľam na aktivitách Nadácie Milana Šimečku a teda hlavne manažujem šimečkovský festival [fjúžn] ako skúsený "ívenťák". Dnes som aj moderátor amatér, ktorý už štyri roky uvádza rubriku Čerstvé Ovocie_FM.

Názov organizácie Čerstvé Ovocie, n.o.
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.cerstveovocie.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt