Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte


Messiho dobrodružstvo začalo v Argentíne, keď mal 5 rokov. Jeho vrstovníci boli o hlavu vyšší a mohutnejší. Napriek tomu sa nevzdal a pod vedením si vylepšil techniku. Po čas s ľahkosťou prekľučkoval s loptou pri nohe cez celé ihrisko a dal gól. Taktikou jeho spoluhráčov sa stala prihrávka Lionelovi, o viac sa nestarali. Vo veku 8 rokov mu diagnostikovali Aspergerov syndróm. Neskôr si ho všimol slávny klub Newell's Old Boys, kde bol do 13-tich rokov. V tom čase Messiho trápila vážna choroba. Nerástol a nepriberal na váhe. Išlo o hormonálnu poruchu, ktorá ambicióznemu chlapcovi spôsobovala vážnu komplikáciu. Pomohli mu až lekári v Španielsku, kam sa presťahoval s rodinou.

Samko je nepočujúci. Žije na Slovensku. Od svojich 7 rokov chcel hrať florbal. Veľmi sa túžil začleniť do kolektívu zdravých detí. Mal obavy, že ho neprijmú, že s ním tréneri nebudú schopní komunikovať. Myslel na to, či mu to pridružené zdravotné problémy dovolia byť plnohodnotným členom tímu. S podporou rodiny, priateľov, trénerov a učiteľov, ale najmä vlastnou usilovnosťou Samko tieto obavy a prekážky zdolal. Spoločne s tímom to v roku 2016 dotiahli až na majstra Slovenska.

Takéto príbehy pripomínajú rozprávku o Harrym Potterovi. Ten okrem iného vynikal aj v metlobale. Bez podpory a dôvery profesorky McGonallovej by sa k nemu však nedostal. Všetci traja hrdinovia sa možno cítili ako outsideri, ale mali silnú motiváciu, sebadisciplínu, psychickú vyspelosť oproti rovesníkom. Niekto, kto v nich veril alebo im dal šancu, posilnil ich sebadôveru.

O nás

Sme občianske združenie Som iný - tak ako všetci sme iní, unikátni a jedineční. Sme odhodlaní meniť nevýhodu – či už sa jedná o postihnutie, chudobu, či stratu sociálneho statusu - na výhodu. V rámci nášho programu Integrácia talentov pripravujeme zimný víkendový tábor pre deti so zdravotným, alebo sociálnym znevýhodnením, kde chceme objaviť nové talenty, dať im šancu a dôveru. Pomôžte nám v tom.

O tábore

Tábor bude prebiehať od 9. do 11. februára 2018 v x-bionic sphere v Šamoríne. Zúčastniť sa ho môže 20 detí - dievčatá aj chlapci od 7 rokov, ktoré sú zdravotne, alebo sociálne znevýhodnené. Máme prihlásené deti s downovým syndrómom, sluchovo postihnuté deti, deti po DMO. Pre všetky tieto deti, je celý tábor vrátane ubytovania, stravy, športovísk, kina, ale tiež odborných cvičení úplne ZADARMO. O deti sa počas celého víkendu postarajú naši špecialisti

RNDr. Mgr. Csaba Csolti, MPH, MBA - fyzioterapeut

Prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov. Vysokoškolský pedagóg na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite, fakulta fyzioterapie. Fyzioterapii sa venuje vyše 20 rokov, od začiatku aj deťom so zdravotným znevýhodnením.

Mgr. Veronika Matysová - psychológ.


Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite. Pracuje ako školská psychologička v ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave. Venuje sa deťom nepočujúcim, so špecifickými poruchami vývinu reči a jazyka, školských zručností, s pervazívnymi poruchami vývinu, ADD, ADHD, viacnásobným postihnutím... jednoducho všetkým tým, ktoré majú špecifické potreby. Je „Montessori pozitív" a túto filozofiu vo svojej práci spája s prvkami nenásilnej komunikácie u detí od raného veku.

Milena Fabšičová - tlmočníčka


Tlmočníčka posunkového jazyka a v prvom rade mama. Dominik, nepočujúci, 9 ročný florbalista. Saška, 5 mesačná, z ktorej bude hádame tiež tlmočníčka.

Talentom ako je Messi alebo Samko, môžu byť aj ďalšie slovenské deti so znevýhodnením. Dajme im spoločne dôveru a šancu.

ĎAKUJEME :)

Vďaka Vám dobrým ľuďom máme za sebou úspešný letný tábor, ktorý sa konal v auguste v Trenčíne.

Zažite minimálne prostredníctvom fotiek atmosféru, ktorú ste vďaka Vašim dobrým srdciam deťom dopriali.


Zdroj foto: i.ytimg.com, Samkova rodina, highlandernews.org

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia10

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Peter Ostružiar

Peter Ostružiar

Volám sa Peter "PYXO" Ostružiar, mám 39 rokov a až do svojich 30tich som žil obyčajný, nudný a dá sa povedať až celkom nezaujímavý život, to sa však zmenilo narodením prvého syna Samka, ktorý je nepocujuci a následne aj druhým synom Oliverom, ktorý je autista. Našťastie ma tieto ich postihnutia vytrhli z nudného života a ukázali mi krásy aj nástrahy života s postihnutými detmi. Naučili ma vnímať svet inou optikou a spravili zo mna lepšieho človeka. Vďaka nim sa môj život naplnil a tiež ma priviedli k myšlienke sa im za toto precitnutie odvďačiť. Začal som preto odovzdávať svoju energiu, skúsenosti a voľný čas deťom, ktoré by inak nemali rovnaké detstvo ako tie zdravé. A dnes viem, že lepšiu cestu som si nemohol zvoliť.

Názov organizácie oz SOM INÝ
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web camp2017.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt